Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Březen:

Petr Nečas: Žádný zázrak, reformy (MfD)

Erhard se s nacionálním socialismem nikdy neztotožňoval a nebyl jím kompromitován. Proto se stal věrohodným i pro západní okupační mocnosti. Jako hospodářský poradce spolupracoval s americkou okupační správou od května 1945, pak se stal ministrem hospodářství bavorské zemské vlády a nakonec v roce 1948 ředitelem hospodářské správy britské a americké zóny.

V červnu 1948 vyhlašuje měnovou reformu, pak ukončuje kontrolu cen a mezd. V řadách CDU se stává poslancem Spolkového sněmu a ministrem hospodářství Adenauerova kabinetu. V roce 1963 nastupuje na Adenauerovo kancléřské místo, které opouští v roce 1966. Erhard je ztotožňován s pojmem sociálně-tržního hospodářství, tedy z dnešního pohledu se soustavou zbytnělých sociálních systémů státu blahobytu, nízkou konkurence -schopností a závislostí na přerozdělování.

Ztotožňování Erharda s touto podobou sociálního státu mu však křivdí. Byl totiž vždy zastáncem svobody jako opaku silné závislosti na státu. V roce 1958 ne nadarmo prohlásil, že "v Německu se neodehrál žádný zázrak, ale uskutečnila se hospodářská politika založená na principu svobody".

Erhardovy myšlenky a přesvědčení, že proti nedokonalostem trhu "se musí bojovat tržněhospodářskými prostředky" byly v evropském kontextu posledních několika desítek let často zapomínány a překrucovány. Byla to jeho víra v lidskou svobodu a tržní ekonomiku a nedůvěra ve stát blahobytu. K pojmu sociálně-tržní hospodářství v erhardovském smyslu se hlásil i duchovní guru M. Thatcherové sir Keith Joseph. Přišel čas oprášit opravdový obsah erhardovskojosephovského pojetí sociálně-tržního hospodářství s jeho důrazem na svobodu, konkurenci a iniciativu. To je velký evropský odkaz Ludwiga Erharda.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.5.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 23:57.