Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Červen:

Jiří Sezemský: Na rodiny s dětmi stát myslí (LN)

Co je cílem změn podpory rodin s dětmi? Širší prostor pro individuální rozhodování rodičů, snazší skloubení profese s péčí o děti, vyšší čisté příjmy rodin s dětmi. Sociální dávky budou vypláceny adresněji se záměrem zastavit neúnosný růst mandatorních výdajů. Rodiny s nižšími a středními platy získají daňovými a sociálními reformami v průměru 10 až 20 tisíc korun čistého ročně navíc. Větší svobodu volby rodičů umožní v Evropě zcela běžné vícerychlostní čerpání rodičovského příspěvku nebo zavedení částečných a pružných pracovních úvazků. Rodičovská dovolená je v evropských zemích většinou výrazně kratší než u nás. Do jednoho roku trvá i v tzv. sociálních státech, jako je Norsko nebo Finsko. Vdané i osamělé matky budou zrovnoprávněny tím, že budou pobírat peněžitou pomoc v mateřství v jednotné délce 28 týdnů (dnes jsou samoživitelky zvýhodněny 37 týdny).

Nedostatek předškolních zařízení, zmíněný v komentáři, je bohužel realitou. Po roce 1989 došlo k výraznému poklesu porodnosti, což se projevilo jejich hromadným rušením. Pokles počtu jeslí souvisel s jejich malou popularitou a nevhodností k péči o nejmenší děti.

Poptávka se přitom bude díky dnešním silnějším populačním ročníkům zvyšovat. Co má v takové situaci dělat stát, pokud jsou zřizovateli mateřských školek převážně obce? Při současném stavu veřejných financí, kdy je nevyhnutelné omezování výdajů, nelze investovat miliardy korun do vládních plánů výstavby nových zařízení. Do určité míry záleží na místních podmínkách v obcích, zda mohou pružně reagovat na dnešní demografický vývoj.

Navrhované změny mají za cíl rozšířit spektrum rodinných služeb zavedením v Evropě běžných alternativních modelů. To vše s přihlédnutím k minimálním nárokům na státní rozpočet a zvýšení jejich finanční dostupnosti.

Péče o děti ve formě "vzájemné rodičovské výpomoci" je velmi rozšířená například v Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo Francii. Úplata za její provozování by znamenala přivýdělek k rodičovskému příspěvku. Další možností je daňová podpora zaměstnavatelů při zřizování dětských koutků přímo na pracovišti, podnikových mikrojeslí nebo firemních školek. V úvahu přicházejí i příspěvky zaměstnancům na zajištění hlídání dětí přímo v jejich domácnosti.

Všechny tyto nové možnosti pomohou řešit problém s hlídáním předškolních dětí. Nejsou všespasitelné, ale rozhodně znamenají posun vpřed po letech pouhého přihlížení vlád sociální demokracie.

Jiří Sezemský, vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.6.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:06.