Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Říjen:

Marián Hošek: Co s ohroženými dětmi (MFDnes)

Základním problémem zůstává roztříštěnost péče o děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí je obecně považováno za resort, do jehož kompetence problematika ohrožených dětí spadá, přestože je roztříštěna do působnosti ministerstev vnitra, školství, spravedlnosti a zdravotnictví.

Dosavadní pokusy o sloučení této agendy končily neúspěšně. Objem financí plynoucí do oblasti péče o ohrožené děti je opačný, než jaká je potřeba praxe. Největší náklady obnáší ústavní péče, která je náročná materiálně i personálně. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako další forma pobytové péče o děti jsou významně finančně sycena ze strany státu formou dotace, jde až o 30 tisíc korun na jedno dítě umístěné v zařízení na měsíc.

Významně méně peněz však dostávají pěstounské rodiny a náhradní rodinná péče. Nejkritičtější je podpora ohrožené rodiny - ať již ve formě navýšení počtu sociálních pracovníků, dotací nestátním neziskovým organizacím nebo rozvoje sociálních služeb. Pokud se rodina potýká s ekonomickými problémy, není to samo o sobě důvodem pro odebrání dětí. Tímto důvodem je ohrožení dětí, které se s rodiči ocitají prakticky "na ulici". V případě, že je dítě umístěno v ústavu, musí práce s rodinou kontinuálně pokračovat a rodiče i dítě musí dostávat shodné informace a podporu ze strany ústavu i sociálních pracovníků.

Situace dítěte musí být řešena co nejrychleji formou pěstounské péče s aktivní účastí rodičů, popřípadě osvojení. Zletilé děti, které opouštějí ústavní zařízení, mají být vřazeny do podpůrné sítě v jejich regionu.

Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.10.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 02:48.