Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Vláda schválila zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu

K 1. lednu 2009 by měl být zřízen Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu a okresní ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu. Převezme v nezmenšeném rozsahu činnosti zajišťované dosud úřady práce a činnosti vykonávané krajskými úřady a obecními úřady různých stupňů v rámci přenesené působnosti.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu řekl: „Základním motivem tohoto zákona, který je součástí koncepčních kroků v rámci reformy veřejných financí, je sjednocení jednotlivých dávkových systémů, které v naší zemi jsou velmi roztříštěné, protože část těchto dávkových systémů v podobě podpor v nezaměstnanosti a státní sociální podpory je vyplácena přes úřady práce, část z nich v podobě dávek v hmotné nouzi je přes pověřené obecní úřady a část z nich v podobě příspěvku na péči a dávek sociální péče pro zdravotně postižené je vyplácena obcemi s rozšířenou působností. Přes tyto systémy teče ročně částka téměř 90 mld. Kč. My chceme vytvořit novou jednoznačně spořivou strukturu, která v relativně krátkém časovém horizontu, do dvou let po svém vzniku, umožní poměrně výrazné úspory.“

Vláda také schválila zvýšení vyplácených důchodů s platností od 1. ledna 2008 tak, že základní výměra důchodu se zvýší o 130 Kč na 1700 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu se zvýší o 3 %, celkem tedy o 3,95 %. V průměru se důchody zvýší o 346 Kč.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.10.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:39.