Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Předkládejte žádosti o finanční podporu v rámci CIP EQUAL

Co je CIP EQUAL

Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Na CIP EQUAL je v České republice vyčleněno 43 973 880 eur (1 363 190 000 Kč). Podpora z CIP EQUAL je určena na vývoj a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. Vzhledem k tomu, že CIP EQUAL je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce, zapojené subjekty mají možnost získat a využít zkušenosti i v jiných zemích EU. CIP EQUAL je u nás úspěšně realizován již od konce roku 2004.

Zaměření předkládaných projektů

Předložené projekty musí být zaměřeny na šíření a prosazování nově vyvinutých nástrojů v některé z následujících oblastí:

  • zlepšování zaměstnatelnosti,
  • rozvoj podnikání,
  • podpora adaptability,
  • rovné příležitosti mužů a žen
  • a pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce.

Takto zaměřené aktivity projektů mohou zahrnovat vyhodnocování inovací, porovnávání dosažených výsledků s výsledky stávajících přístupů uplatňovaných v ČR či v jiných členských státech EU, rozšiřování inovací mezi další relevantní instituce zabývající se daným typem diskriminace, zviditelnění a přenos získaných dobrých zkušeností. Projekty poběží až do srpna 2008. Realizátoři projektů CIP EQUAL jsou tzv. rozvojová partnerství, tedy dobrovolná sdružení právnických osob, které se společně podílejí na naplňování projektových aktivit. V této výzvě by mělo být rozděleno 127 mil. Kč.

Kde najdete více informací?

Více informací o Programu Iniciativy Společenství EQUAL a výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí finanční podpory z CIP EQUAL je možno získat na stránkách www.equalcr.cz nebo na e-mailové adrese equal.nps@cz.pwc.com.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.10.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2018 000 13:09.