Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Prosinec:

Petr Nečas: Informační kampaň ke změnám v sociálním systému

Autor
Těch změn v˙sociálním systému je od nového roku celá řada. Už tady vedle sebe má ministra práce a soc. věcí Petra Nečase, takže tuto otázku položím spíš jemu. Vy chystáte příručku, ve které byste měli lidem vysvětlovat, co vše se změní, co všechno v˙té příručce najdou?

Petr Nečas, ministr práce a soc. věcí:
Občané tam najdou kompletní informace, které se týkají změn v˙systému státní sociální podpory, jako je zavedení vícerychlostní, rodičovské, najdou zde popsané změny, které se týkají systému nemocenského pojištění, zavedení stropu na sociální pojištění, některých změn v˙důchodovém systému, příspěvků na péči apod.

Autor
Kde si to budou moci přečíst? V˙celostátních denících, na internetu, kde nejsnadněji tyto informace najdou?

Petr Nečas, ministr práce a soc. věcí:
V˙průběhu tohoto a příštího týdne bude tato příručka vycházet jako příloha většiny celostátních deníků s˙tím, že současně bude vytisknuto více než 200˙000 dalších kopií, které budou k˙dispozici v˙podobě zvláštního vydání na úřadech státní sociální podpory, na úřadech práce, popř. v˙MČ v˙Praze a také na pracovištích sociálního odboru obcí s˙rozšířenou působností. Dohromady včetně kmenu čtenářů těch deníků, ve kterých to vyjde v˙první vlně v˙prosinci, v˙další vlně v˙lednu, by se to mělo dostat až ke 4 milionům občanů.

Autor
Najdou informace i ti, kteří se budou chtít podívat na internetu?

Petr Nečas, ministr práce a soc. věcí:
Samozřejmě. Tento týden byla zaregistrována nová webovská doména, stránka www.socialnireformy.cz, která je součástí webových stránek MPSV, kde jsou velmi konkrétní informace o reformních krocích, které budou spouštěny od 1. ledna příštího roku.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 12.12.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:06.