Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Červenec:

Petr Nečas: Stalo se dnes (Radiožurnál)

Moderátor (Václava Vařeková):
Česká republika má ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi v ústavní péči příliš mnoho dětí. Vyrůstá jich tam na sedm a půl tisíce. Právě za odebírání dětí z rodin je náš sociální systém nejen od unijních institucí často kritizovaný, možnosti odebrání dítěte z rodiny a případné umístění do náhradní péče by se měly změnit. Jak, o tom teď budeme mluvit s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem. Pane ministře, hezký večer.

Host (Petr Nečas):
Hezký večer.

Moderátor (Václava Vařeková):
Vy jste dnes představil svou vizi, podle které by o umístění dětí do náhradní péče měly rozhodovat takzvané případové konference, ne pouze sociální pracovníci, jak je tomu nyní. Přibližte nám, kdo v těchto komisích nebo jak vy říkáte, konferencích, vlastně zasedne?

Host (Petr Nečas):
Naši snahou je vzhledem k tomu, že v našich dětských domovech je sedm a půl tisíce dětí, z nichž zhruba 70 procent je tam v podstatě ze sociálních důvodů, tak samozřejmě tento stav změnit. My chceme dosáhnout stavu, kdy odebrání dítěte a jeho převedení do náhradní rodinné výchovy nebo do ústavní péče bude až tím posledním řešením a kdy musíme dát přednost snaze pomoci té rodině naleznout jiné řešení, to znamená pomoci její sanovace, vztahy, vyřešit tu situaci, ve které se rodina ocitla, aby odebrání dítěte bylo skutečně až tím posledním opatřením za situace, kdy se vyčerpaly jiné možnosti té rodině pomoci. Samozřejmě s výjimkou týraných dětí nebo dětí evidentně zanedbaných, tam skutečně je to odebrání dítěte naprosto na místě. Chceme jít i cestou určitého individuálního plánu, i metody, která je ve světě používána, které říkáme případová konference, to znamená, že se snažíme zapojit širší okruh kolem rodiny, která je v problémech, to znamená nejenom sociální pracovníky, pracovníky sociálně právní ochrany dítěte, ale také třeba zástupce školy, škol, lékaře, v případě nestátních neziskových organizací, samozřejmě rodičů, aby na této úrovni byla nalezena cesta, jak té rodině pomoci, to znamená, aby byl zpracován individuální plán práce s rodinou a dítětem, jehož výsledkem by byla snaha tu situaci vyřešit bez odebrání dítěte, případně jenom velmi krátkodobým odebráním dítěte třeba do nějaké náhradní péče a jeho velmi brzkým vrácením zpátky k jeho původní rodině.

Moderátor (Václava Vařeková):
Můžete nám tedy popsat, jak budou tyto konference v praxi vůbec fungovat, pokud například sociální pracovník dostane od školy podnět, že dítě v některé z rodin vyrůstá ve špatných podmínkách, rodiče třeba dítě zanedbávají, jak tedy bude vlastně tato konferenci postupovat, jak často bude zasedat?

Host (Petr Nečas):
Samozřejmě, že se musí rozlišit případy, kdy se rodina ocitne v těchto problémech v podstatě dočasně od soustavného a dlouhotrvajícího zanedbávání péče o děti. To znamená, že pracovníci sociálně právní ochrany dítěte zmapují tu situaci, zjistí, jaké jsou problémy a pak se poradí s širším okruhem institucí, případně lidí, kteří mají vhled o té rodině, to znamená počínaje lékařem dětí přes školy, různé neziskové organizace a podobně a jejich snahou bude samozřejmě ten problém vyřešit a naleznout řešení, které umožní té rodině tuto nemilou situaci zvládnout.

Moderátor (Václava Vařeková):
Máte odhad, o kolik by díky těmto konferencím mohl ve výsledku klesnout počet dětí právě odebíraných z rodin?

Host (Petr Nečas):
Samozřejmě, pokoušet se to převádět na čísla by bylo velmi neseriózní, my chceme prostě zlepšit sociální ochranu dětí, chceme zlepšit systém práce s rodinou s tím, že dávat si dopředu nějaké kvantifikované údaje by podle mého názoru bylo velmi nekorektní, protože vedle toho samozřejmě musíme také vytvořit systém, který podpoří náhradní rodinnou výchovu především v profesionálních pěstounských rodinách, aby skutečně těch dětí, které budou umisťovány do ústavní péče bylo minimum.

Moderátor (Václava Vařeková):
To znamená, jakým způsobem budete podporovat právě tyto pěstounské rodiny?

Host (Petr Nečas):
Chceme dosáhnout stavu, kdy se opravdu vytvoří systém profesionalizace pěstounské péče, to znamená vedle dosavadního systému v podstatě dobrovolnické doplňkové pěstounské péče aby tady skutečně byli profesionální pěstouni, kteří budou na dostatečně odborné úrovni a jejich práce bude v podstatě povoláním, bude to povolání profesionálního pěstouna a musí být samozřejmě náležitě finančně i společensky oceněna tato práce.

Moderátor (Václava Vařeková):
Hostem pořadu Stalo se dnes byl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Pane ministře, děkuji za váš čas a na slyšenou.

Host (Petr Nečas):
Na slyšenou.

Moderátor (Václava Vařeková):
Prezident Václav Klaus dnes kritizoval rozhodnutí soudu umístit na psychiatrii v Motole kvůli sporům mezi rodiči desetiletou Terezu. Dívka se na prezidenta sama obrátila s prosbou, že chce prázdniny prožít jako ostatní děti. Klaus soudce požádal o změnu rozhodnutí, soudce mezitím případ znovu uzavřel. S jakým výsledkem, zveřejní zítra. Případ desetileté Terezy nekritizuje pouze prezident, přidal se k němu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková i odborníci z oboru psychiatrie.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 19:11.