Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Prosinec:

Petr Nečas: Interview (ČT 24)

Moderátor
Hezký podvečer. Česká republika je ode dneška členem schengenského prostoru. Při cestování už tak nebudeme muset zastavovat na každých hranicích. A tak se mluví o volném pohybu osob. Jenže to není tak úplně pravda. Ani vstup do schengenského prostoru totiž nezmění pracovní omezení v rámci některých evropských zemí. A proto jsme si do studia pozvali ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Dobrý den.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Moderátor
Já jsem tady naznačila, že schengenský prostor toho asi příliš nezmění, co se týče volného pohybu pracovníků, nebo se mýlím?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Nemýlíte se, bohužel je tomu tak. Znamená to volný pohyb z hlediska turistiky, nikoliv z hlediska pohybu pracovních sil. To znamená, že nadále jedna z klíčových svobod a jedna z klíčových hodnot evropské integrace není dodržována, protože celá řada zemí včetně sousedních zemí, jako je Německo nebo Rakousko, omezuje volný pohyb pracovní síly a to je špatně.

Moderátor
A je v dohlednu nějaké řešení? Jednáte třeba se svými protějšky právě z Německa a Rakouska?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
My velmi intenzivně tlačíme na to, aby byla tato omezení zrušena. Ona jsou stanovena uměle. Kdo chce v Německu nebo v Rakousku pracovat, nebo ve Francii nebo v některých dalších zemích, tak tam prostě pracuje. Je to spíše populisticky mířeno vždycky na domácí politickou scénu. Bude to jedna z priorit českého předsednictví v prvním pololetí roku 2009. Heslo "Evropa bez bariér" bude mimo jiné směřováno i k tomu, aby nebyly vytvářeny bariéry vůči volnému pohybu pracovní síly.

Moderátor
Některé firmy mluví v souvislosti se vstupem do schengenského prostoru dokonce o komplikacích při najímání zahraničních odborníků, a to v případě krátkodobých projektů. Protože získat takové schengenské vízum bude složitější než získat krátkodobé české vízum.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, je to jeden z důsledků pravidel, které stanoví schengenský prostor, které stanovila Evropská unie. Není to tedy žádná zlovůle nebo byrokracie českých úřadů, ale je to pravidlo Evropské unie, protože uvolnění vnitřních hranic znamená samozřejmě zpřísnění těch vnějších hranic, čili i podmínek pro vstup do schengenského prostoru.

Moderátor
Ale vy sám přesto mluvíte o tom, že Česká republika potřebuje zahraniční odborníky, že jich nemá dost, a potřebuje si je sem přitáhnout. Co tedy budete dělat pro to, aby to ty firmy, které jejich služby využívaly na určité projekty, teď neměly problémy?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Připravujeme velmi intenzivně projekt zelených karet. Chceme, aby v legislativní podobě byl do konce ledna předložen do vlády a následně schválen i v Parlamentu České republiky. To znamená možnost kombinovaného úředního úkonu, kdy se současně uděluje pracovní povolení a povolení k pobytu.

Moderátor
Kolik takových karet se bude udělovat ročně? Máte nějaký limit?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Rozhodně nebude stanoven limit, prostě protože to určí podniky. To určí trh, kolik pracovní síly z prostoru mimo Evropskou unii budeme v České republice potřebovat. To nemůže určit žádný úředník, dokonce ani ministr ne. Takže tady žádný limit nebude stanovený. Na druhou stranu si musíme být vědomi toho, že nemůžeme mít žádné iluze. My se o kvalifikovanou pracovní sílu utkáváme v docela ostré konkurenci i s našimi západními sousedy. Čili představa, že to vyřeší problém pracovních sil, je představa ne plně realistická. Samozřejmě částečně to pomůže, ale my také musíme hledat vnitřní zdroje disponibilní pracovní síly, například mezi staršími spolupracovníky, čili mezi lidmi nad padesát let, mezi rodiči malých dětí, mezi lidmi se zdravotním postižením a podobně.

Moderátor
Ale když se snažíme teď natáhnout lidi ze zahraničí, ještě se vrátím k tomu, co jsem říkala, schengenská víza pro pracující, pro české firmy, bude alespoň jednodušší získávat ta dlouhodobá, že tedy nebudou si najímat lidi jenom na krátké projekty, ale vezmou je jako stálé zaměstnance?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
To je právě podstata programu zelených karet. To znamená možnost jedním úředním úkonem, dokonce mimo naše území, na našem zastupitelském úřadu, čili v mateřské zemi toho cizince získat v podstatě jedním razítkem jak povolení k dlouhodobému pobytu, tak pracovní povolení poměrně jednoduchou nebyrokratickou procedurou. Čili bude to jednoznačně výhoda.

Moderátor
A teď naopak - k Čechům vyjíždějícím za prací do zahraničí. Změní se něco pro ně od nového roku, přidá se nějaká země k těm stávajícím, jako je Španělsko, Velká Británie, které neomezují přístup na své trhy?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Tak vždycky je nezbytné vyčkat až konkrétního rozhodnutí. Samozřejmě mluví se o některých zemích, ale já v tuto chvíli nejsem oprávněn mluvit za ně. Je skutečností, že tato omezení jsou naprosto umělá vůči České republice, jsou naprosto nesmyslná. My to takto ostře říkáme i svým politickým partnerům, že tato věc prostě nemá politickou omluvu. Je, znovu opakuji, motivována populisticky na domácí politickou scénu, Německo, Rakousko, případně ve Francii či dalších zemích.

Moderátor
Říkáte na Českou republiku, ona se ale týká všech nováčků v Evropské unii a právě většinou čísla, statistika ukazují, že Poláci se ve větším stěhují za prací do těch západních zemí. Není teda možné vyjednat nějakou dohodu, aby pouze Česká republika měla zlepšené podmínky?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že jste přesně vystihla podstatu problému. Je to jakýsi kolektivní trest. Z Polska vycestovalo za prací do zemí Evropské unie více než dva miliony pracovníků, takže se to týká pouze některých zemí. Jsou tady obavy z Rumunska a Bulharska. Rozhodně nejsou obavy z českých pracovníků, naopak. Po těch kvalifikovaných je velká poptávka. Vznikají některé paradoxní záměry, jako jsou čerstvé záměry Rakouska z tohoto podzimu, které si myslí, že najednou poskytneme kvalifikovanou pracovní sílu. Na druhou stranu je to rovnostářský přístup ke všem novým členským zemím, který ale trestá Českou republiku, která neohrožuje žádný pracovní trh v žádné členské zemi Evropské unie.

Moderátor
Ale nic na tom nezměníme.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
My na to velmi tlačíme. Není jednání, kde bychom to nepřipomněli našim partnerům z Německa a Rakouska. Oni to také velmi neradi slyší, a my jim to budeme opakovat znovu a znovu a budeme trvat na tom, aby tato dočasná opatření byla zrušena, a bude to zásadní priorita našeho předsednictví v první polovině roku 2009.

Moderátor
Je alespoň nějaký náznak, protože už se objevila informace, že například v Německu by potřebovali víc zaměstnanců do zemědělství a že by se možná rádi poohlédli v České republice.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Ukazuje to jenom nesmyslnost těchto opatření. Na druhé straně není možné přijímat politiku, jakou dělá Německo nebo Rakousko, jenom vybírání rozinek. Prostě tady v tomto oboru nám chybí lidé, tak tady povolíme příchod lidí. Buďto omezení jsou, nebo nejsou. Jsou to umělé, nesmyslně stanovené, populisticky stanovené bariéry vůči volnému pohybu pracovních sil. Naši rakouští a němečtí partneři by je měli co nejdříve zrušit. Jejich postoj je absolutně neobhajitelný a narušuje základní hodnoty evropské integrace. Není možné mít plná ústa evropanství a současně porušovat základní principy evropské integrace.

Moderátor
Říká Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí. Pane ministře, podívejme se na to, co nás čeká v novém roce. Připravili jste v rámci batohu reforem, reformního batohu několik změn v sociální oblasti. Která je podle vás ta nejzásadnější?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Já bych řekl, že je to především vyšší adresnost systému. Za druhé větší provázanost dávkových sociálních systémů s daňovým systémem. To znamená, že naší filosofií je nebrat lidem peněžní prostředky v podobě daní, a pak jim to vracet v podobě sociálních dávek, ale naopak ponechat jim ty finanční prostředky, například vyššími daňovými úlevami na děti, na nepracujícího partnera než jim je opravdu sebrat a potom vracet v podobě sociálních dávek. Čili toto je trend. Pak samozřejmě je to příprava i některých moderních politik, například velmi flexibilní prorodinné politiky v podobě vícerychlostní rodičovské apod.

Moderátor
Právě na té rodičovské, kterou snižujete, nebo naopak zvyšujete v prvních dvou letech a postupně snižujete, tak by stát měl ušetřit čtyři miliardy korun. Takže to znamená, že rodiče budou mít o čtyři miliardy korun míň.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Já musím říci, že tomu tak úplně není. Za prvé zvyšujeme, jak jste správně řekla, rodičovský příspěvek v jedné variantě. V jiné ho ponecháváme stejný, v jiné ho snižujeme za další. Není možné jako základní srovnávací etalon brát letošní rok. Letošní rok z hlediska sociálních výdajů je extrémní, je důsledkem populistické vlny z loňského jara v Poslanecké sněmovně. Představa, že mohou skokově narůst výdaje třeba na státní sociální podporu z 34 miliard na 54 miliard korun, je představa, která nevychází z reality veřejných rozpočtů. Já chci jenom zdůraznit, že v příštím roce bude v systému státní sociální podpory včetně rodičovského příspěvku vyplaceno 46 miliard korun. To je mimochodem o 12 miliard více než v roce 2006. Čili to není ve skutečnosti snižování těchto dávek, ale je to velmi velkorysá politika vůči rodinám. Bavíme-li se o rodičovském příspěvku, žádná země v Evropské unii nemá čtyřletou rodičovskou, pouze Česká republika. Náš rodičovský příspěvek, který v té dvouleté variantě je 11 400, je na stejné úrovni jako v sousedním podstatně bohatším Rakousku, kde také mají po přepočtu z euro 11 400, jenom ale na tři roky. To znamená, je to velmi velkorysá politika, velmi ojedinělá v Evropské unii. Málokterá země v EU, i ty vyspělé mají třeba jenom půlroční nebo roční rodičovské, delší nemají.

Moderátor
Tady se maminka musí rozhodnout do půl roku dítěte

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Nebo tatínek. Prosím to považuji za velmi důležité.

Moderátor
nebo tatínek.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Ten systém je právě vytvořen tak, aby se mohli například i prostřídat. Je vytvořen tak, že si o rodičovskou té nejvyšší rychlosti, když na ní například nedosáhne maminka, může požádat tatínek, a pak s dítětem zůstat doma maminka. Čili je to naopak velmi.

Moderátor
Říkáte, nedosáhne, znamená to, že ne každý může mít tu nejvyšší, těch 11 400?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Ano, ta je omezena tím, že musí odpovídat peněžité pomoci v mateřství ve stejné výši, která odpovídá hrubému platu zhruba 16 400. Neznamená to, že ho musí brát ta maminka automaticky. Stačí, když bere tatínek 16 400, a ten se přihlásí k této rodičovské. Chodí dál do zaměstnání a s dítětem zůstane doma maminka, která třeba teoreticky na ten samý rodičovský příspěvek nemusela dosáhnout.

Moderátor
Také jste rozhodli o tom, že se první tři dny v nemoci nebude pobírat vůbec žádná dávka. Kolik tím stát ušetří?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Nejde o to, kolik tím stát ušetří. Je to systémové opatření, které má zabránit tomu sezonnímu marodění nebo víkendovému marodění, protože nemocenská je systém, který je u nás nejvíce zneužíván. Mimochodem tzv. karenční lhůta, to znamená jeden, dva, tři dny, v některých zemích dokonce devět dní bez nemocenské, je standardní západoevropské řešení. Má ho zavedeno dvanáct z patnácti starých členských zemí Evropské unie. Čili je to standardní evropské řešení. Mimochodem v České republice svým způsobem bylo naplňováno i doposud, protože první tři dny nemocenské se platilo pouze 25 procent vyměřovacího základu, čili byla taky výrazně snížená.

Moderátor
Přece jenom ale veškeré ty změny, které děláte, tak vedly k tomu, abyste ušetřili na neustále rostoucích sociálních výdajích.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
My chceme především zvrátit ten trend, který tady byl v posledních dvou letech. Nám za roky 2006 a 2007 narostly mandatorní, čili ze zákona povinné, sociální výdaje o sto miliard korun. To je takové tempo, které nemůže unést žádná ekonomika, včetně české ekonomiky. Stav našich veřejných financí je společně s Maďarskem hodnocen jako vůbec nejhorší v rámci Evropské unie, a proto musíme provádět tyto reformy. Jsou na druhé straně dělány v období ekonomického růstu, kdy je možné je dělat poměrně citlivě, o což se skutečně snažíme. Je skutečností, že čím více je budeme odkládat, tak tím potom ta opatření budou muset být tvrdší s dopadem právě na ty nízkopříjmové skupiny. Čili neodkládat reformy, pokračovat v nich je ta správná politika i pro méně příjmové skupiny.

Moderátor
Říkáte citlivě, ale to vám zrovna z opozice sociální demokracie hodně vyčítá, že to není citlivé, že reformy nejvíc dopadnou na ty nízkopříjmové skupiny.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Není tomu tak. Všechny daňové změny i ty dávkové změny jsou konstruovány právě ve prospěch těch, kteří jsou na tom hůře, než ve prospěch těch, kteří jsou na tom lépe. To je samozřejmě klasická populistická opoziční

Moderátor
Dobře, nastavujete stropy na sociální odvody, které jsou ve výši čtyřnásobku průměrného platu, na co určitě nedosáhne průměrný Čech. Naopak

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Opět je to standardní evropské řešení. Jsme jedinou zemí v rámci Evropské unie, která nemá zastropovány odvody na sociálním zabezpečení. Ten důvod je jeden, máme extrémně solidární důchodový systém. Člověk, který pobírá desetitisícový hrubý plat, tak dosáhne na sedmitisícový důchod. Člověk, který pobírá čtyřicetitisícový plat, dosáhne na desetitisícový důchod. To znamená, čtyřikrát tolik odvádíte do systému, ale vaše penze je pouze 1,5krát vyšší. Já nechci, aby byla čtyřikrát vyšší, ale nemůže být taková extrémní solidarita, na kterou doplácí především středně příjmové a vyšší příjmové skupiny. To zastropování odvodu, znovu opakuji, je standardní. Máme ho dokonce ten strop jeden z nejvýše postavených v rámci Evropské unie.

Moderátor
Další bod vaší reformy - nebude se valorizovat minimální mzda, která je osm tisíc korun. Nebojíte se, že demotivujete lidi, kteří alespoň za tuhle mzdu pracují, a teď možná tedy ty dávky by asi byly jednodušší.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Naopak. Když bychom zvyšovali minimální mzdu, tak zhoršujeme dostupnost pracovních míst pro ty nejhůře diskvalifikované na pracovním trhu, na lidi s velmi nízkou kvalifikací, se zdravotním postižením, s celou řadou kombinovaných handicapů. Čím tu minimální mzdu zvedáte výše, tím je ta pracovní síla dražší, a velmi často potom ty pracovní příležitosti zanikají. To za prvé. Za druhé těmi daňovým úlevami my sice necháváme nominální hodnotu minimální mzdy na stejné úrovni, ale čistá minimální mzda například u samostatného jednotlivce roste o 270 korun měsíčně. A dokonce u matky samoživitelky tří dětí roste čistá minimální mzda o více než 1 600 korun měsíčně. Čili čistá minimální mzda v příštím roce poroste.

Moderátor
Naopak ne tak výrazně porostou důchody, kdy jste vy rozhodl o nárůstu o necelé čtyři stovky, což ale někteří důchodci tvrdí, jim nepokryje ani nárůst DPH, a tudíž nákladů na energie a potraviny, natož platby u lékařů a vlastně v lékárnách.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
U důchodu jako u jediného sociálního transferu, u jediné sociální dávky zůstalo zachováno automatické valorizační schéma. Příští rok zvyšujeme o téměř čtyři procenta. Znamená to tedy, že se zvyšuje tzv. základní výměra důchodu o 130 korun. Těch 130 korun pokrývá daňové změny. To znamená zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 % a zavedení tzv. spotřebních daní na energie. Tam u průměrného jednotlivce důchodce se v důsledku těchto daňových změn, nikoliv vývoje cen tržních, zvednou ty náklady měsíčně v průměru zhruba o 115 až 120 korun. Pak jsou tady samozřejmě další cenové vlivy, na které ovšem nemá vliv vláda. Vláda nezdražuje zemní plyn, vláda nezdražuje potraviny. To je vývojem světových cen, které se promítají samozřejmě i k nám. A já tady musím jednoznačně říci, že v příštím roce bude stoprocentně valorizován tento nárůst cen, který proběhne ve druhé polovině letošního roku a v první polovině roku příštího. A ta valorizace na další rok bude ještě o jednu třetinu nárůstů mezd vyšší. Čili bude minimálně ze sto procent pokryta a ještě více. Čili tímto můžu naše penzisty ujistit, že i ten nárůst cen bude stoprocentně kompenzován, a do toho nárůstu cen budou započítány samozřejmě i poplatky na lékaře.

Moderátor
Takže je zohledníte také, přestože zatím.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, my zohledňujeme celkový cenový index, do kterého se započítávají i tyto výdaje na zdravotnictví, které jsou u nás mimochodem nesmírně nízké, i u nízkopříjmových domácností výdaje na zdravotnictví nepřesahují tři procenta jejich celkových výdajů.

Moderátor
Přesto se asi nedostaneme k tomu, co jste slibovali na plakátech ODS, že taková dvoučlenná důchodcovská rodina bude mít 24 tisíc. Alespoň taková částka byla na to billboardu.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne. To bylo, že vzroste jejich penze o 24 tisíc korun ročně. Ne, že budou mít 24 tisíc. To bylo také vázáno se slibem celkových reforem včetně zavedení jednotné sazby DPH. To znamená, že by se DPH sjednotilo na 15procentní sazbě, a tím pádem by i ty položky, které jsou v 5procentní sazbě, vzrostly o 10 procentních bodů. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje snížená sazba DPH z 5 na 9 procent, tak k této kompenzaci nedochází, ale přesto. Když jsme nastupovali vládě v září loňského roku, tak průměrná výše starobní penze byla 8 188 korun. Od 1. ledna tohoto roku bude průměrná výše penze 9 111 korun. To je bez pár desetikorun průměrná penze. Za doby naší vlády, za rok a čtvrt, vzroste téměř o tisíc korun.

Moderátor
Vy jste sliboval další věc, a to motivovat lidi k práci, demotivovat je od sociálních dávek. Povede se vám to už od nového roku?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem přesvědčen, že ano. Například ona daňová změna, o které jsme tady mluvili. To znamená snižovat sociální dávky a nechávat lidem více peněz z hlediska daňových úlev. Tak ta jednoznačně zvýhodňuje ty domácnosti, kde aspoň jeden člověk pracuje, protože ten dosáhne na ty vyšší daňové úlevy. Za další my zavádíme určité opatření na trhu práce, kde provazujeme sociální systém s trhem práce tak, aby se vyplatilo pracovat, aby bylo bonifikováno aktivní chování toho člověka, a naopak aby bylo penalizováno zneužívání sociálního systému.

Moderátor
Vy také slibujete to, že lidem, kteří nebudou chtít pracovat, anebo se budou v práci špatně chovat, dalo by se říci, pokud budou vyhozeni za vážné porušení pracovní kázně, tak nedostanou vůbec nic poté. Nebojíte se, že takoví lidé budou naopak škodit tomu systému, když vy jim nedáte žádnou sociální dávku, oni začnou krást.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Každý člověk nese zodpovědnost za své chování. Jsme svobodní lidé ve svobodné zemi a každý má možnost změnit své chování. Jestliže jsem přišel pro hrubé porušení pracovní kázně o práci, říkám tím společnosti, svým spoluobčanům, že si té práce nevážím, a nemůžu od svých spoluobčanů žádat, aby mě platili sociální dávky, ale mám možnost si rychle naleznout nové pracovní místo a tento svůj prohřešek odčinit. Ale nikdo nemůže žádat za to, že si neváží práce, že například konzumuje alkohol v práci, od svých spoluobčanů, aby mu to dotovali v podobě sociálních dávek. My se nemůžeme nechat chováním těchto lidí vydírat. Jejich povinností je dodržovat zákon, dodržovat pracovní kázeň a pokud možno se snažit naleznout práci.

Moderátor
Blíží se konec roku a vy jste slibovali dokonce s opozicí, že se do konce roku dohodnete na důchodové reformě a že tedy lidé budou vědět, co je čeká, kam si mají platit, a čeho se naopak za to dočkají. Nic takového ale teď, zdá se, se veřejnost nedozví. Kde je chyba?

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
To je věc, která mě velmi trápí, paní redaktorko. My jsme vytvořili velký prostor pro jednání se sociální demokracií. Jednáme půl roku. Shodli jsme se s ní, že řešení musí být nalezeno do Vánoc. Sociální demokracie znala konkrétní návrh zákona i text vládního programového prohlášení. Najednou týden před Vánocemi, o tomto víkendu, oznámila další požadavky, které mohla oznámit před půl rokem, před čtvrt rokem, a bylo by možno o tom jednat. Takto dává sociální demokracie jednoznačně najevo, že se ve skutečnosti dohodnout nechce. Jestliže ví, že na jednání je všeho všudy jeden týden, to za prvé. Za druhé ve svých požadavcích sociální demokracie rozbíjí i ten nalezený konsenzus nebo tu nalezenou politickou shodu na závěrech tzv. Bezděkovy komise. Jeden z těch klíčových závěrů je, že se bude pokračovat stejným tempem ve zvyšování věku odchodu do penze tak, aby v roce 2030 se dosáhlo 65 let. Toto sociální demokracie zrušila svým usnesením a my se tak vracíme v těch jednáních dokonce před Bezděkovu komisi.

Moderátor
Znamená to, že už nebude ani jednat, že už do Vánoc.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, budeme jednoznačně jednat. Já musím jednoznačně říci, že jsme nezavřeli dveře k jednání se sociální demokracií. Budeme s ní nadále všechny kroky konzultovat, budeme jednat, budeme se snažit dosáhnout shody. Na druhou stranu již nebudeme na sociální demokracii čekat. Sociální demokracie zvolila destrukční opoziční taktiku. Je to její volba.

Moderátor
Já vám děkuji, že jste přišel, že jste byl hostem Interview ČT24. Hezký večer a krásné svátky.

Petr Nečas, ODS, ministr práce a sociálních věcí:
Hezký večer. Hezké svátky.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.1.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:16.