Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Nemocní musí počítat s kontrolou

Její pracovníci jen v prvním čtvrtletí letošního roku zkontrolovali 75 490 nemocných, z nichž 1 553 pobíralo dávky neoprávněně. Ročně se počet odhalených podvodných marodů pohybuje kolem šesti tisíc, ve skutečnosti je však daleko vyšší. Nejčastěji zneužívají dávek lidé s nízkými příjmy. Vyšším příjmovým kategoriím se nemocenská nevyplácí a tito lidé běžná onemocnění řeší spíše čerpáním několika dnů dovolené.

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu. To znamená, že musí například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou či uvést ošetřujícímu lékaři platnou adresu pobytu. Pracovníci správy sociálního zabezpečení se při kontrole prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti. Do něj pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, dále občané, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce či posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nemoc pouze předstírá, ze zaměstnání bere nemocenské a přitom vykonává jinou činnost.

Kromě snížení či odebrání dávky může Česká správa sociálního zabezpečení pracovní neschopnost ukončit, což se děje ve většině případů, kdy je zjištěno porušení léčebného režimu.

ŠTĚPÁNKA FILIPOVÁ
Tisková mluvčí
České správy sociálního zabezpečení

Pracovní neschopnost v ČR
Rok20052006
Počet neschopenek3 185 2572 870 261
Průměrná délka neschopenky (dny)33,6236,49
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:27.