Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Leden:

Marián Hošek: Otázky Václava Moravce (ČT 24)

Moderátor (Václav Moravec)
První dny v práci, a přitom mimo úřad. Lenka Pavlová, nová ředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, si určitě takhle svůj nástup do funkce nepředstavovala. V pondělí, kdy se měla ujmout řízení úřadu, se do práce nedostala. Vchod do budovy totiž blokovali muži ze skupiny K213. Jde především o otce, kteří z různých důvodů se nemohou stýkat se svými dětmi. Pavlovou označili za advokátku extremistických feministických spolků a vyhlásili jí nesmiřitelný souboj. V úterý se situace s blokádou úřadu opakovala, ve středu také.

Autor
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas označil chování lidí ze skupiny K213 za sprosté.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí (23.1.2008):
Nejenom jako ministr práce a sociálních věcí, ale jako občan a otec jsem nesmírně pobouřen chováním těchto lidí, jejich agresivitou a jejich neskutečnou sprostotou.

Autor
Sdružení K213 má asi 480 členů. Jsou to především otcové, kteří se z různých důvodů nemohou stýkat se svými dětmi. Odmítají tedy platit alimenty. Svou organizaci pojmenovali po paragrafu trestního zákona, podle kterého je nehrazení výživného trestné. Mluvčí K213 Jiří Fiala tvrdí, že alimenty se staly otevřeným nástrojem feministické justice k terorizování otců. Výhrady k nové ředitelce Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí znějí z Fialových úst následovně...

Jiří Fiala, sdružení K213 (23.1.2008):
Paní Pavlová příliš inteligentní není, a právě proto se jaksi vetřela k těm feministickým spolkům, protože očekává, že tam odtamtud jaksi přijdou buďto peníze nebo zakázky.

Autor
Organizace na ochranu práv dětí a na pomoc obětem domácího násilí jmenování Lenky Pavlové ocenily. Některé upozornily i na to, že mezi členy sdružení K213 jsou lidé, kteří se chovali násilně. Právě domácí násilí je jedním z důvodů, proč váznou jejich kontakty s potomky.

Lenka Pavlová, ředitelka, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (23.1.2008):
Zcela je nepřijatelné, aby se i takovýmito akcemi blokovala činnost úřadu.

Autor
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas odmítl nátlak sdružení K213 a prohlásil, že Lenka Pavlová v čele úřadu v každém případě zůstane.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí (23.1.2008):
Velmi prosím a vyzývám média, aby tuto partu sexisticky sprostých a vulgárních agresorů ignorovala.

Autor
Pro úplnost - Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí má na starosti vymáhání výživného, mezinárodní adopce dětí a vystupuje také jako opatrovník v kauzách takzvaných mezinárodních únosů dětí ze smíšených manželství.

Moderátor (Václav Moravec)
Členové sdružení K213 chtějí po blokádě brněnského Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí od zítřka blokovat přímo budovu Ministerstva práce a sociálních věcí, do práce nechtějí vpustit ministra Petra Nečase. A dalšími hosty Otázek jsou - náměstek ministra práce a sociálních věcí z KDU-ČSL Marián Hošek. Vítejte. Hezký dobrý den.

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec)
Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková. I vám přeji hezký dobrý den.

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Dobrý den.

Moderátor (Václav Moravec)
A za pár okamžiků se k nám připojí ještě předseda Asociace rodičů České republiky Jan Roub. Jaká opatření chystáte jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se vaši zaměstnanci dostali do úřadu, pokud dojde k blokádě v pondělí?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Všechna zákonná a přiměřená opatření, která jsou potřeba učinit k tomu, aby ministrstvo fungovalo, tak jak má řádně fungovat.

Moderátor (Václav Moravec)
Která zákonná opatření to jsou?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Všechna zákonná opatření.

Moderátor (Václav Moravec)
Můžete být konkrétnější, pane náměstku?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Já bych nenapovídal těm, kteří hodlají blokovat, to, jakým způsobem jsme připraveni. My jsme připraveni na všechny alternativy.

Moderátor (Václav Moravec)
Nestane se ale to, co se stalo v Brně, že se zaměstnanci, respektive ředitelka úřadu do té budovy celý týden nedostala?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Zaměstnanci se dostali do úřadu a ta blokáda vůči paní ředitelce proběhla, jak proběhla. Ministerstvo práce a sociálních věcí je řádně připraveno a má všechna opatření učiněna k tomu, aby řádně fungovalo i nadále.

Moderátor (Václav Moravec)
Asociace rodičů České republiky začátkem týdne podpořila kroky sdružení K213. A následuje citát z prohlášení asociace: "Vyzýváme tímto ministra práce a sociálních věcí a vládu České republiky jako celek k úctě základních lidských práv dětí a jejich otců a k respektování mezinárodního paktu úmluvy o právech dítěte." Tak to stojí doslova v prohlášení Asociace rodičů České republiky. Paní doktorko Vodičková, myslíte si, že tady jsou namístě úvahy o tom, že nejsou v České republice zcela dodržována některá práva týkající se oné mezinárodní úmluvy?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Tak já to vnímám tak, že někdy nejsou, a to bohužel jaksi v neprospěch dětí, kdy děti se třeba nutily nebo v podstatě takovým brutálním způsobem vyvážely do ciziny za minulého vedení toho úřadu, aniž...

Moderátor (Václav Moravec)
To znamená, že některé námitky Asociace rodičů jsou namístě?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Taky nevím, jestli myslí tedy ty, které myslím já, ale určitě není všechno vždy v pořádku. Nakonec soudy občas nerozhodují úplně správně. A bohužel v této problematice neexistuje žádná judikatura, protože není možné podat dovolání, takže...

Moderátor (Václav Moravec)
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas dal v polovině týdne jasně najevo, že se odmítá se členy sdružení K213 bavit. A ředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Lenka Pavlová má jeho podporu. A vicepremiér Petr Nečas dodal, následuje citát...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí (23.1.2008):
Chtěl bych zdůraznit, že sdružení, které je jaksi mluvčím této skupiny pánů K213, se mimo jiné prezentovalo na svých stránkách novoroční výzvou "Neplaťte výživné! Neplaťte výživné!" To o činnosti a kvalitách tohoto sdružení, které se zaštiťuje demokracií, morálkou a právy dětí, myslím si, vypovídá vše. Já musím říci v tuto chvíli, že nejenom jako ministr práce a sociálních věcí, ale i jako občan a otec jsem nesmírně pobouřen chováním těchto lidí, jejich agresivitou a jejich neskutečnou sprostotou.

Moderátor (Václav Moravec)
Prohlásil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Pro úplnost - alimenty odmítají hradit členové sdružení K213, kteří pojmenovali svoji organizaci po příslušném paragrafu trestního zákona. Když tady přivítám i předsedu Asociace rodičů České republiky Jana Rouba, když jsem citoval slova vašeho prohlášení, můžete mi říci, v čem konkrétně není respektován mezinárodní pakt úmluvy o právech dítěte, že jste ty akce sdružení K213 podpořili?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Ano. Pakt mezinárodní úmluvy o právech dítěte jasně hovoří, v čem spočívá zájem dítěte. Tady byl ustanoven nějaký úřad, ale který má hájit teda zájem dítěte, ale nikdo ještě neřekl, co to ten zájem dítěte vlastně je.

Moderátor (Václav Moravec)
Je to to, na co narážela i Marie Vodičková, že není třeba dostatečná judikatura a že ten úřad má poměrně velký manévrovací prostor, rozumím-li tomu správně.

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Já se domnívám, že judikatura už tady je, protože úmluva o právech dítěte hovoří jasně, kde je jasně definován zájem dítěte. A v tomto případě se jedná o mezinárodní únosy dětí, pokud tomu rozumím správně. No, a tedy mezi těmi paragrafy je například napsáno, že je záruka, aby nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, záruky proti nezákonnému přemísťování dětí do zahraničí a jejich navracení zpět. Tedy pokud já mám informace, tak pan ředitel byl odvolán, protože navracel děti do svých původních rodin. A nyní má paní ředitelka to dělat obráceně? To je otázka.

Moderátor (Václav Moravec)
Bude to dělat, pane náměstku? Nebo jaká... Protože s koncepcí nové ředitelky jsme se ještě neseznámili, protože ji teprve tvoří.

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Paní ředitelka tvoří koncepci, a samozřejmě, že to není její koncepce, ale ona musí tu koncepci připravit podle předpokladů, které jsme připravili jako ministerstvo, to je velice důležitá věc. A pan ředitel nebyl odvolán kvůli nějaké jedné této kauze nebo podobným kauzám, ale samotný úřad vlastně byl vnímán vlastně ve dvojí funkci - zastupoval jak rodiče z toho cizího státu, tak zastupoval dítě, české dítě, které bylo v této kauze svým způsobem tím, tou obětí nebo tím, o koho se jednalo v té kauze. Takže v tomto smyslu měl vlastně duální funkci ten stát, respektive tento úřad. A my chceme tuto duální funkci odstranit. Chceme, aby rodiče zastupoval advokát a může ho zprostředkovat samozřejmě nějaká skupina advokátů, která by byla k dispozici třeba přes úřad, ale samotné zastupování dítěte by mělo být na straně tohoto úřadu. To je takový jeden z principů, který chceme...

Moderátor (Václav Moravec)
To znamená, to bude zásadní změna, která by se teď měla uskutečnit?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Je to jeden z principů, který bysme měli dát těžiště na to obhajovat zájmy dítěte, protože z haagské úmluvy plyne právě, a myslím, že teda souhlasím, zájem, největší je zájem dítěte. A tam je potřeba posoudit ten největší zájem dítěte a v tomto smyslu ho zastupovat. Samozřejmě musíme ale také říci, že tady rozhoduje soud, nezávislý soud, který my nemůžeme ovlivňovat, my ho můžeme ovlivňovat tím svým postojem při zastupování dítěte, ale rozhodnutí soudu je pro nás rozhodnutí státního orgánu, které my nemůžeme, a myslím, že ani rodiče, možná i zoufalí rodiče, kteří mají pocit bezmoci z toho rozpadlého vztahu, že nemůžou vnímat toto rozhodnutí jako zpochybnitelné, třeba námi zpochybnitelné. Oni se musejí zákonnou cestou obracet na to, aby získali svá práva.

Moderátor (Václav Moravec)
Pro Jana Rouba, jestli, i tak Marii Vodičkovou, bude, když toto se stane koncepční změnou ve fungování úřadu, bude to krok dobrým a lepším směrem, než tak jak fungoval úřad dosud? Pane předsedo? Začněme u vás.

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Já se domnívám, že pokud budou dodržovány ty záruky, že dítě nebude navraceno zpět, tak já si myslím, že to bude dobře, ovšem pokud to tak bude probíhat.

Moderátor (Václav Moravec)
Paní předsedkyně?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Tak já si myslím, že ta nová koncepce určitě bude lépe tedy plnit i úmluvy o právech dítěte a haagskou úmluvu, protože ta haagská úmluva uváděla, že dítě se nenavrátí, pokud by tím utrpělo fyzickou nebo by mu hrozila fyzická nebo psychická újma nebo jiná nesnesitelná situace, že je potřeba zjistit prostředí, do jakého se navrací, a to ten úřad předtím vůbec nečinil a automaticky vždy, tedy jediné jeho stanovisko bylo navrátit. V podstatě téměř, s čím jsem se setkala, výlučně.

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Nemůžeme říct, že tak nečinil, ale možná to těžiště bylo posunuto jinam, a my chceme to těžiště obhájit v rámci zájmu dítěte. Ale to neznamená, abychom předjímali, že rovnou to dítě budeme bojovat, aby za každou cenu a za každé okolnosti zůstalo v České republice. Pokud se skutečně stal nezákonný krok, tady jde také o to, aby soudy rozhodovaly rychle a správně, hlavně tak, aby se neprotahovaly ty časy, protože dítě, o kterém se rozhodne, když je mu jeden rok, a když potom se má vydat, když jsou mu tři nebo čtyři roky, tak ta situace nastala úplně jiná a myslím, že je potom v zájmu dítěte přehodnotit celou tu situaci. Ale to jsou velice obtížně řešitelné situace. A já musím za sebe, a myslím si, že i jako křesťanský demokrat musím říct, první a podstatné je, aby jsme si zvážili, co jsou dopady případných rozchodů a tyto dopady zejména u dětí, kde jsme povinni nějakým způsobem účinným zajišťovat práva, a ta práva toho dítěte jsou apriori práva mít rodiče oba a mít k nim oběma dobrý vztah, a tohle si rodiče musí uvědomit jako základ.

Moderátor (Václav Moravec)
Jan Roub?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Pokud jeden z rodičů unese dítě přes půlku zeměkoule, jakým způsobem potom chcete zaručit, aby to dítě mělo právo na oba rodiče? A to se dosud dělo, že? Děti byly uneseny sem, do České republiky, a už nebyly navraceny, pokud vzpomenu poslední případ, kdy vlastně tady ta matka byla chráněna dva roky.

Moderátor (Václav Moravec)
Když se ještě zaměříme na, nejen na, protože jsme vás všechny tři pozvali i z toho důvodu, že máte širší vhled do problematiky ochrany práv dětí jako takových, nejen v souvislosti s fungováním úřadu, kolem kterého se teď zvedla jistá vlna nevole prostřednictvím sdružení K213, tak pojďme se bavit i o neplacení alimentů a o jednom z návrhů, který chce předložit místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru z ČSSD Lenka Mazuchová. Ta se chystá dát návrh na odebrání řidičáku dlužníkům, kteří nehradí alimenty. Stejný postih se podle ní osvědčil v sousedním Polsku. A následuje citát slov poslankyně Mazuchové. Tady jsou její slova: "Já chápu, že odebrání řidičáku nesouvisí s tím, že daný člověk neplatí výživné, nicméně účel světí prostředky. U mě je na prvním místě dítě. V Polsku úspěšnost vymahatelnosti vzrostla o mnoho procent. Myslím, že by stálo za to zvážit to a zkusit to i u nás." Tolik slova Lenky Mazuchové, která je poslankyní za Českou stranu sociálnědemokratickou a také místopředsedkyní sněmovního výboru. Jen pro úplnost - ono sdružení K213 odmítá hradit alimenty a je pojmenováno právě podle jednoho z paragrafů trestního zákona, kdy neplacení alimentů je trestné. A mluvčí Jiří Fiala tvrdí, že "výživné se stalo otevřeným nástrojem feministické justice k terorizování otců." Konec citátu. Pane náměstku Hošku, vy podpoříte ten návrh, se kterým chce přijít sociálnědemokratická poslankyně Mazuchová jako Ministerstvo práce a sociálních věcí?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Já bych se napřed vyjádřil k té novoroční výzvě, která byla apelem "Neplaťte výživné!" Je to absurdní, aby jsme tímto způsobem vstupovali do jednání a tímto způsobem si řešili problém, možná velice individuální problém a pro ně možná bolestný problém, ale myslím si, že neplatit výživné, to je základní požadavek chování se vůči dětem. Takže...

Moderátor (Václav Moravec)
Vy ten paragraf jako Ministerstvo práce a sociálních věcí ho nevnímáte jako sporný?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Jako placení výživného je řádně stanoveno soudem, je to jedna ze základních povinností. A já se domnívám, že neplatit výživné je poškození práv dítěte. A právě tady vstupujeme do toho, že to dítě potřebuje tu svoji ochranu a potřebuje také žít. A ten rodič tu odpovědnost tím, že se rozejdou rodiče, ještě neztratí, a ta odpovědnost je třeba i v placení výživného.

Moderátor (Václav Moravec)
A návrh poslankyně Lenky Mazuchové?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
To je návrh, který byl uplatněn v Polsku. Je možná do určité míry extrémní, ale pokud by mělo narůstat neplacení výživného, tak musíme hledat mechanismy a...

Moderátor (Václav Moravec)
To znamená, že Ministerstvo práce a sociálních věcí by ho mohlo podpořit?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Já za ministerstvo v tomto smyslu nebudu mluvit, protože tam ho jako podporu nedostane. A já se ani nedomnívám, že to je nejrozumnější návrh, ale myslím si, že je to určitý apel k tomu, aby jsme se zamysleli nad tím, jak tyto práva dítěte zajistit.

Moderátor (Václav Moravec)
K tomu ještě se dostaneme. Jane Roube, neplacení výživného - nejsou svým způsobem pak poškozena i práva dětí, jestliže se výživné neplatí a jsou tady výzvy k neplacení výživného?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Tento problém nejde tímto způsobem bagatelizovat, takhle řešit. To nejde, protože...

Moderátor (Václav Moravec)
Jakým způsobem? To, že se vyzývá k neplacení, nebo odebírání řidičského průkazu?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Třeba odebírání řidičského průkazu, ale vůbec jako kriminalizovat tímto způsobem, jak je to děláno doteď. K213 jasně poukazuje na to, že neplatí proto, že vlastně s těmi dětmi nemají vůbec žádný kontakt. Takže to je třeba vidět a řešit individuelně, protože zase samozřejmě, že jsou rodiče, jak matky, tak otcové, kteří samozřejmě to zanedbávají, protože o ty děti...

Moderátor (Václav Moravec)
Setkává se s tím často vaše asociace, které předsedáte, že by docházelo k neplacení výživného a výživné bylo terorem proti otcům?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Ano, to je skutečně terorem, ano. Je to nástroj.

Moderátor (Václav Moravec)
Vy se s tím setkáváte jako předseda asociace jako s častým jevem?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
No, to je standardní. Jakmile je dítě svěřeno do péče matky, protože to je z 90 %, možná více, tak je mu samozřejmě vyměřeno tím způsobem výživné, které je vymáháno všemi prostředky.

Moderátor (Václav Moravec)
Co si vy, paní předsedkyně, myslíte právě o... Nemůžou ještě víc vyeskalovat spory o práva dětí a poškozovat děti jako takové, jestliže tady navrhuje jedna z poslankyň odebírání řidičského průkazu rodičům, nebo otcům případně, kteří neplatí výživné?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Tak já myslím, že nejenom otcům pravděpodobně.

Moderátor (Václav Moravec)
I matkám. Jakýmkoliv neplatičům.

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
No, tak jaksi plnění vyživovací povinnosti je skutečně základní povinnost rodiče a je to tedy trestný čin. Já osobně si nemyslím to, co tvrdí K213, že v jiných evropských zemích to není trestný. Pokud znám tedy úpravu, neznám ale všude, tak tam je trestná ve všech tedy státech nebo ve většině.

Moderátor (Václav Moravec)
Ale to znamená to, aby to bylo ještě účinnější, to znamená vymáhání. Vnímáte toto, že by to prospělo lidským právům, respektive právům dětí jako takovým?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Tak já myslím, že by to prospělo tomu životu, výživné by bylo placeno asi mnohem více, že by se zvedlo teda to procento těch jako v tom Polsku.

Moderátor (Václav Moravec)
Vy, kdybyste byla poslankyní, tak byste návrh Lenky Mazuchové podpořila?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Tak já bych to podpořila.

Moderátor (Václav Moravec)
Když se podíváte na práva dětí v jejich uplatňování, protože v té diskusi neselhávají svým způsobem soudy, to znamená není namístě v mnoha ohledech kritizovat spíš justici než Ministerstvo práce a sociálních věcí, podíváte-li se na uplatňování práv dětí, ať už v mnoha aspektech, jak jsme ho tady i v Otázkách několikrát probírali, paní doktorko?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Tak já si myslím, že se málo skutečně dbá na ten, skutečně na to, co to dítě cítí, co prožívá, jaká má přání, na jeho citové vazby, a že mnohdy to rozhodování úřadů, včetně soudů a toho, co třeba navrhuje OSPOD, tu situaci toho dítěte ještě zhorší. To, že se rodiče dítěte rozvedou, že přijde o jednoho rodiče, je situace už tak velmi tíživá, a ty státní orgány by se měly snažit, aby situaci dítěte nezhoršovaly. A jestliže, ať už z jakýchkoliv důvodů to dítě se třeba bojí druhého rodiče, někdy to skutečně může být oprávněný třeba v důsledku domácího násilí a podobně, a pak zavírat malé dítě někam tedy, já nevím, ať už do ozdravovny nebo na psychiatrii, aby se naučilo mít rádo svého rodiče, tak to považuji skutečně za systémové týrání, a to je podstatné zhoršení situace dítěte.

Moderátor (Václav Moravec)
A vidíte tady prostor pro nějaké zásadní systémové změny, kterých by se mohla dopustit ministerstva, ať už práce či sociálních věcí, nebo ministerstvo spravedlnosti?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Já myslím, že by se skutečně měla tady rozšířit možnost mediace, to znamená to, aby ti rodiče ještě před soudním sporem spolu mohli hovořit za přítomnosti tedy odborníka, který by je přivedl k nějaké dohodě. Já musím říct, že my to tedy velmi často děláme, dokonce máme mediační centrum v Ostravě, kde jsou mediátoři, a ta služba je zdarma poskytována, naše pobočky všechny dělají asistované styky, a řekla bych, že ve většině případů se ty vztahy mezi rodiči jaksi zlepší a dokonce tam pak ty styky normálně fungují. Také se setkávám s případy, kdy k nám přijde dítě s tím, že se většinou otce velmi bojí a my pak zjistíme, že se ho nebojí a po několika vlastně návštěvách se ty styky nastartují a dítě se přestane bát a matka uzná, že skutečně se ho nebojí.

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Můžu?

Moderátor (Václav Moravec)
Ano, pane předsedo?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Já se domnívám, že odpovědné rodičovství je otázkou výchovy k odpovědnému rodičovství těch rodičů a nikoliv cestou kriminalizace. Tudy cesta rozhodně nevede.

Moderátor (Václav Moravec)
Počkejte, ale tady asi, myslím...

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Paní Vodičková tady řekla pár příkladů, který jsou furt dokola, ale můžeme i jinde...

Moderátor (Václav Moravec)
Ale ta mediace, která by mohla předcházet i kriminalizaci? Vy si nemyslíte, že mediace je nástrojem?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Já se domnívám, že výchova k rodičovství musí začínat v jejich dětství, těch rodičů, a nikoliv, až jsou rodiče.

Moderátor (Václav Moravec)
No, ale když se podíváte na rozvodovost v České republice, tak samozřejmě to je jedna strana mince a druhá strana mince je ale vysoká rozvodovost a to, že se děti stávají předmětem...

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Ano. My máme zkušenost takovou, že vysoké rozvodovosti bohužel napomáhá špatné právní prostředí, který vůbec není nastaveno pro rodinnou politiku.

Moderátor (Václav Moravec)
Teď máte na mysli které právní zákony, které konkrétní normy, pane předsedo?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
No, například zákon o rodině.

Moderátor (Václav Moravec)
A změna by měla spočívat v čem?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
No, nemůže mít tam prostor státní úředník zase v takovým rozsahu do zásahu do rodiny, jako má teď například. To je v rozopru s články 8 Základní listiny práv a svobod, kdy je jasně stanoveno, že nemůže zasahovat nikdo do těch rodinných vztahů, a natož v rozsahu, v jakém se děje teď.

Moderátor (Václav Moravec)
Pane náměstku?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Samozřejmě pan Roub má pravdu v tom, že nejlepší zbraní je prevence, účinná prevence k tomu, aby jsme vychovávali k odpovědnému rodičovství, aby byla funkční rodina, aby jsme udrželi funkční rodinu.

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Ano.

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Rodinná politika, to je nakonec i základem našeho programového prohlášení, který jsme tam se snažili vnést.

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
To je náš program taky.

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
To je určitě velice dobré a my v tom činíme určité kroky, máme i dotační programy pro takovéto projekty. Nicméně ve chvíli, kdy už je ten hrnec rozbitý, a myslím si, že bohužel rozvodovost u nás stoupá, stoupá ne proto, že by byly špatné zákony, ale to je rozvolnění společenských norem, a myslím si, že v tomto smyslu jsem konzervativní člověk, a myslím si, že toto zvýšení rozvodovosti právě přináší tyto problémy a měli bychom to vidět jako memento, že stát nemůže řešit problém dvou lidí, který se spolu nenávidí. Stát jim přijde na pomoc.

Moderátor (Václav Moravec)
To znamená připouštíte...

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Já jim odpovím - mediace a nabídka k tomu, aby oni našli určitý smír, aby našli způsob, jak řešit svůj problém, který je jejich vzájemným problémem, tak aby si to neodneslo dítě. To je naše možnost a v tom chceme usilovat ve spolupráci se soudy - právě posílit tu mediační práci i v zákoně o mediaci rozšířit, aby to bylo i právě možnost soudu napřed projít mediací tak, aby přišli k soudu už s dohodou, aby byla zprostředkována psychologem, ne aby se oni mezi sebou v tom konfliktu a v emočním rozpoložení dohodli, ale aby to někdo zprostředkoval, tu dohodu, tak, aby potom z té dohody vznikla určitá dohoda před soudem, aby se to neřešilo v konfliktní situaci, kdy jeden odejde zahořklý a zoufalý z té své rozbité životní situace.

Moderátor (Václav Moravec)
A zásadní změna zákona o rodině, jak na to tady narážel pan předseda Roub?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
Já se domnívám, že to zákon v tomto smyslu nevyřeší tak, aby jsme donutili lidi mít se rádi a umět si najít spolu vzájemné lepší vztahy.

Moderátor (Václav Moravec)
Pane předsedo?

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Je to samozřejmě o něčem jiném, protože já jsem vám zaslal náš návrh, že jo, který je vlastně opačný, který je ze stávajícího právního stavu. A ten právě tady dává důraz na ty rodinné příslušníky, to znamená, že o ty děti se musí starat rodina, nikoliv státní úředník. A do roku 97 vůbec nikomu nevadilo, že v preambuli zákona o rodině bylo, že za výchovu dětí odpovídá Socialistický svaz mládeže, nikomu to nevadilo. Takže až teprve my, když jsme iniciovali změnu návrhu zákona, tak jsme protlačili aspoň, tam bylo navrhováno 86 paragrafů, protlačil se aspoň paragraf 27 o střídavé péči, který bohužel není v praxi aplikován, takže...

Moderátor (Václav Moravec)
Je namístě tato námitka, že stát ještě hodně vstupuje a přeci jenom ta etapizace, ten vliv státu do rodiny jako takové by bylo zapotřebí změnit tím, že by se liberalizoval zákon o rodině?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
No, já vidím největší problém v tom, že pokud stát někdy vstupuje tak, jaksi takovým násilím vůči dítěti, to, že to dítě, se prostě dělají exekuce na dětech, to jsou strašně traumatizující a stresující situace, dokonce jsem zažila exekuci v noci, takže takové prostě násilí v podstatě by se na dítěti dít nemělo. Ale jinak samozřejmě, že stát musí nějakým způsobem zasahovat do těch případů, kde výchova dítěte je ohrožena nebo je v rodině dítě a je ohrožena. A ne bohužel vždy rodinní příslušníci jsou schopni tomu dítěti pomoct.

Moderátor (Václav Moravec)
A vy si myslíte, paní doktorko, že ten balans je v České republice teď nastaven správně, že tady je rovnováha na straně jedné vlivem státu, státních institucí, a na straně druhé fungováním rodiny jako takové?

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Tak já myslím, že je ještě hodně co řešit. Myslím si, že někdy je příliš takový formalismus třeba, nebo tam, kde je potřeba naopak větší ingerence státu, tam se jí třeba nedostane, tam, kde ani tolik potřeba jí není, tam třeba je. Takže ono nikde to není ideální samozřejmě. Je potřeba hledat pořád teda, tu situaci nějak zlepšovat tak, aby byla právě co nejpříhodnější pro děti.

Moderátor (Václav Moravec)
Pane náměstku, chystáte nějaké základní a zásadní změny zákona o rodině v nejbližší době?

Marián Hošek (KDU-ČSL), náměstek ministra práce a sociálních věcí:
V tomto smyslu ne, není to ani naší pravomocí, nespadá to pod náš resort, ale já bych zopakoval, že skutečně ty všechny aspekty, které jsou v té rodině, která se rozpadá, nelze nějakým vstupem státu zásadně řešit, tam může stát jim nápomocně a má být nápomocný, mají být soudy rychlé, mají být skutečně zájmy dítěte plně uplatněny a akcentovány a samozřejmě práva rodičů na styk s dítětem, pokud ten rodič nedělá, platí výživné a nemá nějaké konflikty, které by umožňovaly nebo znemožňovaly kontakt s dítětem, tak ty jsou potřeba naplnit, čili naplnit práva všech, ale myslím si, že zájem dítěte na prvním místě.

Moderátor (Václav Moravec)
Říká náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek. Děkuji, že jste přijal mé pozvání. Děkuji i předsedkyni Fondu ohrožených dětí Marii Vodičkové. Někdy příště na shledanou.

Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí:
Na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec)
A děkuji i předsedovi Asociace rodičů České republiky Janu Roubovi. I vám díky a někdy příště na shledanou.

Jan Roub, předseda Asociace rodičů České republiky:
Já vám taky díky. Na shledanou.

Moderátor (Václav Moravec)
Vám divákům děkuji, že jste se dívali. Takové byly dnešní Otázky. Dalších více než 120 minut Otázek a odpovědí odvysíláme opět příští neděli. Hezký zbytek dne, pokud možno, ve společnosti České televize.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.1.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 18:59.