Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Květen:

Petr Nečas: Otázka dne (Radiožurnál)

Moderátor (Daniel Takáč):
Připomeňme to nejdůležitější. Jeden z nejpodstatnějších právních předpisů v České republice by se mohl měnit, a sice zákoník práce. Zaměstnavatelé a odboráři už se shodli na změnách, které komplikují život oběma stranám, teď jde o to, jestli bude souhlasit i vláda, přesněji řečeno Ministerstvo práce a sociálních věcí, a tyto změny do novely zákoníku práce zapracuje. Je to téma pro Otázku dne. A Téma pro jejího hosta ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase z ODS. Dobrý den, pane ministře.

Host (Petr Nečas):
Hezké ráno.

Moderátor (Daniel Takáč):
Ty změny, na kterých se dohodli odboráři a zaměstnavatelé, víceméně ve známost vešly. Je mezi nimi něco, s čím zásadně nesouhlasíte?

Host (Petr Nečas):
V tuto chvíli je potřeba dokončit všechny právní analýzy, protože my máme na stole tento návrh teprve několik dní a důvodem novely, kterou teď chceme předložit vládě je to, že zákoník práce je plný technických chyb a omylů. To znamená, my musíme být velmi pečliví při zpracovávání jakýchkoliv změn, protože v normě, kterou chceme opravit chyby, tak musíme zabránit tomu,a bychom tam případně nevnesli chyby nové. Čili my dokončíme všechny právní a legislativní analýzy tohoto návrhu, pak samozřejmě svoláme jednání jak se zástupci zaměstnavatelů, tak se zástupci odborů, dohodnem se na definitivním případném znění těchto změn, proběhne zkrácené připomínkové řízení a pak tento návrh předložíme vládě.

Moderátor (Daniel Takáč):
Pane ministře, telefonní spojení patrně vlivem signálu nepatří k nejkvalitnějším, možná poprosíme, kdyby se podařilo třeba popostoupit k oknu nebo něco takového, abychom vás o něco lépe slyšeli a vrátili se k tématu našeho rozhovoru, tedy k zákoníku práce. Meritorně nebo principiálně ty změny, na kterých se zaměstnavatelé a odboráři dohodli, jistě znáte. V principu - přesčasová práce vedoucích, příplatky, mzda za práci přesčas, odstupné, stravování, pracovní doba mladistvých. Podstatu těch změn jistě znáte. Je vám něco vyloženě proti srsti, nebo když se na tom ty dvě strany dohodly, tak vám je to lidově řečeno jedno?

Host (Petr Nečas):
No v žádném případě mi to jedno není a nemůže být, protože ten, kdo nese zodpovědnost za předložení tohoto návrhu, za jeho legislativní kvalitu, kdo ho předkládá do Poslanecké sněmovny, nejsou ani zaměstnavatelé, ani odboráři. Je to vláda České republiky a do vlády to předkládá ministr práce a sociálních věcí. To znamená, že my opravdu pečlivě posoudíme všechny tyto věcné změny, vyvoláme jednání jak se zástupci zaměstnavatelů, tak se zástupci odborů, dohodnem se na výsledném legislativním znění, dohodnem se na podobě toho, co zařadíme do této novely zákoníku práce, protože chystáme ještě jednu koncepčnější novelu, a poté proběhne zkrácené připomínkové řízení a návrh předložíme do vlád a do Poslanecké sněmovny.

Moderátor (Daniel Takáč):
Můžete připomenout, která místa zákoníku práce jako nejproblematičtější vidí právě vláda, tedy vy jako ministr práce a sociálních věcí, a která tudíž vy navrhujete ke změně?

Host (Petr Nečas):
Tak v této novele navrhujeme pouze opravy různých chyb, omylů a přešlapů, které vznikly při schvalování tohoto zákoníku práce, protože jak jsem již řekl, ten je plný chyb a omylů. My v prvé řadě chceme, aby to byl skutečně zákoník práce, a to bude obsahem především té koncepční novely, který povede k flexibilnímu pružnému trhu práce, který bude skutečně liberální, protože se jednoznačně ukazuje i ze zkušenosti zemí Evropské unie, že čím pružnější je trh práce, čím liberálnější je zákoník práce, tak nižší nezaměstnanost.

Moderátor (Daniel Takáč):
Víte, ale váš předchůdce Zdeněk Škromach vlastně říkal, že uvolňuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, že co není zakázáno, tak se v těchto pracovně-právních vztazích může a tudíž, že zákoník práce je pružný.

Host (Petr Nečas):
Tak formálně je sice jakoby vepsáno do úvodu zákoníku práce co není zakázáno, je dovoleno, ale vzápětí následuje asi 232 zákazů a omezení. Takže je potřeba skutečně tento zákoník práce liberalizovat a mimochodem Evropská komise kritizuje Českou republiku za to, že má málo flexibilní trh práce, že má málo pružný zákoník práce a já jsem momentálně na jednání v Bruselu a mohu to potvrdit, že chceme jít touto cestou. To znamená zpružnit náš trh práce, protože chceme nižší nezaměstnanost.

Moderátor (Daniel Takáč):
Kolik z těch 232 zákazů odstraníte?

Host (Petr Nečas):
Tak my chceme samozřejmě velmi pečlivě projednat tuto koncepční novelu, musíme také počkat na rozhodnutí Ústavního soudu, protože je tady celá řada ustanovení, která by mohla být v rozporu s ústavou. U Ústavního soudu jsou dvě žaloby na tento zákoník práce a my samozřejmě musíme postupovat v intencích rozhodnutí Ústavního soudu.

Moderátor (Daniel Takáč):
Jak jako ministr práce a sociálních věcí hodnotíte to, že se odbory a zaměstnavatelé na něčem dohodli? Je to něco nového?

Host (Petr Nečas):
Já musím říci, že to bylo na moji výzvu, protože já jsem jednoznačně deklaroval, že obsahem této první novely zákoníku práce budou opravy chyb a omylů těch legislativně-technických a právních přešlapů, které tam byly s tím, že jsem řekl, že pokud se dokážou zaměstnavatelé a odboráři dohodnout na některých věcných změnách zákoníku práce, že jsem připraven o nich jednat a případně je zahrnout do této první technické novely zákoníku práce. V každém případě, jak jsem již řekl, po rozhodnutí Ústavního soudu chystáme i širší koncepčnější změnu v zákoníku práce.

Moderátor (Daniel Takáč):
Pane ministře, díky za rozhovor i za vylepšení signálu, slyšeli jsme vás velmi dobře. Na shledanou.

Host (Petr Nečas):
Na shledanou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.6.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:00.