Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Odkazy:

Výbor stálých představitelů COREPER

Slovo COREPER pochází z francouzského „Comité des REprésentants PERmanents“ - Výbor stálých představitelů. COREPER je přípravným orgánem Rady EU. Jeho rolí je připravovat agendu pro zasedání Rady EU. Členové COREPERu projednávají návrhy připravené pracovními skupinami Rady EU, o nichž poté Rada EU rozhoduje. Členy COREPERu jsou stálí zástupci členských zemí při EU.

COREPER zasedá ve dvojí podobě:

  • COREPER I zodpovídá za přípravu Rady pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví, Rady pro konkurenční politiku (včetně vnitřního trhu), Rady pro dopravu a telekomunikace, částečně Rady pro zemědělství a rybolov, Rady pro životní prostředí a Rady pro vzdělání a kulturu. (Záležitosti a příprava Rady pro zemědělství a rybolov jsou však především v přímé kompetenci Zvláštního výboru pro zemědělství.);
  • COREPER II zodpovídá za institucionální otázky, přípravu Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (a potažmo Evropské rady), ECOFIN, Radu pro spravedlnost a vnitro.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.2.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 04:14.