Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Únor:

Jiří Sezemský: Kravál ničemu neprospěje (LN)

Ve sloupku Užitečný kravál (LN 29. 1.) bylo uvedeno, že protestující otcové ze sdružení K 213 jsou sice agresivní, vulgární a hysteričtí, ale jejich protest je vlastně užitečný, protože ministerstvo práce "k problémům otců připravených o své děti dokázalo vypravit pár souvislých vět" až nyní.

Sdružení K 213 od samého počátku nešlo o dialog, ale o ultimativní prosazování svých personálních požadavků. Ministra Nečase dokonce vyzvali k rezignaci za to, že se veřejně zastal urážených žen ze strany tohoto sdružení. Navíc platí, že tyto jednotlivé soudní případy jsou natolik komplikované, že je jen velmi obtížné pasovat se do role arbitra v kauzách, kde skutečně není zcela zřejmé, zda v některých případech nedocházelo ze strany otců k domácímu násilí, statisícovým dluhům na alimentech, nevůli dětí se s nimi stýkat, a v jiných případech naopak k naschválům ze strany bývalých manželek. Vždy je zkrátka nešťastné a v řadě případů pochopitelně frustrující, když si dva lidé nedokážou sami urovnat své rodinné poměry a chtějí po státu, aby je rozsoudil.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přitom nemá kompetenci, aby tyto soudní spory komentovalo a přiklánělo se na jednu či druhou stranu. Není příliš seriózní jednostranně vyvozovat, že skupina otců se domáhá svých práv bez podrobné znalosti situace konkrétních lidí. Stejně tak by se mohla ozvat celá řada žen, které se cítí právem poškozeny, že je jejich dětem dlouhodobě upíráno právo na výživné, což především poškozuje právě děti, o které jde. O tom v médiích nepadlo ani slovo, což nepovažujeme za příliš korektní.

Je přitom zcela nepřijatelné, jakým způsobem se svých práv (v některých případech ovšem lidsky pochopitelných) sdružení K 213 domáhá. Neváhá kvůli svým osobním problémům přistoupit k tak radikálním krokům, jako je výzva k neplacení alimentů, sprosté urážky, fyzické útoky na veřejné činitele nebo blokování úřadů. Toto není rozhodně cesta k zahájení dialogu. Tento styl komunikace spíše více vypovídá o jeho autorech než o podstatě problému. Jistá míra empatie k podobným projevům spíše nahrává latentnímu radikalismu, který se může projevit v jakékoli podobě při velmi nestandardním vymáhání svých "oprávněných" požadavků.

Jinak platí, že objektivní problémy některých otců při vymáhání práva na styk s dětmi nikdo nezpochybňuje (stejně ovšem jako obdobné problémy některých matek) a jsou předmětem seriózní diskuse. Zároveň se jedná o vlamování do otevřených dveří. O projektu zavedení mediace a institutu střídavé péče jedná ministerstvo již delší dobu s jinými sdruženími a bude v tom pokračovat i nadále. To samé platí o vítaném dialogu k nově připravované koncepci mezinárodněprávní ochrany dětí, která potřebuje nový impulz.

Jiří Sezemský, vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.2.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:20.