Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2007 » Duben:

Petr Nečas: Neděláme škrty, ale úsporná opatření (Právo)

Představili jste v úterý návrh reformy veřejných financí, ve kterém počítáte se sociálními škrty, se snižováním daní z příjmů a se zvýšením základní daně z přidané hodnoty. Neobáváte se, že pro občany s nižšími a středními příjmy budou dopady této reformy neúnosné?

Především budou pozitivní. Všechny propočty, které máme k dispozici, jednoznačně ukazují, že pro nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny bude celková bilance jejich příjmů - i po zvýšení sazby DPH - plusová v řádech minimálně několika stokorun ročně. Především u rodin s dětmi.

I pro rodiny se středními příjmy? Někteří analytici už upozornili, že rodiny s příjmy kolem průměrného platu na tom nic moc nevydělají.

Vydělají i tyto rodiny. Pouze v případě, kde rodiny používaly společné zdanění manželů, už nevydělají tolik, ale i tady to pro ně půjde do plusu.

A kde tedy ušetříte potřebné desítky miliard, když se všichni budeme mít lépe?

Tím, že se zastaví exploze nárůstu sociálních výdajů. Protože základní sdělení je, že když necháme všechny systémy ve stávajícím znění, tak už v roce 2009 budou veškeré příjmy státního rozpočtu nižší než mandatorní výdaje a to díky obrovské nákaze automatických valorizací. (Mandatorními, tedy zákonnými výdaji se rozumí například výdaje na důchody, sociální dávky, nemocenské, platy atd. - pozn. red.) Tam naskakují mandatorní výdaje neuvěřitelným tempem. Třeba rodičovský příspěvek, který je letos 7582 koruny, by příští rok byl už 8100 korun.

Takže tvrdíte, že reforma na nikoho nedopadne negativně?

Dopadne negativně na černé pasažéry sociálního systému. Na ty, kteří se dlouhodobě a soustavně vyhýbají aktivnímu chování, programu rekvalifikací, veřejně prospěšných prací, kteří odmítají nabízené zaměstnání. A samozřejmě dotknou se negativně i těch, kteří zneužívají sociální systém.

Ovšem propojení sociálního systému s trhem práce máte v plánu až v druhé etapě reformy. Kdy to bude?

V průběhu příštího roku.

Kolik chcete sociálními škrty ušetřit?

My neděláme sociální škrty, ale úsporná opatření, která zamezují explozi sociálních výdajů.

Kolik chcete uspořit?

Jak v příjmech, tak ve výdajích - to není všechno pouze úsporou výdajů, ale i tím, že se upravuje příjmová stránka - tak do té bilance v příštím rozpočtovém roce přinášíme zhruba 25 miliard korun. Mimochodem například výdaje na státní sociální podporu (přídavky na děti, sociální příplatek, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky - pozn. red.) v příštím roce budou zhruba o třetinu vyšší, než byly loni, tedy v roce 2006. Takže řeči o asociálních škrtech jsou naprostý nesmysl.

Při parlamentním projednávání návrhu reformy nechcete připustit žádné pozměňovací návrhy. Proč tato nestandardní cesta?

Návrhy jsou natolik vzájemně provázané - třeba daňový systém se sociálním - že hnutí s jakýmkoli parametrem rozsype celou tu složitou stavbu. Dovedu si představit, že kdyby se tomu dal volný průběh, tak by relativně populární opatření v daňové oblasti prošla a ta méně populární by neprošla. To by byla katastrofa pro veřejné finance.

Co uděláte, když se vám nepodaří reformu v parlamentu prosadit?

Vláda řekla jasně - nebudou-li reformy, udělá kroky k předčasným volbám.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.5.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 12:32.