Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Rodina:

Adopce jsou pod drobnohledem úřadů

Obezřetné stanovisko k adopcím do zahraničí vyplývá z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které vydalo prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Sezemského.

„V případě, že chtějí žadatelé ze zahraničí osvojit dítě z České republiky, může nastat několik situací.

Osvojení může být zprostředkováno prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (ÚMPOD) podle pravidel stanovených zákonem a Haagskou úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kdy je třeba k tomuto úřadu podat oficiální žádost a doložit všechny potřebné doklady.

Pokud mají žadatelé obvyklé bydliště v zemi, která není smluvní stranou Haagské úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, mohou se obrátit přímo na soud v České republice a zároveň požádat Úřad pro mezinárodní ochranu dětí o vydání souhlasu k osvojení dítěte do ciziny. Svěření konkrétního dítěte do tzv. předadopční péče před rozhodnutím soudu o osvojení by bylo přípustné pouze se souhlasem rodičů.

K osvojení dítěte z České republiky do ciziny je však v každém případě nezbytný souhlas příslušných českých orgánů (ÚMPOD). Pokud by došlo k osvojení dítěte do zahraničí jiným způsobem, jedná se o porušení zákona.“

Zahraniční zájemci mohou být zklamáni, když se dozvědí, že si mohou osvojit jenom děti, které není možné umístit do české rodiny. Pro děti vhodné k adopci jsou totiž vyhledáváni náhradní rodiče nejprve tři měsíce v rámci kraje, poté tři měsíce v rámci celé České republiky. Zásadně platí přednost zájmu dítěte, tedy pro dítě z České republiky jsou vyhledáváni vhodní rodiče v zahraničí jen tehdy, nenajdou-li se zájemci o osvojení na domácí půdě.

Jak vyplývá ze statistik, počet žadatelů o adopci v České republice přesahuje počet adoptovaných dětí. Zjednodušeně řečeno, poptávka převyšuje nabídku. Proto jsou šance zahraničních zájemců poměrně malé. V loňském roce bylo do předadopční péče předáno brněnským úřadem do ciziny pouze 32 dětí.

Vybrané statistické údaje o výkonu sociálně-právní ochrany dětí v ČR

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.6.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 04:26.