Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Odkazy:

Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti

Zajišťuje rámcovou koordinaci organizační i obsahové stránky přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU (dále jen CZ PRES) a zajišťuje přímé komunikační vazby se Stálým zastoupením ČR při EU a institucemi EU.

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti řídí Sekci pro evropské záležitosti a Sekci pro předsednictví ČR v Radě EU. Zároveň je místopředsedou Výboru pro EU na vládní úrovni a předsedá Výboru pro EU na pracovní úrovni.

Podrobnější informace viz: http://www.vlada.cz/cs/eu/default.html

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.2.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 22:32.