Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Sociálně-právní ochrana dětí musí podléhat přímému řízení a kontrole

V této souvislosti vyzývám všechna média, aby s respektem k základním právům dítěte, zejména k právu na jejich soukromí a zdravý a bezpečný vývoj, zamezila opakovanému zveřejňování autentických videozáběrů, fotografií a dalších osobních údajů týraných dětí. K témuž vyzývám i lékaře, psychology, představitele sektoru péče o děti a další zainteresované odborníky. Jsem přesvědčen, že opakované zveřejňování těchto materiálů je neetické, nepřináší nové informace, ani nijak nenapomáhá řešení případu. Děti se budou pravděpodobně dlouho a těžce vyrovnávat se svými prožitky a skutečnost, že je s nimi podrobně obeznámena široká veřejnost, jim situaci nijak neulehčí. Je tak komplikováno i jejich opětovné začlenění do dětského kolektivu nebo návrat do školy.

Z pohledu sociálně-právní ochrany dětí považuji za nejpodstatnější zajistit bezpečí a klid pro oba chlapce, kteří jsou v současné době umístěni v Klokánku. Zároveň je nutné ve spolupráci se soudy a s orgány činnými v trestním řízení co nejrychleji zjistit další možnosti péče o oba chlapce. V obecné rovině preferuji umístění dětí do rodinné péče. V tomto konkrétním případě však musíme vyčkat na výsledky šetření okolností týrání Ondřeje. V případě nezvěstné Anny stále vycházíme z toho, že dívka existuje, a zajímá nás proto její současný stav a řešení situace po jejím nalezení. Pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí jsou v neustálém kontaktu s orgány sociálně-právní ochrany, které mají děti na starosti, a byl s nimi projednán i další případný postup v případě nalezení Anny.

Za zcela nepřijatelný považuji způsob komunikace s médii některých členů rodiny a jejich známých, který jen komplikuje situaci a vnáší do celé kauzy další problémy. Tito lidé podsunují médiím stále nové, často si protiřečící a dosud nepotvrzené skutečnosti, což bohužel přispívá ke znevěrohodnění celé rodiny. Orgány sociálně-právní ochrany dětí stále považují za prioritu umístění dětí do vlastní rodiny, avšak vyhodnocení toho, nakolik jsou jednotlivé osoby pro děti bezpečné, je z výše uvedených důvodů značně ztížené.

Ministerstvo práce a sociálních věcí bude usilovat o prohloubení spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a soudy. V tomto konkrétním případě byl orgán sociálně-právní ochrany dětí o Anně informován se značným zpožděním až v souvislosti se zahájením soudního jednání, a nebylo mu tak umožněno předem vyslovit stanovisko k situaci Anny. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájí v této věci jednání s představiteli Ministerstva spravedlnosti a Soudcovské unie.

Již několik měsíců připravujeme systémové řešení, které bude účinněji spravovat i oblast sociálně-právní ochrany dítěte. Je jím návrh na vytvoření jednotného Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu, který bude v červnu letošního roku předložen do vlády. Mimo jiné sjednotí činnost všech orgánů sociálně-právní ochrany. Tento systém odstraní současnou roztříštěnou sociálně-právní ochranu dětí, která poté bude přímo a metodicky jednotně řiditelná a přímo kontrolovatelná. Budou tak sladěny i pravomoci z hlediska místní příslušnosti soudu, policie a sociálně-právní ochrany dětí.

Důraz budeme klást na prevenci a posílení práce sociálních terénních pracovníků. Odebírání dětí rodinám přitom bude voleno jako krajní a výjimečný prostředek, především právě v případech jejich týrání. Zároveň v této souvislosti připravujeme i vytvoření standardů kvality péče o děti mimo rodinu.

Petr Nečas
místopředseda vlády
ministr práce a sociálních věcí

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.6.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:15.