Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Leden:

Lenka Pavlová: Dvacetiminutovka Radiožurnálu (ČRo 1)

Moderátor (Martin Veselovský)
Dobrý podvečer, vítám vás u poslechu dnešních 20 minut, u mikrofonu je jako každý všední den Martin Veselovský. Původně jsem domlouval rozhovor s nově jmenovanou ředitelkou Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí kvůli informacím o tom, jak bude její Úřad pracovat. Nemohl jsem tušit, že rozhovor povedeme ve chvíli, kdy se před dveřmi jejího brněnského úřadu tlačí otcové z organizace K 213 a žádají její hlavu. Těžko tedy můžeme začít jiným tématem a jinou otázkou a ta bude směřovat na novou ředitelku Ústavu pro mezinárodně právní ochranu dětí Lenku Pavlovou. Dobrý den do brněnského studia Rozhlasu.

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Dobrý den.

Moderátor (Martin Veselovský)
Jak dlouho ještě nebudete chodit do práce, do svého úřadu a kde budete úřadovat?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
To samozřejmě v této chvíli nemohu odhadnout, ale doufám, že se co nejdříve do práce budu moci vrátit.

Moderátor (Martin Veselovský)
A kde budete úřadovat?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
To si nechám pro sebe, s dovolením.

Moderátor (Martin Veselovský)
Muži ze sdružení K 213, o jejichž požadavcích Radiožurnál již informoval požadují vaši hlavu, zároveň jejich protest směřuje proti neschopnosti české justice vymáhat vlastní rozsudky, například co se přístupu obou rodičů k dítěti týče. Tak se ptám, jestli chápete jejich rozezlení?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Jejich rozezlení chápu, jejich problémy také chápu, ale nejsem v pozici a to ani z titulu ředitelky Ústavu pro mezinárodně právní ochranu dětí, abych jim v tom mohla pomoci.

Moderátor (Martin Veselovský)
A úplně poslední otázka, paní Pavlová, uvažujete o své rezignaci?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Ne, neuvažuju, ani náhodou.

Moderátor (Martin Veselovský)
Tak a pojďme se vrátit k vašemu úřadu, k Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, s jakým záměrem jste vlastně přišla na úřad? Tedy nemyslím v tuto chvíli, spíš virtuálně.

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Tak ten záměr, to bylo přijetí nabídky ministerstva připravit celkovou koncepci změn, které by mohl doznat jak úřad, tak i oblast sociálně právní ochrany dětí v České republice.

Moderátor (Martin Veselovský)
A tuto koncepci už máte připravenou, s tou jste už přišla?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Tak oficiálně jsem do úřadu nastoupila 15.ledna, mým úkolem je nejenom připravit koncepci, ale taky úřad převzít po mnoha měsících dá se říci bezvládí, kdy v čele úřadu nestál žádný ředitel a úřad řídit, zajistit jeho řádný chod a k tomu mi byl dán časový prostor zatím pouze několika málo dní, který krom zájmu novinářů vyplňují ještě protesty zoufalých otců.

Moderátor (Martin Veselovský)
Mimochodem, sama jste mluvila o té několika měsíční přestávce, kdy v čele úřadu po odvolání předchozího ředitele Rostislava Záleského nebyl ředitel. Tak fungoval ten úřad vůbec?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Úřad fungoval k mému překvapení, fungoval i jak se domnívám velmi dobře, protože za podmínek, které ke své práci měl, bych to dokonce hodnotila, že fungoval naprosto skvěle a tímto bych všem jeho zaměstnancům i doktorce Novákové, která tu nelehkou úlohu v čele úřadu, rádoby v čele zastávala, tak touto cestou bych všem zaměstnancům chtěla vyjádřit hlubokou poklonu a uznání za jejich práci.

Moderátor (Martin Veselovský)
Já tomu rozumím tak, paní ředitelko, že si potřebujete naklonit své nové zaměstnance, na druhou stranu, pokud říkáte, že úřad i za bezvládí fungoval v podstatě skvěle, tak necítíte se trošku zbytečně?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Ne, zbytečně se určitě necítím a nemám ani potřebu si naklonit zaměstnance. Je to skutečně z té pozice, kdy vstoupíte do úřadu, poznáte ty podmínky, které úřad ke svému fungování má a zhodnotíte to s výsledky tak ten podhled je diametrálně odlišný od pohledu například advokátky, která se domnívá, že úřad s honosným označením je schopný zajistit prakticky cokoliv, jak se říká modré z nebe.

Moderátor (Martin Veselovský)
V čem bude, podle vás, paní Pavlová, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí jiný než za vašeho předchůdce pana Zaleského?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Já můžu v této chvíli mluvit pouze o mých představách, o snech, vizích, které samozřejmě nejsou nikterak přesně zkonkretizovány a budou aspoň doufám, pokud tedy nepadne má hlava, jak jste avizoval, že je po ní touha a pokud v úřadu alespoň několik měsíců zůstanu, tak pouze tam, kam bysme se chtěli ubírat. Ale jaký ten úřad ve skutečnosti za pár měsíců bude či ne, to pochopitelně vám nemohu z tohoto místa a v tomto čase říct.

Moderátor (Martin Veselovský)
Já mám na mysli spíš to a nakonec ke kritice úřadu jako takového se dostaneme, mám na mysli to, že ze strany neziskových a nevládních organizací, které se zaobírají právě ochranou dětí, byl úřad kritizován jako organizace, která velice rigidně dodržuje zákon. Úplně přesně jedná v dikci zákona, nikam nepostoupí stranou, tak jestli se v tomto ohledu váš úřad změní?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Nemůže nikdo očekávat, že by státní úřad, navíc ještě úřad, který v určité oblastí své kompetence má postavení centrálního úřadu, centrální instituce ve vztahu k zahraničním konkrétně k signatářským zemím Haagských úmluv, mohl ze zákona vybočovat. Zákon patří do základního právního rámce každého státu a nelze očekávat, že by státní úřad zákon nedodržoval.

Moderátor (Martin Veselovský)
Pro posluchače Českého rozhlasu 1, Radiožurnálu jenom připomenu, že mým dnešním hostem je nová ředitelka Ústavu pro mezinárodně právní ochranu dětí Lenka Pavlová. Pojďme si nejdřív poslechnout vašeho předchůdce ve funkci Rostislava Záleského, který byl kritizován zejména ze strany nevládních organizací, které se v dané oblasti pohybují. Pan Záleský byl v podstatě před rokem hostem 20 minut - bylo to konkrétně 28.února a tehdy dostal otázku, týkající se právě neziskových organizací a ochrany dětí. Pojďme si poslechnout i odpověď. Jenom abych to interpretoval pro naše posluchače, když už jsem jmenoval nestátní organizace, které kritizují vás a váš úřad, myslel jsem tím například Fond ohrožených dětí, Nadace Naše dítě. Tyto nadace a tyto fondy chtějí způsobit, aby nebylo možno chránit děti, které jsou zavlečeny přes hranice, rozumím tomu správně?

Host (Rostislav Záleský)
A rozumíte tomu správně v tom smyslu, že se snaží způsobit to, aby děti, které byly protiprávně přemístěny z ciziny do České republiky, se nemohly do té ciziny už vrátit, čili ve skutečnosti jde o to, aby děti z, do České republiky se vracely, ale z České republiky nikoliv.

Moderátor (Martin Veselovský)
Tolik váš předchůdce ve funkci Rostislav Záleský, jaká je vaše reakce na tento jeho názor?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Ta je velmi jednoduchá, ono ta odpověď, kterou vám bývalý ředitel doktor Záleský poskytl naprosto se shodovala s tím, co je základní úlohou, ve smyslu zákona, úřadu. I v současné době to je garantovat řádné plnění tzv. Haagských úmluv a konkrétně ve vztahu k úřadu jsou to dvě: jedna se týká mezinárodních adopcí a ta druhá, nejvíce medii sledovaná a diskutovaná je problematika civilních únosů, tedy situací, kdy dítě je neoprávněně jedním z rodičů přemístěno do druhého státu, popřípadě je na území některého ze signatářských zemí neoprávněně zadržováno a tam ta strategie a skutečně mám to zjišťováno i ze zahraničních seminářů i z přímých kontaktů s lidmi z haagské konference, je ta, že dítě by mělo být takovýchto ataků ze strany jednoho z rodičů uchráněno a pokud jich uchráněno není, tak by mělo být mu ochráněno jeho právo, aby se co nejdříve vrátilo do své domovské země.

Moderátor (Martin Veselovský)
Tak a paní ředitelko, pardon, já vám musím skočit do řeči, vy mi odpovídáte poněkud na něco jiného. Myslím si, že ta odpověď pana Záleského i moje otázka z února loňského roku směřovala k tomu, do jaké míry je vůbec možno ze strany Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí spolupracovat s nevládními organizacemi, jako je třeba nadace Naše dítě nebo Fond ohrožených dětí?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Tak ta otázka takto položená jde samozřejmě někam jinam, ale já bych přesto ještě tu myšlenku ráda dokončila, protože ta je velice důležitá. Už jednou jsem o ní hovořila v programu České televize, kdy je nutné si uvědomit, že úřad bude vždy zastávat to stanovisko, aby dítě, které se dostalo neoprávněně na území České republiky, bylo co nejrychleji vráceno do země svého původu. A to, na co reagoval pan doktor Záleský a to co potom mělo tu vazbu na nevládní organizace byla situace, kdy ty neoprávněně zadržované děti na našem území se na tom území nacházely už mnoho let a ta situace potom vyplývala a nebo byla viděna úplně jinýma očima. A to jenom na dopovězení té mé myšlenky a abych se vrátila k tomu vašemu původnímu dotazu, tak já osobně jsem ve své advokátní praxi myslím měla velmi dobré vztahy s nevládními organizacemi, ostatně jsem obviňována jako členka feministických hnutí. Žádného feministického hnutí se neúčastním, ale na druhé straně skutečně jsem pro řadu neziskových organizací blíže či úžeji pracovala, ať už tím, že jsem hájila právní zájmy lidí, kteří s nimi byli v kontaktu či jsme měli osobně se poznat.

Moderátor (Martin Veselovský)
To bylo v životní fázi, kdy jste pracovala jako advokátka, teď jste přestoupila na stranu státní správy, tak znovu se ptám, jestli váš úřad bude a jak spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Tak tím že se přes noc ze mě z advokátky stane ředitelka státního úřadu, tak to neznamená, že ukončím tyto své vztahy s lidmi, které v neziskové sféře mám, naopak, já na tento post a i na ten výhled té budoucí koncepce a změn, přistupuju k tomu tak, že předpokládám a věřím ve velmi úzkou a těsnou spolupráci s neziskovou sférou, protože její role na poli ochrany dětských práv je nezastupitelná.

Moderátor (Martin Veselovský)
Připomínám pro posluchače Českého rozhlasu 1, Radiožurnálu, že hostem dnešních 20 minut je Lenka Pavlová, nová ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v tiskové zprávě, můžeme to nazvat možná seznam vašich úkolů, které byste do budoucna měla plnit anebo možná to je seznam těch snů a vizí, o kterých jste mluvila paní ředitelko a jednou větou v tom seznamu je i ta věta následující. Měla byste nějakým způsobem zařídit aplikaci práva dítěte na vlastní názor, to znamená práva vyjádřit se k řízení, která se ho dotýkají. Já vám ještě jednou pustím vašeho předchůdce, pana Rostislava Záleského, který se pro Český rozhlas 1, Radiožurnál vyjádřil právě k názoru dotčených dětí. Je vůbec možné, aby se vaši lidé dozvěděli nějakým způsobem nějaký vlastní názor oněch zmíněných dětí, o které v té dané kauze jde?

Host (Rostislav Záleský)
Názor dětí zjišťuje soud a to v případě, že děti jsou natolik duševně a tělesně vyspělé, aby svůj názor mohly vyjádřit.

Moderátor (Martin Veselovský)
Já jsme se ptal na to, jestli vaši lidé dokáží a jestli někdy zjištují názor dětí?

Host (Rostislav Záleský)
Naši lidé k tomuto nejsou oprávněni, k tomuto je oprávněn výlučně soud.

Moderátor (Martin Veselovský)
Tolik Rostislav Záleský z loňského února, z 20 minut. Bude to tak i za vás, paní ředitelko?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Ne, já doufám že ne.

Moderátor (Martin Veselovský)
Vy se tomu smějete, proč?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Tak jak jsem na postoji pana doktora Záleského v té první části, v té první otázce hájila a bránila, tak tady si troufám říct, že osobně s ním nesouhlasím. Je to možná dáno i tím, že skutečně mám za sebou léta praxe opatrovnických soudů i způsob, jakými soudy zjišťují názor dítěte, do jaké míry jsou ochotny skutečně přihlížet názoru dětí a já osobně jednak si myslím, že pozice úřadu by při hájení dětí měla být zcela odlišná, naprosto nesouhlasím s tím, že by jsme neměli pravomoci a kompetenci si zjišťovat názor dětí, pokud v tomto směru nebudou nějaké limity kladeny ze strany jeho zákonných zástupců a to jsou rodiče a protože úřad se bude snažit a v tomto směru už podnikáme i nějaké konkrétní kroky, jak se úřad velmi aktivně zapojí do propagace a posilování významu mimosoudních způsobů řešení sporů v rodinných vztazích, ať už je to mediace, případně i možnosti arbitrážního řízení v rodinných vztazích, což v České republice zatím je nemožné a s ohledem na tak jak stojí zákon a alespoň v té části tedy úpravy poměrů toho, který z rodičů bude mít dítě v péči. Trošku diskutabilní a myslím, že to by bylo i zajímavá právní diskuze, zdali rozhodčí řízení může existovat v oblasti úpravy výživného mezi rodiči, ale tam skutečně úřad ty kompetence nemá.

Moderátor (Martin Veselovský)
Mohu se jenom zeptat, kolik lidí má váš úřad, kolik zaměstnanců?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
My jsme malinký..

Moderátor (Martin Veselovský)
Já vím, proto se ptám.

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
ale svým významem osobně ten úřad považuju za významný.

Moderátor (Martin Veselovský)
Dobře, kolik lidí pro vás pracuje?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Tak já myslím..

Moderátor (Martin Veselovský)
Je jich více než 10?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Je nás více než 10.

Moderátor (Martin Veselovský)
Je vás více než 20?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Je nás více než 10 a méně než 20, ale..

Moderátor (Martin Veselovský)
Jsem rád, že jsme se k tomu dostali, ale víte proč se ptám, paní ředitelko?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Ne.

Moderátor (Martin Veselovský)
Ve chvíli, kdy říkate, že chcete zavést takové věci jako je třeba mediace nebo možná, když bude zákonná úprava, arbitráže právě v těch rodinných sporech. To je a budete na rozdíl od vašeho předchůdce chtít i zjišťovat názory samotných dětí, nejen to nechat na soudu, na to přece potřebujete mnoho lidí, mnoho vyškolených lidí, po pravdě řečeno Česká republika neoplývá mnoha rodinnými mediátory.

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Skutečně ne a přístup a vůbec jak z laické veřejnosti, tak i té odborné ve vztahu k rodinné mediaci je ještě skutečně v plenkách a já už jsem pochopila, kam ta vaše otázka směřovala. Pochopitelně úřad jako takový, maličký, odborný celek nebude schopen osobně tyto věci zajišťovat, ale ta koncepce směřuje k tomu, aby ji zaštiťoval, aby ji vytvářel, aby ji myšlenkově vedl a budou se vytvářet systémy, jak toto zajistit, tedy jinými slovy , jak by se i úřad mohl dostat k názoru dítěte, jak i úřad by podporoval a zajišťoval rodinnou mediaci a mohl jí využívat v té naprosto specifické oblasti v rámci rodinné mediace a to je mediace v oblasti právě mezinárodních únosů.

Moderátor (Martin Veselovský)
Bude k tomu potřeba zákonná úprava?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
To vám v této chvíli říct nemohu, budeme se snažit, protože i ty problémy samozřejmě se nakumulovaly a ta snaha je najít, co jsme taky rozpočtová organizace, takže to řešení pochopitelně povede k tomu, aby se v co nejkratším časovém úseku a s co nejmenšími finančními náklady našlo něco, co bude efektivně fungovat a v tomto směru, pokud nás někdo osočuje z feminismu, tak jsme ženský kolektiv a já věřím v ženskou fantazii a vynalézavost, takže třeba se něco, nějaké řešení najde, které bude moci fungovat, aniž by bylo nutné nějakých rozsáhlých změn, ale na druhé straně, jestli to mohu dopovědět, já bych si velmi přála, abychom byly například u zrodu myšlenky novelizace zákona o rodině, té části procesních předpisů, které upravují opatrovnické spory, hovoří se hodně i o exekucích dítěte, ale já bych i se přimlouvala za to, aby brzo nastala doba, kdy bude novelizováno rodinné právo, úprava rodinného práva v České republice jakožto celek, protože si myslím, že je ta doba, že ta doba tomu přeje.

Moderátor (Martin Veselovský)
Vý budete jedním z iniciátorů?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Pokud mi bude dán prostor a minimálně takto v médiích, abych vyslovila svůj názor, tak zcela určitě se přikláním na tu stranu, na stranu těch, kteří by se přimlouvali o velmi zásadní, systémovou reformu opatrovnického soudnictví.

Moderátor (Martin Veselovský)
Tak poslední 2 otázky dnešních 20 minut, ta první zní - paní ředitelko Pavlová, všimne si nějakým způsobem veřejnost v Česku, že jste nastoupila do čela Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí? Vyjma toho, že vám táboří muži z K 213 před dveřmi úřadu?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
No tak já myslím, že vzhledem k tomu, že mám mobil plný SMSek a..

Moderátor (Martin Veselovský)
Jaké jsou ty SMSky, čtete je?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Čtu je, jsou skvělé, je tam hodně lidí, ať už mých bývalých klientů, ať už mých přátel, kteří mi dodávají odvahu, abych se nebála a abych to všechno zvládla, abych se nedala a tak jsou to i reakce, které jsou odezvou na to, že probíhají zprávy v mediích, v tisku, fotografie, skutečně i samotní otcové sdružení K213 si libuje nad vysokou návštěvností v poslední době jejich webových stránek, takže já si myslím, že právě díky nim ten můj nástup do úřadu skutečně zůstal nepovšimnut a myslím si, že v tomto směru tedy odvedli otcové ve směru k propagaci úřadu asi velký kus práce.

Moderátor (Martin Veselovský)
Nezůstal nepovšimnut.

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Nezůstal nepovšimnut, myslím si, že všimnuto to bylo nebo jistě zaregistrováno.

Moderátor (Martin Veselovský)
A poslední otázka, tím se vracím na úplný začátek, proč mi nechcete říct, kde teď úřadujete?

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Já si myslím, že to není otázka pro media a nicméně vás mohu ujistit, že se snažím pracovat.

Moderátor (Martin Veselovský)
Já o tom vůbec nepochybuji, paní ředitelko, děkuji, že jste byla hostem dnešních 20 minut, díky za váš čas a nashledanou.

Host (Lenka Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí)
Nashledanou.

Moderátor (Martin Veselovský)
Mým hostem ve 20 minutách Radiožurnálu byla nová ředitelka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Lenka Pavlová, u druhého mikrofonu byl Martin Veselovský, přeji vám dobrý večer.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.1.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.7. 2019 000 10:29.