Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Září:

Petr Nečas: Otázka dne (Radiožurnál)

Moderátor (Daniel Takáč):
Důchodci by měli dostávat víc peněz, myslí si ministr práce a sociálních věcí Petr nečas. Vládě proto dnes předloží návrh, podle kterého by se měly zvyšovat důchody a to v průměru o 346 korun. Průměrný důchod by tak měl překonat hranici 9 tisíc korun měsíčně. Téma pro Otázku dne a zároveň téma pro ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Pane ministře, dobrý den, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu.

Host (Petr Nečas):
Hezké ráno.

Moderátor (Daniel Takáč):
Začněme u toho, proč 346 korun v průměru? Z čeho ta částka vyplývá?

Host (Petr Nečas):
Tato částka vyplývá z automatického valorizačního schématu. Já bych chtěl podotknout, že v rámci reformy veřejných financí byla zrušena všechna automatická valorizační schémata u všech sociálních dávek s výjimkou důchodů, čili u penzí zůstala. To znamená, nadále penze porostou minimálně vždy o celý růst inflace z minulého roku, plus o jednu třetinu růstu cen. To je i částka, která odpovídá valorizaci, kterou bude vláda projednávat na příští rok.

Moderátor (Daniel Takáč):
346 korun, to bude navýšení u průměrného důchodu, jestli tomu dobře rozumím. Bylo by možno, nebo máte po ruce někde částku, o klik se budou zvyšovat ty nejnižší důchody, na druhou stranu ty nejvyšší?

Host (Petr Nečas):
Je to samozřejmě průměrná částka, protože navíc platí to, že důchod se vždy zvyšují ve dvou částkách. Takzvaná základní sazba důchodu a potom procentuální sazba důchodu. A my právě na ten příští rok navrhujeme, aby se více zvětšila ta základní sazba důchodu, to znamená, že i ten nejnižší důchod, který vůbec v této zemi je, tak bude zvýšen o minimálně 130 korun. Ta částka vyplývá z toho, že chceme kompenzovat nárůst snížené sazby daně z přidané hodnoty v příštím roce a také zavedení spotřebních daní na energie, čili takzvaných ekologických daní. Podle našich propočtů odpovídá tato částka u průměrné jednočlenné důchodcovské domácnosti vlivem těchto daňových změn zhruba 110 korunám měsíčně. Proto tam dáváme určitou rezervu, proto se každý důchod zvýší minimálně o 130 korun, průměrně však o těch zhruba 346 korun.

Moderátor (Daniel Takáč):
Jenomže to je málo, to říká opozice, že právě vzhledem k reformám byste měli zvyšovat víc.

Host (Petr Nečas):
Tak já musím podotknout, že říká-li to opozice, která ještě nedávno byla vládnou a nikdy takové valorizace neprováděla, já bych chtěl připomenout, že jenom za poslední roky byly schváleny dvě valorizace. V loňském roce o 500 korun, která vytvořila určitý polštář pro oblast penzí a navýšení výdajů, tak i ta valorizace, kterou budeme projednávat, teď to znamená o 346 korun. Jestliže vezmu v potaz, že tato vláda, respektive první vláda Mirka Topolánka nestoupila do Strakovy akademie v září loňského roku, čili před rokem, tak tehdy byla průměrná výše starobních důchodů 8100. Po této valorizaci, kterou schválíme, bude od 1. ledna průměrná výše 9100. To znamená, během roku a čtvrt se penze v průměru zvýšily o 1000 korun.

Moderátor (Daniel Takáč):
Vztah k průměrné mzdě, ten také hlídáte nebo to je parametr, který pro vás teď není tak důležitý? Případně jaký je tedy?

Host (Petr Nečas):
Samozřejmě, že já ho považuji za velmi důležitý z hlediska elementární základní sociální soudržnosti společnosti. Na druhé straně se na tento parametr samozřejmě snažíme zaměřit, ale do něho se velmi těžko někdy strefujete, protož odhadnout tempo růstu mezd, především v soukromém sektoru, je někdy poměrně komplikované, takže se to vždy dělá zpětně. Proto mimo jiné i v tom valorizačním schématu zůstalo, že se nebudou důchody zvyšovat pouze o nárůst cen, ale vždy minimálně o jednu třetinu nárůstu mezd. To znamená, že my se budeme snažit, aby ty penze nezaostávaly za růstem mezd. To znamená, že nadále se to bude pohybovat zhruba okolo 40 procent průměrná penze, 40 procent průměrné mzdy. Já jsem přesvědčen, že samozřejmě to je částka, která y se neměla nadále snižovat. To znamená, že by se to někde okolo těch 40 procent mělo nadále pohybovat, ale samozřejmě já osobně bych přivítal, kdyby v dlouhodobějším horizontu se začal tento náhradový poměr blíži 42 procentům. Ale to je otázka dlouhodobého vývoje a především provedení důchodově reformy a celkové reformy veřejných financí. Čím dříve provedeme tyto reformy, včetně důchodové reformy, tím dříve budeme moci věnovat další prostředky na důchodovou oblast.

Moderátor (Daniel Takáč):
Což je budoucnost. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí. Díky za rozhovor, na shledanou.

Host (Petr Nečas):
Na shledanou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 1.10.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 00:59.