Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Květen:

Petr Nečas: Nedělní partie (TV Prima)

Petr Šimůnek, moderátor:
Dobrý den, vítejte u Nedělní partie. Ta dnešní bude o tématu, které se dotkne každého z vás a svedla dohromady místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Dobrý den.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Hezké odpoledne.

Petr Šimůnek, moderátor:
A jeho oponenta exministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha. Dobrý den i Vám.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Petr Šimůnek, moderátor:
Jak jistě víte, vláda chystá škrty v sociálních výdajích, dávkách a podporách mj. také proto, že desítky miliard korun podle odhadů míří na účty lidí, kteří žádné dávky nepotřebují a systém jenom zneužívají. Typickým příkladem je nemocenská. Spousta Čechů se hodí marod a okopává zahrádky, tvrdí stát. A také proto chystá změnu a navrhuje, aby první tři dny nemoci byly bez peněz. A my se vás proto ptáme: Je zpřísnění nemocenské a první tři dny bez peněz správný krok?

Petr Šimůnek, moderátor:
Vaši odpověď ano, nebo ne posílejte zprávou SMS ve tvaru NP ANO, nebo NP NE na číslo 900 90 09.

Petr Šimůnek, moderátor:
Já ještě jednou zopakuji naši hlasovací otázku: Je zpřísnění nemocenské a první tři dny bez peněz správný krok? Můžete hlasovat od této chvíle, velmi nás zajímá, co si o tom myslíte, protože tento zákon půjde už za chvilku do parlamentu. Pánové, reforma ještě v parlamentu není, zatím ji schválila jenom vláda, ale odboráři už hrozí, že vyjdou kvůli ní do ulic. Naposledy odborářský boss Jaromír Dušek v Hospodářských novinách říkal, že se tvoří nějaké tvrdé jádro odborů a že podle něj odboráři nebyli za posledních patnáct let radikálnější. Co myslíte, můžou reformy této vlády ovlivnit plné ulice a náměstí demonstrantů, odborářů, kteří budou naštvaní, a taky důchodců, jak předvídá Jaromír Dušek? Pane ministře.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
My jsme svobodní občané ve svobodné zemi a každý má právo svobodně projevovat svůj souhlas nebo nesouhlas s vládou včetně toho, že se tak děje formou demonstrací. Samozřejmě, že tady je skutečností, že část odborů, resp. odborářských předáků je úzce provázaná s konkrétní politickou stranou, takže je otázka, nakolik je to spíše výraz politického postoje.

Petr Šimůnek, moderátor:
To není případ Jaromíra Duška...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
To není případ Jaromíra Duška, já teď mluvím o části jiných odborářských předáků.

Petr Šimůnek, moderátor:
Čekáte demonstrace?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Některé byly již ohlášeny, tyto věci se dějí všude, i ve vyspělých zemích. Samozřejmě, že dělat sociální, ekonomické reformy ne vždy je populární záležitost. A zvláště, jsme-li v situaci, kdy máme obrovský nárůst povinných výdajů státu, tzv. mandatorních výdajů, které za poslední dva roky narostly o 100 mld. Kč a musíme tam provést celou řadu systémových změn...

Petr Šimůnek, moderátor:
K tomu se dostaneme.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
... tak to samozřejmě ne každý tomu tleská, to je pochopitelné.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane Škromachu, budou demonstrace? Myslíte, že budou ostřejší, než byly doposavad?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že samozřejmě k demokracii patří demonstrace, patří stávky. A tahle vláda prostě šahá lidem do kapes, šahá do kapes těm poctivým, pracovitým a ti samozřejmě budou mít zájem si kompenzovat ty výpadky, které jim tahle vláda připravuje, např. tím, že budou více tlačit na mzdy. Nakonec je pochopitelné, že když firmě se daří, má výsledky, zvyšuje se produktivita práce, no, tak prostě lidi budou bojovat za své lepší podmínky. A jenom bych chtěl...

Petr Šimůnek, moderátor:
Budou demonstrovat nejenom proti vládě, ale i proti firmám.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
A jenom bych chtěl říct, protože myslím si, že pan ministr se příliš neorientuje v oblasti odborů, protože i mnozí předáci jak ze strany ODS, tak ze strany KDU-ČSL. Prostě v odborech jsou zastoupeny všechny politické strany, není to prostě nějaká jedna politická strana tak, jak on se tady snaží naznačovat. A byla by to určitým způsobem snaha vytvářet z odborů jakousi převodovou páku a ta je, takhle to dneska už nefunguje.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že všichni v této zemi ví, že předák největší odborářské centrály je člen sociální demokracie a dokonce její senátor. Já myslím, že to vypovídá za vše.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že kdybychom si měli takhle kádrovat představitele...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já nikoho nekádruju, já konstatuji fakt.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Pane ministře, já myslím, že, já myslím, že je potřeba bavit o věcnosti a nikoliv o tom, kdo kde je, v čí straně.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane Škromachu.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Vy jste např. nedohodli sociální smír v rámci tripartity mezi sociálními partnery, mezi zaměstnavateli a odbory.

Petr Šimůnek, moderátor:
Tak já jsem si myslel, že to je taková rozehřívací otázka, Vy už se hádáte. Já se jenom zeptám, prezident Václav Klaus řekl na adresu odborů, českých odborů, že to je takový spokojený, trochu možná překrmený kapřík a že od odborů žádné velké demonstrace a hrozby nehrozí. Vy jste bývalý odborářský boss. Co si myslíte o takovém vyjádření?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Tak já myslím, že už samo vyjádření boss je hanlivé, pane... A myslím si, že nepatří do téhle diskuse.

Petr Šimůnek, moderátor:
Jak se tomu říká?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Předáci, předák. Já myslím, že naopak...

Petr Šimůnek, moderátor:
Předák, dobrá, předák.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
... české odbory přispěly k tomu, že v ČR je vytvářen sociální dialog, že je tady relativně sociální smír. A není dobré a bohužel tahle vláda vytváří podmínky právě k tomu, aby ten sociální smír, který je základem ekonomického rozvoje, byl porušen.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já musím říci, že my jednáme na tripartitě, jsou pravidelná i mimořádná jednání tripartity, všechny tyto záležitosti konzultujeme se zástupci sociálních partnerů. Jsou standardním připomínkovým místem, tzn. dostanou všechny návrhy zákona tak jako kterékoliv třeba ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy. Velice intenzivně s nimi debatujeme, např. teď jsme se velice výrazným způsobem pohnuli k určité dohodě v oblasti zákoníku práce, takže...

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, pojďme se pohnout ale k tomu našemu prvnímu tématu. Pojďme se...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Jednáte, jednáte, ale souhlas není. A pokud vím, tak naopak vy nerespektujete ani připomínkové řízení.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Souhlas ze strany odborů není.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče, pane poslanče, pane ministře, pane ministře, pane exministře, vážení diváci, pojďme se posunout k tomu prvnímu tématu, jak vlastně u nás bude vypadat ta sociální reforma.

Autor
Vláda schválila celý balík reforem, po jejich zavedení by si příští rok měli polepšit např. důchodci a rodiny s dětmi, měla by se snížit také nezaměstnanost, ta by měla klesnout podle vyjádření ministra Petra Nečase dokonce pod psychologickou hranici 5 %. Opoziční sociální demokracie však reformní plány Topolánkova kabinetu kritizuje. Podle nich se zhorší situace lidí s nižším a středním příjem. Odbory dokonce chtějí v červnu proti vládním záměrům demonstrovat. Naopak prezident Václav Klaus dal najevo, že reforma je krokem sice relativně malým, ale za dané politické situace jako realistický politik neočekává razantnější změny.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, otázka na úvod je úplně jednoduchá: Každá změna, každá reforma má nějaký důvod. Jaký je důvod té sociální reformy a co by se stalo, kdyby se žádná nedělala? Pane ministře, máte minutu chráněného času.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Důvodem je vývoj veřejných financí. Pokud necháme zákony ve stávajícím znění, tak již příští rok může deficit veřejných financí překročit 150 mld. Kč. Já bych chtěl jenom zdůraznit to, že od roku 99 narostly ty povinné, ze zákona povinné mandatorní sociální výdaje o 200 miliard a z toho jenom za poslední dva roky, tzn. za letošní a za loňský rok o více jak sto miliard. A pokud necháme ten stávající vývoj veřejných financí tak, jak je tomu v současné době, tak již v roce 2009 budou příjmy státního rozpočtu nižší než ty povinné, ze zákona povinné mandatorní výdaje a v roce 2013 dokonce ani hrazení ze schodku nepostačí k uhrazení mandatorních, povinných, ze zákona povinných výdajů, tzn. že nebudou žádné prostředky na opravu a výstavbu silnic, dálnic, na vědu a výzkum, školství apod. A koneckonců i sociální demokracie ve svém dokumentu Agenda 2010 ještě před několika měsíci řekla, a teď cituji doslova, že toto je vzácný okamžik pro provedení nezbytných reformních změn v oblasti ekonomické a sociální.

Petr Šimůnek, moderátor:
Gong a jedna minuta. Zdeněk Škromach se směje a má jednu minutu.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že tady je potřeba říct, že v době, kdy ekonomika roste, tak není nezbytně nutné dělat tak drastické zásahy. A problém je v tom, že samozřejmě tahle vláda pod záminkou toho, že bude, že pomůže těm 20 % nejbohatších lidí, kteří mají od 80 tisíc měsíčně více, tak obere rodiny. Prostě na reformě rodina čtyřčlenná s malými dětmi, která má dítě do tří let, prodělá měsíčně kolem 6000 korun v průměru, pane ministře. Naopak lidé, kteří mají své měsíční příjmy sto tisíc a více, na tom vydělají kolem 8000. Samozřejmě to musí někdo zaplatit, takže to zaplatí rodiny s dětmi. A to je Modrá šance pro bohaté tak, jak ji představuje ODS, a tak, jak se k tomu připojili i zelení a další, KDU. Je to naprosto zbytečná, zbytečné odírání lidí za situace, kdy na jedné straně tak, jak hovoříte o tom, v roce 2010 snížíte veřejné rozpočty, a to hlavně v posledním roce o desítky miliard a potom o to oberete ty druhé.

Petr Šimůnek, moderátor:
Minuta, pane poslanče, minuta, gong Vám vzal slovo. Pojďme, pane ministře, našim divákům stručně v bodech říct, kde se všude bude škrtat, co mají od vaší reformy čekat.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já jenom musím říct, že naopak podrobné propočty dělané odborníky na ministerstvu jednoznačně ukazují, že průměrná rodina s dvěma dětmi - 8 a 12 let, s minimální mzdou, nebo dokonce s průměrnou mzdou vydělá na těchto krocích i po započtení zvýšení sazby DPH 1200 -1800 korun měsíčně. Čili ta čísla jsou naprosto zavádějící.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane ministře, prosím, v bodech, co mají naši diváci čekat, kde budete škrtat.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
My především děláme systémové změny, neděláme pouhé tupé škrty, tzn. např. převádíme významnou část prostředků, které dneska jsou vypláceny v podobě dětských přídavků, do slevy na dani. To je moderní, celosvětový trend, velmi jaksi vstřícný k rodinám, protože méně od lidí vybereme a necháme jim více prostředků, takže jim to pak nemusíme vracet v sociálních dávkách.

Petr Šimůnek, moderátor:
Ale je potřeba dodat, že taky méně lidí dostane rodičovské příspěvky, přídavky na děti.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ano, právě proto, že jim to dáváme v podobě, necháváme jim ty peníze v jejich peněženkách v podobě slevy na dani. A mimochodem tento způsob velmi výrazným způsobem motivuje k tomu, aby byly zvýhodněny rodiny, kde aspoň jeden z členů rodiny pracuje, jeden z rodičů pracuje.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane ministře, zkusme skutečně v bodech.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Za další zavádíme k rodinám nesmírně vstřícnou vícerychlostní rodičovskou, která např. v těch částkách do dvou let 11 400, do tří let 7600 se přibližuje k západoevropským parametrům.

Petr Šimůnek, moderátor:
Která je nižší, než je dodnes.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, v částce do dvou let je to 11 400 a v částce do tří let je to ve stejné částce, jako je tomu dnes. A já bych chtěl připomenout, že např. v sousedním bohatém Rakousku se do tří let vyplácí 12 tisíc korun, čili my jsme v podstatě na srovnatelných částkách. Za další: Zavádíme změny v systému nemocenské zavedením tzv. třídenní karenční lhůty, ano, to je skutečnost. Ale není normální, aby v ČR, která má lepší zdravotní stav obyvatelstva podle všech mezinárodních srovnávacích studií, než má třeba Slovensko, Polsko nebo Maďarsko, tak aby u nás byla vyšší míra pracovní neschopnosti a větší čerpání té nemocenské než v těchto zemích. Zavádíme některé další systémové změny v oblasti trhu práce, např. u člověka, který byl pro závažné porušení pracovní kázně propuštěn ze zaměstnání, tak ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti. Připravujeme základní kroky, které chceme prodebatovat s opozicí, v oblasti důchodové reformy, kde doufám, že nalezneme širší shodu apod.

Petr Šimůnek, moderátor:
K tomu se dostaneme.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Takže je tady v této první etapě kroků, které děláme v rámci stabilizace veřejných financí, tak je celá řada oblastí, ve kterých se postupně dotkneme všech sociálních systémů a budeme je reformovat.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče, pane poslanče, je tam něco, s čím byste souhlasil, co byste Vy jako, kdybyste někdy byl ministrem ještě znovu práce a sociálních věcí, udělal?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Myslím, že pan ministr by neměl být zbabělec a měl by jasně říct, že prostě chce-li ušetřit, tak musí někomu ty peníze vzít. A perpetum mobile ve veřejných financích neexistuje. A jestliže na příjmové stránce vypadne kolem sta miliard korun do roku 2010, tak prostě těch dalších, tak je musíte někde vzít. A samozřejmě je nakonec zaplatí lidé na bydlení, na potravinách, na ošacení, na dětech. A Vy si myslíte, že naše maminky a naši rodiče s dětmi jsou hloupí, ale nejsou hloupí. Oni si to umí velmi dobře spočítat a vědí velmi dobře, že vy v podstatě jste neudělali nic proti těm tzv. černým pasažérům, jenom o tom hovoříte. Ale už třeba např. nehovoříte o tom, že taky jsou lidé, kteří mají vysoké příjmy, neplatí daně, firmy apod. Co s tím uděláte, abyste vybrali víc? O tom nehovoříte. Bohužel postihujete, a ten příklad, který jsem tady uvedl, je jasně, aktivní rodina, která má průměrný výdělek, kde rodič pracuje, kde druhý je na rodičovské dovolené, pečuje o dítě, vy tyhle rodiny, a můžete to maskovat určitým způsobem změnou počtu měsíců nebo roků, které můžou pracovat. A uvedu příklad: Vy říkáte na jedné straně, což je samozřejmě hezké, zavedete týden tzv. otcovské dovolené, což samo o sobě je zavádějící, protože samozřejmě na rodičovské může být jak otec, tak matka, čili mělo by to být pro druhého rodiče, který nebude na tom rodičovském. A na druhé straně rodině seberete 52 týdnů, 52 týdnů. A vy samozřejmě to chcete zamaskovat do toho, že na těch rodinách neušetříte. Ušetříte a máte to ve svém materiálu, který jste předložili do parlamentu.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane ministře, kolik chcete těmi opatřeními ušetřit?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já musím v prvé řadě říci, že ta opatření jsou systémová, že jejich základním cílem není šetření, protože to, co se odehrálo v loňském roce na jaře, přece nikdo nemůže myslet vážně.

Petr Šimůnek, moderátor:
Ale sám jste řekl, že se to dělá proto, aby se ušetřily peníze, aby nebylo výdajů víc než příjmů. Kolik chcete ušetřit?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ty systémové změny modernizují náš sociální systém, zaměřují je především na ty sociálně potřebné, zaměřují je na rodiny s dětmi. Výsledkem toho jsou samozřejmě i úspory proti stavu, který je rozpoután tou sociální vichřicí na jaře...

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane ministře, kolik chcete ušetřit?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Tam je celkově v bilanci zhruba 25 mld. Kč. Ale já chci zdůraznit...

Petr Šimůnek, moderátor:
V prvním roce.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já chci zdůraznit, že se to týká těch částek, které přece nikdo nemůže myslet vážně, že jsou ufinancovatelné českým státním rozpočtem. Jestliže jenom v letošním roce narostly sociální mandatorní výdaje o 70 mld. Kč, tak takový nárůst si nemůže dovolit ani ta nejbohatší ekonomika světa. A čím my budeme více odkládat tyto nezbytné kroky, a znovu připomínám, sociální demokracie sama konstatovala, že je vzácná chvíle pro uskutečnění nezbytných reformních změn v oblasti sociální, ekonomické, jestliže promarníme tuto chvíli a budeme pořád více a více odkládat tato stabilizační opatření, o to tvrdší potom to bude mít dopad, protože se bude muset zatáhnout za záchrannou brzdu podstatně tvrději.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Tak dost, pane ministře.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ten vývoj veřejných financí je takový, znovu opakuji ta čísla, v roce 2009 budou příjmy státního rozpočtu nižší než ze zákona povinné mandatorní výdaje. To je mimo vší pochybnost.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče, jak se...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Počkejte, počkejte, já tady musím reagovat na jednu věc, pan ministr tady naprosto nekompetentně tvrdí naprosté nesmysly. 70 miliard z roku na rok, když celkové výdaje, když nepočítáme důchody, jsou asi 90 miliard, tak mi uveďte, pane ministře, ty položky, které tvoří těch 70 miliard nárůstu z roku na rok. Je to asi 20 miliard, které byly v rámci rodičovského příspěvku, na tom jste se podílel i Vy osobně, protože jste pro to hlasoval. A bylo to a byly to a bylo to porodné řádově, některé ty drobné položky v řádu dvou, tří miliard. To je 23 miliard. Kde máte těch zbývajících 50?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Je to... Ne.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Valíte tady lidem... do hlavy naprosto nesmyslně a snažíte se je obelhávat tím, že, vlastně tím, že je oberete. Oberete poctivé, aktivní, důchodce, zdravotně postižené.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane ministře, pane poslanče, pane poslanče, Vy jste položil jasnou otázku, pane ministře, jasná odpověď. Kde jste složil těch 70 miliard?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Jasná odpověď. Zaprvé to je číslo, na kterém se shodují všichni ekonomičtí analytici, já ho nebudu specifikovat, shodují se na něm...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Zkuste ho upřesnit.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Shoduje se na něm Evropská komise, shoduje se na něm OECD. Je to zaprvé nárůst v oblasti státní sociální podpory, kde je to nárůst z 34 na 54 miliard. Za další je tam nárůst v oblasti důchodů, nejenom valorizace, ale i díky nárůstu...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Tak důchody, tak to už potom...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ale to je v pořádku. Já taky neříkám, že všechny ty výdaje jsou neoprávněné.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Pokračujte.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Jsou tam další sociální dávky, které se zvýšily v oblasti sociální péče, v oblasti porodného. Jsou tam částky, které se také týkají systému hmotné nouze apod.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Konkrétní čísla, abysme to mohli sečíst, těch 70 miliard. Já tvrdím, že to není víc než 25 miliard, pokud do toho nebudeme počítat valorizaci důchodů.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
A důchody předpokládám, že chcete valorizovat.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Je to 68 miliard a konstatuje to analytický materiál, který byl dokonce předložen vašemu ministru financí panu Sobotkovi na jaře loňského...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Ale Vy jste teď prokázal svoji nekompetenci.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne, ne, ne.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Vy nejste schopen, nejste schopen tady říct: Těch 70 miliard je tvořeno těmito položkami. Nejste to schopen říct a mě to hrozně mrzí, mě to hrozně mrzí.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Jsem to schopen říci, jsem to schopen říci.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče, zkuste ale Vy odpovědět na otázku, když vy jste ve své Agendě 2010 říkali, že je potřeba ty reformy udělat, jak jste najednou přišli na to, že žádné reformy potřeba nejsou a že vlastně všechno je v pořádku.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Tak jednak Agenda 2010 bylo mrtvé dítě už při svém narození a byl to prostě materiál, který...

Petr Šimůnek, moderátor:
Promiňte, to je materiál vaší strany.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Ale počkejte, tady přece nevládne sociální demokracie, tady vládne ODS společně se svými souputníky a se svojí hvězdnou pěchotou.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče, prosím, odpovězte mi na otázku: Jak jste změnili ten názor od toho materiálu Agenda 2010, kde říkáte: Je potřeba dělat reformu...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Ne, Agenda 2010 není žádný oficiální materiál.

Petr Šimůnek, moderátor:
... a teď už není?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Ale nezlobte se, sociální demokracie má svůj program a ty věci, které teď předkládá tato vláda, jsou naprosto v rozporu s programem sociální demokracie. A jestliže pan ministr si na svých stránkách vyvěšuje návrhy ODS, které předkládala při těch jednáních, a vydává je za nějaké návrhy sociální demokracie, jednak je to, jednak je to, pane ministře...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
To jsou návrhy, na které jste kývli.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem Vám do toho taky nehovořil. Jednak je to zneužití Vašeho úřadu, ministerstva, kde provádíte politickou propagandu ODS, což já bych si v životě nikdy jako ministr nedovolil. Pokud si to dáte na vaše stránky ODS, je to Vaše věc. Ale Vy zneužíváte, jako veřejný činitel a ministr zneužíváte stránek ministerstva k propagandě politické, která navíc není pravdivá. A já bych byl rád, kdybyste tyhle podpůrné vaše jakoby argumenty odstranil.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče, já se zeptám...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Takže buď stůjte si za svým a nebuďte zbabělec, řekněte jasně, co Vy chcete.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče, pane poslanče, já se zeptám znovu na tu stejnou otázku jinak: Vy tvrdíte, že žádná reforma sociálních výdajů v tuto chvíli není nutná?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
My jsme reformy začali a říkáme, že by měly pokračovat, ale měly by být sociálně citlivé a nikoliv to, co předvedla ODS a zelení a KDU, protože schválili reformu jako celek. Já uvedu příklad: Na nemocenské tak, jak tady tvrdí pan ministr, za prvních 14 dní lidé přijdou s průměrným výdělkem, to jsou ti, kteří pracují, pane ministře, nikoliv ti, kteří nepracují. A Vy jste neuvedl jediný příklad, kde ušetříte na těch tzv. nefachčencích, o nichž hovoříte. Zkuste specifikovat, kolik peněz a kterých lidí se to týká. Ale Vy bohužel tady ušetříte na prvních 14 dnech tisíc korun, na dalších, když ten člověk bude marodit 30 dnů, tak ušetříte 2000 na lidech, kteří ale poctivě pracují, kteří jednou za čas onemocní a budou potřebovat to zajištění.

Petr Šimůnek, moderátor:
Čili tedy vůbec nesouhlasíte s tím, aby ty tři první dny byly bez peněz?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Vždyť ty lidi musí taky platit nájmy, musí žít rodiny apod.

Petr Šimůnek, moderátor:
Vy jste sami, sociální demokracie sama v těch prvních třech dnech škrtla tu nemocenskou na 25 % proti původnímu stavu. Nesouhlasíte tedy s tím dalším krokem?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Ty změny, které byly provedeny v oblasti nemocenské, byly sociálně vyvážené, byly dohodnuty se sociálními partnery. A pokud já vím, tak s těmi změnami, které navrhuje tato vláda, sociální partneři nesouhlasí a vyvolávají sociální nesmír v této zemi. A to já, to myslím si, že je zásadní problém, protože to ohrožuje i hospodářský růst, který opět za první čtvrtletí se ukazuje, že je rychlejší, než byl předpoklad 6,5 %. A dokonce ukazuje to, že ačkoliv tato vláda nic nedělala, tak hospodářský růst roste.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane ministře, pokud si nevezmete slovo, Zdeněk Škromach Vám ho nedá.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, já očekávám, že od toho jste tady Vy jako redaktor. Já jsem slušně vychovaný člověk, já proto nebudu skákat do řeči, přestože je to záplava jenom klišé. Já musím říci jednoznačně: zaprvé vy sami jste snížili v prvních třech dnech nemoci ten vyměřovací základ...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Hovořte o tom, co děláte vy.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
... o 25 %. My děláme pouze podobný krok, který zavádí třídenní karenční lhůtu, která je zavedena ve dvanácti z patnácti starých členských zemí EU, čili je to naprosto standardní opatření. A znovu opakuji: Míra pracovní neschopnosti na českém pracovním trhu je nejvyšší v EU a je výrazně vyšší, než je u zemí s námi srovnatelných, které mají ale horší zdravotní stav obyvatelstva.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Systém nemocenského pojištění je vůbec nejrozsáhleji zneužívanou sociální dávkou u nás, to zaprvé. Za druhé ta opatření...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Jistě a pokud...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
... ta opatření, která pro vládu celý systém sociálních dávek se systémem trhu práce, tak jsou jednoznačně namířena vůči těm lidem, kteří zneužívají tento systém. Dnes je prostě evidentní, že je tady významná část našich spoluobčanů, kteří žijí z toho, že pobírají sociální dávky a současně pracují načerno.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Zkuste to kvantifikovat, zkuste to kvantifikovat.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Odborné odhady mluví, že se jedná až o 150 tisíc lidí, kteří pracují tímto způsobem.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Kolik na nich ušetříte?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ušetřit jde na podporách.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Spočítejte mi to.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Jde to přesně spočítat. Jedná se o úsporách v řádech miliard, které ušetříte na...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Vy byste jim nevyplatili nic.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
... ne, na pasivní politice zaměstnanosti a sociálních dávkách v oblasti systému hmotné nouze a státní sociální podpora.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Řádově do jedné miliardy, do jedné miliardy.

Petr Šimůnek, moderátor:
Vypadá to tady trošku jako... Vypadá to tady...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, řádově se jedná o částky vyšší než pět miliard. Jsou to velmi významné částky, které protékají naším sociálním systémem, vůči lidem, kteří... Za další: Já jsem měl...

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, vypadá to tady trošku jako zkouška z matematiky, kdy Zdeněk Škromach je profesor a Vy jste žák a máte počítat. Pánové, pojďme se dostat kousek dál.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já mám doktorát z fyziky, takže já se počítání nebojím. Počítání je způsob mého myšlení, takže já s tím nemám vůbec žádný problém. Za další...

Petr Šimůnek, moderátor:
Má ho ale Zdeněk Škromach.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
On je fyzik? Nevím...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem měl vždycky z matiky jedničku, ale to není podstatné.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
... z matematiky, takže... No, nebojím...

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, pojďme zkusit, pojďme zkusit trošku počítat. Vy svůj vládní batoh, jak tomu říkáte, ponesete do parlamentu. A teď to nevypadá ale, že nemáte... To, že nezvedne ruku Zdeněk Škromach a komunisté, to se dá asi předpokládat. Říkám to dobře?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
To je celkem jistota.

Petr Šimůnek, moderátor:
Tak. Ale u vás, ve vašem vlastním táboře je dalších možná deset lidí, kteří pořád lavírují, jestli tu ruku zvednou, nebo ne. Jak myslíte, že to nakonec dopadne? Přesvědčíte ty lidi, kteří teďka říkají, že mají výhrady a že pokud něco neuděláte, tak tu ruku nezvednou?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Jedinou alternativou těchto kroků, které jsou nezbytné, znovu opakuji, jinak se nám úplně vymknou veřejné finance z kontroly a v roce 2009, a já to tady opakuji potřetí a je to nesmírně závažné, budou příjmy státního rozpočtu nižší než povinné výdaje ze zákona. To je nesmírně závažný fakt.

Petr Šimůnek, moderátor:
Co když na to ti poslanci, kteří nechtějí zvednout ruku, nebudou slyšet?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
A já jsem přesvědčen, budeme intenzivně jednat, budeme argumentovat, já jsem přesvědčen, že tento vládní návrh získá podporu v Poslanecké sněmovně, protože jeho jedinou alternativou je neudělat nic.

Petr Šimůnek, moderátor:
Nemáte strach, že byste nepřesvědčil těch sedm, osm, deset lidí, kteří z ODS i KDU-ČSL nechtějí hlasovat s vámi?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Znovu opakuji, budeme, budeme, budeme intenzivně jednat, budeme přesvědčovat, budeme klást argumenty na stůl. A znovu opakuji: Jedinou alternativou tohoto kroku jsou žádné změny.

Petr Šimůnek, moderátor:
Moje otázka byla, jestli máte strach, nebo ne, jestli tito lidé mohou položit vaši reformu.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Politika není o strachu. Samozřejmě, pokud je někdo rozhodnut položit tuto vládu a způsobit rozpad veřejných financí a je k tomu pevně odhodlán, no, tak s tím neuděláme nic. Ale znovu opakuji: Nutnost provést tyto stabilizační kroky dneska uznává Evropská komise, Světová banka, Mezinárodní měnový fond. Ještě donedávna to uznávala i sociální demokracie, která mluvila...

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
... o vzácné chvilce k provedení nezbytných reformních kroků. Dneska to popírá.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, teď máte každý půlminutu na to, abysme toto emocemi nabité téma shrnuli. Zdeněk Škromach, půlminuty.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že je to celkem jasné, protože pokud by tady skutečně byla potřeba stabilizovat veřejné finance a myslela to tato vláda hvězdné pěchoty skutečně doopravdy, pak by nepodřezávala příjmy veřejných rozpočtů řádově o desítky miliard a neříkala, že musí ušetřit 30-40 miliard na rodinách s dětmi, na těch aktivních, kteří pracují, na důchodcích, na zdravotně postižených. Já myslím, že by pan ministr neměl být zbabělec a měl by to jasně přiznat, že jeho vláda skutečně nic nedělá pro zaměstnanost.

Petr Šimůnek, moderátor:
Gong, půlminuty. Půlminuty pro Petra Nečase.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já musím jednoznačně říci, že změny, které jsou např. v daňové oblasti připraveny na příští rok, nepodsekávají příjmy státního rozpočtu. Budeme-li tyto nezbytné změny více a více odkládat, tak potom ty změny, které bude muset provést jakákoliv vláda v jakémkoliv politickém složení, a Vy se jenom teď tváříte najednou, že nejsou potřeba, ještě před několika měsíci jste také říkali, že budou potřeba, tak budou muset být o to tvrdší, to zatažení za záchrannou brzdu bude muset být o to razantnější. Teď je ten pravý čas udělat tyto reformy, je doba ekonomického růstu, jsou prováděny sociálně citlivě ve prospěch rodin s dětmi.

Petr Šimůnek, moderátor:
Gong, gong vzal, slovo Petrovi Nečasovi a taky nás posunul k dalšímu tématu. To bude mj. o tom, jak se sociální reforma a sociální výdaje dotknou např. týraných dětí anebo handicapovaných lidí, kteří mají trochu pocit, že se na ně zapomíná.

Autor
Devítiletá Karolínka je po mozkové obrně odkázána na péči svých rodičů. Ti ji vozí do speciální školy a samozřejmě se o ni starají, krmí ji i přebalují.

Matka Karolínky:
Na základě nového zákona o sociálních službách my vlastně dostáváme nebo Karolínka dostává příspěvek na péči, v současné době je to 9000 korun.

Autor
Z těchto peněz je třeba zaplatit asistenta ve škole, kterého dřív hradil úřad práce v rámci veřejně prospěšných prací. Asistent bere v průměru 70 korun za hodinu.

Matka Karolínky:
Tam už se samozřejmě dostáváme na částky, kdy valnou většinu toho příspěvku na péči potom rodiče dají asistentovi.

Autor
Ale Karolínka potřebuje i jiné věci, třeba stůl na učení a židli, ty stojí 30 tisíc. Navíc tyto pomůcky jsou nyní v 5 % sazbě DPH, reforma je ale posune až do 9 %.

Matka Karolínky:
Stoprocentně přijde doba, kdy budeme potřebovat zvedák do vany, kdy budeme potřebovat toaletní židli a další, další věci. Uvažovali jsme i o chodítku. Ty pomůcky jsou poměrně, řekla bych, nelevné.

Autor
A další zásek do rozpočtu přinesou poplatky u lékaře a za recept. Karolínka musí chodit nejen k praktickému lékaři, ale také k neurologovi a ortopedovi a pravidelně bere léky.

Matka Karolínky:
Když bych nebyla vdaná, tak si myslím, že bysme tak zaplatili jídlo a zaplatili, dejme tomu, chod domácnosti, ale že bych si mohla dovolit kupovat Karolínce služby nebo že bych si mohla dovolit kupovat jí pomůcky, to bych asi nemohla.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, viděli jsme jeden konkrétní příběh jedné rodiny. Podle Vás bude sociální reforma znamenat zhoršení, nebo zlepšení situace pro lidi handicapované nějakým způsobem? Minuta pro Zdeňka Škromacha.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Myslím, že je důležité zdůraznit, že vlastně od Nového roku platí nový systém sociálních služeb, na kterém se průřezově vlastně shodly všechny politické strany v parlamentu. Ten systém teďko nabíhá, bude potřeba určitým způsobem nastavit parametry toho systému tak, aby nedocházelo k tomu, že prostě pro určité skupiny lidí se zdravotním postižením budou některé služby nedostupné. A já předpokládám, že pan ministr bude hovořit taky o tom, aby vlastně rodiny, které, vlastně některé budou mít příjmy, nebo řekněme, výdaje navíc např. v oblasti zdravotnictví, což mi píšou třeba maminky, že budou muset platit u lékaře, budou muset platit za pomůcky apod., tam je potřeba hledat způsob, jak vlastně zajistit to dofinancování. A myslím, že kromě příspěvku na péči, a tady já musím nesouhlasit s tím, aby, že tedy mají rodiče platit asistenta, osobního asistenta ve škole, to je povinnost školy a zřizovatel školy by měl tyto služby zajistit, já myslím, že v tom se i s panem ministrem shodneme. A pokud...

Petr Šimůnek, moderátor:
Gong Vám vzal slovo. Petr Nečas a jeho minuta. Zhorší, nebo zlepší se situace lidí po té sociální reformě, těch handicapovaných?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Je skutečností, že na ně větší dopad než tato sociální reforma má vytvoření nového systému sociálních služeb tak, jak řekl pan předseda Škromach, který tady platí od 1. ledna. My samozřejmě tam identifikujeme celou řadu problémů a bude snahou politické reprezentace, a tady právě doufám, že to nebude politicky konfliktní téma, naleznout lepší fungování toho systému. Ten systém byl pouze nakročením správným směrem. Ale rozhodně to není jeho definitivní podoba. Dneska se např. ukazuje, že příspěvek na péči, kde jsme oba dva předpokládali, že bude stačit devět miliard korun, ve skutečnosti bude potřeba letos deset až možná dvanáct miliard korun. Musíme změnit celý dotační titul. My chceme posílit právě i příspěvek na péči toho třetího a čtvrtého stupně, což by se týkalo právě i této holčičky, další finanční částkou, která by se přesunula z těch dotačních titulů. A tento systém bude potřebovat prostě další reformní kroky, z nichž některé mimochodem jsou obsaženy již v tomto vládním balíčku.

Petr Šimůnek, moderátor:
Tak necelá minuta. Pánové, možná základní otázka: Neměla by se celá reforma sociálních výdajů udělat právě proto, aby tito lidé měli peníze od státu a nedostávali je lidé, kteří je vůbec nepotřebují?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že to je základní smysl všech reformních etap, které my děláme, protože nemocí našeho sociálního systému je to, že zaprvé je zneužíván významnou částí našich spoluobčanů a za druhé, že...

Petr Šimůnek, moderátor:
Říkáte 150 tisíc lidí, že bere dávky, které by nemuselo?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, 150 tisíc lidí podle analýz, které máme, tak jsou lidé, kteří kombinují pobírání sociálních dávek, vykazují se jako nezaměstnaní, s prací načerno a docela mají slušné čisté příjmy, čili o tuto specifickou kategorii se jednalo. Za další... To je tedy první nemoc našeho sociálního systému. Druhá nemoc našeho sociálního systému je, že zbytečně směřuje finanční částky i k lidem, kteří např. tyto sociální podpory vůbec nepotřebují. To byl právě případ i přídavků na děti u některých nadprůměrných příjmových kategorií, kde je opravdu lepší...

Petr Šimůnek, moderátor:
Vy jste také dostával přídavky na děti, nebo ne?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Budete se divit, naše rodina až donedávna měla nárok na přídavky na děti, já jsem si o ně samozřejmě nikdy nepožádal a znám celou řadu dalších podobných rodin. Ale tady se jedná o to, že zbytečně se opravdu plýtvá na případy lidí, kteří ve skutečnosti ty sociální dávky ani až tak nepotřebují. A my se musíme zaměřit právě na reformu např. i systému sociálních služeb. Máme trošku handicap, a teď myslím celá politická reprezentace, v tom, že ten systém funguje teprve od 1. ledna, že je nový, že přináší některé myšlenky typu, že peníze jdou za klientem toho sociálního systému, aby mu umožnily nakupovat si tu sociální službu, resp. si ji zaplatit u vlastní rodiny. A my po prvních zhruba čtyřech měsících máme první údaje, které některé z nich jsem tady zmínil, tzn. že ten příspěvek na péči ve skutečnosti bude v řádech miliard stát více, než jsme počítali. Mimochodem to musíme započítat i potom do těch sociálních mandatorních výdajů. A za druhé...

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
... jenom, pokud mi dovolíte, se ukazuje, že např. až polovina těch žádostí o příspěvek na péči je právě ten první stupeň, tzn. ty 2000 korun jdou bohužel, významná část klientů to nebere jako prostředky na nákup sociálních služeb, ale spíše jako prostředky, které nějakým způsobem slouží ke zvednutí čistých příjmů.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče, souhlasíte s tou myšlenkou, že by se mělo omezit vyplácení dávek některým lidem, aby byly peníze na podobné případy, který jsme viděli?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Ne některým lidem, ale lidem, kteří aktivně si nehledají práci, pokud mohou pracovat. A to vlastně umožňuje nový systém, který byl zaveden od Nového, letošního roku. Samozřejmě se můžeme přít o to, jestli ten systém má být přísnější, nebo méně přísnější. Ale já jsem...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Musíme ho vyhodnotit samozřejmě.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že vždycky záleží na lidském činiteli, který samozřejmě vyhodnocuje tu situaci. A to, co... Já jsem přesvědčen a nejenom já, ale i odborníci, že např. právě i v oblasti sociálních služeb, ale i boje s, řekněme, tady s tím zneužíváním nebo využíváním toho systému je posílení terénní práce, protože ty lidi musí být v tom terénu, oni musí vědět o těch lidech a teprve pak vyplácet sociální dávky. A to ten nový systém umožňuje. Čili zase je potřeba jej po půlroce, po roce vyhodnotit, říct, jak funguje. A tady hledat racionální řešení. Já myslím, že ubíjet se o tom, kdo víc bude tvrdý na lidi, kteří prostě jsou v sociální nouzi, to asi by nemělo být předmětem tohoto.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, v každém případě...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Jenom možná uvedu jeden příklad. Ukazuje se a ten systém tak, jak byl zavedený, že je správný, protože např. dostávají příspěvek na péči lidé, kteří třeba léta čekají na umístění v domově důchodců. A na druhé straně se ukazuje, že do domova důchodců např. nebo do sociálních ústavů byli umisťováni lidé, kteří tu péči vlastně až tak nepotřebují. Potom samozřejmě se dostávají ty ústavy do problémů, kdy vlastně na příspěvku na péči nevyberou, protože ty lidi jsou třeba v jedničce, ve dvojce, a tím pádem mají nižší...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Anebo vůbec dokonce nemají žádný příspěvek na péči.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Anebo nemají vůbec nic.

Petr Šimůnek, moderátor:
Množí se případy nebo příklady, kdy možná v souvislosti s tímto zákonem spousta ústavů, spousta charitativních organizací, které poskytovaly nějaké služby, je nemůžou poskytovat, protože od ministerstva nedostávají peníze. Je to důsledek čeho?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Je to důsledek toho, že se tady spustil nový systém, který je nesmírně finančně náročný, neobsahoval určité zpětnovazební prvky. Já to uvedu na konkrétním příkladu. My jsme původně všichni, a teď musí říct bez ohledu na politickou příslušnost, počítali, že do toho systému z hlediska dotací, a o těch Vy teď mluvíte, bude potřeba dát zhruba 4 mld. Kč. My jsme nakonec provedli to, že vláda navýšila tyto výdaje o další miliardu a půl a v Poslanecké sněmovně jsme převodem z nemocenské převedli další 3 mld. Kč. To znamená, že v tomto systému je včetně toho příspěvku na péči, kde se původně předpokládalo, že bude 13 mld. Kč, tak je 17,5.

Petr Šimůnek, moderátor:
Kde je tedy chyba, že třeba olomoucká nebo přerovská charita musí rušit převozy vozíčkářů a nemá na to peníze.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Chyba je v tom, že musí proběhnout restrukturalizace systému sociálních služeb. Něco tady naznačil pan kolega Škromach, tzn. že velmi často třeba v těch lůžkových zařízeních nebo v pobytových zařízení jsou lidé, kteří ve skutečnosti žádný příspěvek na péči nepobírají. A pak to samozřejmě tomu zařízení, tyto prostředky z příspěvku na péči, chybí. To je první problém. A druhý problém je, že nám z toho systému ty peníze odtékají mimo sociální služby. Tzn. jestliže je prakticky každý druhý příspěvek na péči...

Petr Šimůnek, moderátor:
Co s tím uděláte, aby se to tak nedělo?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Některé věci jsou zahrnuty právě již v tomto vládním balíčku, tzn. nutnost prokazovat použití tohoto příspěvku na to, že opravdu byly použity pro péči o toho člověka, že to nebylo pouze zvednutí si příjmů o 2000 korun třeba u toho prvního stupně. Za další...

Petr Šimůnek, moderátor:
Čili bude muset dokládat, co s těmi penězi udělal.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Musí být schopen doložit, že buďto se blízký rodinný příslušník nebo někdo o něho postaral, že nakoupil některé sociální služby. Jsou tam opatření typu, že příspěvek na péči se nebude vyplácet např. tehdy, když je zajištěna lůžková péče např. hospitalizací déle než měsíc, což v současné době nejde, tam dál prostě běží prostě tento příspěvek na péči, celá řada dalších kroků. Ale já jsem přesvědčen, že této tématice věnuje jakákoliv politická strana dostatečnou pozornost na to, abychom byli schopni naleznout politickou nekonfliktní shodu nad řešením.

Petr Šimůnek, moderátor:
Není to spíš tak, není to spíš tak, že právě tito lidé, protože je jich relativně málo, nemají, nejsou tolik slyšet a neumí se tolik bránit, takže od státu dostávají jednu ťafku za druhou?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, já musím říci, že zaprvé tito lidé jsou velmi efektivně zastupováni střechovými organizacemi, např. Národní radou zdravotně postižených, že je tady velice intenzivní jednání, že je tady vládní výbor pro zdravotně postižené. Umí se ozvat. Já jsem přesvědčen o tom, že musíme provést další kroky, které povedou k pozitivním změnám v tom systému sociálních služeb. Znovu opakuji to Číslo - Do toho systému se nalilo proti předpokladům o 4,5 mld. Kč více. A my jsme přesvědčeni, že v příštím roce, pokud neuděláme některé kroky, tak že bude potřeba dokonce 20 miliard, čili nebude stačit ani těch letošních 17,5 miliardy. A tam se právě musíme shodnout na tom, jaké opatření učinit v oblasti příspěvku na péči i v těch dotačních titulech.

Petr Šimůnek, moderátor:
Dohodnete se, pane poslanče?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já doufám, že jo, protože je to v zájmu samozřejmě asi těch, ono jich není tak málo, asi 900 tisíc lidí, kteří v tom systému jsou. Právě to zavedení...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Máte 460 tisíc zdravotně postižených, čili to je hodně.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
To zavedení těch, toho příspěvku vlastně teprve konečně mapuje ten systém, protože mnozí lidé, kteří např. čekali, jak jsem říkal, na umístění v tom zařízení, tak např. nedostávali téměř žádné zajištění. Dneska dostávají příspěvek a mohou si zajistit odpovídající péči.

Petr Šimůnek, moderátor:
Podle Vás jsou na tom lépe, než byli předtím?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Ale já myslím, že tady jedna věc je, a to asi by bylo dobré možná, pane ministře, zdůraznit, protože mi píšou např. maminky právě s malými dětmi, které o ně celodenně pečují a oprávněně, tak jestli oni budou taky prokazovat, že o to dítě pečují, ačkoliv se mu musí celý den věnovat, jo? A mají z toho docela obavy, protože samozřejmě, že taková ta byrokracie vždycky funguje. A já myslím, že by bylo asi dobré říct na rovinu a jasně, že prostě jsou, že by to mělo být používáno pouze tam, kde bude docházet skutečně k pochybnostem.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Kde bude docházet k opakovaným pochybnostem, přesně, přesně. Takto je to i naformulováno. Jednoznačně.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, pojďme, pojďme, tak, pánové, pojďme teď obrátit trošku list k věci, která vzrušuje nebo vzrušovala veřejné mínění v posledních dnech a týdnech - případ týraného malého Ondřeje. Nechci se věnovat tomu, jestli existuje Anička, nebo ne, protože myslím, že to neví v tuto chvíli nikdo. Nicméně, pane ministře, Vy jste chtěl, Vy chcete kvůli tomu měnit zákony a chcete zřídit nový úřad, který by měl na starosti tyto věci.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne.

Petr Šimůnek, moderátor:
Ne?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
V žádném případě tomu tak není. To, co my chceme, je zreformovat sociální správu. A ty přípravné kroky byly činěny již nebo některé analýzy již minulými vládami, takže dnes je...

Petr Šimůnek, moderátor:
Čili může za ně Zdeněk Škromach?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, to v žádném případě. My jsme tento záměr ohlásili daleko dříve, než vypukla tato konkrétní kauza.

Petr Šimůnek, moderátor:
Počkejte, Vy jste ale řekl, že má vzniknout speciální úřad, který by měl na starost zaměstnanost, sociální věci a ochranu dětí.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ano, ale to jsme ohlásili již před několika měsíci, to jsme neohlásili...

Petr Šimůnek, moderátor:
Akorát Vás nikdo neslyšel.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, pane redaktore, např. na prezentaci reforem v Jaltě 3. dubna zazněla tato slova, na x dalších prezentacích. Můžeme ukázat výtahy z citací z tisku z minulosti. Nebylo to mediálně sexy, proto se tomu nikdo nevěnoval.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pojďme k podstatě, co by takový úřad měl pro malého Ondřeje udělat.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, já chci ještě zdůraznit jednu věc. U nás je ten problém, že dříve sociálně právní ochranu dítěte vykonával stát prostřednictvím svých institucí, okresních úřadů. Pak tato kompetence přešla na obce pověřené a samozřejmě mimochodem tam ubylo zhruba 20 % pracovních míst. To znamená, že my v prvé řadě potřebujeme posílit terénní sociální práci s těmito rodinami s problémy, zavést systém, že primárním úkolem a cílem je poskytnout pomoc této rodině a naleznout jí asistenci - samozřejmě s výjimkou těch případů, kdy jsou tam týrané děti, to je něco jiného. A za třetí je tady ten systém nesmírně roztříštěný. Třeba v této konkrétní kauze...

Petr Šimůnek, moderátor:
Proč na to potřebujeme další úřad? Mně se zdá, že pokud politici mají problém, tak vymyslí další úřad.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, Vy to pořád posunujete do polohy, která prostě není. Ten problém je takový, že současná...

Petr Šimůnek, moderátor:
A má vzniknout úřad, nebo ne?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
... že současná sociální správa je nesmírně komplikovaná. Já Vám uvedu konkrétní příklad.

Petr Šimůnek, moderátor:
Chápu, ale má vzniknout nový úřad, nebo ne?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ale ne kvůli tomuto, on má vzniknout proto, že u nás některé agendy vykonávají pověřené obce, některé agendy vykonávají obce s rozšířenou působností, některé agendy vykonávají úřady práce. To je nesmírně komplikovaný systém.

Petr Šimůnek, moderátor:
Zkuste mi spíš vysvětlit, co tedy, jestli by ten, to opatření, které chystáte, zamezilo tomu, co se stalo.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
My chceme, aby systém sociálně právní ochrany dítěte na sebe plně převzal stát, aby to nebyl systém, který my pouze metodicky řídíme prostřednictvím metodických pokynů, ale aby to byl jednotný, organizovaný systém po celém území ČR, který mimochodem v případech, jako je tento, kdy ta rodina se stěhuje, velmi často mění místo bydliště, kde mají odlišné místo pobytu od místa trvalého pobytu, kde je pak velmi těžké pro ty místně příslušné orgány sociálně právní ochrany dítěte, kteří jsou zaměstnanci městských úřadů, je sledovat v jiném obvodu, kde se začíná sociálním šetřením úplně znovu, tak my chceme vytvořit jednotný řízený systém sociálně právní ochrany dítěte, který zajistí efektivnější ochranu práv dětí.

Petr Šimůnek, moderátor:
Znovu: Podle Vás to, co chystáte, by pomohlo v tomto konkrétním případě?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem přesvědčen, že minimálně by mohlo pomoci v tom, že by byl lepší tok informací mezi těmi jednotlivými koncovými úřady v případě, kdy ta rodina několikrát se hýbala z místa na místo, kdy dokonce se pokoušela v úplně jiných městských obvodech anebo městech získat kontakt s orgány sociálně právní ochrany dítěte.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ale nevidíme řešení v tom, že se jenom zřídí úřad. To je jeden ze součástí komplexnějšího řešení, kde ten základ...

Petr Šimůnek, moderátor:
Zvenku to tak vypadalo.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ne, my jsme jednoznačně řekli, že základ musí být v silnější sociální terénní práci, v posílení této záležitosti.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pane poslanče, souhlasíte s tímto opatřením kvůli tomuto, ne jenom kvůli tomuto případu, ale tento případ na to vnesl nové světlo?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že ten případ je příliš medializován a že skutečně je kolem toho vytvářena určitá aureola, která tam nepatří. Prostě v zájmu dítěte je, aby tyhle věci se skutečně odehrály v jeho prospěch a nikoliv to mediální, to, co je kolem.

Petr Šimůnek, moderátor:
Vyznáte se v tom případu ještě?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
No, to je právě ten problém, že těžko dělat závěry ve chvíli, kdy vlastně ty závěry vlastně nejsou.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Nejsou ještě.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
A já myslím, že i pan ministr naznačil to, že aby bylo možné vlastně zanalyzovat případně i efektivní kroky v rámci ať už postupů, stejně tak systému nebo vyhodnotit, jestli ten systém, nebo jestli je potřeba měnit některé zákony apod., můžeme na základě pouze vyhodnocení toho konkrétního případu, protože jsou tam různé podivnosti jako. A docela mám pocit, že to bude spíš otázka policie než sociální...

Petr Šimůnek, moderátor:
A souhlasil byste s tím opatřením, které navrhuje teď ministerstvo pod Petrem Nečasem?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
To je více opatření.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já jsem rád, že tedy se to vyjasňuje v tom, že úřad ten případ nebo tu situaci neřeší, že je potřeba posílit terénní práci, v tom se asi shodneme. A otázka samozřejmě bude potom jakým způsobem. Dneska vlastně i ty pověřené obecní úřady nebo městské vykonávají vlastně výkon státní správy, čili ten tlak tam je. O tom, jestli budou převedeny, předpokládám, že to vlastně, by byly vlastně současné úřady práce, které už dneska spravují státní sociální podporu, tak že by... Ta diskuse tady je a předpokládám, že je to předmět, který bychom mohli věcně řešit. A bylo by nejhorší, pokud by tato věc se řešila nějak ideologicky nebo podobně.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Přesně, přesně. To je technický problém.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, v každém případě chvilku to vypadalo, že díky té medializaci toho případu se někteří politici chtějí taky zviditelnit a zvýraznit, že pro malého Ondřeje teď oni něco udělají. Sám pan premiér řekl, že se musí změnit systém kvůli tomu případu.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ale já považuju za přirozené, jestliže je tady určitý problém, který jitří naši veřejnost, prostě každý v této zemi prakticky je buďto rodičem nebo prarodičem. A samozřejmě, že já jsem přesvědčen, že z lidského hlediska se to dotklo drtivé většiny našich spoluobčanů. A je přirozené, že se očekává i určité stanovisko od hlavy exekutivy v této věci. Čili to je...

Petr Šimůnek, moderátor:
Není to trochu populismus, když jsou ty články na prvních stránkách?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Pan redaktore, někdo může říct, že ano. Ale ve chvíli, kdy by se pan premiér nevyjádřil, tak zrovna tak ti samí redaktoři, možná i Vy byste se mě teď ptal: Co říkáte tomu, že se k tak závažné věci pan premiér vůbec nevyslovil?

Petr Šimůnek, moderátor:
Zeptal bych se Vás a Vy máte odpovědět.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
No a já Vám vysvětluju, že někdy to vypadá, že ať politik udělá tak, nebo tak, vždycky udělá špatně.

Petr Šimůnek, moderátor:
Vy jste Mirka Topolánka kritizoval přesně za tohle.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Tak já myslím, že to je, ta otázka právě je v tom, že jsou v tom emoce. A samozřejmě, že asi zřejmě pan premiér reagoval trošku pod tlakem emocí. Ten základ je v podstatě dělat závěry na základě skutečně nějaké analýzy.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Přesně.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
A dělat změny zákonů by se nemělo na základě nějakých emocí, které jsou vytvořeny mediálně, a to mnohdy ještě bulváry.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
My chceme celý ten případ velmi pečlivě zanalyzovat, aby právě odhalil případné...

Petr Šimůnek, moderátor:
Dokdy?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Ve chvíli, kdy bude už ukončeno policejní šetření, aby odhalil případná slabá místa systému sociálně právní ochrany dítěte.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, pojďme k dalším tématům, divácké téma, divácké dopisy a maily. Paní Vlasta Konečná z Kolína: Nevím, jestli se ještě někdo vyzná v tom, kdy máme jít do důchodu. Můžou nám politici říct, co na nás chystají do budoucna? Nevíme, kolik paní Vlastě Konečné je, ale zdá se, že neví, v kolik má jít do důchodu, ne v kolik, v kolika, v kolika letech půjde do důchodu. Co chystá ODS a důchodová reforma?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Já bych chtěl zdůraznit, že důchodová reforma by měla být záležitostí, která by měla získat širší podporu politických sil, tzn. nikoliv záležitostí pouze té nebo oné jedné strany, která je momentálně ve vládě. Proto také my od počátku, co jsem se stal ministrem práce a sociálních věcí, velmi intenzivně v této věci komunikujeme. Všechny politické strany včetně sociální demokracie dostaly kompletní materiály, které jsou v této věci připravovány pro ministerstvo. Vláda se usnesla na tom, že navrhne vytvoření komise, ve které budou zastoupeny všechny sněmovní strany tak, aby už mohla projednávat tato komise konkrétní podobu první etapy reformy důchodového systému.

Petr Šimůnek, moderátor:
Kdy se paní Konečná dozví, v kolika půjde do důchodu?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
No, tak je nějaký stav, který říká, že po roce 2017 to bude v 63 letech. A ten návrh, který teď společně diskutujeme a kde, jak jsem pochopil, je souhlas sociální demokracie, by byl, že by se pokračovalo v tom prodlužování věku odchodu do důchodu tak, aby po roce 2030 se odcházelo v 65 letech.

Petr Šimůnek, moderátor:
Souhlasíte s tím?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Ovšem...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
S tím, že by byla pružná hranice odchodu do důchodu.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Tak, za podmínky, že by lidé mohli odejít až pět let před důchodem v podstatě na tzv. předdůchod...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
O tom se budeme...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
... připojištění a další věci, čili aby nenastala situace, že člověk udřený např. u soustruhu nebude moci odejít dříve do důchodu a bude muset nějakým způsobem mít problém.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Bude tam pružná hranice a v těch konkrétních parametrech se budeme...

Petr Šimůnek, moderátor:
Čili blíží se shoda o tom?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Ale pokud jde o tu... Já myslím, že tady je asi shoda vždycky. Vždycky to je otázka politických jednání a ta jednání teď vlastně po volbách zatím nezačala. My doufáme, že tedy komise začne fungovat. Ale bylo by dobré, aby ty výsledky byly co nejdříve, protože vždycky, když se přiblíží volby, tak se těžko dělají nějaká opatření. A potom to končí některými populismy a nechci tady připomínat tisícovku na důchody od ODS, která slíbila důchodcům. Ale to...

Petr Šimůnek, moderátor:
Ale Vy tedy souhlasíte s tím, aby vznikla komise a...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
V případě jednotné sazby DPH...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Bylo by to vlastně navázání na tu Bezděkovu komisi, která fungovala, myslím si, že, dobře, i ty výsledky byly. A pokud jde o tu paní, tak záleží, kolik je jí let, samozřejmě jestli měla děti, to jsou věci, které jsou důležité pro tu... Čili...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
To bychom museli znát tak, abychom to byli schopni...

Petr Šimůnek, moderátor:
Jeden konkrétní příklad: Myslíte si, že je správné, když starobní důchodci musí ze svého důchodu živit svého syna, který nemůže hlavně kvůli svému věku - přes 50 let sehnat práci? Pan Vinklář z Kojetína bydlí u svých rodičů, kterým je 85 let, a oni ho musí živit, protože nedostane žádné jiné sociální dávky, protože je nezaměstnaný a je mu přes 50 let.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Tak to je otázka zákona o hmotné nouzi, který přesně definuje okruh tzv. společně posuzovaných osob. A mj. i toto by mělo vytvářet větší tlak na to, aby tady byla větší snaha...

Petr Šimůnek, moderátor:
Ale je normální, aby stát chtěl, aby tohoto člověka živili 85letí důchodci?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Nejde o to, aby ho živili. Jde o to, že lidé pobývající v tomto případě ve společné domácnosti jsou posuzováni pro účely sociálních dávek, on samozřejmě dostane další sociální dávky, tak jsou posuzováni společně. Znovu opakuji: Je to otázka zákona o hmotné nouzi přijatého ještě minulou vládou.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Oni ho určitě živit nemusí, ale tam docházelo k výraznému zneužívání, když se deklarovali třeba tři členové rodiny, hlavně děti a rodiče, každý zvlášť, pak dostával každý zvlášť sociální dávky např. na bydlení, ale přitom náklady měli společné, protože žili ve stejné domácnosti jako třeba rodina.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Pod jednou střechou.

Petr Šimůnek, moderátor:
Čili co byste odpověděli tomuto...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Nemusí živit žádného příživníka. Pokud si syna vychovali tak, jak si ho vychovali, že prostě se mu nechce pracovat, no, tak, protože pokud práci hledá...

Petr Šimůnek, moderátor:
Promiňte, on vcelku detailně popisuje, že v 53 letech v jeho regionu prostě tu práci nemůže sehnat.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Pokud práci hledá a řádně to prokáže, tak určitě nezůstává bez zajištění, to prostě takový případ nemůže být.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Má nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě, že je to tedy v určitém časovém termínu. Má nárok na příspěvky na živobytí apod. ze systému hmotné nouze. Je skutečností, že lidé žijící ve společné domácnosti jsou společně posuzováni z hlediska těch příjmů.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Z hlediska nákladů na bydlení.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
A z hlediska nákladů na bydlení.

Petr Šimůnek, moderátor:
Možná poslední otázka k té důchodové reformě: Je pravda, že Vlastimil Tlustý by vyjednával za ODS v této komisi?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Není ještě rozhodnuto, kdo tam bude za občanské demokraty. Je skutečností, že já jsem navrhoval a budu navrhovat Vlastimila Tlustého, aby společně se mnou v této komisi byl.

Petr Šimůnek, moderátor:
Vy budete v této komisi taky?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Tak pokud mě strana pověří, tak asi...

Petr Šimůnek, moderátor:
Asi to tušíte...

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
... asi zřejmě ano. A jinak myslím si, že by to skutečně měla být záležitost odborníků a propočtů, protože samozřejmě to jsou, běh na dlouhou trať.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
V tuto chvíli je to již o politických rozhodnutích také.

Petr Šimůnek, moderátor:
Pánové, pojďme se podívat, pojďme se podívat na to, jak dopadlo naše dnešní hlasování. Je zpřísnění nemocenské a první tři dny bez peněz správný krok? 54 % lidí si myslí, že ano, 46 % si myslí, že ne. Překvapení? Není to překvapení?

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že to tak odpovídá rozložení ve společnosti.

Petr Šimůnek, moderátor:
V každém případě díky, že jste s námi dnes byli v partii.

Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí:
Díky taky.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:
Taky děkuju.

Petr Šimůnek, moderátor:
Díky, že jste se na nás dívali. A nezapomeňte ani příští týden, to tady budou dva ministři financí, resp. jeden a jeden exministr financí. Tak se dívejte i příští týden a mějte se prima.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.6.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:26.