Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce:

Rakousko

Partnerskými ministerstvy MPSV na rakouské straně jsou Spolkové ministerstvo pro sociální zabezpečení, generace a ochranu spotřebitele a Spolkové ministerstvo hospodářství a práce.

Spolupráce s nimi probíhá podle potřeby. Obě uvedená ministerstva připravují celou řadu akcí na nejvyšší úrovni z oblasti své kompetence, kterých se účastní zástupci MPSV (neformální setkání ministrů práce a sociálních věcí; konference o demografických výzvách; o inovacích v oblasti politik zaměstnanosti; o sociálních službách; zasedání Evropského výboru pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a spotřebitele; setkání generálních ředitelů správ veřejných služeb zaměstnanosti,...)

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:19.