Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » 2007 -2018 Program 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb:

Obsah položky Dokumentace programu 113310:

Dokumentace programu 113310

Na stránkách www.edssmvs.cz mohou žadatelé o poskytnutí dotace a účastníci programu získat informace o právních normách týkajících se programového financování.

Formuláře podle přílohy č. 2 vyhlášky č.560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, jsou k dispozici ke stažení v sekci „Formuláře EDS/ISPROFIN“.

Autor: Odbor 68
Poslední aktualizace: 4.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 11.12. 2018 000 20:50.