Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2008 » Leden:

Petr Nečas: Dvacetiminutovka Radiožurnálu (ČRo)

Moderátor
Dobré odpoledne, od mikrofonu 20 minut Radiožurnálu vás zdraví Martin Veselovský. Hostem příštích 20 minut bude ministr práce a sociálních věcí a místopředseda Občanské demokratické strany Petr Nečas. Dobrý den a vítejte v rozhlase.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý den a děkuji za pozvání.

Moderátor
Pane ministře, jak jste spokojen s prvními dny, kdy funguje vládní daňová a sociální reforma?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Jsem přesvědčen o tom, že jsme udělali nutný krok, který vyžadoval stav našich veřejných financí, že je to pozitivní krok pro tuto zemi a že se především ve střednědobém a dlouhodobém pracovním horizontu ukáže, že to byly kroky správné.

Moderátor
Asi jste určitě zaregistroval zejména v médiích různé negativní ohlasy na probíhající reformu, na to, jak bude dopadat na lidi. Jak si to vysvětlujete? Vy kontinuálně říkáte, že se lidem životní situace nebude nijak výrazně zhoršovat, z médií jako by bylo znát, že si spousta lidí toto nemyslí.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Tak za prvé, média naprosto logicky chtějí prodávat reklamní čas, chtějí prodávat své výtisky, takže se zaměřují spíše na to, co budí pozornost, případně na negativní zprávy. Za druhé je tady celá řada věcí, které vláda nemohla a nemůže v normální demokratické zemi ovlivňovat, jako je například vývoj tržních cen, tady samozřejmě došlo k určitému zrychlení inflace, mimochodem nejenom v České republice, je tady otázka světově rekordních cen ropy, obrovská poptávka celosvětová po potravinách. V eurozoně je nejvyšší inflace za posledních 6 let, takže to se samozřejmě logicky přelévá do malé české ekonomiky. Způsobuje to růst cen, na který vláda nemá žádný vliv a nemůže mít žádný vliv, logicky se to potom projevuje i v obavách občanů. Ale i ekonomové říkají, že ten růst se zastavil, mimochodem ten růst, který se rozběhl ve druhé polovině loňského roku ukazuje, že vliv snížené sazby DPH 5 nebo 9 % na to nemá vůbec žádný vliv, že především ten celosvětový vliv cen má především vliv než vliv snížené sazby daně z přidané hodnoty.

Moderátor
Můžete říct, pane ministře kolik lidí se podle vás teď na začátku ledna má hůř než na konci prosince loňského roku?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem přesvědčen, že v tyhle chvíli to kvantifikovat nejde, samozřejmě část lidí se má hůře, část se má stejně a část se má lépe, protože celá řada těch změn je motivována především povzbudit aktivitu lidí, motivovat je k tomu, aby naopak unikali ze sociální sítě. Máme tady zaváděno celou řadu flexibilních modelů, které naopak tuto větší variabilnost, větší aktivitu povzbuzují.

Moderátor
Rozumím tomu dobře, že určitá část lidí se mít hůř bude?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
No tak tomu vždycky bylo a bude a obávám se, že jiné to ani ve světě být nemůže.

Moderátor
Jde mi jen o tu principiální otázku, že od prvopočátku provází celou sociální a daňovou reformu, jestli vůbec je možno dělat reformu bez toho, aby na někoho negativně dopadla?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě představa, že jde dělat bezbolestné reformy je představa naivní a nejenom bezbolestné reformy v ČR, ať se podíváte kdekoliv po vyspělém světě, tak všude ty reformy trochu bolí, teď je podle mého názoru zásadní otázkou to, že opravdu ty reformy jsou nezbytné, že je musíme udělat, že teď je k tomu mimochodem unikátní příležitost, dokud máme ekonomický růst, tak je výhodné naopak tyto reformy dělat. Pokud bychom je odkládaly, tak budou muset být dělány o to rychleji o to tvrději a o to více by dopadaly na ty sociálně citlivé skupiny, čili v dlouhodobém horizontu na těchto reformách vydělá celá ČR a všech 10 milionů obyvatel.

Moderátor
Jenom pardon pane ministře, dlouhodobý horizont si mohu představit jak?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Horizont 3,4 let, kdy se jednoznačně ukazuje, že jsme dramatickým způsobem zbrzdili zadlužování této země a já bych považoval za nesmírně špatné, pokud by stávající ekonomicky aktivní generace zanechaly našim dětem a vnukům zadluženou zemi. To je klíčová otázka.

Moderátor
Ještě jednou bych se zeptal na zhoršující se situaci, kterou minimálně některé sociální skupiny považují za danost. Bude se z vašeho pohledu některé skupině v Česku jejich životní situace zhoršovat?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem přesvědčen, že ano a především té sociální skupině, která je velmi pasivní, která chce být v sociálním systému, která je třeba práceschopná, ale příliš té práci nehoví, spíše hledá záminky, jak se té práci vyhnout a kombinací sociálních dávek a občasné práci načerno v podstatě za naše peníze daňových poplatníků si docela spokojeně vegetuje. Já chci jednoznačně prohlásit, že ano, této sociální skupině se za této vlády bude dařit hůře.

Moderátor
Říká ministr práce a sociálních věcí a místopředseda ODS Petr Nečas, posloucháte 20 minut Radiožurnálu. První etapu reforem se i podle mínění několika vašich spolustraníků nepodařilo vládě úplně tak dobře zkomunikovat. Vzali jste si nějaké ponaučení pro tu další etapu?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Vždycky samozřejmě lze komunikovat lépe, více a účinněji, na druhé straně platí, že v té komunikaci jsme vždycky závislí na tom zprostředkovateli, to byly v tomto případě media, čili to není pouze na vůli vlády. Na druhé straně si myslím, že je to trošku klišé, všechno svádět na komunikaci, musíme prostě být ochotni si přiznat, že určité kroky jsou nepopulární, budou nepopulární a vysvětlují se velmi těžko, řada lidí je prostě slyšet nechce, přestože jsou to kroky, které jsou nutné. Takže v tomto případě je podle mého názoru nezbytné udělat prostě správnou věc, která je nezbytná.

Moderátor
A budete pane ministře vy tím, kdo před další etapou vystoupí zcela jasně v médiích a řekne: Budeme dělat tyto a tyto nepopulární kroky.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem to říkal, říkám to i nadále, to znamená, jestliže např. mluvím o důchodové reformě, tak je tam krok, který zřejmě nezbudí nadšený aplaus jako pokračování zvedání hranice odchodu do důchodu, ale je to krok, který je nutný, bez kterého nemůže náš důchodový systém přežít to období 2015 - 2020 a já to říkám otevřeně a říkám to celou dobu a určitě to pozitivní vliv na mou popularitu mezi lidmi nemá, je to nezbytné udělat, je to jako když vás bolí zun tak přesto, že se toho zubaře bojíte, nemusíte ho mít rád, tak čím dříve na to zubařské křeslo usednete a ten zub si necháte spravit nebo vytrhnout, tak tím lépe, čím více to odkládáte, tím je to bolestivější.A velmi podobné je to i s těmi reformami a já jsem přesvědčen, že jsou pozitivní pro tuto zemi.

Moderátor
Ještě než se dostaneme k další fázi reforem, ať už daňových ale zejména sociálních, tak určitě posluchači Radiožurnálu zaregistrovali v médiích, že se objevila studie, která pochází od genderového týmu Univerzity Karlovy, kde jedním z výsledků té studie je závěr, že tyto reformy, o kterých hovoříme, dopadnou více na ženy než na může v České republice. Jaký je váš názor na tento závěr pane ministře.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Za prvé já bych byl trošku opatrnější, že se jedná o nezávislou studii Univerzity Karlovy, spíše o výběr..

Moderátor
Já jsem neříkal, že je nezávislá, je to studie genderového týmu.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
..spíše jsou za ní dvě nevládní organizace velmi úzce spjaté s genderovým a někdy bych řekl feministickým hnutím v naší zemi. Ty závěry nejsou objektivní, samozřejmě já vítám každou zpětnou vazbu, každou podobnou studii čtu, nejsem předpojatý člověk, který by si myslel, že všechno co děláme, děláme perfektně a bez chyby, ale v tomto případě je evidentní, zpracovatelé této studie ani nečetli některé záležitosti a celou řadu závěrů dělají na základě ideologických nikoliv vědeckých předpojatých vstupů nebo základů, jestliže například říkají, tím že největší objem investic jde do dopravy, takže je to výhoda pro muže a nikoliv pro ženy, tak to všichni uznají je spíše úsměvný argument, jestliže si nepřečtou podrobně záležitosti, které se týkají vícerychlostní rodičovské, kde by našli, že ta nejvyšší, nejrychlejší varianta, kde se 2 roky dává 11400 je z hlediska celkového čerpaného objemu ta nejméně výhodná a říkají, že ty ženy, které budou používat 3 nebo 4letou variantu jsou diskriminovány, tak je vidět, že si to ani nepřečetli, když to nemůže být objektivní studie, čili že každý podnět je vítaný, znovu opakuji já se snažím vždycky velmi pečlivě, je to i na základě příjmových analýz, které děláme, sociologických analýz, pečlivě mapovat to jak na konkrétní skupiny nebo vrstvy našich občanů dopadají jednotlivé kroky, takže určitě v tom budem pokračovat dál, ale toto je spíše do značné míry ideově postavená záležitost než vědecká studie to není.

Moderátor
Jinak řečeno podle vašeho názoru celá reforma nedopadne více na ženy než na muže?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Určitě, určitě nikoliv a můžu říci, že jestli jsem něčím motivován a vidím jako hlavní prioritu ve svém působení jako ministra práce a sociálních věcí, tak je to především pomoci rodinám s dětmi a rodina s dětmi je vždy primárně maminka, čili žena, takže to je lety motivem, alfou a omegou mého působení tady na ministerstvu.

Moderátor
Vždycky jsem si pane ministře myslel, že rodina je maminka a tatínek?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Je to nejlépe, když to tak je, ale musíme reflektovat to, že né vždy tomu tak je a že především vždycky, a to potvrdíte určitě vy, potvrdím to i já, většina posluchačů ví, že jejím základem a pilířem je ta maminka.

Moderátor
Říká v těchto 20 minutách předseda ODS, ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Penzijní reforma, to je další velké téma, které čeká Českou republiku. V jaké fázi se teď nachází příprava penzijní reformy, pane ministře?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
My máme napsané paragrafové znění první etapy důchodové reformy, která se bude týkat průběžného důchodového systému, půl roku jsme velice pečlivě a detailně vyjednávali s celým politickým spektrem, zastoupeným v Poslanecké sněmovně. I na základě jednání se sociálními demokraty jsme se ještě loni v létě shodli, že tím konečným termínem, kdy má být dosaženo dohody je jsou Vánoce roku 2007, bohužel týden před Vánocemi sociální demokracie možnost této dohody rozbourala, respektive část vedení sociální demokracie rozbouralo možnost dosažení této dohody. My jsme na ni ještě nerezignovali, nadále budeme velice intenzivně jednat se sociální demokracií, budeme se snažit

Moderátor
Pardon pane ministře, v prohlášení, které jste vydali a které dosud visí na vašich webových stránkách, právě proto, že sociální demokracie se vzdala možnosti se dohodnout na podobě penzijní reformy, takže se jí budete snažit protlačit i s tou malou většinou ve sněmovně.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Vy jste mně nenechal domluvit, já považuji penzijní reformu za natolik zásadní krok, že musí být provedený, jinými slovy mi budeme nadále komunikovat se soc. demokracií, nadále s ní konzultovat, nadále usilovat o dohodu, na druhé straně již nebudeme čekat na to, až sociální demokraté změní některé své názory, protože oni například odmítli i závěry té Bezděkovy komise, kterých bylo dosaženo v roce 2005, to znamená vrátili celou politickou scénu do roku 2004. I tak nezpochybnitelný fakt, že v roce 2030 mělo být dosaženo věkové hranice odchodu do důchodu 65 let. Oni smetli ze stolu, dali další požadavky týden před tím, než mohlo být dosaženo dohody po půlročním vyjednávání.

Moderátor
Jak si to vysvětlujete?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že ten závěr je jednoznačný, část vedení sociální demokracie, která v tomto případě, tedy většinová část se rozhodla hrát populistickou politiku, chovat se nezodpovědně, přenést jakoby všechny politické náklady na vládní politické strany, protože samozřejmě celá řada těch věcí, o kterých jsem mluvil v souvislosti s důchodovou reformou, některé z nich jsem tady již zmiňoval, bude nepopulární a rozhodla se z toho politicky těžit kritikou a nenést za to spoluodpovědnost. Myslím si, že je to jednoznačně výraz populismu a neodpovědnosti.

Moderátor
Která část vedení sociální demokracie se takto chová?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Já musím říci, že v komisi, která byla vytvořena na základě 5ti sněmovních stran, vyjednávali za sociální demokracii 2 její místopředsedové, pan Sobotka a pan Škromach, vyjednávali musím říct nesmírně tvrdě, nesmírně korektně a vznášeli fundované požadavky, se kterými možná jsem nemusel souhlasit, ale nemohl jsem popřít, že jim jde o dosažení shody, o pokus o nalezení kompromisu, bohužel to vypadá, že přesto že měli velmi tvrdé vyjednávací pozice, dotlačili nás k celé řadě ústupků a možných kompromisů, na které jsme byli ochotni kývnout, tak přesto ta zbývající část vedení sociální demokracie kolem pana Paroubka zřejmě měla jiný názor a oni zřejmě tuto podporu nezískali, přestože musím říci, že vyjednávali nesmírně tvrdým způsobem a tlačili nás k řadě ústupků, na které my jsme nakonec byli ochotni přistoupit a jak jsem již řekl, my budeme nadále vyjednávat ze sociální demokracií, ale čas se nachýlil, my nemůžeme odkládat ty kroky, nemůžeme promarnit další volební období tím, že se neudělá nic.

Moderátor
Tomu rozumím, na druhou stranu by možná posluchače Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu zajímalo, jak dlouho ještě budete čekat. Říkate, že máte to řekněme paragrafované znění první etapy penzijní reformy napsané, to znamená, co brání tomu, aby bylo to paragrafované znění vsunuto do programu Poslanecké sněmovny?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
My chceme svolat koaliční jednání, výkonná rada ten můj postup jednomyslně podpořila, vyzvala předsedu ODS pana Topolánka, aby svolal koaliční jednání na toto téma, dohodneme se a poradíme se v koalici.

Moderátor
Ještě není svoláno, ještě není daný termín?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Bude zřejmě dán tento týden a my jsme připraveni v průběhu ledna nejpozději února dát tento materiál do vlády tak, aby potom mohl do Sněmovny.

Moderátor
A bude tam dán i kdyby Česká sociální demokracie se už na tom dalším znění nepodílela, kdyby se takříkajíc šprajcla a už by nechtěla dále vyjednávat.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
O tom se právě musíme dohodnout v rámci koalice

Moderátor
V tom případě se ptám na váš názor?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Můj názor je, že penzijní reforma je natolik nutný krok, že prostě má být udělán, je nezbytný a správný a má ho udělat každá zodpovědná vláda, tvrdím, že by se úplně stejně chovala i sociální demokracie, kdyby v tuto chvíli byla ve vládě. To ale neznamená, že nadále nebudeme usilovat o komunikaci se sociální demokracií a o podporu alespoň dílčích kroků, ale nemůžeme již déle čekat.

Moderátor
Není tam výrazné nebezpečí, že kdyby jste čirou náhodou prohráli příští parlamentní volby, tak sociální demokracie, coby ten, kdo byl možná z jejího pohledu opomenut právě při debatě o penzijní reformě, tak prostě všechny ty zákony, které vy přijmete zvrátila?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Za prvé sociální demokracie nebyla opomenuta, my jsme s ní půl roku vyjednávali velmi intenzivně

Moderátor
Říkám možná z jejich pohledu.

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Budeme vyjednávat i nadále, budeme nadále poslouchat jejich rozumné a konstruktivní připomínky

Moderátor
Na druhou stranu, jak jste sám říkal už v březnu možná půjde ta penzijní reforma..

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Za druhé ten krok je natolik nutný, že ho uděláme, budeme se ho snažit dělat tak, aby tady nebyl motiv zodpovědné politické strany, za kterou chci považovat i sociální demokracii, aby po příštích volbách měnila základní parametry. Já bych chtěl připomenout situaci z roku 1996, kdy proběhla jakási první penzijní reforma, začal se zvyšovat věk odchodu do důchodu na 62 let, sociální demokracie to tehdy zuřivě kritizovala a na ohledech na tom nahnala body ve volbách 96 a 98, nicméně pak byla 8 let ve vládě, nejenže nesnížila věk odchodu do důchodu, přestože to slibovala, dokonce ho prodloužila na 63 let.

Moderátor
Jenom abychom si to urovnali, tak to paragrafované znění první etapy penzijní reformy by se reálně tedy do poslanecké sněmovny mohlo dostat kdy?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
V únoru.

Moderátor
V únoru už by mohlo být v poslanecké sněmovně?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Ano. Samozřejmě to je můj osobní postoj a bude záviset na dohodě koaličních stran, jsme 3 strany, 3 partneři.

Moderátor
Váš osobní postoj nebo postoj ODS?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Můj postoj je v tomto případě i postojem ODS, která ho vyjádřila usnesením výkonné rady ještě v předvánočním období.

Moderátor
Co je součástí té první etapy penzijní reformy?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Její součástí je pokračování ve zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu, protože ta hranice se neustále zvyšuje v roce 2017 u nás dosáhne 63 let a stejným tempem by pokračovala dál, takže v roce 2030 by se dosáhlo 65 let. Součástí je i postupné zvyšování minimální povinné délky pojištění z 25 na 35 let, mimochodem občané se toho vůbec nemusí bát, protože současná průměrná délka pojištění lidí, kteří teď odchází do penze včetně náhradních dob je 42 let, čili drtivá většina lidí v pohodě na tento parametr dosáhne. Třetí záležitostí je možnost většího skloubení výdělkové aktivity a pobírání buďto části nebo celé penze, je tam zásadní reforma invalidních důchodů, protože mi vedle zhruba 2 milionů starobních důchodců máme v této zemi i 380 tisíc úplných invalidních důchodců a téměř 200 tisíc částečných invalidních důchodců čili není možné dělat reformu důchodového systému bez toho, abyste udělal reformu nejenom starobních důchodů ale i invalidních důchodů a tzv.pozůstalostních penzí, protože na ty starobní důchody a to se málo ví i v širší veřejnosti se vyplácí pouze 70% nákladů důchodového systému, těch 30 % zbývajících jde na invalidní penze a pozůstalostní penze.

Moderátor
Tak a pojďme k poslední otázce pane ministře, skočíme k trochu jinému tématu, které ale možná je o něco aktuálnější než penzijní reforma. Souhlasíte z názorem, který v Českém Rozhlase na Radiožurnálu vyjádřil předseda zelených Martin Bursík, že otázka návratu Jiřího Čunka do vlády není tématem času před prezidentskou volbou, ale že je nutné celé to téma posunout až prezidentské volbě?

Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí:
Pan předseda Bursík opakovaně i tímto způsobem dělá naprosto umělou spojitost mezi případným návratem pana Čunka do vlády a prezidentskou volbou, tam žádná taková spojitost není a z tohoto pohledu já vidím jako kruciální krok, spíš je to aby nebyly pochybnosti o některých krocích pana předsedy Čunka a aby vládní koalice jako celek, ostatní členové vlády, koaliční partneři KDU-ČSL neplatili politické náklady za problémy, které se čistě hypoteticky objevily nebo mohou se ještě objevit, aby pan Čunek byl schopen věrohodně všechny věci vysvětlit. Jednak já nevidím problém v jeho návratu do vlády bez ohledu na to, jestli to bude před volbou nebo po volbě to je umělé spojování.

Moderátor
T pro vás tedy není důležité.

Host(Petr Nečas):
Ty věci spolu absolutně nesouvisí.

Moderátor
Tak takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu, mým hostem byl místopředseda ODS a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Děkuji za váš čas a nashledanou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.1.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 03:54.