Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika:

Důchody

Obsah položky Důchody:

 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila nejvyšší valorizaci důchodů za posledních dvacet let
  ilustrační foto Podle navrhované novely zákona o důchodovém pojištění se od ledna 2019 zvýší základní výměra důchodu z devíti na deset procent průměrné mzdy a důchodci, kteří dosáhli 85 let věku, dostanou navíc ještě tisíc korun měsíčně.
 • (Soubor typu .pdf)Deset věcí, které byste měli znát o starobním důchodu
  ilustrační fotoLidé, kteří se chystají do starobního důchodu, často nevědí, jaká mají práva a povinnosti. Přinášíme desatero praktických informací, které by měl znát každý budoucí důchodce.
 • (Soubor typu .pdf)Kdo si letos může požádat o starobní důchod?
  ilustrační fotoNárok na starobní důchod vzniká letos při splnění dvou podmínek – dosažení důchodového věku a získání doby pojištění alespoň 34 let.
 • Důchody se budou valorizovat více než doposud
  ilustrační fotoValorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou.
 • (Soubor typu .pdf)Jiří Biskup: U důchodů platí pro všechny stejná pravidla
  ilustrační foto Kolem starobních důchodů se tradičně objevuje řada fám a mýtů. Má na důchod nárok skutečně každý a na jaké komplikace můžeme při vyřizování důchodu narazit? Nejen o tom jsme si povídali s JUDr. Jiřím Biskupem, který byl až do konce uplynulého měsíce ústředním ředitelem České správy sociálního zabezpečení a nyní už úřaduje v pozici nového státního tajemníka MPSV.
 • Důchody se zvýší v průměru o 500 korun
  ilustrační foto V červnu schválil Senát a podepsal prezident tři důležité novely zákonů. Díky nim se mj. navýší penze a přídavky na dítě a také zastropuje věk pro odchod do důchodu na 65 let.
 • (Soubor typu .pdf)Jaké jsou nejčastější mýty o invalidních důchodech?
  ilustrační foto Invalidní důchody jsou kromě penzí starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů.
 • Iva Merhautová: Trváme na zavedení stropu pro odchod do starobního důchodu na 65 let
  ilustrační fotoZměny v důchodovém systému se dříve nebo později dotknou každého z nás. O novinkách, které se připravují na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, jsme si povídali s ing. Ivou Merhautovou, MBA, náměstkyní pro sociálně pojistné systémy.
 • V únoru dostanou důchodci navíc 1 200 Kč
  ilustrační foto
 • Lidé mají špatný přehled o důchodovém systému
  ilustrační fotoO tom, že vybrané prostředky ze sociálního pojištění nestačí pokrýt nutné výdaje na důchodové zabezpečení, neví většina české populace.
 • Výhodnost správného načasování odchodu do důchodu
  ilustrační fotoNa webových stránkách ministerstva je ke stažení Pojistně matematická zpráva o důchodovém pojištění 2014. Obsahuje analytickou kapitolu, která podrobně přibližuje okolnosti týkající se věku odchodu do důchodu v souvislosti s výhodností či nevýhodností.
 • Jak letos žádat o starobní důchod?
  ilustrační fotoLidé, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 30 let, mohou podat žádost o starobní důchod.
 • O zvýšení starobního důchodu požádalo přes 90 tisíc pracujících seniorů
  ilustrační obrázekZa dobu, kdy si starobní důchodci mohou svůj důchod vylepšit výdělečnou činností, vyřídila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přes 90 tisíc žádostí o zvýšení starobního důchodu. Nejvíce žádostí obdržela ČSSZ na začátku loňského roku, kdy uplynulo první období, po němž si pracující důchodci mohli o zvýšení důchodu požádat.
 • Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod?
  anonymní tváře (ilustrační foto) Bude mít čerpání tzv. předdůchodu negativní vliv na starobní důchod? Jde o často kladenou otázku lidí předdůchodového věku, když se v předstihu zajímají o své důchodové záležitosti.
 • Postavení pěstounů v důchodovém pojištění
  rodina (ilustrační foto) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí platná od 1. ledna letošního roku přinesla změny v oblasti pěstounské péče. Ty se promítly i do důchodového pojištění.
 • Pamatujte, že výše důchodu závisí na odvodech pojistného!
  kaluklačka (ilustrační foto)Výše důchodu – ať už starobního, invalidního či pozůstalostního – vždy závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši vyměřovacích základů pro odvod pojistného na důchodové pojištění.
 • Důchodové spoření je pro zaměstnance i podnikatele
  ilustrační fotoVstup do II. pilíře důchodové reformy je dobrovolný. Do tzv. důchodového spoření může vstoupit každý, kdo dosáhne věku 18 let a není starší 35 let v roce uzavření smlouvy, a to ať už pracuje jako zaměstnanec, nebo je si sám/sama zaměstnavatelem.
 • Provázanost důchodového pojištění a důchodového spoření
  ilustrační foto„Budu mít nějaké nové povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), vstoupím-li do druhého pilíře penzijního systému?“ V souvislosti s rostoucím zájmem o tzv. důchodové spoření se objevují stále častěji otázky podobného typu.
 • Důchodová reforma startuje!
  ilustrační fotoRok 2013 přináší řadu změn v důchodovém systému, které jsou souhrnně označovány jako důchodová reforma. Aby se mohl každý srozumitelnou formou dozvědět vše potřebné o novinkách v této oblasti, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou daňovou správou informační kampaň. Odborníci v ní občanům vysvětlí všechny důležité změny ohledně důchodů. Připraveny jsou akce v regionech, letáky, call centrum i web.
 • Předdůchod není totéž co předčasný důchod
  ilustrační fotoV rámci důchodové reformy se ve třetím pilíři důchodového systému zavedou takzvané předdůchody jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku. Nepůjde o žádnou státní dávku, ale o formu výplaty peněz ze soukromého penzijního spoření, které si klient zakládá dobrovolně.
 • Počty důchodců a poplatníků pojistného v ČR
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení evidovala ke konci března 2012 celkem 2 871 453 důchodců pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Těm vyplácela celkem 3 498 650 důchodů. Kromě toho vyplácela ČSSZ 71 497 důchodů do zahraničí (do 75 zemí světa).
 • Spočítejte si, jaký budete mít důchod!
  ilustrační fotoNa internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR si mohou zájemci spočítat orientační výši důchodu, kterou lze očekávat při odchodu do důchodu v letech 2013 až 2015. Nově upravenou důchodovou kalkulačku najdete na www.mpsv.cz/cs/2435.
 • Penze jsou mladší, než si možná myslíte
  ilustrační fotoDůchodová reforma se dotýká celé naší společnosti. I proto můžeme dennodenně číst komentáře k důchodovému systému. Kromě těch fundovaných se však nejen v tisku objevuje i mnoho nepřesností a mýtů. Jedním z nejrozšířenějších je mýtus o tom, že státní důchody již více než sto let zajišťují prakticky všem zabezpečení ve stáří.
 • Jak v letošním roce požádat o důchod?
  ilustrační fotoVšechny žádosti o důchod sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.
 • Změny v důchodovém pojištění od ledna 2011
  ilustrační fotoOd lednové splátky 2011 se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Výdaje státního rozpočtu na tuto valorizaci budou v roce 2011 téměř 13 miliard korun. Důchody byly naposledy zvyšovány v lednu 2009.
 • Nález Ústavního soudu o důchodech pečlivě analyzujeme
  ilustrační fotoZásadní a konsenzuální politické rozhodnutí bude nezbytné v souvislosti s výpočtem důchodů v budoucnosti. Ústavní soud totiž 16. dubna 2010 vyhlásil, že ruší ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje způsob stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu.
 • Výše důchodu závisí na době pojištění a příjmech, nikoliv na barvě pleti
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v poslední době zaznamenalo řadu e-mailových zpráv, rozesílaných jako tzv. spam, o údajném zvýhodnění Romů při výpočtu starobního důchodu.
 • Sto- a víceletých důchodců je už 738
  ilustrační fotoCelkem 354 důchodců narozených v roce 1910 evidovala v dubnu 2010 Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho bylo 293 žen a 61 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky.
 • Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení vyplácela ke konci ledna 2010 celkem 2 220 211 starobních důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 792 060. Těm Česká správa sociálního zabezpečení k 31. lednu 2010 vyplácela celkem 3 419 486 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 57 577 důchodů do zahraničí.
 • Novela zákona o důchodovém pojištění neovlivnila příjmy invalidů bez nároku na důchod
  ilustrační fotoV nedávné době některá média přinesla nesprávné informace o tom, že lidé v souvislosti s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi přicházejí o invalidní důchody. To ale není pravda. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, důchody nijak neupravuje a ani upravovat nemůže, a nikomu tedy invalidní důchod neodebírá. O invalidní důchod lidé nepřicházejí ani v souvislosti se změnami v důchodovém pojištění od ledna 2010.
 • Za jakých podmínek má OSVČ nárok na starobní důchod?
  ilustrační fotoPodnikatelé často nevědí, jaké podmínky je třeba splnit, aby jim vznikl nárok na starobní důchod. Aby osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dostala důchod, musí dodržet stejné podmínky jako zaměstnanec – dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Také výpočet důchodu probíhá stejně jako u zaměstnanců, liší se pouze způsob platby pojistného na důchodové pojištění. Za zaměstnance platí pojistné zaměstnavatel.
 • Ministrům poradí s důchodovou reformou PES
  ilustrační fotoJako společná iniciativa ministra financí Eduarda Janoty a ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky vznikl v lednu letošního roku Poradní expertní sbor (PES).
 • Lepší podmínky pro pracující seniory
  ilustrační fotoOd první ledna letošního roku už není podmínkou pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti sjednání pracovněprávního vztahu na dobu určitou. A navíc pokud po přiznání a čerpání starobního důchodu dále pracujete, můžete nově požádat o úpravu (zvýšení) procentní výměry starobního důchodu.
 • Změny v důchodovém pojištění (od 1. ledna 2010)
  ilustrační fotoOd Nového roku dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především o úpravu důchodového věku, potřebné doby pojištění či koncepce invalidity. Mění se tedy základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše. Proto se změny nazývají parametrické. Do právního řádu je přináší zákon č. 306/2008 Sb., který mění stávající zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., v platném znění (dále jen zdp).
 • Počty důchodů a důchodců ve 3. čtvrtletí 2009
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení vyplácela ke konci letošního září celkem 2 094 808 starobních důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 770 585. Těm Česká správa sociálního zabezpečení ke 30. 9. 2009 vyplácela celkem 3 398 543 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 55 751 důchodů do zahraničí.
 • Nový způsob posuzování invalidity od 1. ledna 2010
  ilustrační fotoInformace o vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).
 • Parametry pro výpočet důchodu v roce 2010 jsou známy
  ilustrační fotoVšeobecný vyměřovací základ za rok 2008 je 23 280 Kč, přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 pak 1,0184. Ve středu 16. září o tom rozhodla vláda. Uvedené údaje jsou nezbytné pro výpočet důchodů v roce 2010.
 • Vyplatí se jít do předčasného starobního důchodu?
  ilustrační fotoPokud se lidé rozhodnou, mohou za určitých podmínek požádat o důchod před dosažením svého důchodového věku. Existují dva druhy předčasného starobního důchodu: trvale krácený (ST) a dočasně krácený (SD). V obou případech je podmínkou získání 25 let pojištění.
 • Od ledna 2010 se zvýší zvláštní příspěvek k důchodu
  ilustrační fotoVláda rozhodla o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu. A to od ledna 2010. Byla totiž splněna valorizační podmínka, kterou stanovuje zákon č. 357/2005 Sb. Podle něj má vláda zvláštní příspěvek k důchodu zvýšit v případě, že úhrnný index cen v pravidelné veřejné hromadné vnitrostátní železniční a autobusové dopravě, za vnitrostátní telefonní služby a za tuzemské lázeňské nebo rekreační pobyty vzroste aspoň o 5 %. Tento ukazatel dosáhl růstu 6,6 %.
 • Letos oslavilo sté narozeniny už 272 lidí
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení evidovala v září 2009 celkem 272 stoletých občanů, kterým vyplácí důchod. Ke stým narozeninám se jim důchod zvyšuje o 2 000 Kč. Dostávají proto rozhodnutí ČSSZ a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí. Mezi lidmi narozenými v roce 1909 je 224 žen a 48 mužů.
 • Důchody by se měly od ledna 2010 zvýšit
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Petr Šimerka navrhne vládě, aby valorizovala všechny důchody, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní, a to od 1. ledna 2010. Podle návrhu, o kterém má kabinet rozhodnout do 30. září, by se měly důchody zvýšit o cca 205 Kč.
 • Doba nezaměstnanosti z hlediska nároku na starobní důchod
  ilustrační fotoLidé často nemají dostatek informací o tom, jak se jim zhodnotí pro nárok na starobní důchod doba, po kterou byli nezaměstnaní a náležela jim podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci. A jak je to s dobou, kdy jim již podpora nenáležela, ale oni byli dále vedeni u úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání?
 • Máte přehled o svém důchodovém pojištění?
  ilustrační fotoLidé často nevědí, kde získat potřebné informace týkající se jejich důchodových záležitostí a na jaké služby mají nárok. Abychom jim usnadnili rozhodování a orientaci, přinášíme základní vysvětlující informace.
 • Za padesát let ČR výrazně zestárne
  ilustrační fotoNastínit směr budoucího populačního vývoje České republiky a ukázat na změny ve věkovém složení, které jsou neodvratitelné a které budou velmi výrazné – takový byl cíl projekce Českého statistického úřadu. Horizontem demografické studie se stal rok 2065.
 • Sociální zabezpečení v kontextu EU
  ilustrační fotoLidé se nejvíce zajímají o „evropské“ důchody
 • Příručka budoucího důchodce v roce 2009
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení již počtvrté, na základě mimořádně kladného ohlasu v minulých letech, vydala Příručku budoucího důchodce. Publikace přináší informace potřebné pro bezproblémové vyřízení starobního důchodu. Obsahuje názorné příklady i návody, co v určitých životních situacích dělat, a další související informace.
 • Informace o důchodových právech v Česku a Německu
  ilustrační fotoPracovali jste v České republice a také v Německu a nevíte, jak tato skutečnost ovlivní vaše důchodová práva v obou státech? Pak patříte k těm, kterým je určena publikace České správy sociálního zabezpečení s názvem Důchody v České republice a Spolkové republice Německo.
 • Vláda připravuje změny v penzijním připojištění
  ilustrační fotoNový zákon má motivovat k vyšším příspěvkům a k masivnější účasti zaměstnavatelů. Důchodová reforma pokračuje. V rámci její druhé etapy schválila vláda teze zamýšlených změn v systému penzijního připojištění. Změny spočívají v oddělení majetku penzijních fondů a účastníků, dále v možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány, ve zvýšení motivace k vyšším příspěvkům a vyšší participaci zaměstnavatelů a v podpoře čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění.
 • Průměrný starobní důchod se od ledna 2009 zvýší o 330 Kč
  ilustrační fotoVláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zvýšení důchodů od lednové splátky důchodů v roce 2009. Procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2009 se zvýší o 4,4 %. Výše základní výměry důchodu, která činí 2 170 Kč, se nezmění. V důsledku tohoto zvýšení se od lednové splátky zvýší průměrný vyplácený starobní důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %. Dosáhne tak bez patnácti korun hranice 10 000 Kč.
 • Po lednové valorizace stoupne průměrný důchod na téměř 10 000 Kč
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí navrhuje od 1. ledna 2009 zvýšit průměrný důchod o 3,4 % tj. o 330 Kč. Za období leden 2008 - leden 2009 se tak po třech valorizacích průměrný starobní důchod zvýší o 1 150 Kč.
 • Příručka budoucího důchodce v roce 2008
  ilustrační fotoI pro letošní rok vydala Česká správa sociálního zabezpečení příručku, která informuje o starobních důchodech.
 • Poslanci schválili I. etapu důchodové reformy
  ilustrační fotoProgramové prohlášení vlády obsahuje záměr provést důchodovou reformu ve třech etapách. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v rámci I. etapy důchodové reformy návrh tzv. zákona o parametrických změnách v základním důchodovém pojištění. Cílem navržených opatření je především přispět k lepší finanční udržitelnosti základního důchodového pojištění.
 • Změní se systém penzijního připojištění
  ilustrační fotoDruhá etapa důchodové reformy by mohla platit již v roce 2010. Druhá etapa důchodové reformy se týká především transformace systému penzijního připojištění. Změny navrhuje komise složená ze zástupců Ministerstva financí ČR, České národní banky, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a také Asociace penzijních fondů ČR.
 • Petr Nečas: Chceme především ochránit zdraví horníků
  ilustrační fotoHorníkům se nelíbí plánované zvýšení věku odchodu do důchodu na pětašedesát let. Jejich odboroví předáci vidí řešení ve znovuzavedení výjimečné důchodové kategorie, která by horníkům umožňovala odchod do důchodu již v 55 letech. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas se s nimi dohodl na společném řešení problémů. Ani on si totiž nepředstavuje, že by v dolech měli pracovat šedesátiletí muži. Východisko ale vidí v rekvalifikaci horníků poté, co práci v dolech kolem čtyřicítky ukončí.
 • Jde o unikátní způsob valorizace, který dosud nebyl použit
  ilustrační fotoV srpnu se všechny důchody zvýší jednotně o 470 Kč.
 • Sněmovna schválila valorizaci
  ilustrační fotoOd srpna se mají důchody zvýšit v průměru o 465 korun. Poslanecká sněmovna otevřela na svém zasedání 1. dubna cestu ke zvýšení důchodů. Poslanci 158 hlasy ze 162 přítomných schválili vládní návrh novely, který to umožní.
 • Vláda schválila důchodovou reformu
  ilustrační fotoV Česku se nyní chodí do penze dříve než v ostatních evropských zemích

  Nejdůležitější zákon roku – důchodová reforma – získal v únoru podporu vládního kabinetu. Pokud ho schválí parlament, dotkne se postupně všech občanů České republiky, kteří jsou mladší padesáti let. Předkladatel návrhu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas je připraven poslance a senátory o nezbytnosti důchodové reformy přesvědčit podloženými argumenty.
 • V srpnu by se měly zvýšit důchody v průměru o 465 Kč
  ilustrační fotoPodle zákona o důchodovém pojištění lze důchody zvýšit v mimořádném termínu, pokud růst úhrnného indexu spotřebitelských cen ve stanoveném období dosáhl aspoň 10 %.
 • Stoletým občanům se zvyšuje důchod
  ilustrační fotoCelkem 300 důchodců, kteří by měli letos oslavit sté narozeniny, eviduje Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho je 246 žen a 54 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.
 • S důchodovou reformou nelze otálet!
  ilustrační fotoDůchodová reforma je nezbytná. Tento fakt je natolik podložen demografickým vývojem, že ho zpochybňují jen radikálové, kteří za budoucnost společnosti nenesou zodpovědnost. Intenzivní politická jednání se však vedou o způsob, jakým má být reforma provedena.
 • Vývoj projednávání důchodové reformy
  ilustrační fotoRok 2006/2007 – koaliční dohoda a programové prohlášení vlády
 • Bez platných občanských průkazů důchod jen do března 2008
  ilustrační fotoPoslední den roku 2007 skončila platnost některých občanských průkazů (OP) vydaných do 31. prosince 1998. Výjimkou jsou občanské průkazy lidí narozených před 1. lednem 1936, které mají uvedenou platnost „bez omezení“. Tyto OP budou platit i nadále.
 • Výši své penze budeme moci více ovlivňovat
  ilustrační fotoJedním z cílů důchodové reformy je mimo jiné i vyšší zásluhovost penzijního systému. Návrh, který je nyní v připomínkovém řízení odborníků, předpokládá, že se výše důchodu bude více odvíjet od toho, kolik člověk v průběhu života do systému vkládal. V současné době je rozdíl mezi tím, kdo odváděl sazbu sociálního pojištění ze čtyřicetitisícového platu, a tím, kdo pobíral minimální mzdu, velmi malý. Oba mají penzi v rozmezí zhruba 7–11 tisíc Kč.
 • Penze jsou žhavým tématem i u sousedů
  ilustrační fotoTéma zabezpečení na penzi není aktuální jenom v České republice. Své problémy řeší i Německo. Z prognóz demografického vývoje vyplývá, že německý stát by dostatečně vysoké zdroje příjmu ve stáří svým občanům v budoucnu zajistit nemohl.
 • Důchodci očima statistiky
  ilustrační fotoČeští senioři pobírají v průměru nejčastěji důchod mezi 9 000 a 9 999 Kč. Na konci letošního března ho dostávalo zhruba 511 000 lidí, což je téměř čtvrtina z celkového počtu důchodců.

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:08.