Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Srpen:

Petr Nečas: Ozvěny dne (Radiožurnál)

Moderátor (Vít Dvořák):
Horká aktualita, která přišla před několika minutami. Vyjednávání odborářů ze státních organizací s ministry Topolánkovy vlády o tom, o kolik se ve státním sektoru příští rok zvednou platy. Hodně ožehavé téma. Vyjednávání skončilo krátce před polednem, přímo přede dveřmi jsme měli naši reportérku, která se přihlásila před momentem ve zprávách. Zatímco vláda přišla s nabídkou na růst mezd o půl druhého procenta, předáci chtějí hned několikanásobně víc. Teď obě strany sporu. Ministr Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí za ODS, dobré poledne.

Host (Petr Nečas):
Hezké poledne.

Moderátor (Vít Dvořák):
A Alena Vondrová, předsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. I vám dobrý den.

Host (Alena Vondrová):
Dobrý den.

Moderátor (Vít Dvořák):
Ani jeden nechcete ustoupit, proč? Pane ministře, inflace by se podle odborářů mohla zvednout příští rok až na 4 procenta. Vaše představa by podle odborů znamenala citelný propad reálných příjmů lidí z veřejné sféry.

Host (Petr Nečas):
Ten problém je podstatně složitější. Za prvé je naprosto nepodkročitelnou podmínkou to, aby deficit veřejných financí v příštím roce nepřekročil tři procenta hrubého domácího produktu, protože v té chvíli bychom se zřejmě setkali i s finančními sankcemi ze strany Evropské unie ve vztahu k evropským fondům a podobně. Takže to je absolutně nepřekročitelná podmínka. Za druhé, my jsme samozřejmě připraveni zajistit vyšší růst mezd, ale za podmínky restrukturalizace státní správy. Ta musí projít restrukturalizací a já to řeknu velmi zjednodušeně, chceme, aby bylo lépe placeno menší počet kvalitnějších lidí.

Moderátor (Vít Dvořák):
Zní to hodně přesvědčivě. Co na to odboráři, paní Vondrová?

Host (Alena Vondrová):
My jsme se nikdy nebránili smysluplným restrukturalizacím, ale to, co řekl pan ministr, to je velmi zjednodušený přístup k věci. On sám moc dobře ví, že ta situace je mnohem složitější, že se průběžně restrukturalizuje, že se snižují stavy. Bude to i v návrhu státního rozpočtu na příští rok zřejmé, že se snižují stavy, ale pokud někdo v této zemi neřekne, které agendy, když budu mluvit jenom za státní správu, se vykonávat nebudou a neupraví se tomu odpovídajícím způsobem zákony, tak k významnějšímu snižování počtu zaměstnanců v podstatě nemůže dojít.

Moderátor (Vít Dvořák):
Znamená to tedy podle vás, že ve státní správě vůbec žádné rezervy, personální rezervy, nejsou?

Host (Alena Vondrová):
Jsou v některých oblastech a na základě prostě auditu a posouzení se snižují stavy, ano. Dojde v řadě případů ke snížení o tři procenta, v některých oblastech i o více procent, ale ty uspořený prostředky vzhledem k tomu, že těch zaměstnanců není tolik, nebudou významné. A pak tady máme celou oblast, abysme to nevztahovali jenom na státní správu, kde se propouštět nedá nebo velmi málo a to je oblast bezpečnostních sborů, armády, myslím teď vojáků z povolání v armádě u civilních zaměstnanců se průběžně snižuje a příspěvkových organizací, kde skutečně vzhledem k činnostem, které oni ze zákona pro stát vykonávají, už se snižovat nedá. Takže skutečně dojde k minimálnímu růstu platů nominálních, to znamená k reálnému propadu platů, ke znehodnocení.

Moderátor (Vít Dvořák):
Já vás teď zarazím, aby nám pan ministr nevyčítal, že jste ho překřičela. Pane ministře Nečasi, dva různé pohledy na restrukturalizaci. Myslíte si tedy, že ta změna přehodnocení priorit v jednotlivých resortech by nemohla významně zahýbat právě s platy zaměstnanců?

Host (Petr Nečas):
My jsme přesvědčeni, že zahýbe významným způsobem, protože ta restrukturalizace je nutná. Posledních osm let prostě docházelo k nárůstu počtu státních zaměstnanců a my chceme provést účinnou a efektivní restrukturalizaci toho fungování státní správy a samozřejmě chceme mít i efektivní celý veřejný sektor. Já bych to dokumentoval konkrétně na případu svého ministerstva. To ještě před pěti lety mělo 500 zaměstnanců, dnes má 739 zaměstnanců. Čili tady je vidět, že samozřejmě ta restrukturalizace je nutnou podmínkou.

Moderátor (Vít Dvořák):
Paní Vondrová mluvila třeba o bezpečnostních složkách. Ten argument zní logicky, příliš se propouštět nedá.

Host (Petr Nečas):
Samozřejmě, že i tady je možné provést restrukturalizaci, například podívat se, kdo skutečně se podílí na tom bezprostředním výkonu, ať z hlediska armády nebo bezpečnostních složek a kdo dělá oblečen do uniformy spíše kancelářskou práci. Samozřejmě, že je celá další řada kroků, podívat se na efektivnost jednotlivých složek i u těch bezpečnostních sborů. V příštím roce vstoupíme do schengenského prostoru, máme tady celníky a pohraniční policii, která v mnoha ohledech ztrácí smysl. Čili všude je prostor na efektivní (špatný signál) mimo vší pochybnost jsou a my chceme z těch rezerv přesunout tyto uspořené finanční prostředky na vyšší růst platů, než je pouze ten nominální růst. Pokud nezastropujeme výši těch platů, tak nikdy nevznikne tlak na jednotlivé resorty, aby provedly svou vnitřní restrukturalizaci.

Moderátor (Vít Dvořák):
Paní Vondrová?

Host (Alena Vondrová):
Já nemohu s panem ministrem souhlasit, protože on všechno prezentuje tak, jako že se to teprve bude dít. Vždyť to, co popisoval, se děje a i přitom, že se to děje, tak je zřejmé, že k významným úsporám nedojde, protože těch zaměstnanců, dával příklad svého ministerstva, tak na ústředních orgánech státní správy je celkem necelých 19 tisíc zaměstnanců, včetně obslužného personálu. Takže když si spočítáte i tříprocentní snížení počtu zaměstnanců nebo i více, tak zjistíte, že to nejsou velké počty. Já bych uvítala objektivní debatu na dané téma, protože se tady mystifikuje veřejnost, jako kdyby byly velký rezervy a všichni politici, kteří přišli do styku s veřejným sektorem a s veřejnými službami vědí, že tomu tak není.

Moderátor (Vít Dvořák):
Tu výzvu k debatě na tohleto téma reflektuje i Radiožurnál. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí, Alena Vondrová za předáky odborů. Vám oběma děkuju, hezký zbytek dne, na slyšenou.

Host (Alena Vondrová):
Na shledanou.

Host (Petr Nečas):
Na slyšenou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 3.9.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 19:11.