Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Červenec:

Petr Nečas: Názory a argumenty (ČRo 6)

Moderátor (Jan Fingerland):
U tématu reformy veřejných financí a odporu části ODS k její současné podobě ještě zůstaneme. Milan Bouška natočil rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem, o postoji jeho strany k některým novým návrhům na úpravy zmíněné reformy.

Host (Petr Nečas):
Já musím v prvé řadě zdůraznit, že v poslaneckém klubu ODS vznikly tři pracovní skupinky. Jedna pro oblast daňovou, druhá pro oblast sociální a třetí pro oblast zdravotní a ty projednávají jednotlivé pasáže vládního návrhu zákona o stabilizaci veřejných financí, případně uvažují i o některých alternativách jiných, než jsou uvedeny v tomto vládním návrhu a jsou připraveni také jednat s koaličními partnery o případných úpravách, podobně jako s některými dalšími náměty na úpravy přišly i další koaliční kluby, které jdou mimo vládní návrh, tak podobně s těmito náměty přichází i ODS.

Redaktor (Milan Bouška):
Bude to mít nějaký dopad do té sociální oblasti? Muselo by se tam škrtat, třeba zrovna ve vašem resortu?

Host (Petr Nečas):
Samozřejmě, že celkové snížení efektivní daňové sazby znamená určité snížení daňových příjmů a že vláda bude trvat na tom a já jsem přesvědčen, že za tím bude stát i celá koaliční většina v poslanecké sněmovně a bude stát za tím, že musí být vybalancovány příjmy a výdaje státního rozpočtu. To znamená, že pokud někde ubereme z příjmů, tak samozřejmě musíme adekvátním způsobem ubrat i z výdajů.

Redaktor (Milan Bouška):
Co říkáte na prohlášení pana ministra Kalouska, pokud jste ho zaznamenal, že pokud se mu nepodaří, právě díky těmto různým úpravám, udělat rozpočet příští rok ??? stlačit ho pod tři procenta, že tedy bude rezignovat na svoji funkci?

Host (Petr Nečas):
To je pochopitelný postoj pana ministra financí. Celá vláda se zavázala, že představí takové změny naší legislativy, aby státní rozpočet byl sestaven tak, že příští rok deficit veřejných financí nepřesáhne tři procenta hrubého domácího produktu, podle metodiky fiskálního cílení a to je závazek celé vlády, čili nelze podle mého názoru dělat nic jiného a samozřejmě lze očekávat, že by takto zřejmě postupovala celá vláda.

Redaktor (Milan Bouška):
Myslíte, postupovala tím, že by podala demisi?

Host (Petr Nečas):
No tak nemá význam předkládat rozpočet, který jde mimo vládní programové prohlášení a mimo koaliční dohodu.

Redaktor (Milan Bouška):
Pojďme od těchto věcí, které mohou a nemusí nastat, protože všechno je ve věci jednání k tomu, co jste předložil vy, to znamená k důchodové reformě. Vy jste také vyzval ke vzniku meziparlamentní komise, která by se na přelomu června a července měla sejít a projednat první fázi té důchodové reformy. Jenom když byste mohl říct z koho je složená ta komise a jaký teda bude její cíl?

Host (Petr Nečas):
Tato komise je složená se zástupců, po dvou zástupcích každé politické strany, která je zastoupena v poslanecké sněmovně a bude mít za cíl projednávat již konkrétní podobu první etapy důchodové reformy a samozřejmě, pokud v tomto bude tato první etapa důchodové reformy úspěšná a bude zájem politických stran pokračovat v činnosti komise, tak by se měla zapojit i do činnosti při projednávání druhé a třetí etapy důchodové reformy.

Redaktor (Milan Bouška):
Jedna taková komise už tu byla. Byla to ta Bezděkova komise, která předložila určité návrhy. Vychází z těch návrhů ta práce té komise této a jsou v tom zapracovány některé ty návrhy, které vznikly v té Bezděkově komisi?

Host (Petr Nečas):
Ano, návrh, který my budeme předkládat členům komise, vychází ze závěrů Bezděkovy komise. Samozřejmě, že některé věci šly již dneska dál, protože například Bezděkova komise se prakticky výhradně zabývala pouze starobními důchody, nikoli například již invalidními penzemi, nebo pozůstalostními důchody. My připravujeme navíc již konkrétní paragrafové znění první etapy důchodové reformy, čili nebavíme se již pouze o nějakých principech, ale skutečně o konkrétních parametrech, o konkrétních detailech, o konkrétních paragrafech tohoto návrhu. Navíc, přece jenom od doby, kdy byly zpracovávány výsledky Bezděkovy komise, uběhla nějaká doba, nějakým způsobem se posunuly i ekonomické parametry a ukazuje se, že například některé předpoklady Bezděkovy komise byly, dejme tomu příliš optimistické a že ve skutečnosti budeme muset dělat některé kroky rychleji.

Redaktor (Milan Bouška):
Co nás tedy čeká, pane ministře, do budoucna? V jaké podobě tedy předložíte tu první etapu?

Host (Petr Nečas):
První etapa důchodové reformy se zaměřuje na změny v průběžném, státem organizovaném pilíři důchodového pojištění. To znamená, že jsou navrženy některé změny, které znamenají mimo jiné i to, že po roce 2017, kdy hranice věku do důchodu dosáhne 63 let, se bude pokračovat v dalším postupném zvyšování věku odchodu do důchodu tak, aby po roce 2030 byl věk odchodu do důchodu 65 let. Postupně se bude prodlužovat také minimální povinná délka důchodového pojištění ze současných 25 let na 35 let, bude provedena také například reforma invalidních důchodů, kde ze stávajícího systému částečných a plných invalidních penzí bude vytvořen systém invalidních penzí na základě třístupňového ohodnocení bude také více zpružněna věková hranice odchodu do důchodu tím, že bude umožněno v určitém okamžiku pobírat polovinu penze se souběhem plné mzdy tak, aby se tou další pracovní aktivitou zvyšoval vyměřovací základ penze, čili je tam celá řada těchto konkrétních kroků.

Redaktor (Milan Bouška):
Obyčejně důchodci, současní důchodci mají obavy, že to dopadne už na ně. Mohl byste uklidnit je v tom smyslu, že by jste třeba přibližně řekl, od kterého ročníku asi tak by mohly tyto změny nastat, to znamená, koho by to mohlo v uvozovkách potkat, až se dožije toho důchodového věku?

Host (Petr Nečas):
Tak již ta data, která jsem uved ukazují, že stávajících penzistů, resp. lidí v těsně předpenzijním věku, se tyto záležitosti nebudou týkat. Jestliže mluvíme o dosažení věkové hranice odchodu do penze v 65 letech, tak mluvíme o letech 2030 a později, to znamená, že se to v podstatě týká dnešních čtyřicátníků a mladších.

Moderátor (Jan Fingerland):
S ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem hovořil Milan Bouška.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.7.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:21.