Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Říjen:

Petr Nečas: Online rozhovor (Patria Online)

Otázka (Karel Nováček, 16:38) -
Dobrý den pane ministře. Jakým způsobem hodláte zpřísnit vyplácení podpory v nezaměstnanosti a další zneužívání štědrého sociálního systému? Do naší společnosti hledáme řadu pracovníků, ale neúspěšně (podotýkám, že nepotřebujeme žádné výrazné odborné znalosti). Lidé, kteří příjdou z úřadu práce se vymlouvají na různé problémy a jejich jediným cílem je získat potvrzení. Jak chcete tyto lidi donutit pracovat ? Děkuji, přeji hezký den a hodně zdaru v práci.

Odpověď (Petr Nečas, 16:58) -
První opatření byla již přijata, po 12ti měsících nezaměstnanosti bude nezaměstnaný dostávat existenční minimum nikoliv minimum životní. Další opatření chystáme. Budou jednoznačně motivovat k aktivnímu chování a penalizovat zneužívání systému.

Otázka (matrix, 16:33) -
Dobrý den. Zajímal by mě Váš názor na odbory. Jistě s nimi máte úzké zkušenosti. není podle vás jejich moc v dnešní společnosti přiliš velká? tyhle organizace byly užitečné v 19. století, ale co dnes? děkuji za odpověď

Odpověď (Petr Nečas, 17:03) -
Odbory jsou jedním z mnoha legálních občanských sdružení. Dnes reprezentují méně než pětinu zaměstnanců, nereprezentují tedy zaměstnance jako celek. Především ČMKOS vystupuje jako dobře organizovaná, hlasitá a agresivní nátlaková skupina spjatá s konkrétní politickou stranou. Oč nižší byla přirozená autorita odborů a nižší jejich členská základna, o to více si vedení odborů ve spolupráci s vládami ČSSD vynucovalo do legislativy různá privilegia ve svůj prospěch, která vůbec neodpovídají výrazně minoritnímu postavení odborů mezi zaměstnanci. Odborová organizovanost klesá a bude klesat nadále.

Otázka (RL, 16:27) -
Dobrý den, mám pocit, že politici berou důchovou reformu jako věc, která vyřeší důsledky malé porodnosti. Uvažuje někdo taky o tom, že za několik desetiletí např. taky zcela neúnosně stoupnou zdravotnické výdaje pro přestárlou populaci a že když budou do zdravotnictví plynout stejné peníze jako dnes nebo spíš míň, tak se žádné prodlužování věku nebude konat? Nebylo by lepší přemýšlet. jak víc podpořit a ještě lépe zaangažovat mladé lidi, aby měli děti a to víc než jedno? Angažovaností myslím napč. to, aby se při hodnocení nároku na důchod a jeho výši nějakým způsobem přihlíželo k tomu, kolik dětí kdo řádně vychoval. Zatím vidím jen opačné tendence ve formě zrušení dřívějšího odchodu do důchodu žen - matek.

Odpověď (Petr Nečas, 16:56) -
Jedním z důsledků dřívějšího odchodu do důchodu žen-matek je i to, že ženy mají nižší penze. V důchodové reformě chceme ale vázat počet dětí na zvýhodnění těch penzistů, kteří mají děti a řádně je vychovali. Do zdravotnictví vzhledem k demografickému vývoji bude muset v budoucnosti natéci více fin.prostředků, ne však prostřednictvím státem organizovaného daňového a odvodového systému, tedy např.zvýšením daní či odvodů, ale prostřednictvím individuálně motivovaných soukromých zdrojů.

Otázka (Jaroslava B., 16:27) -
Dobrý den pane Nečasi, všude píší, jak se ekonomii daří a všecko roste a jak nám přibývá milionářů a miliardářů. Ale důchodcům vždy přidáte pár korun, ale všechno kolem zdražíte o stokoruny!!! Vy jste mladý, vám je hej. To se to plánuje reforma. Ale myslíte i na nás? Děkuji, Jaroslava B., Klatovy

Odpověď (Petr Nečas, 16:52) -
U důchodu jako u jediné sociální dávky zůstalo zachováno automatické valorizační schéma, důchody se tedy vždy zvýší o nárůst cen a jednu třetinu nárůstu mezd. V příštím roce počítáme vlivem netržních daňových změn, tedy zvýšením snížené sazby DPH z 5% na 9% a zavedením spotřebních daní na energie, se zvýšením měsíčních nákladů u samostatného důchodce ve výši asi 115,-Kč. Proto zvyšujeme základní výměru důchodu o 130,-Kč a procentuální výměr důchodu o 3%, dohromady tedy o téměř 4%. Celý nárůst cen v příštím roce bude plně kompenzován další valorizací.

Otázka (Viktor Kubrt, 16:26) -
Pane ministře zdravím Vás. Jak se díváte na zahraniční pracovníky? Třeba zedníka dnes člověk aby pohledal. Není namístě trochu pootevřít hranice?

Odpověď (Petr Nečas, 16:53) -
Připravujeme program tzv.Zelených karet, které by měly usnadnit příchod zahraniční pracovní síly, bez které by se nedařilo udržet tempo ekonomického růstu. Zelené karty budou v jednom dokumentu sjednocovat povolení pobytu a pracovní povolení.

Otázka (munik, 16:15) -
Pane mnistře, jsem ročník 1975. Myslím, že nejen mně, ale celé generaci třicátníků, dluží politici odpověď na to, jak bude vypadat náš důchodový systém. DOČKÁME SE VUBEC NĚJAKÉ DUCHODOVÉ REFORMY? Možná by měli politici místo řešení pseudoproblémů začít v tomto směru něco dělat.

Odpověď (Petr Nečas, 16:48) -
Naprosto s Vámi souhlasím, důchodová reforma je jednou z priorit této vlády a mou základní prioritou. Počítáme se třemi etapami důchodové reformy, které chceme stihnout zrealizovat ještě v tomto volebním období. V současné době máme v již paragrafovém znění napsanou 1.etapu důchodové reformy a intenzivně ve spolupráci s Ministerstvem financí pracujeme na 2.etapě důchodové reformy. Více podrobností naleznete ne webovských stránkách MPSV.

Otázka (princ, 16:12) -
Dobrý den, jaký je váš názor na to, že máme stále více vzdělaných lidí a čím dál tím méně dělníků. Nemůže se stát, že jednou budou Evropě scházet dělnické profese a bude spousta nezaměstnaných vysokoškoláků?

Odpověď (Petr Nečas, 16:46) -
Zatím to vůbec nehrozí. Vysokoškoláků máme stále v porovnání s vyspělým světem málo. Jsem přesvědčen, že v dlouhodobém horizontu budou vysokoškoláci s bakalářským titulem postupně nahrazovat dnešní absolventy středních škol s maturitou a v budoucnosti nebude výjimkou ani vysoce kvalifikovaný dělník (např. NC obráběč) s bakalářským titulem. Těžiště ekonomiky a zaměstnanosti se také v Evropě i v naší zemi bude postupně přesouvat do sektoru služeb.

Otázka (michal kříž, 16:08) -
Pane ministře, jak bude placené (neplacené) OČR v roce 2008. Platí i zde 3 dny zdarma?

Odpověď (Petr Nečas, 16:24) -
U OČR 3denní karenční lhůta nebude platit.

Otázka (Conquest, 16:01) -
Dobrý den, kdy a jak by se mohl implementovat systém podpory zaměstnanosti, t.j. buď rekvalifikace nebo žadná soc.podpora. Diky a držím palce.

Odpověď (Petr Nečas, 16:21) -
Připravujeme rozsáhlou novelu Zákona o zaměstnanosti a chceme jí mít hotovou do konce letošního roku. Jejím základním záměrem bude bonifikovat aktivní chování na trhu práce a manifikovat pasivitu a penalizovat zneužívání.

Otázka (Wilson, 15:57) -
Dobrý den pane ministře, mám na Vás dotaz týkající se penzijního připojištění. Ačkoliv jsem ještě mladý člověk (21), rád bych si už začal spořit na důchod (neustálé strašení mladých ohledně důchodu funguje), ale problém je, že nevím, kdy začít. Dnešní penzijní fondy musí investovat jen do dluhopisů, což je, značně nevýhodné, když investice do akcií je ve 40letém horizontu výnosnější. Zajímalo by mě, kdy povolíte penzijním fondům, aby mohli investovat do akcií. Obávám se, že když začnu spořit už teď, tak se po změně zvětší nabídka penzijních fondů a já budu muset zbytečně platit vysoké poplatky za přestup mezi nimi. Děkuji za odpověď.

Odpověď (Petr Nečas, 16:21) -
Jste odpovědný člověk a postupujete velmi správně, pokud ve svém věku již uvažujete o penzijním připojištění. Váš postřeh je naprosto správný, chceme rozšířit možnosti investic fondu důchodového připojištění. Dnes tyto fondy investují 80procent svých prostředků do dluhopisů a státní pokladničních poukázek. Úprava systému fondu důchodového připojištění bude součástí 2.etapy důchodové reformy a příslušné návrhy chceme předložit a schválit v příštím roce. Připomínám jen, že z hlediska kompetenčního zákona problematika penz.připojištění nespadá pod mé ministerstvo, ale pod Ministerstvo financí.

Otázka (Karel V., 15:56) -
Dobrý den, stále zvyšujete sociální dávky, příspěvky pro prvňáčky, porodné. Nemyslíte si, že snížením daní by se plošně přispělo všem rodinám a ne pouze těm, které sociální systém zneužívají a žijí na úkor daňových poplatníků ?

Odpověď (Petr Nečas, 16:17) -
Sociální dávky nezvyšujeme, ale v rámci první stabilizační etapy reformy veřejných financí zpřísňujeme. Snižujeme také přímé daně a část soc.dávek tak nahrazujeme vyššími daňovými slevami.

Otázka (H()L()T4, 15:53) -
Bohužel nemám dnes kolem čtvrté hodiny čas a nemůžu se tak pana ministra zeptat přímo. Využívám proto této diskuze, abych ho aspoň upozornil na následující fakta. Jsem bývalý zaměstnanec ČSSZ a jako takový vím, jak se hospodaří s prostředky určenými na rozvoj informačního systému. V dnešních HN je v článku věnovaném digitalizaci procesů ČSSZ zmíněna závislost mezi objemem svěřených prostředků a termínem dokončení digitalizace... Jsem toho názoru, že prostředků je dostatek a čeho se nedostává je kontrola jejich čerpání. Není vyjímkou že několik systémů zajišťujících tu samou agendu je v chodu zároveň a za všechny se platí servisní poplatky, případně přímo pronájem... Za účelem kontroly hospodaření je v ČSSZ vytvořen odbor interního auditu. Jeho odnož, odbor auditu IS, je stejně bezzubý, jako jsem byl ve svých snahách já... Opravdoví odborníci totiž pracují jen v dodavatelských firmách!! Ať už se pokusíte získat dodatečné prostředky jakýmkoliv způsobem, poprosím Vás především o větší kontrolu hospodaření... S tím je spojen i můj dotaz! Jaké důvody Vás vedly ke zrušení oddělení interního auditu přímo na MSPV? Ačkoliv to z mého dotazu není patrné, jsem rád, že jste ministrem a držím Vám palce...

Odpověď (Petr Nečas, 16:17) -
Děkuji, budu věnovat problematice IT ČSSZ velkou pozornost, včetně oblasti hospodaření. Co se týče tzv. zrušení odd.interního auditu na MPSV, tak se jedná o krok, který byl proveden na základě procesního auditu a toto odd.nebylo zrušeno, ale rozšířeno o interní audit prostředků EU.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.10.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 00:46.