Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Červenec:

Petr Nečas: Zaměstnávání na černo jako trestný čin

Moderátor (Petr Dudek):
Státu vadí, že kvůli ilegálním zaměstnancům přichází o peníze. Podle odhadů u nás na černo pracuje až čtvrt milionů lidí, Čechů i cizinců. Z hrozících postihů si příliš nedělají. Řada z nich má navíc nárok na sociální dávky. Zůstat oficiálně nezaměstnaný a přesto si vydělávat prací se prostě v Česku vyplatí. Lidem i firmám. Jak dlouho ještě? Na telefonní lince by měl být ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Dobrý večer. Čtvrt milionů lidí pracujících na černo je poměrně vysoké číslo. Víte, o kolik peněz jejich přičiněním stát přichází?

Host (Petr Nečas):
Samozřejmě ten odhad je pouze odhadem. To chci zdůraznit. Náš odhad je, že se jedná zhruba o 200 až 250 tisíc osob našich občanů, tak cizinců. Samozřejmě z hlediska vyplácených sociálních dávek, ale i daňových úniků a úniků na odvodech na zdravotní a sociální pojištění se jedná ročně zhruba řádově o miliardy korun.

Moderátor (Petr Dudek):
V jakých profesích bývá práce na černo nejčastější?

Host (Petr Nečas):
Nejčastěji se jedná o oblast služeb, stavebních prací, ale také i některých oblastí v oblasti průmyslu.

Moderátor (Petr Dudek):
Práce na černo je trestná už v 17 zemích Evropské unie. Někde je za ní dokonce vězení. Vy o trestání teď uvažujete. Jaké tresty a hlavně komu by hrozily, pokud uspějete?

Host (Petr Nečas):
V tuto chvíli existuje elementární dohoda mezi panem předsedou vlády, mnou, panem ministrem vnitra a panem ministrem spravedlnosti, že při rekodifikaci nového trestního zákoníku se objeví definice nového trestního činu a jeho skutkové podstaty. To znamená, nelegální zaměstnávání a samozřejmě trestnost tohoto trestního činu musí odpovídat svou společenskou závažností a nebezpečností i ostatním trestním činům. V tuto chvíli je naprosto předčasné mluvit o konkrétních sazbách. V každém případě by se ale jednalo o trestný čin. O záznam v trestním rejstříku, jednalo by se samozřejmě i o otázku finančních sankcí, které by při opakovaném porušení tohoto principu, to znamená při opakovaném prokázaném nelegálním zaměstnávání mělo například u firmy naprosto likvidační charakter. Míra finančního postihu by byla velmi vysoká.

Moderátor (Petr Dudek):
Chápu, že je předčasné, bavit se teď o míře sankcí nebo o tom, za kolik by byl nebo jak velký by byl případný trest? Zajímalo by mne, za jak dlouho by se tedy mohla stávající pravidla změnit?

Host (Petr Nečas):
My chceme nejpozději prosadit tuto novou skutkovou podstatu trestného činu nelegálního zaměstnávání při rekodifikaci nového trestního zákoníku. To znamená nejpozději v průběhu příštího roku.

Moderátor (Petr Dudek):
Za porušení pravidel v tomto směru jsou stanoveny pokuty už teď. Proč je úřady práce neudělují nebo, proč pokuty udělují, nemají patřičný efekt?

Host (Petr Nečas):
Zaprvé tyto pokuty jsou symbolického charakteru. Za druhé nemají povahu trestného činu. Za třetí samozřejmě tady nepůsobí odstrašující charakter a úřady práce nemají dostatečnou administrativní kapacitu pro to, aby mohly provádět nějaké rozsáhlé kontroly. My jsme přesvědčeni, že tento nový trestný čin by především plnil preventivní funkci. Že by odrazoval potenciální zaměstnavatele od podobných praktik. Prostě proto, že by vedl v podstatě při opakovaném porušování tohoto zákona k likvidaci firmy.

Moderátor (Petr Dudek):
Za stávající situace, pokud tomu rozumím dobře, vlastně nejste schopen donutit úřady práce, aby si na nelegální zaměstnanci už teď nějakým způsobem více posvítily?

Host (Petr Nečas):
To není otázka, zda jsem nebo nejsem schopen donucen? Já samozřejmě donutit tedy úřady práce k této vyšší kontrolní činnosti, my samozřejmě klademe vyšší důraz na kontrolní činnost. Také tato kontrolní činnost se rozšířila. Na druhé straně jsou tady omezené kapacity, které tady působí a my jsme přesvědčeni, že musí nastoupit samozřejmě i určitá represivní funkce. Vedle toho ale ruku v ruce musí jít i uvolnění, liberalizace trhu práce i v oblasti zaměstnávání cizinců tak, aby ty nelegální praktiky zaměstnávání byly skutečně zahnány až za ty okraje trhu práce a byly opravdu označeny za nelegální praktiky. Musí jít ruku v ruce na jednu stranu represivní opatření vůči nelegálnímu zaměstnávání s liberalizací trhu práce.

Moderátor (Petr Dudek):
Tolik ministr Petr Nečas. Jeho názory poslouchal také šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví inženýr Miloslav Mašek. Dobrý večer. Jednoduchou otázku. Kolik z těch čtvrt milionů pracovníků na černo, podle vás, je zaměstnáno ve stavebnictví?

Host (Miloslav Mašek):
No to skutečně nemůžu říci, kolik to je? Ale víte, stavebnictví rozhodně nestojí na černé práci. Je to jako i v ostatních resortech, je to okrajově.

Moderátor (Petr Dudek):
Takže, pokud se zruší práce na černo a lidé, kteří pracují na černo ve stavebnictví a to nejsou samozřejmě žádné, pouze fiktivní, představy. Každý z nás určitě někoho takového viděl, možná dokonce zaměstnával. Tak se stavebnictví nepoloží?

Host (Miloslav Mašek):
Rozhodně se nepoloží a já si dovolím říci, že solidní stavební firma lidi na černo nezaměstnává.

Moderátor (Petr Dudek):
Proč tedy tolik lidí na černo ve stavebnictví pracuje?

Host (Miloslav Mašek):
Víte, já si myslím, že to je spíš takový odhad, že stavebnictví je tou zónou, kde pracují nejvíce. My si myslíme, že to tak není. Že je to v mnoha jiných resortech horší a já si myslím, že znovu říkám. Stavebnictví, bude-li černá práce kvalifikována jako trestný čin, tak ho to nezasáhne.

Moderátor (Petr Dudek):
Jak to myslíte? Pokud je to tak, jak říkáte, tak by to vlastně nemělo mít žádný efekt. Pokud je to jenom okrajový jev.

Host (Miloslav Mašek):
No, tak efekt to určitě bude mít a my podporujeme každé opatření, které ten stavební trh nějakým způsobem prosvětlí. Které, které například při práci zahraničních pracovníků, aby byla průhledná, aby bylo nutno mít pracovní povolení a když pracovní povolení skončí, tak aby pracovník zase odešel. My jsme se dokonce, jako svaz, mnohokrát snažili, aby takováto průhlednost byla. Aby na trhu vlastně nemohly působit některé zahraniční subjekty, které dodávají pracovní sílu. Bohužel se nám to zatím zcela nepovedlo.

Moderátor (Petr Dudek):
Takže stojíte za ministrem, jinými slovy?

Host (Miloslav Mašek):
Určitě ano. Je zcela logické, že jestliže daňové nedoplatky nebo neplacení daní, neplacení zdravotního a sociálního pojištění je trestným činem, tak práce na černo je vlastně totéž. Je to jenom vlastně jiná forma.

Moderátor (Petr Dudek):
Říká šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví inženýr Miloslav Mašek. Poradit si se zaměstnáváním na černo není problém pouze pro české úřady. Marie Woodhamsová je naší zpravodajkou v Rakousku. Dobrý večer. Mnoho Čechů a Moravanů má zkušenosti s prací na černo v Rakousku, musím říci. Jaké, podle vás, mají zase rakouské úřady zkušenosti s potíráním práce na černo?

Redaktor (Marie Woodhamsová):
Tak tady se neustále usiluje o potírání a odhalování práce na černo. Občas přijde velká kampaň. Moc se o tom píše a mluví. Pak to zase ustane. Tak se to opakuje. Faktem je, že se kontrolami a následným placením pokut práce na černo rozhodně nevymýtila. Já bych řekla, že kdyby se to na každý dům, kde se pracovalo při jeho výstavbě nebo opravě pracovalo na černo, dala jedna, jediná růže, tak je Rakousko růžový sad.

Moderátor (Petr Dudek):
Velmi stručně a výstižně popsala rakouskou cestu v potírání práce na černo Marie Woodhamsová.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:18.