Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Dvoustranná spolupráce:

Německo

Těžiště bilaterální spolupráce s Německem je v současnosti na zemské úrovni zejména se spolkovými zeměmi Bavorsko a Sasko. V rámci Česko-saské a Česko-bavorské pracovní skupiny za koordinace Ministerstva zahraničních věcí ČR probíhají různé akce, semináře a expertní setkání v oblasti práce, zaměstnanosti a sociální politiky. S německými spolkovými orgány probíhá pravidelná spolupráce ve službách zaměstnanosti, kdy se zástupci příhraničních úřadů práce České republiky, Bavorska a Saska stále setkávají k řešení aktuální situace na trhu práce. Podle potřeby se dále konají konzultace s dalšími německými státními i nestátními orgány. Pro ilustraci uvádíme výběr posledních akcí:

  • Seminář v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a úrazového pojištění - březen 2005 (Düsseldorf)
  • Hospitace 2 pracovníků odboru sociální politiky - září 2005 (Stollberg)
  • Konzultace na téma "Rehabilitace v systému důchodového pojištění" - říjen 2005 (Lipsko)
  • Konzultace s experty Spolkového ministerstva zdravotnictví a sociálního zabezpečení k sociálním dávkám - březen 2005 (Praha)
  • Jednání se Spolkovým ministerstvem hospodářství a práce v oblasti poskytování přeshraničních služeb - květen 2005 (Praha)
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 17.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:29.