Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Nová výstavka Chráněné umělecké dílny NINIVE

A co je na ní k vidění? Pracovníci Chráněné umělecké dílny NINIVE zřizované Slezskou diakonií se specializují na ruční uměleckou tvorbu. Ve vstupní hale MPSV si zájemci mohou prohlédnout a obdivovat tkané a šité výrobky, malované hedvábí nebo suvenýry ze skla či porcelánu. Součástí je i putovní fotografická výstava „Žijeme?!“ Ladislava Šestáka, která dokumentuje práci Slezské diakonie v oblasti Krnovska a Bruntálska. Výstavka bude trvat tři měsíce.

„Někdy si nás lidé pletou s terapeutickými dílnami. U nás si ale pracovníci musí na sebe alespoň část finančních prostředků svojí prací získat. Máme sice dotace na zřízení pracovního místa a provoz chráněné dílny, ale na svůj plat si pracovníci musí vydělat. Snažíme se tedy chovat tržně, co nejvíc to jde,“ říká Eva Moletzová, vedoucí Chráněné umělecké dílny NINIVE. Chráněná dílna sídlí v Krnově a většinu upomínkových a dekoračních předmětů, které pracovníci dílny vyrobí, je možné si zakoupit v obchůdku, který najdete nově na krnovském zámečku v centru Krnova. Kromě výroby suvenýrů se zaměstnanci chráněné dílny zapojují i do provozu tohoto obchůdku.

Zaměstnanci chráněné dílny jsou buď lidé s mentálním postižením nebo duševním či neurologickým onemocněním. Chráněná umělecká dílna NINIVE navazuje nepřímo na denní stacionář pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a pro některé klienty, kteří v terapeutických dílnách stacionáře prokážou dobré dovednosti, představuje most k otevřenému trhu práce. „Za asi pětileté fungování naší chráněné dílny u nás působilo mnoho lidí na praxi jak ze stacionáře, tak k nám docházejí lidé z úřadu práce nebo různých vzdělávacích programů. V dílně je v současnosti zaměstnaných šest lidí. Do budoucna ale plánujeme, že by zaměstnanců dílny bylo daleko více, zamýšlíme vybudovat sociální firmu, která by byla plně konkurenceschopná, s minimem dotací nebo dokonce bez nich,“ dodává Eva Moletzová.

Poslání, se kterým Středisko NINIVE bylo zakládáno, je „doprovodit člověka se zdravotním postižením na jeho cestě k nejvyšší možné formě zaměstnání dle jeho přání, možností a schopností“.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 18.4.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2018 000 12:12.