Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Petr Nečas: Neprovádíme pouhé škrty, ale citlivé změny

Podařilo se vám přesvědčit potřebnou část poslanců o nezbytnosti reforem. Jste spokojen?

Považuji přijetí stabilizačního balíčku v Poslanecké sněmovně za nutný krok, který umožní sestavení rozumného státního rozpočtu tak, aby deficit veřejných financí v příštím roce nepřekročil tři procenta HDP. Navíc změny, které navrhujeme, jsou změny systémové, které budou mít pozitivní vliv nejen na veřejné finance, ale na chování celého sociálního systému.

Kterou ze změn považujete za nejradikálnější?

Nenavrhujeme radikální změny. My navrhujeme naopak uměřené a sociálně citlivé reformy, jejichž cílem je provádět systémové změny, nikoliv pouhé tupé samoúčelné škrty. Za velký přínos považuji zavedení vícerychlostní rodičovské a také systémovou změnu v nemocenských dávkách spočívající v zavedení třídenní karenční lhůty, tj. prvních tří kalendářních dnů nemoci bez náhrady.

S čím předstoupíte před veřejnost příště?

Nadále trvají tři základní priority našeho ministerstva, tzn. za prvé důchodová reforma, za druhé vytvoření moderní prorodinné flexibilní politiky a za třetí reforma sociálního systému spojená s trhem práce tak, aby sociální systém motivoval k práci, nikoliv k nepráci. Vedle toho nás čekají některé kroky, se kterými jsme ještě minulý rok nepočítali, jako např. nutná razantní reforma systému sociálních služeb, protože se ukazuje, že pokračování současného fungování systému sociálních služeb podle stávajícího zákona by vedlo ke kolapsu sociálních služeb a k obrovskému nárůstu veřejných výdajů.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.9.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:46.