Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Květen:

Petr Nečas: Otázky Václava Moravce (ČT)

Moderátor

Vítejte a hezkou neděli vám všem. Už jen dny zbývají do chvíle, kdy Topolánkova vláda pošle Poslanecké sněmovny konkrétní znění prvního balíku reforem. Ve vládním batohu jsou přibaleny i změny sociálního systému. Ty počítají například se snížením porodného, zrušení tzv. pastelkovného pro prvňáčky a omezením pohřebného. Pravidelně by se měly od příštího roku zvyšovat už jen důchody. Lidé by také sociální dávky nemuseli dostávat v penězích ale v poukázkách na potraviny, oblečení nebo hygienické potřeby. Nejen o tom bude dnešní duel vicepremiéra, ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase a stínového ministra z ČSSD Zdeňka Škromacha. A o jakých tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit? Případ týrající matky z Kuřimi na Brněnsku upozornil na zásadní problém, podle odhadů některých nevládních organizací, je v ČR týráno až 40 000 dětí. Rekordně rychle klesající nezaměstnanost má podle ekonomů i stinnou stránku, může přispět k rychlejší inflaci.

Ekonom:

Klesající míra nezaměstnanosti není vždy jenom přínosem, může přinášet také určité náklady a Centrální banka se dnes již obává toho, že rychle klesající nezaměstnanost může začít tlačit na růst mezd a posléze i cen v ekonomice.

Moderátor

Komise zástupců parlamentních stran, která má připravit důchodovou reformu, by podle představy vicepremiéra Petra Nečase mohla začít pracovat už v červnu.

Moderátor

A jak bylo řečeno hlavními hosty dnešních Otázek jsou vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí také místopředseda ODS Petr Nečas, vítejte po čase v Otázkách, hezký dobrý den.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Hezký den a vše nejlepší všem maminkám v ČR ke svátku matek.

Moderátor

Předpokládám, že stejně blahopřát ke Dni matek bude Zdeněk Škromach, místopředseda ČSSD, jinak také stínový ministr práce a sociálních věcí, i vám hezký dobrý den.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Dobrý den a chtěl bych popřát všem matkám lepší podmínky než mají dnes a než to, co jim připravuje ta stávající vláda.

Moderátor

Začal jste teda ztuha, pane místopředsedo Škromachu, a pro po vy svým maminkám, manželkám, které jsou maminkami, už jste popřáli, když teď přejete všem divačkám?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Já to nechávám na odpoledne na klidnější dobu než je ta dopolední hektická před televizním vystoupením.

Moderátor

Pane místopředsedo?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Když už jste mě vytáhl včera z Moravy, abych se dostal do Prahy, tak až odpoledne až se vrátím v tom krásném dnu, tak určitě manželce poblahopřeji.

Moderátor

Teď bohužel začneme sice aktuálně, ale zároveň smutně. Náhoda sehrála zásadní roli v odhalení týrání 8letého Ondry. Zhruba půl roku trýznila malého Ondru jeho matka v Kuřimi na Brněnsku. Matka týrání chlapece sledovala videotechnikou. Osud 8letého Ondry odhalil náhodou soused, když si doma podobné zařízení zapojil. Náhle se mu na obrazovce objevil spoutaný hoch. Matka pak dokonce bránila policistům, aby chlapce vysvobodili. Své jednání odůvodňovala tím, že péči o sluchově postižené dítě nezvládla. Sociální pracovníci řeší ročně přes tisícovku podezření z týrání dětí v republice. Odborníci na tuto problematiku ale tvrdí, že v zemi může být týráno až 40 000 dětí. Pane vicepremiére, ukazuje ten kuřimský případ na nějaké obecné selhání ve společnosti nebo jde o jeden individuální případ, který se náhodou podařilo odhalit?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Především ukazuje jednu důležitou skutečnost, a sice skutečnost že týrání dětí není otázkou nějakých nižších sociálních a vzdělanostních skupin, že je to bohužel jev, který je širší, který nesouvisí bezprostředně s konkrétní vzdělanostní nebo sociální situací té rodiny, že jde napříč společností a především by se mělo rozšířit povědomí nás všech o tom, že je to závažný sociálněpatologický fenomén, že bychom tuto věc neměli nechávat nějak bez povšimnutí a především, že bychom měli být pozorní. V našem okolí jsou děti, jsme sousedé, spolupracovníci, učitelé, lékaři, lidé v různých kroužcích, sportovních oddílech a podobně, všude se mohou vyskytnout tzv. syndromy týraného dítěte a právě ve spolupráci těchto složek, to znamená nejenom orgánů činných v trestních řízeních a orgán sociálněprávní ochrany dítěte, ale i nás jako občanské veřejnosti, je množné tyto případy odhalovat těmto dětem pomoci.

Moderátor

Jde o nějaké systémové selhání. Vy jste byl, pane místopředsedo, dlouhá léta ministrem práce a sociálních věcí?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Ano, myslím si, že v každé společnosti jsou lidé, kteří jsou psychicky v nějaké stavu a tady i to, co říká pan ministr je důležité, aby občané k tomu nebyli lhostejní, aby když vidí takové příznaky, aby na ně upozornili. Není to žádné udavačství. Je to zájem těch dětí.

Moderátor

Můžete ještě vy oba dva, ať už vláda nebo poslanci, to znamená moc výkonná i moc zákonodárná, přispět k tomu, aby byla ještě lépe v ČR chráněna práva dětí, která jsou například týrána?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Samozřejmě, že ano a myslím si, že toto nebude nikdy předmětem nějakého politického střetu. Stávající vláda navázala na mnohé, co bylo uděláno minulými vládami. Já chci připomenou, že vláda přijala na podzim zvláštní koncepci, která se týká mimo jiné i ochrany týraných dětí. Mimo jiné, součástí té koncepce je spolupráce orgánů činných v trestním řízení, orgán sociálněprávní ochrany dítěte, školství, zdravotnictví a podobně, že také chceme rozjet program většího vzdělávání a informování těchto jednotlivých složek, aby si uvědomili, že tento problém tady je, že není vůbec ojedinělý, že se vyskytuje a že jde opravdu napříč naší společností, že je možná někde v sousedství a že je potřeba touto věcí se zabývat a nebýt lhostejný.

Moderátor

A zpřísnění, pane vicepremiére, nějakých zásad je na místě?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Já bych řekl, že to zpřísnění v současné době je dostatečné, protože to jsou zpravidla trestné činy,m které jsou poměrně tvrdě trestány a jde o to, aby skutečně pracovaly především orgány sociáloněprávní ochrany dítěte a proto my také i v rámci reformy chystáme vytvoření národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu, kde mimo jiné bychom chtěli i sjednotit Elou systém sociálněprávní ochrany dítěte, protože dneska je to přenesená pravomoc nad úroveň obcí a krajů a my jsme přesvědčeni, že je potřeba mít jednotně řízený systém sociálněprávní ochrany dítěte v celé ČR a já jsem přesvědčen, že na tom se shodneme i s nejsilnější opoziční stranou, že je to závažný fenomén a že musíme společně hledat cesty, jak tuto věc řešit.

Moderátor

Pane místopředsedo?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Určitě je o tom možné jednat, ale myslím si že má osobní zkušenost s převodem například státní sociální podpory na Úřady práce, že se sbližuje vlastně zaměstnanost a sociální dávky tak, aby více motivovali k práci, tak to samozřejmě nabádá k opatrnosti, což se dneska ten systém nechá lehce rozhodit a už hůř se dává dohromady a obzvláště bych řekl, ne zrovna nejlepší přístup, potřebujete lidi, potřebujete peníze a ve vládě je ministr práce vždycky takový otloukánek, protože samozřejmě ten jeho resort těch peněz odčerpává maximálně a každá taková změna samozřejmě je složitá. Pokud nebudou lidi a já myslím, že tam je potřeba posílit skutečně terénní práci, takže nejdříve řešit ty problémy a pak teprve vyplácet sociální dávky.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Dovolíte-li, tam je jeden problém.problém je v tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí jakkoli má kompetenci v sociálněprávní ochraně dítěte a to mě pan předseda Škromach určitě potvrdí, tak on v podstatě ty jednotlivé orgány sociálněprávní ochrany dítěte řídí pouze metodicky, to znamená, že dokonce může být rozdílný výklad řady ustanovení zákonů na území celé ČR a to je jeden z důvodů, proč my chceme více udělat řiditelnou strukturu, která bude zajišťovat efektivnější ochranu práv dětí.

Moderátor

Když se, pane vicepremiére, mluvil o tom případu, který veřejnost sleduje, případu z Kuřimi, tak od zveřejnění, veřejnost sleduje i osud nevlastní sestry 8letého Ondry, Aničky, která utekla z brněnského centra Klokánek. Úřady totiž už nějakou dobu pátrají po totožnosti tohoto 13letého děvčete. Podle jedné z nepotvrzených verzí je dívka obětí mafiánského prodeje dětí,. Jiná spekulace se zmiňuje o tom, že dítě se narodilo ženě, která sek tomu nechtěla přiznat. Vzbuzuje toto ve vás obou nějaké pochybnosti, že selhala i ta terénní práce, že někdo, ona matka má dítě, Aničku, o které téměř nic nevíme, jaký je její původ, jaká je její minulost, pane místopředsedo?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

V případě,m že by to tak bylo, tak by to opravdu mohlo naznačovat selhání orgánů sociálněprávní ochrany a ty terénní sociální práce, ale já bych v tuto chvíli nechtěl rozšiřovat nějaké spekulace, je potřeba, aby se nezbytné orgány touto věcí zabývaly, vyšetřily, aby také ne všechno medializovali, protože musíme mít i na mysli ochranu tří dětí a jejich zájmů. Dětem neprospívá to, že se stávají otvíráky ve zprávách. My ty děti musíme chránit před tímto mediálním tlakem a policie to musí velmi pečlivě vyšetřit.

Moderátor

A pokud by se ukázalo na individuální selhání, tak je na místě nějaký trest?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Myslím, že ano.

Moderátor

Pane místopředsedo?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Tak jednoznačně a každopádně si myslím, že není vhodné, aby sdělovací prostředky zveřejňovaly, jak ty děti vypadají a podobně, to jsou věci určité ochrany práv dětí a tady je určité selhání a myslím si, že je to i určitý neetický přístup některých médií.

Moderátor

Čert, aby se v tom vyznal, může napadnou každého neekonoma, který sleduje tahanice, kolem české reformy veřejných financí. Poslanec občanských demokratů, exministr financí Vlastimil Tlustý nemá pro vládní návrh reforem ani půl dobrého slova. Mluví o maketě,podvodu na voličích ODS či pseudoreformě. I proto přišel Vlastimil Tlustý s návrhem změn. Pro tyto změny však zase nemají pochopení členové Topolánkova týmu a straničtí kolegové Vlastimila Tlustého.

Autor

Například místopředseda ODS Petr Gandalovič už před týdnem právě v Otázkách, pronesl i tato slova:

Petr Gandalovič /ODS/, ministr zemědělství:

Návrhy Vlastimila Tlustého v některých případech jsou tak daleko, že jsou pro stav veřejných financí nebezpečné.

Vlastimil Tlustý /ODS/, bývalý ministr financí:

To je přesně otázka nálepky.

Moderátor

Tlustý také tvrdí, že má přesně všechno spočítáno a zatím mu nikdo nepředložil důkazy o tom, že by jeho propočty byly špatné.

Vlastimil Tlustý /ODS/, bývalý ministr financí:

Proti výpočtům slovenských expertů jsou dneska v médiích stavěny dojmy, pocity, odhady, obavy.já bych chtěl, kdyby byly proti výpočtům postaveny výpočty.

Autor

Členové Topolánkovy vlády zase odkazují na své vlastní výpočty. Na Tlustého reformě by podle ministra financí Miroslav Kalouska vydělaly všechny rodiny se dvěma dětmi, které míň než 46 000 měsíčně, tedy většina rodin. Tlustý totiž chce zrušt slevy na daních na děti, netratily by ale jen domácnosti, například živnostníci by podla Kalouska přišli o své nezdanitelné paušály.

Miroslav Kalousek /KDU-ČSL/, ministr financí:

Já to zatím, vnímám jako vnitrostranickou diskuzi, pokud ODS řekně, že si toto přeje a toto je opravdu její program, tak o tom budeme muset koaličně jednat.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Je skutečností, že poslední propočty, které provádíme, ukazují, že velmi výrazným způsobem zasáhly tyto návrhy rozpočty rodin s dětmi a to je velmi těžko akceptovatelné.

Autor

Exministr financí Vlastimil Tlustý věří, že se lidem při nízkých daních nevyplatí zatajovat před státem příjmy a v neposlední řadě také nízké a jednoduché daně podle Vlastimila Tlustého nastartují ekonomiku k vyššímu růstu.

Moderátor

Topolánkův kabinet má konkrétní znění zákonů probírat v příštích dnech, aby je do konce května poslal do Poslanecké sněmovny, pane vicepremiére, už máte jasno, jestli se některý z návrhů Vlastimila Tlustého dostane do paragrafovaného znění reforem.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Tak určitě některé dílčí návrhy jsou hodny zvážení, o tom jsme nikdy nepochyboval, na druhé straně, ten návrh jako celek je velmi těžce akceptovatelný. On opravdu prokazatelně vede a to musím říct, k velmi drastickému zvýšení daní u rodin s dětmi, je to v řádech tisíc korun, dvou tisíc korun měsíčně a to je opravdu nejvyšší zvýšení daní rodin s dětmi za posledních 15 let a to je v rozporu s programem ODS a vůbec s programovým prohlášením této vlády.

Moderátor

To znamená, jestli někdo mluví o zrazení programu ODS, tak i Vlastimil Tlustý ..

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Je to v rozporu s programem ODS, já rozhodně nechci používat tyto expresivní výrazy zrada a podobně, zbytečně periorativní, nadávkové. Opakuji, každá dobrá myšlenka, která přispěje k lepšímu v podobě těchto zákonů je na zvážení.

Moderátor

Která to je?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Já si myslím, že například úvaha o tom nahradit jednotlivé odpočty, které dneska jsou u daně z příjmu fyzických osob, jako jsou hypotéky, stavební spoření, kapitálové životní pojištění a důchodové připojištění, jednou universální částkou, tak minimálně tato úvaha podle mého názoru b byla hodna určitě racionalizace a zjednodušení daňového systému.

Moderátor

To se může objevit v tom návrhu?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Já osobně bych to nevylučoval minimálně pro další diskuzi. Zatím žel ten návrh jako celek je opravdu v celé řadě věcí velmi rozporuplný, je v rozporu s tím, co vláda ve skutečnosti chce, znovu opakuji to zdanění s dětmi, rodin s dětmi, je natolik markantní a natolik dramaticky vysoké, že je těžko přijatelné pro ODS, podle mého názoru to, co tam navrhl Vlastimil Tlustý a sice to zdanění restituovaného majetku a rehabilitačních kompenzací, které dostali oběti minulého režimu a celá řada podobných věcí, takže se v podstatě rozšiřuje zdaňování na každého kdo si přivydělá pár stovek korun, tím, že prodá jablka ze své zahrady,ten daňový sytém spíše komplikuje, zesložiťuje, obrovským způsobem by na rostl počet daňových poplatníků čili i v tomto jde proti duchu toho, že chceme mít systém jednoduší.

Moderátor - my záhy budeme řešit ty alternativy ČSSD, pokud by sociální demokraté měli říci, zda některou z myšlenek, které bude chtít do toho vládního balíku zabalit Vlastimil Tlustý, zda by jste v Poslanecké sněmovně některý z pozměňovacích návrhů Tlustého podpořili, podpoříte něco nebo ne?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Já se musím usmívat, když tady Tlustý, Nečas nebo jestli to je Kalousek, vždyť je to jedno, vždyť je to o tom, že celá ta slavná, ten soubor opatření, který připravuje vláda a jestli to dělá Tlustý nebo jestli to dělá Kalousek, tak v podstatě je na úkor aktivních občanů, na úkor poctivých rodin, které pečují o děti, je to na úkor důchodců a zdravotně postižených.

Moderátor

Počkejte a ono není za úkor zadlužování země na úkor důchodců, na úkor zdravotně postižených, to že se země zadlužuje.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Přece tady je otázka, jak se zadlužuje a na jedné straně nemůžete přeci říct, že podříznete příjmy veřejných rozpočtů řádově o 40 až 50 miliard korun a na druhé straně budete tvrdit, že vám v rozpočtu chybí 30 miliard korun na sociální výdaje a vy si musíte říct, co jsou priority a já myslím, že tahle vláda pouze balamutí a předvádí prostě svoji neschopnost předkládáním paskvilů a nakonec celá tzv. reforma je zmetek. Proč? Protože na jedné straně podřízne příjmy tím, že například sníží daň právnických osob z 24 na 19, což v podstatě nikdo až tak moc nežádá, za naší vlády byla snížena z 35 na 24, což je významné, to je těch 30 miliard možná, které budou chybět panu ministru Nečasovi na sociální výdaje, nakonec na kom to vezme. Vezme to na rodinách s dětmi, které řádně pracují, protože nad 2,2 životního minima, což je řádově kolem 15 - 17 tisíc korun příjmu té rodiny, když mají dvě děti, tak ty rodiny přijdou o dětském přídavky a oni nemají jiné příjmy, tak se to sebere na rodičovském příspěvku, kde ty rodiny přijdou až o 250 000 korun za tu dobu a nakonec pan ministr přijde s tím, že dá jeden týden, přitom sebere 52 týdnů, rodičovské dá jednomu z rodičů, který bude pečovat o dítě. To skutečně je farizejské a vyvolává to, a to je to nebezpečné. Píšou mi lidé, kteří píšou i panu ministrovi, například paní Jarka z Ostravy a jsou to ženy nebo rodiče, kteří pečují o zdravotně postižené dítě a oni nevědí, co bude, teďko jsou z toho vystresovaní. Vy říkáte, pane ministře, že dostanou nějaké stravenky nebo podpora v rámci nějakých lístků a podobně a možná jenom na závěr bych řekl, typické pro tuhle reformu je, že sníží výrazně daně pro milionáře a zdaní stravenky a závodní stravování pro zaměstnance, takže v podstatě celá reforma je proti lidem, proti zaměstnancům, proti živnostníkům, drobným živnostníkům, proti rodinám s dětmi.

Moderátor

Pane vicepremiére.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Tak nyní od ideologické tyrády ke konkrétním faktům. Od roku 99 narostly manadtorní výdaje o 200 miliard korun.z toho jenom za poslední dva roky narostly o 100 miliard korun jenom za letošní rok o 68 miliard korun, to je takový nárůst sociálních mandartorních výdajů a ta tabulka se tam nemůže objevit, že takový nárůst sociálních výdajů si nemůžou dovolit a ni ty nebohatší ekonomiky na světě. Tady je vidět právě prudký nárůst za poslední dva roky, ten je prostě gigantický, o 100 miliard během dvou rozpočtových roků. Důsledkem toho je, že již v roce 2009 se budou příjmy státního rozpočtu nižší než sociální mandatroní výdaje, to jen opět katastrofa rozpočtová vůči které se každá vláda, která přijde k moci bude muset nějakým způsobem zachovat, dokonce i vy, sociální demokraté, jste ještě v prosinci sami navrhovali celou řadu konkrétních opatření, které dneska v té reformě jsou a které byli dohodnuty s vámi, jako je například rušení automatických valorizačních schémat. Ta reforma dělá pozitivní věci, zaprvé jednoznačně zvýhodňuje rodiny s dětmi, ty na tom jednoznačně vydělají v řádech stokorun nebo několika set korun nebo tisíc korun měsíčně, po odečtení těch sociálních dávek. Ta reforma je pozitivní v tom, že přesouvá zdanění od daní přímých k daním nepřímým. Tedy jednoznačně netrestá a především je pozitivní v tom, že sociální dávky transformuje od daňových úlev, především u rodin s dětmi, to znamená, že méně od lidí vybereme, více jim necháme a není potřeba od nich ty peníze brát a pak jim tom zase dávat podobě sociálních dávek a toto opatření jednoznačně právě zvýhodňuje ty, kteří pracují, kde alespoň jeden v rodině pracuje, protože o co více mu necháme, tak ta celková kompenzace je vyšší na té úlevě je vyšší než ty sociální dávky. A jenom poslední čísla opět, abychom uvedli fakta. Systém státní sociální podpory, pane ministře, v loňském roce stál 34 miliard korun. Po těchto úpravách, které vy označujete za drastické, asociální a podobně, bude stát 48 miliard, to znamená o 14 miliard více než v loňském roce. A poslední věc, kterou chci říct, například otázky rodičovského příspěvku. Musím se přiznat, že jsem trošku zklamán tím, že sociální demokracie nechce podpořit vícerychlostní příspěvek. Já z debaty s jednotlivými poslanci jsem naopak měl pocit, že je to věc, která je přijatelná a abychom si uvědomili jeden fakt. Sousední Rakousko dává rodičovský příspěvek, který po přepočtu je zhruba ve výši 12 000 korun na 3 roky. My v tom návrhu, který navrhujeme budeme dávat na dva roky 11 400, n tři roky 7 600, to znamená, že tyto příspěvky při té dramaticky rozdílné mzdové úrovni, která je mezi ČR a Rakouskem, se již začínají blížit té velkorysé rakouské politice v oblasti rodičovských příspěvků.

Moderátor

Už jen stručně, protože pak budeme rozebírat jednotlivé věci týkající se zaměstnanosti.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Velmi jednoduše, ty hausnumera, které tady pan ministr přednáší jsou prostě zavádějící. Celkové výdaje včetně nemocenské a všech je přibližně 90 miliard korun, pokud do toho nebereme důchody a vy z toho chcete ušetřit 30 miliard, to znamená, že prostě ty rodiny s dětmi, ty kteří skutečně pracují a ti lidé, kteří mají příjmy, kteří jsou ochotni pracovat za minimální mzdu, když budou pracovat dva za minimální mzdu dva manželé, budou pobírat řádově kolem 15 000 hrubého, tak vy jim seberete 1 500 na nemocenské, vy jim seberete 500, 600 korun na každé dítě a dáte jim na daních asi 150 nebo 50 korun. Takové jsou ty vaše počty.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Ty počty jsou počty Ministerstva práce a sociálních věcí prováděné úplně stejným odborem, který jste tam měl vy, který má stejné referenty, které má stejné pracovníky, které jste tam dosadil vy, to znamená, že vy, jestliže říkáte, že ty propočty jsou falešné, tak to znamená, že vlastně přiznáváte, že za vás všechny propočty, které se týkaly valorizace důchodů, jednotlivých sociálních dávek, byly vlastně falešné a to doufám, že nechcete říct čili to jsou odborně prováděné propočty velmi korektně, zahrnující do sebe i vliv zvýšené a snížené sazby DPH a jednoznačně ukazují, že pro rodiny s dětmi je tento systém, který navrhujeme výhodnější, velkorysejší než sytém, který jste přinesli vy.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Pane ministře, ty lidi jsou tam ještě od pana minstra Vodičky, na rozdíl do vás, vy jste si tam přivedl lampasáky na některé významné funkce a myslíte si, že sociální systém je armáda, kde zavelíte a tak to prostě bude, tak to prostě nefunguje.

Moderátor

O lampasácích, to jsou tvrdá slova, vrátím-li se,

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Řekněte jméno jednoho jediného.

Moderátor

To Zdeněk Škromach za chvíli řekne, pokud tvrdí, že tam jsou na Ministerstvu práce a sociálních věcí lampasáci. Vrátím-li se k návrhu Vlastimila Tlustého, tak jak jsme slyšeli Petra Nečase, k tomu návrhu přichází z vlády ostrá kritika. Změny navrhované exministrem financí podle těch vládních propočtů, jak říká Petr Nečas přispěli k dalšímu zadlužování. Teď míříme do Bratislavy, kde je hostem v hlavním městě Slovenska je hostem Autor slovenské daňové reformy a poradce dvou slovenských ministrů financí a muž, který pomáhal Vlastimilu Tlustému s návrhem, Richard Sulík, dobrý den.

Richard Sulík, poradce ministra financí SR:

Dobrý den přeji.

Moderátor

Jste ochoten připustit, že návrhy,m které jste pomáhal připravit Vlastimilu Tlustému prohloubí dluhy českého státního rozpočtu, jak varoval Petr Nečas?

Richard Sulík, poradce ministra financí SR:

Ne, já to tak nevnímám, ty návrhy, které pan Tlustý prezentoval, my máme spočítané jako neutrální.

Moderátor

A to, že hlavně ohrozí rodiny s dětmi, Petr Nečas mluvil o tisícikoruně až dvou tisících, které budou stát ty návrhy každou českou rodinu, pokud by část těch Tlustého návrhů byla zavedena?

Richard Sulík, poradce ministra financí SR:

Tam já předpokládám, že dochází k nějakému nedorozumění. My totiž navrhujeme tu daňovou úlevu na děti vyřadit ze zákona o daní z příjmů, protože považujeme za sociální aspekt, který by tam neměl být, ale zároveň počítáme s tím, že v této stejné výšce, to je těch 6 000 korun ročně na dítě se tato suma promítne bud, že se zvýší přídavky nebo že se zkrátka nějaký jiný nástroj práv ě v resorte pan Nečase vytvoří tak, aby ty děti byly i nadále podporovány. Jednoduše nemá to být v daňovém systému.

Moderátor

Reakce Petra Nečase.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

To by vedlo k prudkému zvýšení madatorních výdajů v rozsahu zhruba 8 miliard korun, abychom to penězi kompenzovali rodinám s dětma a to uvádím dolní hranici, je to přesně . méně od lidí vybírat, snížit daně a potom jim nemuset dávat sociální dávky. To, co tady navrhuje pan Sulík, tak je přesně v opačném rozsahu. Zvýšit lidem daně a pak jim to kompenzovat v sociálních dávkách. To je věc, která je pro mě velmi těžko akceptovatelná a znovu opakuji, potom ten návrh nemůže být neutrální, protože znamená-li zvýšení dětských přídavků jako kompenzace těchto obrovských výpadků u rodin s dětmi, tak to znamená zvýšení mandatorních výdajů v oblasti státní sociální podpory řádech 8, 10, možná i více miliard korun ročně čili ten návrh v žádném případě nemůže být neutrální, protože zvyšuje výdaje státního rozpočtu.

Moderátor

Jak by se Richard Sulík také vypořádal s tou námitkou, že ten Tlustého návrh, který jste pomáhal českému poslanci vytvořit, komplikuje daňový systém jako celek a de facto dojde i ke zdanění restitučního majetku. To jsou ty připomínky, které říkal Petr Nečas, že jde proti programu ODS?

Richard Sulík, poradce ministra financí SR:

No tak začnu s tím restitučním majetkem, to tak není, my jsme jenom zrušili výjimku na restituční majetek. Ve skutečnosti je to tak, že někdo, kdo majetek restituuje, tak ještě žádnou daň neplatí, až když tento restituovaný majetek prodá, tak ano, protože pokud tam vydělá, tak pro č by z toho neměl zaplatit daň jako nevidím nejmenší důvod, ale zásada je taková, že se zdaňuje až realizaci zisku, to znamená, kdo restituuje neplatí nic nebo kdo zdědí nebo dostane, neplatí v prvním momentě nic, ale až když prodá, vydělá na tom, tak z rozdílu mezi vstupem výstupem platí daň, tak já nemám dojem, že to je zvyšování daní.

Moderátor

A námitka, že ale znepřehledňujete daňový systém tím Tlustého návrhem?

Richard Sulík, poradce ministra financí SR:

Tak s touto námitkou se já neumím ztotožnit, návrh zákona, který předložil pan Tlustý má 30 stran oproti existujícím 120, tak co na to říci.

Moderátor

Konstatuje Richard Sulík, děkuji, že jste byl hostem Otázek a ještě se neloučíme, protože Richard Sulík bude hostem závěrečné části Otázek ve druhé hodině na programu ČT24. dívejte se tedy dál na Otázky, uvidíte exkluzivní rozhovor s Richardem Sulíkem. Pro tuto chvíli děkuji do Bratislavy.

Richard Sulík, poradce ministra financí SR:

Děkuji, nashledanou.

Moderátor

Co jste říkal, pane vicepremiére, těm námitkám a je reálná šance, že by se například Vlastimil Tlustý dočkal také toho, že by v tom návrhu vládním mohlo být snížení DPH na 17 % nebo snížení daně z příjmu, ať už pro podniky nebo pro fyzické osoby na 15 %?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Ty propočty ukazují a já korektně dodávám, že jsou to statické propočty, to znamená nezahrnují v sobě dynamiku některých jevů, výpadky příjmu státního rozpočtu v oblasti okolo 120 miliard ročně, korektně dodávám, že ve statistickém modelu, přesto se nedomnívám, že v republice je ekonom, který by s vážnou tváří tvrdil tzv. Laferův jev, že rozšíření daňového základu vykompenzuje byť statický výpadek 120 miliard korun.

Moderátor

To znamená, že Vlastimil Tlustý s těmi daňovými úpravami nemá šanci?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Já neříkám, že nemá šanci, znovu opakuji, každý rozumný návrh je hoden zvážení, my se tím velmi pečlivě zabýváme, některé věci podle mého názoru mohou být zváženy, ale ten návrh jako celek a znovu opakuji především díky tomu drastickému dopadu na rodiny s dětmi a především díky tomu, že ve skutečnosti se dramaticky rozšiřuje počet daňových poplatníků. Někdo prodá pár ředkviček nebo jablek a už je na tom 501 korun, tak najednou bude muset podávat daňové přiznání, ten návrh je navíc spíchnutý natolik horkou jehlou, že dokonce podle jeho doslovného výkladu by to znamenalo, že i tento žádné zdaňované příjmy nemá, 10 milionů obyvatel této země by muselo podávat daňová přiznání, takže to jenom ukazuje, že ten systém by se nezjednodušil.

Moderátor

Není to dobré, když se dva hádají v ODS, tak ČSSD se směje, že vy nemusíte dělat nic.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Ne, pane redaktore, není to dobré, já nevím, tak jste si měl pozvat sem Tlustého, ale přece Tlustý není žádná varianta ani žádná opozice proti vládě. Prostě vláda se mezi sebou dohaduje, hádají se vládní poslanci a tady jestli to je to, co předložila vláda jako koaliční, jednohlasně strávený návrh včetně podpory zelených a lidovců, to znamená že v podstatě a říká to nakonec, Tlustý to říká otevřeně, on to říká z jiného pohledu, prostě na téhle reformě prodělají ti, kteří poctivě pracují, za černé pasažéry, vy jste si vzali. V podstatě poctivě pracující lidé, kteří jsou ochotni pracovat za minimální mzdu, kterou ostatně vy jim ani nezvýšíte.lidi, kteří řádně pečují o své děti. Pro zajímavost při dvojčatech se porodné sníží z 54 000 na 28 000. to jsou takové ty propopulační opatření, které ta vláda připravila a teď se snaží obalamutit veřejnost tím, že ve vládě je jakási vnitřní opozice, jednu vytváří Tlustý, jednu vytváří

Moderátor

To je zajímavá myšlenka, jak jste to zjistili, že je to záměrná hra, že Tlustý záměrně dělá bububu, aby oni mohli říci, že dělají sociálně, vy myslíte, že je to celá záměrná .

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

No jednoznačně, protože tady jediná varianta nebo skutečně jiná varianta je varianta sociální demokracie jako opozice. To přece je úplně normální a to, co předvádí vláda je obyčejný podvod, podvod n občanech, na voličích. Já myslím, že tady je potřeba o tom říct. My jsem tady strávili teďko půl hodiny, já jsem se schválně díval debatou o tom, co si myslí Tlustý. Vždyť oni nakonec stejně budou potřebovat ty 102 hlasy ve Sněmovně, chtějí vládnout, Zelení se toho drží za každou cenu, což je vidět nakonec na jejich přístupu jejich ministrů a a jejich poslanců a pan Nečas se jenom usmívá, protože on ví, že prostě nakonec tomu Tlustému něco dají, něco dají Melčákovi, něco dají těm zeleným a lidovci ti samozřejmě jsou u toho a byli u toho i za nás. Jak vy se vyrovnáváte s tou situací, kdy ty věci, které dneska kritizujete, mimochodem pro rodičovský příspěvek a pro porodné jste hlasoval vy osobně.,

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Pro porodné ne.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, místopředseda strany:

Vy jste hlasoval pro porodné, nehlasoval jste pro celý zákon, ale pro zvýšení porodného jste hlasoval. Já bych vám to mohl ukázat čili je tady takové schizofrenní situace, kdy vlastně na jedné straně ti kteří něco podpořili, podporu rodin a já to vnímám pan ministr nám vytkl, že nechceme vícerychlostní nebo možnost určité alternativy pro rodičovské, je to naše myšlenka,vy jste si ji akorát přisvojili, ale rozdíl je v tom, že my chceme,a by si ty lidi to mohli rozložit a nikoli je obrat o 5 miliard, které na nich chcete ušetřit, řeknete to na rovinu, buďte konečně pravicovým politikem a říkejte to tak, jak to myslíte.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Znovu opakuji jasná čísla vůči těmto ideologickým řečem. V loňském roce systém státní sociální podpory 34 miliard v příštím roce 48 miliard. Jestli to nazýváte okradením rodin, tak to opravdu vyžaduje skutečně...

Moderátor

Počkejte, ať se tady nepřebíjíte jenom čísly.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

A já bych řekl...

Moderátor

Promiňte, jste ochoten připustit to, co říkal Zdeněk Škromach, že celé to s Vlastimilem Tlustým je divadlo pro veřejnost, abyste...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Ne, to, že to svým způsobem divadlo je a že je to určitě nemilé a že to ODS neprosívá, že ji to jednoznačně škodí, to mimo vší pochybnost, ale...

Moderátor

Takže to není tak, že byste řídili Tlustého, aby dělal bu bu bu?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Dělat z toho toto představení, o kterém tady mluví pan Škromach, to je samozřejmě absurdní. A jenom řeknu, co se týče konkrétního, pět čísel, konkrétní čísla. Samoživitel s dvanáctiletým dítětem a příjmem v úrovni minimální mzdy, pane ministře, má nárůst čistých příjmů, i po odečtení zvýšení DPH, téměř 68O korun, čili i tato nízkopříjmová skupina, samoživitelé, na tom vydělá. A co se týče porodného, já vám položím, jak se říká v jednom literárním díle, jednu kontrolní otázku. Víte, jak je vysoké porodné v tak sociální zemi jako je Francie? Čtyři tisíce korun. Víte, jak je vysoké porodné v tak sociální zemi jako je Německo?

Moderátor

To máte z eura přepočítané?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

2100 korun. Víte, jak je v tak sociální zemi jako je Dánsko vysoké porodné? Dva tisíce korun. Po těchto změnách, které my navrhujeme, bude porodné 15 tisíc korun na první dítě a 13 tisíc korun na další děti. Opět, když to zasadíme do evropského kontextu, jednoznačně pozitivní opatření. A znovu zopakuji ta čísla. Rodičovský příspěvek v Rakousku, zhruba 12 tisíc korun na 3 roky, u nás na 2 roky 11 400 a na 3 roky 7 600. Dotýkáme se už prakticky v tomto západoevropské úrovně. Naprosto jednoznačně.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Já myslím, že to jsou naprosté nesmysly vytrhávat to z kontextu.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

To jsou konkrétní čísla.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Minimální mzda v Německu a v Rakousku je kolem 25, 30 tisíc korun, když to budete přepočítávat na české koruny, vždyť to přece nemůžete vytrhnout ze systému jednotlivé částky. Zkrátka a dobře, ale vy stále utíkáte jedné věci. Prostě obíráte rodiny na těch údajích, které tady uvádíte, a vy je uvádíte ve vašem materiálu, zkrátka a dobře, chcete ušetřit asi deset miliard korun na výdajích pro rodiny s dětmi, a navíc u rodin, které jsou středněpříjmové, které nemají většinou jiné příjmy než tyhle sociální dávky.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Kompenzujeme to plně daněmi.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Vy určitou část budete kompenzovat v prvním roce, ale říkáte, že už to dál nebudete valorizovat.

Moderátor

Vy tyto boty... Teď jsem chtěl říct boty, ale chtěl jsem říct body. Vy tyto body budete dál probírat v Poslanecké sněmovně. Pojďme teď ke konkrétnímu dalšímu návrhu z reformy, ze sociální reformy.

Moderátor

Reformní baťoh Topolánkovy vlády má i hlasité odpůrce. Bouří se proti němu například státní zaměstnanci. Na vládních reformách jim vadí především propouštění a nízký růst platů. Pro úplnost - Topolánkův reformní baťoh počítá v příštích třech letech s 1,5procentním zvýšením platů státních zaměstnanců. Týká se to například i učitelů, kteří uvažují o protestních akcích.

Autor

1,5procentní zvyšování platů považují kantoři doslova za výsměch.

František Dobšík, předseda ČMOSPŠ (3.5.2007):

Sociální směr, který tady panoval v minulém období, pravděpodobně nebudeme moci zaručit, protože to opravdu 1,5 procenta považuji za výsměch.

Autor

Ke školským odborům se přidávají i další odboráři z rozpočtových a příspěvkových organizací.

Alena Vondrová, mluvčí odb. svazů rozpočtových a přísp. org. (3.5.2007):

Růst ekonomiky HDP je 6 %, vývoj platů bude nepochybně v privátním sektoru 5 až 6 %. Já nevidím žádný důvod, aby zrovna tito zaměstnanci odnesli reformu takovýmto nehorázným způsobem.

Autor

Vláda ale odborářům ustupovat nehodlá. Například ministryně školství Dana Kuchtová školským odborům vyšší nárůst platů neslíbí. Úspěchem podle ní je to, že učitelé nebudou mezi těmi, kteří se mají kvůli reformě propouštět.

Dana Kuchtová (SZ), ministryně školství (3.5.2007):

Navyšovat se bude, ale jenom 1,5 % plus rezervy, které budeme hledat jak ve vlastním resortu, tak v těch fondech Evropské unie.

Autor

Další spor vedou odboráři s vládou právě o míru propouštění státních zaměstnanců v následujících třech letech.

Moderátor

Topolánkova vláda si předsevzala, že do roku 2010 sníží počet zaměstnanců státní správy o 3 % ročně. Podle původního návrhu Ministerstva financí se rušení týkalo více než 40 tisíc míst. Teď by mohlo zaniknout asi 9 tisíc míst. I sociálně demokratické vlády se zavazovaly ke snižování počtu státních zaměstnanců, ale své závazky zcela neplnily. Předpokládám správně, pane místopředsedo Škromachu, že podpoříte vládní návrh na snižování byrokracie a státní správy v počtu státních zaměstnanců, když jste to v programu měli také?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Tak oni už kdysi komunisti měli 10 % úředníků do výroby. Ten problém je jiný. Ten problém je v tom, že my máme samozřejmě snižování, ale na základě analýzy, na základě provedení vlastně vůbec průzkumu na tom, jestli si můžu dovolit propustit 20 tisíc učitelů, jestli si můžu dovolit zrušit například některé pobočky úřadů práce nebo české správy nebo jestli můžu zrušit terénní pracovníky v sociálních službách nebo omezit policisty.

Moderátor

A z čeho vyvozujete, že vláda nemá tyto propočty? Asi pravděpodobně ta místa nesnižovat?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Zatím je nezveřejnila a my jsme je jako opozice vyzývali a zatím jenom hovoří o tom, že budou snižovat a víceméně jestliže vláda na jedné straně říká, že chce podporovat například vzdělanost a na druhé straně, a to je poprvé po dlouhých letech, kdy sociální demokracie v rámci vlastně školství zvyšovala právě růst mezd, tak aby tam udržela kvalifikované, vysoce kvalifikované odborníky, tak tahle vláda vlastně to bude devastovat, čili na jedné straně vodu káže a víno pije.

Moderátor

Chcete devastovat české školství, ať už tím růstem platů o 1,5 %?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Rozhodně, rozhodně ne. Jak již tady řekla paní ministryně školství v tom příspěvku, je tady, byť nízký nominální nárůst, nikdo učitele propouštět nebude. Na druhé straně budou se hledat další rezervy, jak v rámci evropských fondů, které by mohly například umožnit přesun z některých investičních prostředků do neinvestičních prostředků, včetně platů, budou se hledat uvnitř resortu a samozřejmě i v tom, že celková síť školství u nás pořád potřebuje optimalizaci, protože přece jenom ty populační ročníky, které chodí do škol, jsou výrazně slabší, než na kterou ten vzdělávací systém byl postaven. Ale především všechny ty kroky, které děláme, děláme koncepčně, na základě například procesních auditů. Proto...

Moderátor

Počkejte, a proč tedy nejdřív se mluví o 40 tisících, pak se dozvídáme číslo 9 tisíc, to jako...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

To byla naprosto falešná čísla, která vůbec nevím, kde se objevila, spíš myslím, z nějaké nižší úřednické roviny unikl z kontextu vytržený kus materiálu...

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

To číslo bylo ve vašem volebním materiálu, který jste projednal.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

... který byl úplně jinak. A já musím říci jedno. Prostě ta ministerstva za sociální demokracie a ty resorty a celá ta státní správa obrovským způsobem nabobtnala. Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě před těmi pěti lety mělo 580 zaměstnanců jako ústřední orgán státní správy. Dnes má 739 zaměstnanců, čili poměrně znatelný nárůst.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

To je hrozné.

Moderátor

Co je hrozné, pane místopředsedo?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Ano, může tu být korektní námitka, že je tam třeba i evropská problematika, ale příslušný odbor má 60 zaměstnanců, čili pořád to neopravňuje ten velký nárůst v počtu zaměstnanců. Ta státní správa obrovským způsobem zbytněla a koneckonců byla to i sociálnědemokratická vláda, která v roce 2003 řekla: "Chceme každý rok snížit počet státních úředníků o 3 %." Akorát oni to nedodrželi a my to chceme dodržet, chceme optimalizovat státní správu, znovu opakuji, proběhnou procesní audity, personální audity, dělané renomovanými auditorskými firmami...

Moderátor

Nepůjde tedy o plošné propouštění?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Nepůjde o plošné propouštění, bude to děláno na základě restrukturalizace státní správy a na základě těchto procesních auditů. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se tyto audity rozběhnou ve velmi krátké době a teprve na základě jejich výsledků budeme dělat jakékoliv optimalizační a restrukturalizační kroky.

Moderátor

Uklidnil vás Petr Nečas, že se smějete neustále, pane místopředsedo?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Jako protože pan ministr tady mluví naprosté nesmysly. Jako samozřejmě, že za naší vlády prostě to snižování tak, jak bylo schváleno, proběhlo a probíhalo. A může si pak každý říkat, co chce.

Moderátor

Jak pak ale vysvětlíte 580 ku 739?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Počkejte. Ale přece to je o tom - nemůžete počítat jenom čísla, ale musíte taky říkat, jestli nějaké činnost přišly nebo ne. Stejně tak může pan ministr říct: "Ano, na ministerstvu přibylo několik tisíc zaměstnanců, protože ministerstvo převzalo státní sociální podporu od vlastně pověřených měst a obcí." To je pravda. Ale už to není objektivní číslo. A stejně tak manipulujete s tímto. A já bych se ho možná zeptal, když už teda jako o tom hovoří, když bude chtít snížit těch asi 2000 zaměstnanců, které vlastně vychází v rámci těch úspor v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí, což je samozřejmě možné, tak bude muset třikrát zrušit buď ministerstvo, těch 700 úředníků, které tam má, uvidíme, jestli se mu to podaří, a nebo bude muset omezit veřejné služby, to znamená úřady práce, okresní správy sociálního zabezpečení a nebo další činnosti. Takže mělo by to být vždycky, když máme posuzovat, musí to být na základě toho, jestli ten úřad měl či nedostal některé činnosti a jestli je má poskytovat.

Moderátor

A jestliže jste ujištění, že budou procesní audity...

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Tak aby to ještě pan ministr stihl v době, kdy tam bude.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Budou procesní audity, jejich výsledky budou ještě v letošním létě, a my na základě toho začneme připravovat provozní rozpočet na příští rok. Já chci říci jenom jeden údaj, že to opravdu bereme vážně, pane ministře. Běžné výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí jako ústředního orgánu státní správy ve své nominální výši v letošním roce dosahují úrovně 96 % loňského roku, to znamená, že my se chováme velmi úsporně. Již teď součástí těch běžných výdajů jsou i personální výdaje a chceme tyto restrukturalizační kroky dělat i nadále na základě koncepčních rozhodnutí bez toho, aby se omezila práce s koncovým klientem, prostě proto, že tam jdou dělat určité restrukturalizační kroky, zefektivnění té státní správy, proto připravujeme i tu jednotnou strukturu národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu, právě proto, abychom tuto restrukturalizaci mohli provést.

Moderátor

Vláda má začít nejspíš vyjednávat s odboráři o případném růstu platů ve veřejném sektoru v příštím roce. Dalším hostem Otázek je teď mluvčí odborů rozpočtových a příspěvkových organizací Alena Vondrová. I vám přeji hezký dobrý den. Vítejte.

Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a org.:

Dobrý den.

Moderátor

Co především budete chtít s vládou vyjednat?

Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a org.:

No, vyjednat mírný růst reálných platů, to jest růst zhruba průměrných nominálních platů o 5 až 6 %, a to už jdu dost dolů, protože inflace bude...

Moderátor

A kdybych vám řekl, že to je nereálné, že na to zkrátka státní rozpočet nemá, 5 až 6 %?

Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a org.:

5 až 6 % růstu průměrných platů znamená, že by byl zachován mírný růst reálných mezd, protože musíte počítat s tím, že v rámci příštího roku se počítá s inflací 4 %, pokud ČEZ zvedne o 10 % ceny energie, bude ta inflace ještě vyšší. Čili to, co my požadujeme, je zachování mírného růstu reálných platů. Pokud vláda na to peníze nemá, tak ať nesnižuje daně. Vláda by si měla umět zaplatit vlastní zaměstnance, které pro výkon veřejných služeb a správy potřebuje. Dále se ohrazuji proti tvrzení pana ministra, který se snaží točit argumentaci o snižování zaměstnanců pouze na úřednících, ale těch úředníků je naprosto marginální počet, jedná se o všechny zaměstnance veřejných služeb a správy. Materiál, který šel do vlády, jednoznačně hovořil o veškerých zaměstnancích veřejných služeb a správy, jednoznačně předpokládal 41 tisíc a několik set zrušených funkčních míst. Ano, vláda změnila své původní stanovisko s tím, že ponechala na správcích jednotlivých resortních kapitol, aby oni sami rozhodli, zda sníží počet zaměstnanců. Já otevřeně říkám, že v řadě případů to už možné není, protože by to znamenalo v případě například kultury, by se musely některé příspěvkové organizace uzavřít. Prostě není to možné, pokud stát chce nadále některé základní veřejné služby zachovávat. Znovu opakuji, že...

Moderátor

To už neopakujte. Tady jsme slyšeli teď, paní Vondrová - dva vaše argumenty, 5 až 6 % růst platů v příštím roce, vyjednávací pozice, a jak říkala Alena Vondrová, jde dolů. Je to reálné?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Já si myslím, že to jsou hodně nadsazené požadavky i vzhledem k odhadu inflace, který dává třeba Česká národní banka jako na vládě nezávislá instituce. Já tomu rozumím, že se při vyjednávání nějakým způsobem nasazuje laťka. Já můžu říci jedno, že bylo správné rozhodnutí vlády snižovat počet státních úředníků a že bylo správné rozhodnutí vlády zastropovat ty příjmy a nechat na správcích jednotlivých kapitol, aby si s tímto problémem poradili. Já chci jednoznačně říci, že já chci v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí zajistit reálný růst mezd, to znamená ano, říkám otevřeně, budeme platit menší počet odborníků, ale budeme je platit lépe, tak aby měli zajištěn i reálný růst mezd.

Moderátor

A těch 6 %, až 6 % u vás na ministerstvu tedy se podaří naplnit, když budete víc snižovat?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Rozhodně, znovu opakuji to číslo, 6 % je hodně nadsazené a neodpovídá realitě, ale my budeme dělat takové restrukturalizační kroky, a znovu zdůrazňuji, na základě procesního a personálního auditu a koncepčních kroků, takové, aby došlo k reálnému nárůstu mezd.

Moderátor

Znovu se obracím na mluvčí odborů rozpočtových a příspěvkových organizací Alenu Vondrovou. V případě, že vláda v těch následujících dnech a týdnech vám tedy neustoupí, Petr Nečas říkal, že 5 až 6 % je nadsazené, jaké budou vaše další kroky jako odborářů?

Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a org.:

Ten postup zvážíme až po ukončených jednáních a nepochybně s tím občany seznámíme.

Moderátor

Budou tedy na místě nějaké protesty nebo stávky? Je to jedna z variant, o které uvažujete, že byste přitvrdili?

Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a org.:

Všechny varianty jsou ve hře.

Moderátor

Tyto varianty jsou ve hře.

Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a org.:

Budou ve hře.

Moderátor

Budou ve hře.

Alena Vondrová, předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a org.:

Pokud se nedohodneme.

Moderátor

Pokud se nedohodnete. Děkuji Aleně Vondrové, že jste byla hostem Otázek. Využije ČSSD, protože váš předseda už se začal scházet se šéfem železničních odborů Jaromírem Duškem, budete využívat této nespokojenosti odborů, když vlastně senátor Milan Štěch je členem České strany sociálně demokratické, že použijete odbory proti vládě?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Stejně tak bychom našli i členy ODS na významných funkcích v odborech. Ale já myslím, že odbory jsou samostatnou a nezávislou organizací. A nakonec i zkušenosti ze zahraničí ukazují, že více demonstrují a stávkují za vlád levicových, a nakonec i za naší vlády, mohli bychom dohledat, že byly poměrně tvrdé demonstrace, kdy odboráři demonstrovali před Úřadem vlády a podobně. A prostě každá vláda si nese svoji zodpovědnost. Je to otázka sociálního dialogu a bohužel tahle vláda nerespektuje sociální dialog.

Moderátor

V čem, prosím?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Nerespektuje v tom, že například i ty balíčky, které teďko připravili, v podstatě sice projednali, ale nerespektují připomínky, připomínkové řízení, které proběhlo. Například otázka zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, tak raději řeší tím, že je prostě skrouhnou, ušetří miliardu na penězích, které jdou pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zdravotně postižené, místo toho, aby řešili systém. A navíc pan ministr, a myslím si, že i tripartita odmítá jednat se zástupci zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zdravotně postižené. Pane ministře, proč nejednáte se sociálními partnery? Proč nepředcházíte sociálním střetům?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Tak zaprvé - jednáme, dokonce z mé iniciativy vzešlo zvláštní jednání tripartity, sociální partneři jsou součástí připomínkového řízení, jejich návrhy velmi pečlivě sledujeme, velmi poctivě čteme, mimochodem právě v té otázce, o které mluvíte, to znamená zaměstnávání zdravotně postižených právě na základě jednání s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených a Národní radou zdravotně postižených již došlo ke korekci toho původního vládního návrhu a nevyhýbáme se dalším jednáním, čili my ta jednání vedeme a povedeme je velmi intenzivně i nadále. Takže se sociálními partnery počítáme, a znovu opakuji, bylo kvůli tomu dokonce zvláštní zasedání tripartity.

Moderátor

Vy říkáte, že počítáte se sociálními partnery. Tady jsme slyšeli, je velmi nepravděpodobné, že byste se dohodli například s Odborovým svazem zaměstnanců ve státní správě. Vy jste připraveni jako vláda čelit demonstracím, stávkám, například státních zaměstnanců, jak naznačila Alena Vondrová?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Tak je to věc, která podle mého názoru by nebyla dobrá pro tuto zemi. Znovu opakuji, jsme připraveni jednat, budeme připraveni jednat. Já mám s paní předsedkyní Vondrovou nikoliv první a nikoliv poslední speciální schůzku na toto téma. Budeme bezesporu jednat dál i s Ministerstvem financí, ale to, že tady musí dojít k redukci státního aparátu, je podle mého názoru mimo vší pochybnost, a to, že musíme zabránit tomu, aby mandatorní výdaje převýšily příjmy státního rozpočtu, je mimo vší pochybnost.

Moderátor

Zdeněk Škromach tady dává ruce téměř do polohy, že se modlí. Tak jsem přemýšlel, jestli jste nezměnil stranu, jestli nejste v KDU-ČSL.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Stranu jsem nezměnil, ale pak je to otázka víry, ale to není otázka stranické příslušnosti. Ale pan ministr už jako ministr kritizoval třeba zákoník práce nebo zákon o nemocenském pojištění z pozice, že prostě nebyla dosažena absolutní dohoda se sociálními partnery, jak odbory, tak zaměstnavateli.

Moderátor

A teď mu vyčítáte tedy totéž?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

A dneska se chová ještě hůř v tom smyslu, že nehledá vůbec, je to otázka vždycky nalezení té maximální shody, ale pane ministře, neříkáte pravdu. Prostě vy to řešíte tím, že to skrouhnete, místo toho, abyste hledali způsobu systémového řešení.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Hledáme.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Na úřadech práce je dneska registrováno přes 60 tisíc lidí se zdravotním postižením. Ti lidé potřebují najít práci. Vy hovoříte třeba i o podpoře zaměstnanosti.

Moderátor

Promiňte, teďka vy začínáte, jako byste mi koukal do scénáře.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Jo?

Moderátor

Protože teď se dostáváme, ano, teď budeme probírat nezaměstnanost a další téma, tak...

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

No, já myslím, že důležitější než úředníci, tak jsou právě lidi, kteří se těžko dostávají k pracovním příležitostem.

Moderátor

Tak pojďme k tomuto tématu, pánové.

Moderátor

Nezaměstnanost v zemi rekordně klesá. Počet lidí bez práce za poslední měsíc se snížil o půl procenta. Dubnový výsledek nezaměstnanosti je nejnižší za posledních devět let. Bez práce ale v České republice stále zůstává více než 400 tisíc lidí. Ekonomové téměř jednohlasně říkají: "Za rychlým poklesem nezaměstnanosti je rychlý růst české ekonomiky."

David Marek, hlavní ekonom, Patria Finance (4.5.2007):

Trh práce především reflektuje to, že česká ekonomika roste velmi rychle a vytváří nová pracovní místa. Podle jiných statistik máme dnes nejvyšší počet volných pracovních míst za mnoho let zpátky.

Autor

Jarní pokles počtu lidí bez práce stlačil českou nezaměstnanost hodně pod evropský průměr. V Evropské unii jako celku je počet lidí bez práce o procento vyšší. I v rámci středoevropské čtyřky má Česká republika míru nezaměstnanosti stále nejnižší. Maďarsko, Slovensko i Polsko jsou na tom hůř. Například v posledně dvou jmenovaným zemích se počet lidí bez práce pohybuje mezi 11 až 12 %. Podle ekonomů je za rychlým poklesem počtu lidí bez práce v České republice i mírná zima.

David Marek, hlavní ekonom, Patria Finance (4.5.2007):

Ve vývoji nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí zcela jistě sehrál i důvod sezónní faktory a v letošním roce byla mírná zima pozitivním faktorem, který pomohl udržet zaměstnanost třeba ve stavebnictví.

Autor

Rychlý pokles nezaměstnanosti však nemá jen dobré stránky. Stinnou stránkou může být tlak na vyšší inflaci.

David Marek, hlavní ekonom, Patria Finance (4.5.2007):

Klesající míra nezaměstnanosti není vždy jenom přínosem. Může přinášet také určité náklady a centrální banka se již dnes obává toho, že rychle klesající nezaměstnanost může začít tlačit na růst mezd a posléze i cen v ekonomice.

Autor

Duben přinesl také rekordně vysokou nabídku počtu volných pracovních míst. Uchazeči o práci si mohou teď vybírat z více než 100 tisíc volných míst.

Moderátor

Topolánkova vláda si od reforem slibuje další pokles počtu lidí bez práce. Pane vicepremiére, můžete říci, pokud budete vládnout do roku 2010, jak budete předávat případné další vládě zemi, s jakou nezaměstnaností v procentech?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

My jsme přesvědčeni, že je možné snížit nezaměstnanost pod 5 % a pohybovat se někde na úrovni 4 %. Je to naprosto reálný cíl. Opatření, která chystáme, tak k tomu směřují. Ukazuje se opravdu, že my sice na jednu stranu máme zhruba 400 tisíc nezaměstnaných, na stranu druhou je tady 108 tisíc volných pracovních míst, kdy je jasné, že tam se struktura nabídky a poptávky po pracovní síle z regionálního a kvalifikačního hlediska trošku míjí, a současně tady prudce roste i zaměstnanost cizinců. Těch už je dneska téměř 200 tisíc zaměstnaných v této zemi. To znamená, že relativně je tady k dispozici až 300 tisíc volných pracovních míst.

Moderátor

Pokud chcete uskutečnit reformy, to znamená 3 %? O 3 % snížíte nezaměstnanost v případě, že projdou reformy?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

V případě, že projdou reformy, tvrdím, že naprosto realistický cíl je nezaměstnanost mezi 4 a 5 %, pod 5 %.

Moderátor

Co říkáte tomu číslu, Zdeňku Škromachu?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Já myslím, že tady můžeme vidět výsledek toho po nástupu nebo na konci Klausových vlád došlo ke katastrofickému nárůstu nezaměstnanosti...

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Za vašich vlád, je třeba říci.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

... ke katastrofickému nárůstu nezaměstnanosti poté, co proběhla privatizace. Sociální demokracie to musela 4, 6 let zvládat. Myslím si, že výsledek je jasný. My předáváme tuhle zemi s hospodářským růstem, s prudkým poklesem nezaměstnanosti za poslední tři roky a já myslím, že nemá smysl se přít. Česká republika patří mezi lídry Evropské unie v míře nezaměstnanosti, protože patří na rozdíl například od Slovenska, Polska a podobně, které měly obdobné podmínky, k zemím, které jsou hluboko pod průměrem Evropské unie.

Moderátor

To jsem říkal v tom úvodním příspěvku, pane místopředsedo. Nevěříte tedy číslu 4 %?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

A nezaměstnanost jsme mimochodem měli vždycky nižší než v Maďarsku, Polsku a Slovensku, od roku 89 jsme měli vždycky nižší.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Něco jiného je snížit nezaměstnanost z 20 na 15 %, to jde poměrně snadno, a je to extenzivní přístup. Nakonec i výsledek je možná dlouhodobý. V nezaměstnanosti se nedělají věci z roku na rok, ale dělají se dlouhodobě, například určitě dneska začínají působit investice, které do Česka přišly, a začínají vytvářet pracovní místa a zaměstnávat. Ty nevytvořily pracovní místa ve chvíli, kdy se o nich rozhodlo. Ale to, co mě zaráží, je, že právě v této chvíli, když už ta nezaměstnanost se dostává k 6 %, a to nakonec určitě potvrdí pan ministr, je to otázka určitých skupin, například lidí se zdravotním postižením, kterých je asi 60 tisíc z těch 400 tisíc, jsou tam lidé, rodiče s malými dětmi, jsou tam lidé nad 50 let, jsou tam absolventi...

Moderátor

Stručně řečeno tedy vláda nedělá svoji politiku zaměstnanosti pro tyto skupiny?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Mě překvapuje třeba, když slyším od starostů, že vlastně dostávají v letošním roce jenom polovinu vlastně peněz na veřejně prospěšné práce, a přitom pan ministr říká, že chce rozšířit počet lidí, kteří budou pracovat na veřejně prospěšných pracích, nevím, jak to chce zařídit, a hlavně hovoří o tom, že na ty veřejně prospěšné práce by měli nastupovat lidé se zdravotním postižením, by měly nastupovat matky s dětmi a podobně. Já jsem vždycky předpokládal, že máte na mysli ty černé pasažéry, tedy lidi, kteří jsou rok, dva bez zaměstnání a více a práci se nějakým způsobem vyhýbají, ale nemáte na mysli snad lidi, kteří z objektivních důvodů si nemohou tu práci získat.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Tak já začnu tím, že samozřejmě základní problém je v tom, že na aktivní politiku zaměstnanosti je výrazně méně finančních prostředků, než bylo v loňském roce, mimo jiné i proto, že Poslanecká sněmovna všemi hlasy sociálních demokratů zkrátila prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci takzvaného porcování medvěda, to znamená rozdávání těch poslaneckých dárků a poslaneckých pomníčků. Takže potom samozřejmě tyto prostředky tam chybí. Za další - my chceme věnovat specifickou pozornost lidem nad 50 let, máme připravený určitý program, který by se týkal například i úvah o snížení plateb sociálního pojištění u těchto lidí, většího zapojení částečných pracovních úvazků, samozřejmě v rámci zákona podpory rodině, který chceme předložit ještě v letošním roce, chceme velmi výrazným způsobem vytvořit podmínky pro právě rodiče malých dětí.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Jak?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

A jsme přesvědčeni, že v tom získáme...

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Jak konkrétně?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Můžu to tady říci - rozšířením například spektra služeb pro rodiny v oblasti péče, takzvanou nerodičovskou osobou, máme podle mého názoru velmi dobrý návrh, který sociální demokracie určitě ráda podpoří, chceme uvolnit mantinely pro větší používání částečných flexibilních úvazků. U nás je zhruba jenom 4 % pracovních úvazků jsou částečné úvazky, v západní Evropě je zvykem 20 %. A ta je tam právě pro tu kategorii rodičů s dětmi, případně lidí nad 55 let. Je to velmi vhodná forma. A co se týká zaměstnávání těch zdravotně postižených, i zaměstnavatelé a představitelé Národní rady zdravotně postižených přiznávají, že až jedna třetina těch částek, které jsou čerpány, jsou fingovány. Čili měníme celý systém, změnili jsme celý systém.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Neměníte.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Musí se tam prokazovat ty výdaje.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Vy snižujete jenom odvody, jenom ty příspěvky.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Ne, ne, ne. Musí se prokazovat ty výdaje, to je totální změna systému. A provedli jsme tam úpravu právě na základě dialogu se sociálními partnery, to znamená ty částky proti tomu původnímu vládnímu návrhu jsou navýšeny.

Moderátor

Já se teď obrátím na jednoho ze zástupců zaměstnavatelů, na prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla. I vám přeji hezký dobrý den. Vítejte v Otázkách.

Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy:

Dobré odpoledne.

Moderátor

Když se podíváme na pokles nezaměstnanosti v zemi, vy jste, pane prezidente Míle, patřil před rokem touto dobou k hlasitým kritikům nového zákoníku práce, říkal jste, že povede ke zvýšení nezaměstnanosti, k zabetonování trhu práce. To byly, stručně řečeno, vaše argumenty. Jak se vypořádáte s tím protiargumentem, že černé scénáře, které jste líčil loni, se v souvislosti s tím novým zákoníkem práce nenaplnily?

Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy:

Já si myslím, že se naplnily. My jsme si udělali velice podrobný rozbor v řádově více jak sto společnostech a ukázalo se přesně to, co jsme tvrdili. Ten zákon je nesrozumitelný, ten zákon je v rozporu s ústavou a ten zákon, není připravena dalších norem, tento zákon je nestabilní normou, a pochopitelně je i výrazně, řekněme, natolik nekvalitní normou a natolik v rozporu s dalšími zákony, že prostě omezuje zaměstnávání například studentů, omezuje zaměstnávání matek s dětmi, to znamená částečné pracovní úvazky, v druhé polovině roku se výrazně projeví způsob zaměstnávání lidí ve zdravotnictví, kdy i dnes dochází k částečnému obcházení toho zákona, v oblasti dopravy a podobně. Ono vše má nějaký doběh. A podle mého názoru ta rada, kterou jsme slyšeli vždycky z Ministerstva práce a sociálních věcí od příslušných úředníků: "No, tak ten zákon nerespektujte, tak jej klidně obejděte, ono se v podstatě nic neděje," to je porušování zákona.

Moderátor

Z toho, co říkáte, by černý scénář, který jste líčil před rokem, touto dobou se naplnil.

Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy:

Víte, zapomínáme na jednu věc, zaprvé, že na jaře a v zimě jsme měli jaro, ale respektive teďka léto, to znamená tady určitě dochází k snížení nezaměstnanosti, především, řekněme, vlivem počasí, to znamená především ve stavebnictví. To je první. To druhý, na co zapomínáme, že některá opatření, dlouhodobé investice, ať už přiševší ze zahraniční nebo i našich společností v České republice, pochopitelně přilákají určitý počet nových zaměstnanců. Ale to, o čem jsme mluvili, je velice negativní efekt zákoníku práce, protože neumožňuje využít veškerého potenciálu, které v této zemi máme, a věřte mi, že toto je otázka, na kterou se dostaneme v průběhu dvou, tří let, a budeme se o ní znovu bavit, akorát už si nikdo nevzpomene na to, na co jsme upozorňovali, to znamená dnes aby se naplnily vůbec možnosti zaměstnávat lidi, tak zákoník práce je nutno obcházet. To nepřispívá svým způsobem, řekněme, k určité právní stabilitě, ani k tomu, že bychom byli právním státem.

Moderátor

A Zdeněk Škromach tady měl mnoho poznámek, že jste ochoten připustit, že některá z těch námitek, jak tady tvrdí Jaroslav Míl, se naplnila, ty černé scénáře?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Já myslím, že každý vidí, že to tak není a žen pan Míl pokračuje ve své demagogii. Nakonec jeho tvrzení, dovolit si tvrdit, že je něco v rozporu s ústavou, od toho snad je tady Ústavní soud a nikoliv pan Míl, aby rozhodoval o tom, co je nebo není. Že je jeho představa je jiná, že by si představoval, že by lidi nejlépe měli pracovat za "pozdravpánbůh" a že by v podstatě měli být rádi, že vůbec do práce mohou. Já myslím, že situace se mění. Dneska už firmy budou muset zaplatit lidem za dobrou práci, protože už i ti Slováci a ti Ukrajinci odcházejí domů, protože tam mají mnohdy lepší podmínky, než mají v České republice.

Moderátor

Vy budete předkládat novelu zákoníku práce.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Dokonce dvě novely.

Moderátor

Dvě novely? Teď hned?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

ne, ne, ne. Napřed technickou novelu, která opraví obrovské množství legislativních a právních chyb, které v tomto legislativním zmetku jsou, a pak koncepční liberalizační novelu.

Moderátor

A kdy ta první technická novela půjde na vládu?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Ta půjde ještě teď na jaře, předpokládám, že v průběhu května, nejpozději června.

Moderátor

To znamená, že v dohledných dvou, třech týdnech.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Ta je hotová. Ano, ta je v podstatě hotová.

Moderátor

Které hlavní věci tam budou? A očekáváte, že by mohla ČSSD tu novelu zákoníku práce, která do konce května projde vládou, podpořit?

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Já jsem přesvědčen, že tuto technickou novelu musí podpořit sociální demokracie jednomyslně, protože ta pouze opravuje legislativní, právní a technické chyby, které v zákoně jsou, s tím, že my vyčkáme rozhodnutí Ústavního soudu, právě Ústavní soud rozhodne o tom, zda některá ustanovení zákoníku práce jsou v rozporu s ústavou, a na základě rozhodnutí Ústavního soudu připravíme koncepční novelu zákoníku práce, a otevřeně říkám novelu, která povede k větší liberalizaci trhu práce. Jednoznačně se ukazuje i v západní Evropě, že čím liberálnější je trh práce, čím flexibilnější je trh práce, tím nižší je nezaměstnanost. Mluvím-li o nezaměstnanosti až 4 %, tak mluvím právě v souvislosti s tím, že chceme liberalizovat trh práce v České republice. Ten zákoník opravdu přináší obrovské množství problémů. Přinesl neskutečné problémy do hromadné dopravy. Nebýt toho, že jsme to v podstatě hodně šalamounsky řešili příslušným nařízením vlády, byl kolaps hromadné dopravy. Ten zákoník v podstatě bourá zdravotnictví, lůžkovou péči a lékařskou záchrannou službu a ve druhém pololetí to uvidíme. Ten zákoník práce přinesl neskutečné problémy do školství. Zrušil v podstatě školy v přírodě. Ten zákoník omezuje studenty. Ten zákoník zrušil průvodcovskou službu na hradech a na kulturních památkách. Teď vypadává jeden kostlivec za druhým, který ukazuje, že ten zákoník práce byl opravdu hrubá chyba. A my připravíme koncepční liberalizační novelu.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Nesmysly jsem větší neslyšel. To je kolovrátek, stále dokola, stále dokola.

Moderátor

Vy jste neslyšel nic horšího? To ve sněmovně, když to člověk sleduje, pane místopředsedo.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Já myslím, že samozřejmě, ať pan ministr řekne, že prostě on má jiné představy, jak by mělo vypadat pracovní právo, jaké by měly být vztahy, jaká by měli mít práva zaměstnanci a zaměstnavatelé, to je fér. Ale říkat, že něco je paskvil nebo že něco je zmetek, na základě toho, že on má jiný názor, to považuji za nefér.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

To mají i odborníci Ministerstva práce.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

A druhá věc, ti odborníci připravovali ten zákoník práce, mimo jiné.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Ano, a sami poukázali na to, že je tam 80 chyb, které vznikly v průběhu projednávání ve sněmovně.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Tam je jiná věc, a řekněme si jednu věc, o technické věci, které vznikly jednak při přijímání dalších zákonů. Ten zákoník už platí nějakou dobu, nebo byl schválen, a mezitím vznikly, už za mého působení na ministerstvu byly připraveny ty legislativní technické...

Moderátor

Takže jste ochoten je podpořit jako ČSSD, když předloží teď Petr Nečas v květnu?

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Já myslím, že pan ministr z toho dělá zbytečně jako divadlo. Prostě ano, každý zákon po určité době je potřeba provést legislativně-technické změny.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Už po první hodině a začali jsme na nich pracovat ještě dříve, než vstoupil v platnost ten zákoník práce.

Moderátor

Pojďme tedy hned pokračovat v tomto rozhovoru, v tomto tématu.

Petr Nečas (ODS), ministr práce a sociálních věcí:

Mimořádný zmetek, mimořádný zmetek.

Zdeněk Škromach (ČSSD), stínový ministr práce a sociálních věcí:

Pane ministře, ty vaše výtvory, tak ty jsou... Jako nemá smysl o tom mluvit.

Moderátor

Hned pokračujeme po stručných zprávách na programu ČT24, přepněte si, pokračujeme v diskusi Nečas - Škromach.

Moderátor

A vstoupili jsme do druhé hodiny dnešních Otázek. V úvodu dokončíme diskuzi vicepremiéra. Ministra práce a sociálních věcí, místopředsedy ODS Petra Nečase a místopředsedy ČSSD, stínového ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha. Znechucení a odpor na straně jedné, slova chvály na straně druhé. Nic mezi tím. Především takové jsou reakce na spornou výstavu lidských těl v pražské Lucerně. I o tom bude řeč v další části Otázek. O kontroverzní výstavě budou diskutovat profesor sociologie z UK v Praze katolický kněz Tomáš Halík, poslankyně Gabriela Kalábková z ČSSD, poslanec Boris Šťastný z ODS a promotér agentury LIVE NATIONAL Robert Porkert. A o jakých tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit?

* Exministr financí, poslanec občanských demokratů Vlastimil Tlustý naznačuje, že pokud by lidovci a zelení přišli se společným kandidátem na prezidenta, Jiřím Dientsbierem, měl by velkou podporu a mohl by Václava Klause porazit.

* Profesor anatomie a Autor sporné výstavy lidských těl v pražské Lucerně Roy Glover, odmítá námitky k nezákonnosti a etické problematičnosti své expozice.

* Podle hlavního Autora slovenské daňové reformy Richarda Sulíka, by se česká vláda neměla bát radikálního řezu - zrušení všech daňových výjimek a zavedení rovné daně ve výši 12%.

Moderátor

Připomínám, že hlavními hosty dnešních Otázek jsou: vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí, místopředseda ODS Petr Nečas. Ještě jednou vítejte.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Dobrý den.

Moderátor

A místopředseda České strany sociálně demokratické, stínový ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Ještě jednou i vám hezký dobrý den.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Hezké odpoledne.

Moderátor

Porazí někdo Václava Klause? Zatím se zdá, že ne! I když sociální demokraté, komunisté, část lidovců i zelení tvrdí, že by si měl prezidentování v příštích pěti letech vyzkoušet v České republice někdo jiný, než součastná hlava státu Václav Klaus. ODS, kterou právě Klaus zakládal, součastného prezidenta jednomyslně podporuje.

Petr Tluchoř /ODS/, předseda poslaneckého klubu, 9. 5. 2007:

To není žádná reklamština. Řeč ODS znamená jednomyslně, jednomyslně.

Moderátor

I se stoprocentní podporou ODS udrží Klause na hradě jedině další hlasy. Zelené pravděpodobně nebudou.

Ondřej Liška /SZ/, místopředseda strany, 9. 5. 2007:

Určitě veřejnost ve vhodnou dobu seznámíme s naším kandidátem. Nevím, kdy to přesně bude, nedokážu teďka předvídat. Ale pan president Klaus to nebude.

Moderátor

A na stanovisko komunistů je ještě brzy.

Vojtěch Filip /KSČM/ předseda strany, 9. 5. 2007:

Termín jednání na toto téma je červen pro KSČM.

Moderátor

Sociální demokraté zřejmě svého soupeře do boje o prezidentský úřad nepošlou. Výběr nechávají na jiných.

David Rath /ČSSD/, místopředseda poslaneckého klubu, 9. 5. 2007:

Spíš tady chceme mít jakési velkorysé gesto vůči těm menším stranám.

Jiří Paroubek /ČSSD/, předseda strany, 9. 5. 2007:

Se zelenými ten problém nevidím. Rozhodující pozice tady bude sehrávat lidová strana.

Moderátor

Koho podpoří lidovci při příští volbě prezidenta republiky má být jasné už na podzim. Předsednictvo KDU - ČSL chce tuto otázku řešit společně se svými poslanci a senátory. I na základě diskuze členské základny. Teď začneme u místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha. Když teď, jako sociální demokraté, pane místopředsedo, tvrdíte, že necháváte výběr na lidovcích a na zelených. Nepomůžete tím ke znovuzvolení Václava Klause, jestliže teď dáte ruce pryč a budete stát stranou?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Tak určitě nestojíme stranou. Já myslím, že ten hlavní problém je v tom, že se musí najít konsens správy i s těmito menšími stranami, pokud má být zvolen protikandidát Václava Klause, protože dneska ODS má v Senátu většinu, což stačí na zvolení v této horní komoře. V dolní vlastně chybo asi těch 19 - 20 poslanců. Čili bude to otázka velmi těsného souboje.

Moderátor

A proč se zatím vzdáváte myšlenky přispět a navrhnout nějakého kandidáta lidovcům a zeleným?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Ale to přece se takové myšlenky nevzdáváme. Ta otázka je, najít takového člověka, který bude obecně přijatelný, který svým způsobem bude nad stranický. Což považujeme za důležité, protože přístup Václava Klause, obzvláště při sestavování těchto dvou vlád, které vlastně přišly po těchto volbách, byl vyloženě stranický a myslíme si, že to nepřispělo v klidu na politické scéně a přispělo to k tomu protahování těch 7 - 8 měsíců neklidu, které samozřejmě měly vliv i na ekonomiku.

Moderátor

Zvažujete, jako předsednictvo ČSSD, že byste zatím podpořili Jiřího Dientsbiera v dohledné době?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Zatím nemá sociální demokracie stanovisko ke konkrétním jménům. Víme, že to jméno se objevuje, ale není jediné, které se objevuje v té souvislosti i ze strany vládních stran, které, jak vidět, se v této věci zřejmě neshodnou.

Moderátor

Které jméno se zatím vám líbí v sociální demokracii, pokud byste měl říct?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Po zkušenostech z minula, žádná jména nesděluji. Myslím, že to bude věc jednání spíše kuloárových. A ve chvíli, kdy bude nějaká širší dohoda, která dá reálnou šanci důstojné protikandidatury Václavu Klausovi a nebude to mít ten člověk jednoduché, tak samozřejmě v té chvíli bude mít smysl to oznámit.

Moderátor

Víme postoj Občanské demokratické strany, který padl v tomto týdnu. Exministr financí Vlastimil Tlustý, citovaný pátečními Lidovými novinami, ale nevyloučil podporu Jiřímu Dientsbierovi a dodává. Teď cituji doslova: " I kdyby nám lidovci a zelení řekli, že by se dokázali s námi shodnout právě na Dientsbierovi, troufám si říci, že by měl hodně velkou podporu." Konec citátu. Pane vicepremiére, je ODS ochotna se vzdát kandidatury Václava Klause, když bude společný koaliční kandidát?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Já se tedy přiznám, že teď slyším to vyjádření pana Tlustého poprvé. A jsem naprosto šokován a konsternován.

Moderátor

To je ale autentické vyjádření z Lidových novin.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Já jsem přesvědčen, že je silně překroucené a že toto Vlastimil Tlustý nikdy neřekl. Jsem si tím stoprocentně jistý a pro mě by to znamenalo úplně neuvěřitelnou věc. Samozřejmě, že ODS jednoznačně podpoří pana prezidenta Klause. A ten důvod je velmi jednoduchý. Pan prezident Klaus je vynikající prezident. Uznává to drtivá většina veřejnosti. Má výraznou veřejnou podporu. A ve snaze za každou cenu tak trošku škodolibě hledat jiného kandidáta, já vidím výrazné politické malosti od politických soupeřů a partnerů. Čili já jednoznačně jsem přesvědčen, že správnou volbou, proč hledat nového prezidenta, když tady kvalitní prezident je a může být znovu zvolený.

Moderátor

Ale vaši koaliční partneři.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

A má podporu veřejnosti.

Moderátor

Ale vaši koaliční partneři si to nemyslí. Nemyslí si to například zelení a část lidovců. To znamená, že kdyby oni chtěli přijít se společným koaličním kandidátem a nebyl by to Václav Klaus, tak, lidově řečeno, vy Klause nedáte, radši hrad zbouráte.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Já jsem přesvědčen, že se nám podaří zvolit Václava Klause. V žádném případě, ani na okamžik, na jedinou setinu sekundy, nepřipouštím to, že by ODS mohla kandidovat nebo podporovat kohokoliv jiného než součastného prezidenta pana Václava Klause. To je prostě mimo vší pochybnost. A já musím říci jedno. Od zelených zaznívalo od počátku voleb, co se dostali do Sněmovny, že pana prezidenta Klause podporovat nebudou. My jsme tento názor slyšeli, proto se i společný prezidentský kandidát nikdy neobjevil na úrovni koaliční smlouvy s tím, že jsme přesvědčeni, že Václav Klaus je volitelný prezident i mimo jiné, že je to kvalitní prezident, ale za dvou předpokladů. To znamená jednoty Občanské demokratické strany a úzké spolupráce s KDU - ČSL. Respektive s její výraznou většinou v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Pak tvrdím, že je to poměrně dobře splnitelný polický úkol a dojednatelný úkol.

Moderátor

Zdeňku Škromachu, poslední otázka. Proč vybírat nějakého antiklause, když, jak říká Petr Nečas, odkazem na výsledky veřejného mínění je Klaus tak dobrým prezidentem?

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Tak možná by mohli pomoci komunisti, jako minule, při volbě prezidenta.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

I sociální demokraté.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

A ještě malinko k tomu

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Ti také pomohli.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Mi docela osobně vadí, že ODS najednou blokuje přímou volbu prezidenta, ačkoliv při minulé volbě prezidenta o tom velmi hlasně hovořila. A když má svého, tak už to vidí jinak. A blokuje dneska ústavní většinu pro takovou to ústavní změnu. To je škoda, no. A proč, já myslím, že politika je soutěž. Podívej se na Francii, vždyť tam soutěžilo několik kandidátů i z extrémních a nakonec si myslím, že to bylo soupeření vlastně programů. Volba z jednoho kandidáta je taková vlastně nevolba.

Moderátor

Tak, a proč blokujete teď přímou volbu, když před tím jste ji chtěli, než jste zvolili Václava Klause?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Rozhodně ji neblokujeme. To v žádném případě.

Moderátor

Takže jste ochotni se s sociálními demokraty dohodnout na přímé volbě?

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Já to řeknu velmi otevřeně. V ODS na přímou volbu prezidenta není jednolitý názor. Je tam skupina lidí, kteří od počátku říkají, že by prezident měl být volen přímo. Je tam skupina, jako jsem já, kteří spíše z důvodů konzervativních říkají, když takhle byl volen prezident Masaryk a prezident Beneš, není důvod měnit systém. A pak je tam skupina, kteří říkají, že je možné prostě o té věci jednat. Ani já nepatřím mezi fundamentalistické zastánce nepřímé volby. Jakkoliv znovu opakuji, se k ní kloním a troufám si říci, že je to i většina ODS. Čili my nic neblokujeme. Ale rozehrávat teď hru o přímou volbu prezidenta v situaci, kdy do té volby zbývá 7 - 8 měsíců, tak to je prostě strašně hazardérský krok. A podle mého názoru, jediný možný mechanismus teď je zachovat nepřímou volbu.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Vždyť na to bylo téměř 5 let.

Moderátor

Tak. A končíme.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Bylo na to 5 let, ale rozhodně ODS nebyla v pozici, v těch minulých čtyřech letech, kdyby sama mohla zablokovat přímou volbu prezidenta i ve skutečnosti, že teď ano. Že vzhledem k 81 hlasům, bez vůle ODS nemůže projít žádný ústavní zákon. Ale v těch minulých 4letech jste si vy ostatní zastánci přímé volby, klidně mohli domluvit i přes ODS.

Moderátor

Petr Nečas.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Nestačilo to.

Moderátor

Nestačilo to. Petr Nečas, místopředseda ODS, vicepremiér. Děkuji, že jste byl hostem Otázek. Hezkou neděli a nashledanou.

Petr Nečas /ODS/, ministr práce a sociálních věcí:

Nashledanou. A hezkou neděli.

Moderátor

A děkuji i místopředsedovi ČSSD a stínovému ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi. I vám přeji hezký zbytek neděle a nashledanou.

Zdeněk Škromach /ČSSD/, stínový ministr práce a sociálních věcí:

Díky moc a hezký Den matek dnešní. A věřím, že děti svým matkám skutečně popřáli. A že ten krásný den ještě si pěkně užijou.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 14.6.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:30.