Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Financování sociálních služeb » Dotace na poskytování sociálních služeb » Finanční prostředky pro rok 2008:

Obsah položky Předběžné výsledky dotačního řízení pro rok 2008:

Předběžné výsledky dotačního řízení pro rok 2008

Upozornění:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2008 bude ministerstvem vydáno pouze těm žadatelům o dotaci, kteří mají oprávnění k poskytování dané sociální služby (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb (§84 odst. 5 zákona o sociálních službách).

V případech, kdy ještě probíhá řízení o registraci, bude rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2008 vydáno až po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci služby.

Autor: oddělení 224
Poslední aktualizace: 4.1.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2018 000 20:40.