Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Červenec:

Petr Nečas: Ukáže se, kdo o práci stojí (MfD)

Podle odhadů další stovky tisíc lidí pracují načerno. Mnozí z nich jsou registrováni na úřadech práce a pobírají sociální dávky. Sociální systém je tak dnes rozsáhle zneužíván, na což doplácejí poctiví plátci daní. Řada firem má problém získat pracovní sílu, což brzdí jejich dynamičtější rozvoj. Trápí je velký nedostatek hlavně kvalifikovaných pracovníků. Mnohým se stále vyplatí dlouhodobě brát sociální dávky, aniž jsou nuceni aktivnějším přístupem řešit svoji situaci. Životu na dávkách před prací tak dává přednost až 80 tisíc lidí. Co z toho vyplývá? Ne vše je u nás v pořádku s pracovním trhem a s nastavením sociálního systému, který nedostatečně motivuje lidi získat práci - i když existují lokálně rozdílné podmínky. Ovšem s vědomím, že se lidé u nás zatím příliš nechtějí stěhovat či dojíždět za prací.

Proto jsem přesvědčený, že musí dojít k výraznějšímu propojení trhu práce se sociálním systémem. Lidé musí být více motivováni získat práci, aby se jim vyplatilo v případě, pokud o ni přijdou, pobývat v sociální síti co nejkratší dobu. Finanční výplaty sociálních dávek musí být navázány na aktivní chování člověka, tedy na jeho účast v rekvalifikacích, programech dalšího vzdělávání, jednorázových registrovaných pracích a veřejných pracích. Aktivní lidé přitom budou bonifikováni v podobě aktivizačních bonusů. Během doby, kdy člověk dostává podporu v nezaměstnanosti či jiné sociální dávky, však nesmí odmítnout nabízenou aktivitu.

Ti, kteří nebudou ochotni hledat práci, by již v tomto období spadli na existenční minimum, které jim bude vypláceno věcným plněním, například poukázkami. Naopak ti, kteří v prvních měsících přejdou do jiného zaměstnání, budou proti dnešku finančně zvýhodněni. Přístup ke starším spoluobčanům, rodičům pečujícím o malé děti a zdravotně postiženým přitom bude odlišný a individuální. To však nestačí. Neobejdeme se bez větší liberalizace podmínek pro podnikání a vytvoření pružnějšího trhu práce, například umožněním částečných a flexibilních úvazků. Práce načerno bude přísněji trestána. Cílem je vytvořit systém, kdy bude vždy výhodnější pracovat než pobírat sociální dávky. V konečném důsledku tyto změny povedou k dalšímu snižování nezaměstnanosti pod 5 procent.

(Článek vyšel v MF DNES v rámci názorové rubriky Duel pod názvem „Dávky jako cukr nebo jako bič“)

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:12.