Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Zahraniční rozvojová spolupráce » Zahraniční rozvojová spolupráce MPSV:

Obsah položky Multilaterální ZRS MPSV:

Multilaterální ZRS MPSV

Příspěvky do rozpočtu mezinárodní organizace

Multilaterální ZRS MPSV spočívá v první řadě v poskytování povinných a/nebo dobrovolných příspěvků do rozpočtu mezinárodní organizace, která rozvojové projekty realizuje sama, s případnou účastí českých expertů.

V tomto směru MPSV nejvíce spolupracuje s Mezinárodní organizací práce (MOP) patřící do systému Organizace spojených národů (OSN).

Participace na rozhodovacích procesech mezinárodní organizace

Dalším nástrojem multilaterální ZRS MPSV je participace na rozhodovacích procesech mezinárodních organizací, především Evropské unie. V převážné míře MPSV participuje nepřímo, tj. zpracovává stanoviska ke koncepčním dokumentům, které v rámci Rady EU projednávají za ČR zástupci odboru zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV či Stálého zastoupení ČR při EU (ORS MZV, SZB), v menší míře přímo, kdy se zástupce MPSV přímo účastní jednání pracovních orgánů EU v gesci MPSV a podílí na přípravě dokumentů, zatím se jedná pouze o ad hoc pracovní skupinu Evropské komise pro otázky zaměstnanosti a sociální ochrany v rámci rozvojové spolupráce. Žádné projekty ve spolupráci s EU zatím nebyly realizovány (Evropská komise připravuje metodiku pro kofinancování rozvojových projektů s členskými státy EU, začátek financování je předpokládán v roce 2008).

V omezené míře se MPSV účastní rozhodovacích procesů dalších mezinárodních organizací, např.

  • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci (DAC, Development Assistance Committee);
  • Organizace spojených národů v rámci Programu OSN pro rozvojovou spolupráci (United Nations Development Programme);
  • Světové banky (WB) apod.
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 00:35.