Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Říjen:

Petr Nečas: Radiofórum (Radiožurnál)

Moderátor (Václav Sochor):
V září klesla na 6,2 %. Což je nejméně za celou uplynulou dekádu. Bez práce bylo necelých 365 tisíc lidí. To znamená, že na jedno místo připadá 2,7 uchazeče. Jaké jsou příčiny tohoto jevu a je to pro české hospodářství bezezbytku dobrá zpráva? Zeptal jsem se na to ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase z ODS.

Host (Petr Nečas):
Je to samozřejmě převážně pozitivní zpráva. Na druhé straně jsou v ní i určitá negativa. Například to, že pokud existuje 137 tisíc volných pracovních míst a tato místa se nedaří obsadit nezaměstnanými, tak určitě toto samotné pozitivní zprávou není. Ale to, že se snižuje nezaměstnanost, pozitivní je. Ukazuje se také, že nárůst zaměstnanosti, respektive počet pracovních sil se stává v dohledném horizontu jedním z limitů pokračování hospodářského růstu. Jinými slovy. Potřebujeme více zaměstnanců, více disponibilní pracovní síly.

Host (Petr Nečas):
Přestože máme takový vysoký počet nezaměstnaných, stále vysoký, protože já čísla 6,2 % nezaměstnanosti nepovažuji za nízké, tak je tady velký počet volných pracovních míst. Vedle toho samozřejmě ten nedostatek pracovní síly má určitý inflační impuls v růstu mezd, který je vyšší nebo může být vyšší než je růst produktivity práce. To by samozřejmě bylo něco, co by zakládalo do rozvoje ekonomiky nezdravé tendence.

Moderátor (Václav Sochor):
Podívejte, ale nebude to tak, že tady vždycky určitá nezaměstnanost bude, že prostě toto už jsou víceméně lidi, kteří by stejně pracovat nešli a chtěli by využívat dál jenom té státní sociální sítě? Co je pro ekonomiku obyčejně, abych vám položil konkrétní dotaz a pro společnost lepší? Vyšší nezaměstnanost a dobře zaplacení zaměstnanci a nebo nízká nezaměstnanost a mizerný průměrný plat?

Host (Petr Nečas):
Tak samozřejmě nejlepší pro ekonomiku je nízká nezaměstnanost dobře zaplacenými zaměstnanci. To je mimo vší pochybnost. Ukazuje se také, že zhruba 3 % nezaměstnanosti je považována za přirozenou úroveň nezaměstnanosti danou tím, že část lidí ve skutečnosti ani až tak pracovat nechce a chce pouze brát sociální dávky. Za druhé tím, že v této množině nejsou potom obecně lidé s velmi nízkou uplatnitelností na trhu práce. Například s některými kombinovanými handicapy. Nízkou kvalifikací a podobně. A také, že mezi nezaměstnanými jsou potom krátkodobě nezaměstnaní, kteří pouze tou nezaměstnaností a braním sociálních dávek řeší krátké období, než naleznou nová pracovní místa. Takže rezervy ve snižování nezaměstnanosti tady rozhodně jsou.

Moderátor (Václav Sochor):
Mezi příčiny současné, příznivé situace asi těžko lze hledat jinde než v období minulých, těch sociálně demokratických vlád. Vy jste tehdy říkali, že hospodářství prosperuje vládě navzdory. Jaký vývoj nezaměstnanosti očekáváte teď v souvislosti s realizací vašich vládních reforem?

Host (Petr Nečas):
Já musím říci, že snižování nezaměstnanosti je trendem ve všech nových členských zemích Evropské unie. Dokonce v pobaltských zemích je ta nezaměstnanost ještě nižší než u nás podle srovnatelných evropských statistik. Zrovna tak všechny nováčci v Evropské unie z postkomunistického bloku mají výrazná tempa ekonomického růstu. A to je bez ohledu na to, jaké tam byly vlády. Hlavním faktorem je celkově se zlepšující situace na světových trzích, otevření trhu Evropské unie a roste to v celém bloku nováčků Evropské unie a roste to bez ohledu na konkrétní vládu. Troufám si říci, že vlády mohly ty věci spíše pokazit než jim pomoci.

Moderátor (Václav Sochor):
Kdybyste mě měl odpovědět konkrétně na druhou část té otázky? Jaký vývoj nezaměstnanosti předpokládáte do budoucna v souvislosti s realizací vládních reforem?

Host (Petr Nečas):
My chceme, abychom měli adresnější sociální systém. Aby také ten sociální systém byl více provázán s trhem práce. Já jsem řekl, že pokud dostaneme možnost zavést komplexní změny, které chceme zavést vedle sociálního systému. Připravujeme rozsáhlou novelu zákona o zaměstnanosti. Chceme zliberalizovat trh práce prostřednictvím rozsáhlé novely i zákoníku práce. Tak jsem naprosto přesvědčen, že je dosažitelný cíl, dostat nezaměstnanost v naší zemi při tomto tempu ekonomického růstu pod 5 %.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.10.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 10:18.