Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Srpen:

Petr Nečas: Press klub (Frekvence 1)

Moderátor (Jan Tuna):
Příjemný čtvrteční podvečer. Dnes oznámil kolik stát po Novém roce přidá důchodcům. A je to o 154 koruny méně než zněl předvolební slib ODS. Proti jednomu z jeho návrhů se bouří hejtmani i jeho vlastní strany. A jeho bývalý vládní kolega Tlustý obviňuje vládu z podezřelé privatizace. Rozkládá se ODS? A jak na tom budou po novém roce důchodci a rodiče malých dětí? I o tom právě teď v Press klubu Frekvence 1 s místopředsedou vlády a ODS a ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem. Dobrý podvečer.

Host (Petr Nečas):
Hezký podvečer.

Moderátor (Jan Tuna):
Pane místopředsedo vlády, začneme u rodičovského příspěvku. Spoustu lidí má malé děti. Je vícerychlostní rodičovský příspěvek podle vás spravedlivý?

Host (Petr Nečas):
Určitě ano. Určitě dává větší svobodu volby. Já bych uvedl jenom jedno číslo. V sousedním Rakousku, které je podstatně bohatší, se tři roky platí 12 200 korun měsíčně. Když přepočítáme euro na koruny, my nabízíme na dva roky 11 400 a na tři roky 7600, čili si myslím, že je to velice vstřícná politika a dává především možnost výběru mezi několika možnostmi a z tohoto pohledu je to i moderní přístup.

Moderátor (Jan Tuna):
Dostanou všichni rodiče ve výsledku při různých rychlostech stejnou částku?

Host (Petr Nečas):
Nedostanou. Nedostanou, nejvíce výhodná je ta tříletá, druhá nejvýhodnější, ale pozor, za ty čtyři roky je to rozdíl zhruba 8 tisíc, je ta čtyřletá a relativně nejmíň výhodná, ale opět je to v řádech pouze několika tisíc korun, za několik let je ta dvouletá.

Moderátor (Jan Tuna):
Ta dvouletá, kdy se tedy bude pobírat měsíčně 11400. Mohou to dostat všechny matky a nebo je to tam nějak omezeno tím kolik vydělávaly před tím než šly na mateřskou?

Host (Petr Nečas):
Je to tam omezeno, to znamená, že tento rodičovský příspěvek můžou dostávat pouze ti rodiče, nikoliv pouze maminky, ale ti rodiče, protože to můžou být i tatínkové, kteří měli peněžitou pomoc v mateřství, čili mateřskou minimálně v této výši, což odpovídá platu zhruba 16,5, tisíce. Ten důvod je ten, aby se zabránilo zneužívání. Celá řada lidí, kteří jsou třeba bez příjmu nebo na sociálních dávkách by si čistě teoreticky mohla vzít tento vysoký rodičovský příspěvek na dva roky a po zbytek rodičovské by čerpala z jiných dávkových systémů, příspěvek na živobytí a vlastně by zneužívala jiné dávky.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy se obáváte zneužívání toho systému, že by každé dva roky měli třeba dítě a brali další?

Host (Petr Nečas):
To není zneužívání, to by teoreticky ještě byla ta lepší možnost, ale horší možnost by byla, že by po zbytek pobytu na rodičovské, neměli by práci a čerpali by z jiných sociálních systémů, například ze systému hmotné nouze.

Moderátor (Jan Tuna):
Vše chcete spustit příští rok 1. ledna. Budou se muset rozhodnout i rodiče už narozených dětí?

Host (Petr Nečas):
Budou se muset rozhodnout rodiče těch dětí, kterým je méně než 18 měsíců 1. ledna.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy méně než rok a půl.

Host (Petr Nečas):
Ano.

Moderátor (Jan Tuna):
A ti, kteří mají starší děti, ale jsou ještě na té rodičovské dovolené, budou tedy až do těch čtyřech let brát tu částku 7600 nebo jak to bude v praxi?

Host (Petr Nečas):
U těch, kteří, kteří mají děti starší než tři roky 1. ledna, tak do jejich čtyř let budou brát částku 3800, čili tu, kterou brali v loňském roce.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy ale tam bude výrazný propad tedy oproti letošnímu roku?

Host (Petr Nečas):
Bude, ale pozor, já upozorňuji, že oni brali těch 7600 pouze letošní rok, že, ty předcházející dva roky rodičovské brali částku 3800 korun.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy ale tito rodiče.

Host (Petr Nečas):
Ten letošní rok je extrém. Ne.

Moderátor (Jan Tuna):
Z toho systému dostanou nakonec nejméně tedy ti rodiče tříletých dětí?

Host (Petr Nečas):
Nedostanou nejméně. Dostanou více než oni sami počítali v době, kdy na tu rodičovskou šli.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale dostanou výrazně méně než rodiče dětí, které se narodí po novém roce nebo kteří, které jsou teď malé?

Host (Petr Nečas):
Ano, protože, protože zastihl je jenom roční možnost mít 7600. Rodiče dětí, které, které budou, dosáhnou, mají méně než tři roky a méně než 21 měsíců, tak budou do tří let věku dítěte brát 7600 a pak do čtyř let věku dítěte 3800 korun.

Moderátor (Jan Tuna):
Takže tam bude záležet jestli se rozhodnout zůstat?

Host (Petr Nečas):
Ano, jestli se rozhodnou zůstat i ten čtvrtý rok na rodičovské.

Moderátor (Jan Tuna):
I ten čtvrtý rok. Doporučujete rodičům, kteří plánují třeba dvě děti krátce za sebou, volbu nejkratší rodičovské dovolené s největším měsíčním příspěvkem?

Host (Petr Nečas):
Já myslím, že je to, že je to velice výhodné a naší generaci, kdy my jsme byli děti, když se podívám na své vrstevníky, tak bylo docela běžné, že byly v rodině dvě děti a že byly do dvou, do tří let, čili i toto já považuju za pozitivum tohoto nového modelu vícerychlostní rodičovské, že vlastně umožňuje například být čtyři roky doma s dvouma dětma, ale brát celou to dobu 11 tisíc korun čtyři sta.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale musíte se včas rozhodnout tedy u toho prvního dítěte, že chcete být pouze dva roky. A že bude další.

Moderátor (Jan Tuna):
A že chcete mít druhé. Ano.

Moderátor (Jan Tuna):
Protože ten příspěvek bude vždy na to mladší dítě?

Host (Petr Nečas):
Ano, ano, vždycky se vztahuje, ve chvíli, kdy se narodí nové dítě do rodiny, což je pozitivní, tak je možnost se znovu rozhodnout.

Moderátor (Jan Tuna):
A kdy se rodiče budou muset rozhodnout. Chcete to spustit 1. ledna. Co mají teď rodiče udělat? Mají už teď svolávat doma porady a oznamovat to nějak úřadům?

Host (Petr Nečas):
Ne, není to potřeba.

Moderátor (Jan Tuna):
Jak to chcete prakticky udělat?

Host (Petr Nečas):
Znovu opakuji, po tom 1. lednu se to bude týkat to rozhodování pouze rodičů dětí, které jsou mladší než 21 měsíců.

Moderátor (Jan Tuna):
Těch je spoustu.

Host (Petr Nečas):
Těch je spoustu a ti, ti se budou moci rozhodnout zda zůstanou tři roky na rodičovské nebo čtyři roky.

Moderátor (Jan Tuna):
A jak prakticky to bude vypadat? Přijde nějaká obsílka od úřadů, rozhodněte se, dejte nám vědět do nějaké doby nebo jak to přesně bude vypadat?

Host (Petr Nečas):
Nahlásí to na Úřadu práce, což je pracoviště, kde se vyplácí dávky státní sociální podpory, které, mezi které patří i rodičovský příspěvek.

Moderátor (Jan Tuna):
A vyzve k tomu někdo ty rodiče anebo se o to budou muset sami starat?

Host (Petr Nečas):
Budou se o to muset sami starat, ale v případě, že to neudělají, tak automaticky spadají do té čtyřleté varianty.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy do té nejpomalejší, kdy tedy první dva roky 7600 a další dva roky 3800.

Host (Petr Nečas):
Ano, ano.

Moderátor (Jan Tuna):
Jak to chcete udělat s dvojčaty, trojčaty, čtyřčaty a dalšími dětmi, které se najednou narodí? Tam budou dostávat také jenom tu jednu částku?

Host (Petr Nečas):
To je systém, který je i teď, protože i teoreticky, když nemáte dvojčata, můžete mít během té rodičovské, třeba když máte do roka a půl, do dvou let druhé dítě, tak taky staráte o dvě děti, které spadají pod rodičovskou a berete jenom jednu rodičovskou. Na druhé straně my svým způsobem nasloucháme argumentům rodičů vícečerčat a jsme připraveni vést diskusi o tom, že by ta rodičovská v případě dvojčat, trojčat a podobně byla vyšší, byla nějaký koeficientem, ale znovu opakuji, ta rodičovská se neváže na počet dětí, váže se pouze na péči o dítě nebo o děti, pokud nechodíte do práce a staráte se o dítě do tří nebo čtyř let.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy ale připouštíte, že byste přistoupili na požadavek klubu dvojčat, který chce, aby ten koeficient byl jeden a půl pro rodiče právě, které jímž se najednou narodí více dětí?

Host (Petr Nečas):
My jsme připraveni o tom diskutovat určitě. Také o tom vedeme diskusi, musíme provést určité finanční kalkulace a také musí být jasně řečeno, že se to opravdu týká pouze dvojčat nebo trojčat, že se to nebude týkat těch případů, kdy ještě během rodičovské se narodí další dítě, kde teoreticky se také starají o dvě nebo o tři děti na rodičovské.

Moderátor (Jan Tuna):
A proč už jste to nezapracovali do té reformy, když už je přijatá, proč to řešíte teprve teď?

Host (Petr Nečas):
Protože je to věc, která se objevila jako diskuse v době, když byla rozpracována tato reforma a my jsme, nemám v tuto chvíli definitivní stanovisko. Musíme se o této věci bavit.

Moderátor (Jan Tuna):
A to nikoho nenapadlo na ministerstvu, že jsou dvojčata, trojčata? Že by tam ten požadavek mohl být?

Host (Petr Nečas):
Ale pozor, to je průlomový požadavek, to vždycky platilo tak, že, že rodičovská se vyplácela pouze na péči o dítě nebo děti bez ohledu na to o kolik těch dětí se během té rodičovské staráte. To nikdy nebylo vázáno na počet dětí. To je poměrně věc, která je průlomová, která je prolomením toho principu.

Moderátor (Jan Tuna):
A kdy by ten princip tedy mohl být prolomen? Od kdy třeba byste to mohli zavést?

Host (Petr Nečas):
Znovu opakuji, my, my o této věci diskutujeme, zatím není rozhodnuto, že bude zavedena, protože znovu opakuji, pokud někdo, kdo má dvojčata nebo trojčata, bude dostávat vyšší rodičovskou, tak je to nespravedlivé vůči těm rodičům, kteří jsou na rodičovské a také se starají třeba o dvě děti. akorát ty děti jsou třeba od sebe rok nebo rok a půl.

Moderátor (Jan Tuna):
A vy doporučíte ten koeficient pro vícerčata?

Host (Petr Nečas):
Já to řeknu velmi otevřeně. My musíme provést určité ekonomické propočty a mít určité záruky, že se to právě potom nebude rozšiřovat například na případ, kdy se během té rodičovské, kdy je více dětí mladších třeba tří let v opatrování toho rodiče, protože pak by to mělo samozřejmě obrovské finanční dopady.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy ještě nevíte vy jako ministr práce a sociálních věcí jestli budete pro nebo proti?

Host (Petr Nečas):
V tuto chvíli nejsem rozhodnut, zpracováváme analýzy.

Moderátor (Jan Tuna):
Říká v Press klubu na Frekvenci 1 ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády a ODS Petr Nečas. 257 400 999, tam se budete moci ptát telefonicky krátce před půl sedmou, 9001210, tam můžete textovat své dotazy právě teď. Pane ministře, ustoupíte horníkům, kteří chtějí odcházet do důchodu jako dříve v 55 letech a ne v 65 letech jak to teď plánujete?

Host (Petr Nečas):
Od počátku 90. let je, jsou zrušeny důchodové kategorie a.

Moderátor (Jan Tuna):
Horníci se k tomu chtějí vrátit ale.

Host (Petr Nečas):
Horníci se k tomu chtějí vrátit, myslím si, že by to bylo prolomením principu jednotného důchodového systému, který se vztahuje na všechny občany, pak by se samozřejmě logicky nabízely další kategorie těžce pracujících, kteří by si žádali podobné, podobné změny. Já chci velmi zdůraznit, že to není o tom, že bych nevěděl nebo že bychom si nevážili práce horníků, je to nesmírně těžká, zdraví ohrožující, zdraví poškozující práce, já si jí nesmírně vážím, ale to neznamená, že ten důchodový systém má být koncipovaný na.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy neustoupíte požadavkům horníků?

Host (Petr Nečas):
Myslím si, že by to byl velký průlom a pak by se ozývaly jednotlivé kategorie, které by také chtěly odlišný důchodový systém.

Moderátor (Jan Tuna):
Tedy odpověď je ne?

Host (Petr Nečas):
Ne.

Moderátor (Jan Tuna):
Dá se vydržet fárat v dole do 65?

Host (Petr Nečas):
Tak ten systém, znovu opakuji, platí již teď a není, že by byl nově, nově zaváděn.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale zvyšuje se věk odchodu do důchodu.

Host (Petr Nečas):
Zvyšuje se věk odchodu do důchodu a znovu opakujeme, hornictví i vzhledem k tomu, že jsou tam stanoveny takzvané expoziční doby, není celoživotním povoláním. Ani dnes dokonce i když bude věková hranice 55 let, tak neumožní fárat horníkovi po celý jeho ekonomicky aktivní život, to neumožňují takzvané expoziční doby ani dnes.

Moderátor (Jan Tuna):
Tak pojďme k tomu o čem jsme se zmiňovali už na začátku. Proč se nezvednou důchody o pětistovku tak, abyste splnili svůj předvolební slib? Že celkově se bude zvedat důchodcům o tisícikorunu, zvedli jste zatím o pětistovku, teď budete zvedat o 346, což dohromady nedává tisíc korun.

Host (Petr Nečas):
Tak za prvé, my jsme řekli tento slib, že zvedneme o tisícovku v případě, že bude zavedená jednotná sazba DPH, to znamená, že ta snížená sazba, která je dneska na pět procent a kterou zvedneme na 9 procent, že by šla na 15 procent, a to se neděje, tento cenový skok nenastává. Za druhé, když se podíváte na úroveň důchodů v září loňského roku, kdy tato vláda nastoupila k moci, tak průměrná výše důchodů byla osm tisíc sto korun. Od 1. ledna po těchto dvou valorizacích, které dohromady jsou téměř 900 korun, tak bude průměrná výše důchodů 9100 korun, respektive 9111, bude to téměř o tisíc korun. Čili se za rok a čtvrt působení této vlády mezi zářím 2006 a lednem roku 2008 penze vzrostou téměř o tisíc korun bez pár desetikorun.

Moderátor (Jan Tuna):
A co říkáte tedy vašemu bývalému kolegovi z vlády, Vlastimilu Tlustému, který nedávno tady v Press klubu řekl, že ten slib stále platí, že byla splněna polovina a že věří, že vláda směřuje v příštím období ke splnění té druhé poloviny. A 346 korun zase není prostě druhá polovina, není to pětistovka.

Host (Petr Nečas):
Znovu, znovu opakuji. Vzhledem k tomu, že je i nárůst průměrných důchodů bez ohledu na valorizaci, protože jsou přiznávány nové důchody, tak znovu opakuji, že v září při nástupu této vlády loňského roku byla průměrná výše důchodu 8168 korun, po 1. lednu příštího roku bude průměrná výše důchodu 9111 korun, čili je to prakticky o těch tisíc korun.

Moderátor (Jan Tuna):
Říká v Press klubu na Frekvenci 1 místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas z ODS. Pane ministře, řekněte mi, proč jste ve sporu s hejtmany ohledně Národního úřadu pro zaměstnanost, který chcete zřídit, když hejtmani jsou až na jednu výjimku z ODS?

Host (Petr Nečas):
Vůbec nejsme ve sporu. Je to, je to normální odborná debata, já o tom s hejtmany intenzivně diskutuji, tam žádný spor není.

Moderátor (Jan Tuna):
Ale spoustu z nich, pan Tošenovský, Bendl, Libor Lukáš, Bradík, říkají, že je to špatně a že to nemáte promyšlené, že byste od toho měl ustoupit, že to bude stát spoustu peněz. Vy jste to nepředjednávali v ODS?

Host (Petr Nečas):
Samozřejmě, že jsme to předjednávali a je to součást konceptu reformy veřejných financí a ODS s tím byla seznámena již na jaře letošního roku.

Moderátor (Jan Tuna):
Proč proti tomu tedy teď protestují?

Host (Petr Nečas):
Myslím si, že je to normální debata, která se týká veřejné správy, hejtmani mají starost o to, aby veřejná správa fungovala a za druhé, aby náhodou nedocházelo i u některých dalších činností k tomu, že ze samospráv budou přesunovány na stát. naopak tento krok, který mi navrhujeme, tak usnadňuje život samosprávám, protože zbavuje komplikované agendy u dávkových systémů v sociální oblasti a především nám umožní sjednotit všechny dávkové systémy do jednoho nositele, do jedné instituce, která se o ně bude starat, bude mít kompletní informaci o klientovi, o tom kolik čerpá z kterých dávkových systémů, protože dneska ten dávkový systém je obrovským způsobem roztříštěný. Některé dávky berete z Úřadu práce, ze systému státní sociální podpory, případně podpory v nezaměstnanosti, některé dávky z obcí s rozšířenou působností, jiné dávky zase z obcí pověřených, takže je to velmi komplikovaný a nepřehledný systém i pro občana. My chceme, aby se tyto dávky poskytovaly z jednoho místa, mimochodem předpokládáme mnohamiliardové úspory i z hlediska toho, že, že budeme mít kompletní informaci o klientovi, o pobírateli těch dávek a velmi významným způsobem se ztíží zneužívání těchto dávek.

Moderátor (Jan Tuna):
Přesto ale vyšlo, že ten přechod si vyžádá více než čtyři miliardy korun.

Host (Petr Nečas):
To bude jednorázový výdaj, protože samozřejmě k určitému datu musíte převzít všechny úředníky, kteří jsou dneska na obcích a krajích s tím, že poté bude provedena optimalizace a celkově vzhledem k úsporám z toho dávkového systému a k celkovým úsporám na personálu to ve střednědobém horizontu, to znamená do tří, povede k výrazným úsporám v řádech několika miliard. To jsou pouze jednorázové výdaje na ten první rok, kdy převádíte úředníky.

Moderátor (Jan Tuna):
Nicméně hejtmanům se to nelíbí, dávají to najevo v tisku. Nemá pravdu Vlastimil Tlustý, že se u vás ve straně nekomunikuje?

Host (Petr Nečas):
Není tomu tak. Nedávají to najevo v tisku, dávají to najevo v normálním, korektním.

Moderátor (Jan Tuna):
Já bych vám tady mohl citovat.

Host (Petr Nečas):
Ne, dávají to normálním, korektním, vnějším resortním připomínkovým řízením, jehož obsah se naprosto logicky dostal, dostal do médií. A teď je z toho spatřována velká bomba. Já tuto informaci a ty konkrétní situace, které zveřejnil deník Právo, tak, tak znám více než měsíc, takže to není nic, nic překvapivého. Je to standardní, vnější připomínkové řízení a my si tyto věci budeme určitě velice pečlivě analyzovat.

Moderátor (Jan Tuna):
Řekněte mi, mohou spory Tlustý versus Topolánek rozložit ODS? Například poslední vyjádření Vlastimila Tlustého k privatizaci Budvaru, zatím to vypadá stejně podezřele jako privatizace státního podniku ČEZ. Navrhoval jsem prodej na burze, aby si akcie mohli koupit Češi, teď do privatizace kromě pár lidí nikdo vůbec nevidí. To jsou závažná slova vašeho stranického kolegy.

Host (Petr Nečas):
Ale myslím, že jsou trošku neinformovaná ta slova. Za prvé, akcie ČEZu jsou prodávány přes burzu, jsou prodávány..

Moderátor (Jan Tuna):
A co ten Budvar. Pan Tlustý naznačuje, že tam mám zájem na tom pan Dalík.

Host (Petr Nečas):
A tak já se nebudu, nebudu vměšovat, nevím o tom nic, že by na tom měl zájem pan, pan Dalík, možná je to reakce na určité články v bulvárním tisku, které v poslední době nějakým způsobem napadly pana Tlustého, on obvinil pana Dalíka, že za tím je on, teď mu možná zase on přes bulvární tisk vrací tyto, tyto věci.

Moderátor (Jan Tuna):
A může to rozložit ODS?

Host (Petr Nečas):
Já jsem přesvědčen, že nikoliv a samozřejmě spory, které probíhají mezi členy ODS na stránkách médií, tak ODS škodí, to je mimo vší pochybnost.

Moderátor (Jan Tuna):
A co tedy vzkážete Vlastimilu Tlustému? Měl by dál v tom pokračovat nebo?

Host (Petr Nečas):
Já mu rozhodně nic nebudu vzkazovat prostřednictvím.

Moderátor (Jan Tuna):
A může tedy zůstat dál v ODS, když tedy takhle tvrdí tyto věci?

Host (Petr Nečas):
Prostřednictvím médií. Já myslím, že je to ještě určitý dozvuk velmi exaltované, excitované a vzrušené atmosféry kolem projednávání vládního stabilizačního balíčku a že teď se všichni aktéři také zhluboka nadechnou, zklidní se a začnou myslet především na zájmy této země a zájmy ODS.

Moderátor (Jan Tuna):
Tak a řekněte mi už jenom velmi stručně.

Host (Petr Nečas):
A nejedná se o osobní zájmy.

Moderátor (Jan Tuna):
A na ty myslí v tuhle chvíli pan Tlustý?

Host (Petr Nečas):
Já to vůbec neříkám. Já říkám všichni aktéři.

Moderátor (Jan Tuna):
Říkáte to mezi řádky.

Host (Petr Nečas):
Ne, to se týká nás všech včetně mě samého.

Moderátor (Jan Tuna):
Také myslíte na své zájmy tedy?

Host (Petr Nečas):
Snažím se mít na prvním místě zájmy voličů a této země samozřejmě.

Moderátor (Jan Tuna):
Dobře. Řekněte mi, je standardní ukončení korupční kauzy prvního vicepremiéra Čunka? Jste s tím spokojen?

Host (Petr Nečas):
Je to naprosto v souladu se zákonem i Vyšší státní zastupitelství potvrdilo rozhodnutí státního zástupce z Jihlavy.

Moderátor (Jan Tuna):
A je v pořádku, že se teď ukázalo, že pan Salichov si dával schůzku v kavárně s korunní svědkyní, s paní Urbanovou, tam jí nabízel beztrestnost. Vy tam nevidíte žádné ovlivňování?

Host (Petr Nečas):
Nevím co by jí nabízel. A o té schůzce se přece psalo od prvního momentu a teď se z ní dělá strašný objev. Od prvního momentu.

Moderátor (Jan Tuna):
A je to normální?

Host (Petr Nečas):
Já nevím jestli je to normální, já nevím jak pracuje státní zastupitelství.

Moderátor (Jan Tuna):
A řekněte mi, proč si Úřad vlády najal Pavla Němce?

Host (Petr Nečas):
Já nevím o tom, že by Úřad vlády měl najatého Pavla Němce.

Moderátor (Jan Tuna):
Platí ho, to je veřejná informace. Pavel Němec nám to přiznal. Nicméně nikdo nechce říct za co je placen a vy jste místopředseda vlády.

Host (Petr Nečas):
Ale nejsem člověk, který působí na Úřadu vlády, působím na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Moderátor (Jan Tuna):
Vy jste se na to neptal premiéra?

Host (Petr Nečas):
Neptal, protože toto slyším od vás.

Moderátor (Jan Tuna):
Dobře. Takže vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí z ODS Petr Nečas. Pane ministře, máte teď 30 vteřin na to, abyste řekl cokoli bez mého přerušení. Prosím, povídejte.

Host (Petr Nečas):
Děkuji. Já bych chtěl především veřejnost ujistit, že kroky, které vláda podniká v rámci reformy veřejných financí jsou kroky, které povedou k tomu, že snížíme zadlužení této země a především, že jsou dělány v ten správný čas, kdy máme silný ekonomický růst a kdy především tyto kroky mohou být dělány velmi sociálně citlivě. Budeme-li je odkládat, budeme před problémy strkat hlavu do písku, tak v budoucnosti bude muset tyto kroky provést jakákoliv vláda a budou podstatně tvrdší z hlediska sociálního, čili teď je ten pravý čas.

Moderátor (Jan Tuna):
30 vteřin Petra Nečase a právě teď je na čísle 257 400 999 připraven odpovídat jen a jen vám. Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer, kdo nám volá a co vás zajímá.

Dotaz posluchače:
No, dobrý večer, tady je posluchač z jižní Moravy. Já bych se chtěl zeptat pane Nečase proč ty důchody jsou tak špatně rozdělený podle procent. Ti bohatí mají hodně a ti chudí důchodci mají zase malinko, ty dostanou třeba sto korun a ty co mají veliký důchody dostanou třeba tisíc korun. Proč teda nedostanou všichni stejně. Děkuji.

Moderátor (Jan Tuna):
Vaše odpověď, prosím.

Host (Petr Nečas):
Je skutečností, že my jsme trošku změnili ten, ten způsob valorizace, dříve byla více zvyšována právě ta procentuální částka než ta základní částka, což bylo výhodnější pro ty vyšší příjmové skupiny a pro lidi s vyšším důchodem. Ta valorizace, kterou my teď navrhujeme, je dělána tak, že se zvedne významnějším způsobem i ta základní částka důchodu, jinými slovy bude zvednuta o takovou částku, která důchodcům, každému jednotlivému důchodci, plně vykompenzuje daňové změny, to znamená nárůst snížené sazby DPH a zavedení spotřební daně na energie.

Moderátor (Jan Tuna):
Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer, můžete se ptát Petra Nečase.

Dotaz posluchače:
Dobrý večer, Kocián.

Moderátor (Jan Tuna):
Dobrý večer, zdravíme vás, můžete se ptát.

Dotaz posluchače:
Já bych za prvý, jak pán zavolal o těch důchodech, tak bych taky navázal, protože volám kvůli své mámě, která důchod řeknu 5 tisíc korun, že vždycky jí přidaj deset dvacet korun, na základě toho jí zase zruší jiné přídavky, protože byla o 200 korun nad limit. A dále.

Moderátor (Jan Tuna):
A dotaz?

Dotaz posluchače:
A druhý dotaz je, že je invalidní a v podstatě odkázána na vozík a nemá nárok na příspěvek na auto, které dokonce pan Nečas osobně žádal u něho na výjimku, tak to zamítl. To by mě zajímalo proč..

Moderátor (Jan Tuna):
Jasně, takže děkujeme za dotaz. Já tady přidám esemeskový dotaz paní Marie Chvojkové z Opavy. Ať se pan Nečas a celá vláda zkusí žít z důchodu 4766 korun měsíčně za 37 roků práce a vychování tří vlastních dětí. Takže to jsou ty výše důchodů. Co vy na to?

Host (Petr Nečas):
Já musím říci, že právě proto ta valorizace je teď prováděna tak, aby byla spíše výhodnější pro ty nižší důchody než pro ty vyšší důchody.

Moderátor (Jan Tuna):
A ten příspěvek na to auto,

Host (Petr Nečas):
Příspěvek na auto je podle něj možnost získat na základě zákona o sociální péči o zdravotně postižené. Nicméně o přidělení tohoto příspěvku nerozhoduje ministerstvo, ale rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností a v odvolacím řízení krajský úřad.

Moderátor (Jan Tuna):
Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer, můžete se ptát Petra Nečase. Ztlumte si, prosím, rádio.

Dotaz posluchače:
Dobrý večer.

Moderátor (Jan Tuna):
Dobrý večer.

Dotaz posluchače:
Já mám takovej dotaz. Pane Nečas, umíte prosím vás počítat? Ráno bylo řečeno, že se zvýšil průměrnej plat, je to zase lež, je to důvod k tomu, aby se mohli lidi znova okrádat. Proč tohle děláte? To není pravda. Obyčejní lidi vůbec se jim platy nezvýšily.

Moderátor (Jan Tuna):
Tak vaše odpověď.

Host (Petr Nečas):
Tak já myslím, že ta statistika nelže a že se platy v průměru zvýšily. Samozřejmě různě různým lidem, někomu možná ne, ale je skutečností, že je to údaj Českého statistického úřadu, že drtivá většina zaměstnanců pracuj v soukromém sektoru a tam je ten nárůst platů poměrně razantní.

Moderátor (Jan Tuna):
A už jenom stručně SMS dotaz. Proč se domníváte, že na žití ženy s děckem stačí 3800 korun a jak jste došel k závěru, že tří až čtyřleté děcko nepotřebuje mámu a jak má máma s dvouletým a tříletým dítětem sehnat práci

Host (Petr Nečas):
Tak já jsem na nic takového tady, tady netvrdil. Znovu opakuji, vícerychlostní rodičovská je velmi výhodná pro děti právě protože jim umožňuje tu svobodu volby. Kdo chce, může zůstat na rodičovské čtyři roky, ale kdo chce, může zůstat kratší dobu a dostane více peněz. Já si myslím, že to je velice férový návrh a velice dobrý návrh pro rodiny s dětmi.

Moderátor (Jan Tuna):
Tak to byl místopředseda vlády a ODS a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Díky, že jste přišel.

Host (Petr Nečas):
Rád jsem přišel a na slyšenou.

Moderátor (Jan Tuna):
Na slyšenou, hezký podvečer a večer panu ministrovi i vám posluchačům. Teď se dozvíte co se děje nového a pak už můžete randit s Danem Kostkou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 31.8.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 23:48.