Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Listopad:

Petr Nečas: Press klub (Frekvence 1)

Moderátor (Jan Tuna):
Příjemný úterní podvečer. Jeho bývalý vládní kolega Čunek už zase není vyšetřovaný kvůli korupci a vypadá to, že vše je připraveno, aby se do ní mohl velkolepě vrátit. Čunkem protlačené vedení KDU-ČSL nedovolilo, aby ho ve vládě někdo natrvalo nahradil a na Ministerstvo pro místní rozvoj za něj dočasně posadilo vládního všeuměla Cyrila Svobodu. Teď se prý jen čeká, jak dopadne vyšetřování geniální spoření s Čunkem. Tedy pobírání sociálních dávek a miliony na účtech k tomu. Boj s černými pasažéry sociálního systému je přitom jedno z hlavních hesel této vlády. Co na to ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády a ODS Petr Nečas? Právě teď nejen o tom v Press klubu Frekvence 1. Dobrý podvečer, pane ministře.

Host (Petr Nečas):
Hezký podvečer.

Moderátor (Jan Tuna):
Řekněte mi, skutečně si myslíte, že by se Jiří Čunek mohl vrátit do vlády?

Host (Petr Nečas):
Tak musí především být definitivně ukončená jakákoliv šetření státního zastupitelství. To znamená včetně potvrzení tohoto zastavení ze strany vyšších stupňů státního zastupitelství a samozřejmě pan exmístopředseda vlády musí být schopen věrohodně vysvětlit veškeré své příjmové a majetkové záležitosti. Jsem přesvědčen, že pokud tyto dvě věci budou zvládnuty, tak je to otázka dalších politických jednání a tam bych osobně neviděl překážky. Ale jsou tam opravdu tyto dvě klíčové věci, které musí být splněny, aby to nevypadalo pouze jako určitý dočasný ústup, ale aby opravdu veřejnost si mohla být jistá, že člen vlády není s ničím takovým, jako je korupce, spojen.

Moderátor (Jan Tuna):
Když to vezmeme tedy postupně. Že by to bylo definitivně vyřešeno, tak asi budete čekat na to, co na to Nejvyšší státní zastupitelství, které teď bude vše znovu prošetřovat.

Host (Petr Nečas):
Řeknu velmi otevřeně, že nejsem expert na trestní právo. Takže v tuto chvíli nedokážu říct, který stupeň státního zastupitelství případně ještě může použít nějaký opravný nebo mimořádný prostředek. Ale jedná se obecně o to, aby to bylo s konečnou platností všemi instancemi státního zastupitelství považováno za ukončený případ. A pak samozřejmě je to otázka věrohodného vysvětlení svých příjmových a majetkových záležitostí.

Moderátor (Jan Tuna):
A co je podle vás věrohodně vysvětlení těch příjmů a výdajů? Je to podle vás to, s čím Jiří Čunek přišel, tedy s nějakým bratrancem?

Host (Petr Nečas):
Já se přiznám, že přesně to vysvětlení neznám, protože to bylo určeno KDU-ČSL a jsem přesvědčen, že politik má být schopen prokázat každou korunu ze svých majetkových záležitostí a ze svých příjmů naprosto věrohodným způsobem.

Moderátor (Jan Tuna):
A to zatím podle vás tedy Jiří Čunek veřejně neudělal?

Host (Petr Nečas):
Já jsem přesvědčen, že minimálně nakročil tímto směrem, ale že česká veřejnost se jenom s tímto vysvětlením asi nespokojí a že zřejmě tam bude muset být doloženo například v otázce těch úspor, jak od měnové reformy od rozdělení měny vlastně do roku 98 bylo u rodiny se čtyřma dětma získáno milion korun. To, myslím, si zaslouží vysvětlení české veřejnosti.

Moderátor (Jan Tuna):
Dokážete si to představit? Vy máte také docela dost dětí. Tři, možná čtyři?

Host (Petr Nečas):
Čtyři.

Moderátor (Jan Tuna):
Čtyři dokonce.

Host (Petr Nečas):
Já si to samozřejmě dovedu představit, ale musí to být vysvětleno ze strany toho, koho se to týká.

Moderátor (Jan Tuna):
A jak to, že ten milion nemáte tedy? Nebo máte ho taky? Měl jste ho v té době, než jste vstoupil do politiky?

Host (Petr Nečas):
V té době jsem ho rozhodně neměl, takže

Moderátor (Jan Tuna):
Tak co jste dělal s těmi penězi? Jiří Čunek říká, že to není zas tak složité. Kam jste je dával?

Host (Petr Nečas):
No, pokud to není tak složité, tak se rád nechám přesvědčit. Ale skutečnosti, že vzhledem k tomu, že moje paní vlastně po celou tu dobu byla buďto na rodičovské nebo s dětmi doma, tak my za tu celou dobu měli můj příjem jako jediný příjem rodinný vlastně od roku 88.

Moderátor (Jan Tuna):
Paní Čunková byla také ale na mateřské dovolené, na rodičovské dovolené.

Host (Petr Nečas):
Poté ale měla podnikatelskou činnost a

Moderátor (Jan Tuna):
Ale až potom.

Host (Petr Nečas):
Já myslím jako zubařka, no ale to jsou otázky na pana Čunka, nikoliv na mě. Já neznám rodinné poměry rodiny Čunkových a vůbec nejsem ten, kdo by měl jakýmkoliv způsobem do jejich rodinných záležitostí strkat nos či je komentovat.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale jako otec velké rodiny si dokážete představit, že byste s tolika dětmi ušetřil takové peníze a žil tedy s nějakými třemi tisícemi jak vychází u Jiřího Čunka v době, kdy tedy se to všechno dělo?

Host (Petr Nečas):
Znovu opakuji, já nevím, z kolika peněz vycházeli. Jsou to jejich rodinné záležitosti a pan Čunek jako veřejně činný politik na celostátní úrovni musí být tyto věci schopen vysvětlit. A já nejsem ten, kdo by měl komentovat rodinné záležitosti kohokoliv jiného.

Moderátor (Jan Tuna):
Čekáte to tedy od něj, že to ještě vysvětlí předtím, než se třeba pokusí znovu vrátit do vlády?

Host (Petr Nečas):
Já jsem přesvědčen, že ano a že toho bude schopen.

Moderátor (Jan Tuna):
Pokud by se Jiří Čunek vrátil do vlády, byl by to krok, který by posílil důvěru v českou vládu?

Host (Petr Nečas):
Já teď nechci hodnotit, zda by to posílilo důvěru nebo nedůvěru. Ale jsem přesvědčen, že situace, kdy jsou všichni 3 koaliční předsedové jednotlivých koaličních stran ve vládě, takže je lepší než situace, kdy by někdo z nich byl mimo vládu.

Moderátor (Jan Tuna):
Bylo to předpřipraveno už tím, že lidovci za Jiřího Čunka nevybrali náhradu a jen tam dočasně na tom Ministerstvu pro místní rozvoj posadili Cyrila Svobodu?

Host (Petr Nečas):
Nemyslím si, že to bylo takto předpřipraveno. Spíše si myslím, že to rozhodnutí bylo poměrně rychlé a hledat náhradu za předsedu strany do vlády je samozřejmě otázka, kterou ne každá politická strana je schopna vyřešit v horizontu několika týdnů.

Moderátor (Jan Tuna):
Říká v Press klubu na Frekvenci 1 místopředseda vlády a ODS a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. 257 400 999, to je číslo, kam budete moci volat své dotazy v závěru Press klubu. 90 012 10, tam můžete už teď posílat své sms dotazy. Pane ministře, jak se chová černý pasažér, se kterým chce vaše vláda bojovat?

Host (Petr Nečas):
Černý pasažér je ten, který buďto zneužívá sociální systém. To znamená, že bere sociální dávky, na které nemá vůbec nárok anebo ho nadužívá. To znamená, že bere sociální dávky, přestože je ve skutečnosti nepotřebuje.

Moderátor (Jan Tuna):
Nebyl tedy Jiří Čunek černým pasažérem?

Host (Petr Nečas):
Musím říci, že za situace, kdy například jak jste sám říkal, jeho paní brala rodičovský příspěvek, tak nemyslím si, že by kdokoliv bez ohledu na jeho majetkové nebo příjmové situaci bral rodičovský příspěvek, že by to byl černý pasažér. To v žádném případě. Navíc pokud se vychází z oné reportáže České televize, tak vypadá, že, a teď mluvím hodně diplomaticky, že ne všechno, co tam bylo uvedeno, bylo pravdivé a ne všechno bylo uvedeno přesně. Takže tam je to otázka posouzení toho, zda na tyto dávky byl oprávněný nárok. Nebo ne v době, než Jiří Čunek se stal starostou města Vsetína.

Moderátor (Jan Tuna):
Dobře, ale tak teď máme tady spoustu posluchačů. Když někdo z nich má na účtě milion nebo několik milionů, s dalšími miliony disponuje, vy jako ministr páce a sociálních věcí mu řeknete, že s klidným svědomím může žádat sociální dávky, třeba i dávky na bydlení?

Host (Petr Nečas):
Dávky, o kterých se jedná, jsou dávky takzvané státní sociální podpory a ty nepodléhají majetkovému testu. Podléhají pouze příjmovému testu. Takhle je ten zákon nastaven, čili v tomto případě nebyl porušen zákon.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale vy jste mluvil o tom, že černí pasažéři jsou i lidé, kteří to nadužívají. Že berou zbytečně.

Host (Petr Nečas):
Ano, které berou

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy pokud já budu mít několik milionů, s dalšími miliony budu chodit do banky, můžu si klidně přijít k vašim podřízeným pro sociální dávky? Doporučíte mi to?

Host (Petr Nečas):
Je to u státní sociální podpory, pokud to nejsou brány jako příjmy a včetně tedy úroků, tak je to možné. Není to v rozporu se zákonem. Jiná věc je, zda u veřejně působícího člověka je to etické.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale jinak je to tedy podle vás v pořádku?

Host (Petr Nečas):
Z hlediska zákona ano, ale nepovažuji to za etické. Jestliže někdo má takový k dispozici, teď mluvím obecně, finanční objem, že ve skutečnosti tyto dávky nepotřebuje, tak je přesto čerpá. Ale podstatou systému státní sociální podpory je, že se tam netestuje majetek. Pouze příjmy toho občana.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale když člověk třeba má Mercedes, koženou bundu a jezdí si pro sociální dávky, známe to z mnoha oblastí, je to

Host (Petr Nečas):
Ano, velmi záleží, o jaké dávky se jedná. Zda jsou to dávky v rámci státní sociální podpory, tak je to v souladu se zákonem. V případě, že se jedná o dávky v rámci systému pomoci v hmotné nouzi, kde se zkoumá majetková situace toho daného člověka, tak to v pořádku není. Tam je to v rozporu se zákonem.

Moderátor (Jan Tuna):
Vy jste říkal ale, že tam je i otázka etiky. Říkáte, že pokud někdo má ty miliony, zároveň o to žádá a bere ty peníze, že to není etické. Platí to tedy i pro Jiřího Čunka?

Host (Petr Nečas):
Platí to pro kohokoliv z nás. Ale já znovu opakuji, já neznám majetkové a příjmové poměry pana Čunka a jeho rodiny v období, o kterém mluvíme, to znamená zhruba druhá polovina 90. let. Tudíž mi žádným způsobem nepřísluší být soudce nebo hodnotitel. Neznám tyto majetkové

Moderátor (Jan Tuna):
On se Jiří Čunek přiznal, že měl minimálně milion a půl, že ten byl jeho. Když budu mít milion a půl nebo možná

Host (Petr Nečas):
Mám pocit, že milion a půl mě od bratrance.

Moderátor (Jan Tuna):
Ne, tam se jednalo celkem o 3 a půl milionu korun, 2 a půl milion korun nebo 2 byly od bratrance, milion, milion a půl tvrdil, že byly jeho peníze, které měl na budoucí výstavbu domu. Když budu mít takové peníze, je podle vás etické, abych si bral zároveň peníze od státu jako příspěvek na bydlení?

Host (Petr Nečas):
Ty příspěvky na bydlení byly údajně ve výši několika těch desítek korun.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale asi jde o podstatu, že vůbec o to žádám.

Host (Petr Nečas):
Jde o podstatu, ale on v tu chvíli byl soukromá osoba. Já to nepovažuji, já osobně bych na jeho místě takhle nepostupoval a znovu opakuji, já nejsem sousedce ani hodnotitel. Já neznám konkrétní majetkové a příjmové poměry pana Čunka a jeho rodiny v druhé polovině 90. let. Netuším, jaké byly.

Moderátor (Jan Tuna):
A co vzkázat občanovi, který má na účtě milion a půl korun, může si jít k vašim úředníkům žádat o nějaké sociální dávky, jakékoliv? A teď se neptám z hlediska zákona, ale vy jako ministr práce a sociálních věcí doporučíte mu to? Schvalujete mu to?

Host (Petr Nečas):
Já myslím, že například žádat si o rodičovský příspěvek i za této situace není nic nemravného. To je

Moderátor (Jan Tuna):
A příspěvek na bydlení?

Host (Petr Nečas):
Příspěvek na bydlení za této situace nepovažuji za příliš etické.

Moderátor (Jan Tuna):
Byste nedoporučoval. Pane ministře, řekněte mi, jak bude váš úřad kompenzovat důchodcům rekordní zdražování? Teď bylo oznámeno, že máme tady nejvyšší inflaci za posledních asi 6 let.

Host (Petr Nečas):
Tak vždycky valorizace důchodů je dělána tak, že je stoprocentně kompenzována inflace, to znamená nárůst cen. A ještě se zvyšuje ta valorizace o jednu třetinu nárůstu mezd. Čili znamená to, že jestli mezi letošním létem a příštím létem dojde k určitému vývoji inflace, tak bude další valorizací stoprocentně kompenzována.

Moderátor (Jan Tuna):
To znamená, na co by se mohli důchodci těšit?

Host (Petr Nečas):
To se bude odvíjet právě od výše inflace, kdy v tuto chvíli je to těžké usuzovat, jak bude vysoká. Protože i tak renomované instituce jako Ministerstvo financí nebo Česká národní banka mají velký rozptyl v odhadu výši inflace.

Moderátor (Jan Tuna):
Odhadují ale, že po Novém roce může být přes 4 procenta. Kolik by to pak znamenalo pro důchodce?

Host (Petr Nečas):
No, tak znamená to další valorizaci o sto procent inflace, to znamená o 4 procenta plus jednu třetinu nárůstu mezd. To znamená čistě hypoteticky když by v létě roku 2008 byla inflace proti letošnímu létu 4 procenta a růst mezd by byl 6 procent, tak by celková valorizace byla ta 4 procenta inflace a jedna třetina růstu mezd. Čili ze 6 procent by procenta dohromady valorizace o 6 procent. Tady jsem uvedl hypotetický výsledek na hypotetických číslech.

Moderátor (Jan Tuna):
Pane ministře, proč důchodci, kteří žijí s dospělými dětmi, přicházejí o některé dávky? Je to tak?

Host (Petr Nečas):
Nepřichází o některé dávky. Jedná se o systém příspěvku na živobytí. Jsou to společně posuzované osoby, jestliže spolu žijí v jedné domácnosti. Navíc u nás i podle zákona o rodině platí, že mají vzájemnou vyživovací povinnost. Předpokládá se, že z bydlení ve společné domácnosti společně platí také některé výdaje, takže jsou společně posuzované osoby. Je to správný krok.

Moderátor (Jan Tuna):
To znamená, že ty peníze jim maj dávat ty jejich děti?

Host (Petr Nečas):
Společně se podílí na úhradách toho bydlení a platí tam vzájemná vyživovací povinnost. Mají společné příjmy z hlediska posuzování sociálních dávek.

Moderátor (Jan Tuna):
A platí to tedy, že chcete posilovat vztahy v rodině? Že si v rodině vzájemně lidé mají pomáhat?

Host (Petr Nečas):
Bezesporu platí nejenom vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, ale za těchto okolností i děti vůči rodičům. Hlavně za situace, pokud žijí ve společné domácnosti.

Moderátor (Jan Tuna):
Právě jestli to neplatí i na Jiřího Čunka, nebo jestli to na něj neplatilo, když jeho rodina měla k dispozici ještě další peníze, jestli tedy i tam by on tenkrát neměl zapojit tu rodinu?

Host (Petr Nečas):
Myslím si, že toto je hodně demagogický výklad.

Moderátor (Jan Tuna):
Proč myslíte?

Host (Petr Nečas):
Protože nežili ve společné domácnosti. Tady se to posuzuje z hlediska v rámci systému hmotné nouze, který předpokládá společnou domácnost.

Moderátor (Jan Tuna):
Takže to omezujete na tu společnou domácnost tu vzájemnou pomoc?

Host (Petr Nečas):
Ano. V rámci zákona o hmotné nouzi jsou společně posuzovanými osobami v rámci společné domácnosti.

Moderátor (Jan Tuna):
Pane ministře, řekněte mi, kdy by mohli otcové dostávat dovolenou po narození potomka, jak jste slibovali?

Host (Petr Nečas):
Já jsem to nenasliboval. Já to neustále slibuji. Já chci, aby se tento princip prosadil. My chceme připravit komplexní balíček pro rodinný opatření, kde mimo jiné budou opatření, která usnadní zaměstnávání především maminek po rodičovské, usnadní možnost nalezení alternativních modelů pro hlídání dětí vedle stávající mateřských školek a také umožní tuto otcovskou dovolenou nebo otcovské

Moderátor (Jan Tuna):
5 týdnů to má myslím.

Host (Petr Nečas):
Ne, ne. Pouze týden.

Moderátor (Jan Tuna):
Pouze týden?

Host (Petr Nečas):
Pouze týden.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale nemluvili jste o

Host (Petr Nečas):
Ne, nikdy jsme nemluvili o více než jednom týdnu.

Moderátor (Jan Tuna):
Skutečně, pane ministře? Já si pamatuji,

Host (Petr Nečas):
Ne, skutečně. Tady mě můžete opravdu chytit za slovo. Myslím si, že nenajdete jiný výrok než jeden týden. Nikdy se nemluvilo o jiné době než jeden týden.

Moderátor (Jan Tuna):
A kdy by to mělo začít platit? Kdy to chcete

Host (Petr Nečas):
My chceme předložit tento komplexní balíček v rámci národní koncepce podpory rodiny s dětmi někdy v průběhu prvního kvartálu příštího roku.

Moderátor (Jan Tuna):
A splatnost je kdy?

Host (Petr Nečas):
Ve chvíli, kdy ten zákon bude schválen a vyjde ve Sbírce zákonů. Čili to může být teoreticky ke konci příštího roku. Ale je tady jedna důležitá věc. Tuto věc musíme dojednat i v rámci vládní koalice a také s Ministerstvem financí. Protože samozřejmě zavedení tohoto institutu znamená zvýšení výdajů ze systému nemocenského pojištění zhruba o 300 až 400 milionů korun ročně. Čili to není zadarmo.

Moderátor (Jan Tuna):
A pan ministr Kalousek je pro?

Host (Petr Nečas):
Pan ministr Kalousek jako každý správný ministr financí by nejraději viděl nulové výdaje.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy se vám ho za tím nepodařilo přesvědčit?

Host (Petr Nečas):
Jednáme o této věci a já jsem přesvědčen, že jí pan ministr Kalousek jako ministr za KDU-ČSL, která velmi razí pro rodinnou politiku, alespoň verbálně podpoří systém prorodinných opatření, které my navrhujeme.

Moderátor (Jan Tuna):
Pane ministře, máte teď 30 vteřin na to, abyste řekl cokoliv bez mého přerušení. Prosím, povídejte.

Host (Petr Nečas):
Chtěl bych vyjádřit především přesvědčení, že reformní kroky, které dělá vláda v tuto chvíli, jsou kroky, které děláme v pravý čas, protože musíme využít příznivé etapy ekonomického růstu k tomu, abychom provedli nezbytné změny ve veřejných financích. Minulá vláda tady nechala obrovské zadlužení. Tato země má nejhorší veřejné rozpočty v rámci Evropské unie a musíme toto zadlužování zastavit a kroky, které vláda dělá v tomto směru, jsou správné, jsou dělány v pravý čas. A pokud by byly odkládány, znamenalo by to, že by musely být ta opatření ještě tvrdší.

Moderátor (Jan Tuna):
257 400 999. Můžete volat ministru práce a sociálních věcí Petru Nečasovi. Press klub, Frekvence 1, dobrý podvečer. Kdo se dovolal a co vás zajímá?

Dotaz volajícího:
Dobrý den, tady Cipalková. Tak zaprvé pan Čunek říkal, co je na tom špatného, když beru sociální dávky a vedle si spořím na bydlení nebo si spořím na dům? Takže vlastně my všichni jsme mu tím pádem přispívali vlastně na dům, to je zaprvé. Za druhé proč důchodce, který si přivydělává, když třeba má malej důchod, musí platit sociální pojištění a zdravotní pojištění, když jsou dneska zavedený stropy a von musí z každý koruny to vlastně vodvíst? To je zadruhý. A za třetí ta vaše reforma mi připadá, že to je, jak si přidat vysoký platy a dole ubrat, jo. Protože neříkejte, že to je stabilizace státních financí, když vlastně jste si přidali a ty druhý to musí zaplatit? To není stabilizace. To byste pak museli to udělat úplně jinak. Na shledanou.

Moderátor (Jan Tuna):
Tak, ať se dostane na další posluchače. Na shledanou. Takže složili jsme se všichni panu Čunkovi na jeho dům, když říkal, že si spořil z těch dávek? Co vy na to, pane ministře?

Host (Petr Nečas):
Já můžu jen zopakovat své tvrzení, že objasnit své majetkové a příjmové záležitosti musí věrohodně pan předseda KDU-ČSL Čunek a já věřím, že toho bude schopen. Co se týče té konkrétní otázky, já musím říci, že právě v rámci důchodové reformy mimo jiné chystáme i opatření, že by důchodce, pokud pracuje a pobírá již důchod, že by přesto měl možnost ten důchod po odvádění sociálního pojištění si navyšovat, což si myslím, že je velice pozitivní krok. Nemluvě o tom, že od příštího roku tam bude pro pracující důchodce významná daňová úleva. Čili to bude velká kompenzace těm důchodcům, kteří pracují, proti stávajícímu stavu.

Moderátor (Jan Tuna):
Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer. Můžete se ptát ministra práce a sociálních věcí.

Dotaz volajícího:
Dobrý večer, tady Pavlína z Rychnova nad Kněžnou. Já bych se chtěla jenom zeptat, jak mluvil pan ministr o těch sociálních dávkách ohledně pana Čunka a tak dále. Já mám takovou zkušenost 2 a půl roku zpátky. Vrátila jsem se ze Spojených států, kde jsem pracovala jako Aupair, takže vlastně nepracovala, bylo to jako, dostávala jsem kapesný od rodiny a tak dál. Pak jsem se vrátila a nějakou dobu mě trvalo, než jsem si našla zaměstnání, asi měsíc.

Moderátor (Jan Tuna):
Tak a vaše otázka zní, prosím?

Dotaz volajícího:
No, jako že jsem vlastně nedostala podporu. To mi nevznik nárok vlastně z toho důvodu, že jsem 2 roky nebyla zaměstnaná. Ale jako sociální dávky mě byly odmítnuty s tím, že jsem byla ve Spojených státech a tím pádem, že se musím mít dobře. Takže doslova mi to paní řekla. Jestli si jako myslí, že je to v pořádku?

Moderátor (Jan Tuna):
Tak, vaše odpověď.

Host (Petr Nečas):
Tak určitě argument, že jenom vzhledem k tomu, že někdo byl ve Spojených státech nebo kdekoliv jinde a tudíž se musí mít dobře není argument pro odmítnutí sociálních dávek. Tam jsou přesně nastavena přesná kritéria, která se musí splňovat. Čili toto tvrzení neobstojí.

Moderátor (Jan Tuna):
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč chcete znovu měnit sociální dávky pro děti? Myslím si, že spousta lidí na ně podle vás nedosáhne a ty dávky jsou snad pro děti, ne? Posluchačka z Prahy se ptá. A další posluchačka dodává, dobrý večer, pane Nečasi, ten rodičovský příspěvek perfektně sedne maminám z Prahy a větších měst. Jsem z malé vesnice na Moravě a nejbližší jesle jsou 50 kilometrů. Tak to o 11 tisíc se mě může jen zdát.

Host (Petr Nečas):
Tak já musím říci, že my rozhodně nejsme ti, kteří volají po tom, že děti mají být odkládány do jeslí. To co jsme chtěli udělat je, aby tady byla možnost, jestliže maminka například chce být na rodičovské kratší dobu, aby prostě mohla pobírat větší příspěvek.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale tam právě nedosáhnou na to všechny matky

Host (Petr Nečas):
Nedosáhnou. Je to pojistka proti tomu, aby někdo si nevybral ty vyšší částky a pak další 3 až 4 roky byl s dětma doma a bral z jiných sociálních dávek. Já to považuji za správný krok právě proti zneužívání sociálního systému. A já považuji za klíčové především to, že ten rodič si může zvolit, jak dlouho chce být doma minimálně mezi tří až čtyřletou variantou, případně i tou dvouletou variantou. A poslední věc, pokud se bavíme o některých těch sociálních dávkách, především o dětských přídavcích, tak tady musím připomenout, že daňové slevy, které jsou dány na děti, tak podstatně přesahují tyto dětské přídavky. To znamená, že je to kompenzováno v daňovém systému. A tam, kde je úleva na dani, tak samozřejmě je to vhodnější i pro ty rodiny, kde aspoň jeden z rodiny pracuje.

Moderátor (Jan Tuna):
A odkdy do kdy, pane ministře, se mohou, musí rodiče rozhodnout a zažádat o ten nový rodičovský příspěvek?

Host (Petr Nečas):
Každá rodina s dětmi dostane nejpozději do konce listopadu přesný dopis, kde budou mít přiložené formuláře s přesným vysvětlením, jak tyto formuláře vyplnit. Čili každá rodina s dětmi, která má nárok na rodičovský příspěvek, tento dopis dostane. Bude mít dvouměsíční lhůtu na to, aby ho vyplnila a odevzdala na pracovišti státní sociální podpory.

Moderátor (Jan Tuna):
A pak když se rozhodne, tak už to své rozhodnutí nebude moci změnit, když si vybere způsob toho čerpání?

Host (Petr Nečas):
Ano, protože jinak by to bylo velmi těžko zadministrovatelné a samozřejmě je to možnost zvolit si několik rychlostí pobírání rodičovské. Já to považuji za velice vstřícný krok vůči rodinám.

Moderátor (Jan Tuna):
Tak to byl ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády a ODS Petr Nečas v Press klubu na Frekvenci 1.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.11.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 12:54.