Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Září:

Marie Bílková: Události, komentáře (ČT 2)

Moderátor
Z Ministerstva práce a sociálních věcí přišla do studia vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti Marie Bílková, dobrý večer.

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Dobrý večer.

Moderátor
A vítá také analytika Petra Šrámka, který má za sebou několik náborových kampaní pro velké firmy. Dobrý večer i vám.

Petr Šrámek, analytik, realizace náborových kampaní, společnost LMC:
Dobrý večer.

Moderátor
Paní ředitelko, situace na českém trhu práce poněkud strnula. Lidi, kteří jsou ochotni pracovat, tak těch ubývá, což nese řadu rizik pro ekonomiku. Co s tím ministerstvo dělá a jaké máte možnosti?

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Já bych neřekla, že situace je poněkud strnulá. Čísla i za poslední měsíc ukazují, že zprostředkováno bylo zaměstnání téměř 50 tisícům lidí a dalších více než 40 tisíc lidí do evidence úřadů récie přišlo.

Moderátor
Firmy hlásí, že jim chybí stále pracovníci.

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
To ano, chci jenom říci, že průtok úřady práce pokračuje,

Moderátor
Ten nestrnul?

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Ne, nestrnul. Zaměstnavatelé skutečně hlásí nedostatek pracovních sil, což ovšem není problém jenom České republiky, je to problém celé Evropy. Řešení pravděpodobně není v tom, že bychom si ty pracovníky přetahovaly vzájemně mezi firmami.

Moderátor
A co je tedy řešením?

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Řešením v současné době skutečně může být pouze volnější přístup, liberálnější přístup pro pracovníky z jiných zemí, kde tento problém není.

Moderátor
Souvisí převis nabídky pracovních míst i s tím, že lidí v Česku nejsou příliš ochotni stěhovat se za prací?

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Docela určitě.

Moderátor
Pane Šrámku, vidíte toto jako problém? A čím to je, že Čechům se za prací příliš stěhovat nechce?

Petr Šrámek, analytik, realizace náborových kampaní, společnost LMC:
Je to způsobeno podle mě dvěma základními věcmi. První je, že ti lidé, kteří chtějí pracovat, mají většinou příležitost najít si práci, která je pro ně dostatečně ohodnocená, samozřejmě i dostatečně zajímavá, v místě bydliště, protože se soustřeďují studenti a absolventi kolem velkých měst. Druhá věc je to, že Češi mají hodně silné sociální vazby a nechce se jim samozřejmě stěhovat od rodiny, nechce se jim stěhovat od kamarádů a snaží se vybalancovat pracovní a sociální život. A to samozřejmě stěhování za prací někam do jiného regionu příliš neumožňuje.

Moderátor
Dnes většina velkých firem nabízí nejrůznější benefity od pojištění přes užívání auta až po nabídku levného stravování. Jaké motivační pobídky se dají využít k tomu, aby se tento trend začal obracet, aby lidé třeba byli více ochotni dojíždět za prací?

Petr Šrámek, analytik, realizace náborových kampaní, společnost LMC:
Já se obávám, že to není záležitost benefitů, ale že je to záležitost změny uvažování lidí. A v podstatě jediný benefit, který může firma nabídnout, aby opravdu v uvozovkách "zlomila člověka, aby k nim šel pracovat" je to, že nabídne velmi zajímavou práci, která umožní sebenaplnění toho kterého člověka, toho kterého odborníka.

Moderátor
Zdravím teď Petra Klimpla, ředitele Úřadu práce v Pardubicích. Dobrý večer.

Petr Klimpl, ředitel, Úřad práce v Pardubicích:
Dobrý večer.

Moderátor
Pane řediteli, firmy ve vašem kraji hledají rekordní počet lidí. V srpnu nabízeli přes 10 tisíc volných míst. Jaké profese chybějí nejvíce?

Petr Klimpl, ředitel, Úřad práce v Pardubicích:
Tak nejvíce jako chybí profese operátora elektrotechnického průmyslu. Ale těch profesí, pochybí, je daleko více. Strojírenské profese, elektrotechnické profese, řada službových profesí, řidič nákladních i osobních automobilů, a tak dále.

Moderátor
Začíná to nějak komplikovat ekonomiku v regionu, popřípadě nesetkáváte se varováním od zahraničních investorů, že půjdou jinam, pokud neseženou kvalifikované lidi do svých provozů?

Petr Klimpl, ředitel, Úřad práce v Pardubicích:
Určitě toto varování slyšíme. Na druhé straně k nám přicházejí cizinci. My máme 10 tisíc volných pracovních míst. Máme evidováno 15 tisíc uchazečů o zaměstnání. A proti tomu v našem regionu pracuje 12 a půl tisíce cizinců.

Moderátor
To jsou nově příchozí? Odkud přicházejí?

Petr Klimpl, ředitel, Úřad práce v Pardubicích:
Přichází jak ze země Evropské unie. Těch máme evidováno 8 tisíc, a máme mimo Evropskou unii povoleno 4 a půl tisíce cizinců. Přicházejí nám cizinci ze zemí bývalého Sovětského svazu - Ukrajina, Bělorusko, a tak dále. Ale v poslední době se sem do Pardubického kraje firmy přivážejí i zaměstnance z Asie.

Moderátor
Pane řediteli, jsou to dělnické profese, nebo skutečně už k nám mají zájem přicházet za prací lidé třeba i středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaní, zkrátka kvalifikovanější?

Petr Klimpl, ředitel, Úřad práce v Pardubicích:
Těch cizinců s dělnickou profesí je 5%. Právě ty, kterých by se měla týkat zelená karta. To znamená kvalifikovaná pracovní síla.

Moderátor
Zatím děkuji. Paní ředitelko, to je dobrá zpráva. Do jaké míry se tedy daří i celorepublikově vykrývat ten propad dostupnosti zaměstnanců zelenými kartami a obecně přílivem cizinců?

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Tak zelené karty je projekt, kletý je teprve před námi. Ti cizinci, o kterých hovořil pan ředitel, tak to jsou cizinci, kteří obdrželi povolení v normálním režimu zákona o zaměstnanosti. A je pravda, že tento režim je poněkud těžkopádný, a ne příliš jaksi vstřícný rychlý. Projekt zelených karet je něco, co se vlastně teprve připravuje a měl by výrazně urychlit a usnadnit právě přístup na trh práce.

Moderátor
Podaří se to podle vás? Vykryje se skutečně ten propad kvalifikovaných zaměstnanců?

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Já pevně doufám, že ano.

Moderátor
Já se ptám na to pro to, protože jak je vlastně doteď efektivní snaha úřadů? Ten projekt už stál miliony, pokud vím, na to skutečně dostávat do země kvalifikované a vzdělané pracovníky.

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Já myslím, paní redaktorko, že hovoříte o jiném projektu.

Moderátor
Ano. Ten se rozběhl za vlády premiéra Špidly.

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Vy hovoříte o projektu právě získávání pracovníků.

Moderátor
Ten se rozběhl za vlády premiéra Špidly.

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Ano. 2003/2004. Tento projekt byl ale směřován poněkud jinak.

Moderátor
Mně spíše zajímá, jestli obecně tyto projekty mohou vlastně pomoci vykrýt ten propad zaměstnanců u nás?

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Já chci říci, že tenhle ten původní projekt skutečně byl směřován jinak. Ten byl směřován k trvalé migraci. A směřoval za pracovníky, kteří budou u nás chtít skutečně žít a pojit s naší republikou nadálo svůj život i místo pro bydlení, pro svou rodinu. Kdežto projekt zelných karet by měl být zaměřen právě na pracovníky na cirkulární migraci. Na pracovníky, kteří přijdou na kratší dobu, maximálně na ty dva roky. Může se to samozřejmě opakovat. Ale měly by operativně řešit problémy na trhu práce. Ten původní projekt nebyl zaměřen tímto směrem.

Moderátor
Paní ředitelko, rozdíly v platech v Česku jsou stále obrovské hlavně mezi Prahou a ostatními regiony, nebo se už daří ty mzdové hladiny srovnávat i tím, že právě na okraji menších měst začínají růst velké firmy, velké továrny. Zahraniční investoři, kteří lépe platí?

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
To skutečně záleží na tom, jaký je to investor a jestli je to investor takového typu a s takovými profesemi, které jsou lépe placené.

Moderátor
Pane Šrámku, ještě velmi stručně na vás. Jak se firmy s nedostatkem zaměstnanců perou? Zaměřují se dnes třeba více na studenty, snaží se získávat, vychovávat si lidi už od základního vzdělání?

Petr Šrámek, analytik, realizace náborových kampaní, společnost LMC:
Firmy se snaží získat zaměstnance všude, kde to jde. To znamená, že se zaměřují samozřejmě na studenty, snaží se navázat absolventy na sebe v podstatě už od začátku studia. Nabízejí různé projekty, dodělání diplomových prací, nabízejí nejrůznější programy pro absolventy. Samozřejmě dělají náborové kampaně, snaží se propagovat jako zaměstnavatel v médiích, a tak podobně. Ale tím, že je ta konkurence na trhu opravdu tak vysoká, tak v těchto kampaních, v tomto úsilí uspějí opravdu jenom některé, jen ty, které to mají dobře udělané= a které vlastně ví, co dělají.

Moderátor
Já vám děkuji a děkuji i do Pardubic panu řediteli. Na shledanou.

Marie Bílková, vrchní ředitelka Sekce správy služeb zaměstnanosti MPSV:
Na shledanou.

Petr Šrámek, analytik, realizace náborových kampaní, společnost LMC:
Na shledanou.

Petr Klimpl, ředitel, Úřad práce v Pardubicích:
Na shledanou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.9.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:09.