Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika:

Sociální politika

Obsah položky Sociální politika:

 • (Soubor typu .pdf)Systémový projekt zvýší prestiž povolání pracovníka v sociálních službách
  ilustrační fotoV březnu loňského roku zahájil Fond dalšího vzdělávání systémový projekt s názvem Vzdělávání pracovníků v sociálních službách (PSS). Hlavním cílem projektu je podpořit pracovníky v sociálních službách prostřednictvím kvalitního systému dalšího vzdělávání.
 • Zákon o sociálním bydlení pomůže lidem v bytové nouzi
  ilustrační fotoO potřebnosti systému nájemního sociálního bydlení se v ČR hovoří už dvacet let. Až ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová předložila na jednání vlády zákon, který pomůže lidem v bytové nouzi a omezí obchod s chudobou.
 • Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší výsledky
  ilustrační fotoZatímco v lednu 2010 nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím tehdejších úřadů práce jen 1 850 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, ke konci listopadu 2016 jich Úřad práce ČR evidoval 11 632.
 • Osm bludů o sociálním bydlení
  ilustrační fotoV médiích se objevila řada mylných a zavádějících informací o návrhu zákona o sociálním bydlení. K těm zásadním je nutné se vyjádřit a uvést je na pravou míru.
 • K lidem v nouzi míří balíčky pomoci za 61 milionů korun
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s charitativními organizacemi pokračuje v distribuci potravinové a materiální pomoci pro lidi v nouzi.
 • Invencí a kvalitou proti konkurenci
  ilustrační foto Po roce 1989 řada velkých textilních firem s dlouholetou tradicí na severu Čech částečně nebo zcela zanikla. Vzniklo ale také mnoho malých specializovaných firem. Jednou z nich je výrobní družstvo TEXman, zabývající se šitím kvalitních lůžkovin.
 • Přes 200 handicapovaných má větší šanci získat zaměstnání
  ilustrační fotoVíce než dvě stovky uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením či omezením z celého Moravskoslezského kraje dostalo možnost zvýšit své šance na trhu práce. Umožnil jim to projekt s názvem 10 pro život.
 • Sociální podnikání pomáhá řešit i dlouhodobou nezaměstnanost
  ilustrační fotoSociální podnikání obrací pasivní přístup nezaměstnaného a podporuje ho v pozitivním nahlížení na výkon práce, která je co možná nejvíce uzpůsobena jeho možnostem a schopnostem.
 • Martina Kadlecová: Sociální podniky přinášejí naději, sebeúctu a důvěru
  ilustrační fotoV Havlíčkově Brodě sídlí sociální podnik Semitam, který nabízí pracovní uplatnění těm, pro něž je zapojení na trh práce i do společnosti druhou šancí, možností začít znova nebo žít plněji. Semitam založila Martina Kadlecová. Zajímalo nás, kde vzala odvahu a motivaci dávat šanci těm, které ostatní často odvrhnou.
 • Stáže v sociálních podnicích jsou vzájemně inspirující
  ilustrační fotoV rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR mají současní i budoucí sociální podnikatelé příležitost absolvovat stáž v sociálním podniku, který si sami vyberou. Mohou tak proniknout do chodu a řízení přímo v terénu a za podpory zaměstnanců a manažerů.
 • Sociální podnikání aneb Veřejný prospěch je důležitější než zisk
  ilustrační fotoSociální podnikání se začíná čím dál více dostávat do povědomí veřejnosti a roste počet těch, kteří by se chtěli tímto druhem podnikání zabývat. Často je však odradí nezkušenost a malá informovanost.
 • Neformální péče. Popelka v české sociální politice?
  logo FDVPečovat o dítě se v naší společnosti považuje za základní úkol každé rodiny. Vysoce pozitivně (a někdy možná až příliš jako samozřejmost) se hodnotí i situace, kdy se rodina rozhodne postarat se o svého člena s vážným onemocněním či postižením nebo o nemohoucího seniora.
 • Síť ambasadorek a ambasadorů bojuje proti věkové diskriminaci
  ilustrační fotoVýrazné osobnosti veřejného života se spojily v síť ambasadorek a ambasadorů Proti ageismu. Chtějí upozornit na problémy spojené s věkovou diskriminací a podpořit mezigenerační solidaritu.
 • Alena Zieglerová: I města a obce mohou vytvářet pracovní místa
  ilustrační fotoO tom, jak mohou obce a města pomoci lidem bez práce, jsme hovořili s vedoucí expertního oddělení Agentury pro sociální začleňování Mgr. Alenou Zieglerovou, která se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnanosti lidí s nízkou kvalifikací a podpoře zvyšování zaměstnanosti v nejvíce ohrožených regionech.
 • Stabilní a silný úřad pro všechny
  ilustrační fotoZhruba před tři čtvrtě rokem jsem nastoupila na místo generální ředitelky Úřadu práce ČR. A byly to měsíce plné turbulencí. Přišla jsem do úřadu, který nebyl připraven na samostatný provoz a řízení práce jeho krajských poboček a kontaktních pracovišť víceméně nefungovalo.
 • Vláda schválila koncepci, která řeší bezdomovectví
  bezdomovec (ilustrační foto)Na konci srpna schválila vláda historicky první Koncepci prevence a řešení bezdomovectví v ČR. Ještě letos má Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR konkretizovat některá v ní obsažená opatření, která by bylo možné rychle zavést do praxe.
 • Úřad práce pomáhá krajům i obcím
  ilustrační fotoZatímco v červnu loňského roku umístil Úřad práce ČR v rámci celé republiky 6 412 uchazečů o zaměstnání na veřejně prospěšné práce, letos jich bylo už 18 629.
 • 700 nových zaměstnanců posílí Úřad práce ČR
  logo Úřadu práce Sedm set nových zaměstnanců Úřadu práce ČR má mimo jiné zlepšit komunikaci se zaměstnavateli, samosprávou a dalšími složkami trhu práce tak, aby se více podpořila aktivní politika zaměstnanosti.
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením zmírňuje sociální důsledky handicapu
  ilustrační fotoMimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany byly přijetím zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.) nahrazeny od 1. 1. 2012 průkazem osoby se zdravotním postižením. Průkaz se vydává ve třech typech, obdobně jako průkazy, které dokládaly mimořádné výhody (TP, ZTP a ZTP/P).
 • Nároky na posudkové lékaře jsou nemalé
  ilustrační fotoPosudkový lékař pohybující se na rozhraní sociálního a zdravotního systému disponuje informacemi o službách jak zdravotních, tak sociálních. Široká působnost posudkových lékařů předpokládá vysokou vzdělanost, odpovědnost, morální úroveň a humánní přístupy.
 • Sociální reforma a lékařská posudková služba
  ilustrační fotoNový systém posuzování zdravotního stavu a stupně závislosti a posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který platí od 1. ledna letošního roku, zachoval kontinuitu nároků a sociálních jistot klientů a udržel stabilitu i potřebný výkon a kvalitu činnosti lékařské posudkové služby (LPS).
 • Ministr Drábek odstartoval běh na pomoc opuštěným dětem
  ilustrační fotoPraha byla sedmým a zároveň posledním městem, kde se letos – v sobotu 23. června – uskutečnil Běh pro život, jehož cílem je získat prostředky na pomoc opuštěným dětem. Běh osobně odstartoval ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
 • Stáří spojuje – motto letošní globální konference o stárnutí
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek 29. května slavnostně zahájil 11. ročník světové konference na téma stárnutí, kterou pořádala charitativní organizace Mezinárodní federace stárnutí se sídlem v Kanadě (IFA) ve spolupráci s občanským sdružením Život 90 v Praze.
 • K jakým změnám ve veřejné službě dojde od roku 2012?
  ilustrační fotoV rámci sociální reformy I bude od 1. ledna 2012 institut veřejné služby převeden z obcí do kompetence Úřadu práce ČR. Veřejnou službu dosud organizují obce pro občany, kteří pobírali dávky pomoci v hmotné nouzi. Od r. 2012 nastanou ve veřejné službě změny týkající se jejího zacílení a rozšíření okruhu klientů, pro které bude určena.
 • Co se podařilo za 365 dní?
  ilustrační fotoPřesně před rokem, 13. července 2010, jmenoval prezident Václav Klaus ministrem práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Den po svém uvedení do funkce oznámil ministr Drábek plánované organizační změny a priority resortu pod jeho vedením pro nejbližší měsíce. Mezi jeho priority patřilo řešení nálezu Ústavního soudu ve věci výše důchodů, pracovněprávní vztahy, tedy úprava zákoníku práce, a také kontroly pobírání sociálních dávek.
 • SUPER DEN 2010 aneb veřejná promoce psích studentů
  ilustrační fotoV pražském výcvikovém areálu Helppes – Centra výcviku psů pro postižené se 18. září konal už osmý ročník akce SUPER DEN, na které jsou asistenční a vodicí psi slavnostně předáváni novým majitelům. Každý psí pomocník má tradičně svého patrona z řad celebrit a politiků. Mezi nimi letos nechyběli ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a náměstek ministra práce a sociálních věcí pro legislativu Petr Šimerka.
 • V Bruselu se bude rokovat o chudobě a sociálním vyloučení
  ilustrační fotoEvropského setkání lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením, které se uskuteční 24.–25. června 2010 v Bruselu, se zúčastní za Českou republiku Lenka Mazáčová, František Mazáč a Erik Nedbal (všichni za organizaci Podané ruce) a Alžběta Fontiová (za organizaci Rozkoš bez rizika).
 • Ministerstvo splnilo, co si předsevzalo
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí splnilo všech devět priorit, které si stanovilo na období od května 2009 do května 2010. Z hodnocení činnosti vyplývá, že resort práce a sociálních věcí v uplynulém roce fungoval bez výrazných problémů.
 • Minimální věk 15 let pro držitele speciálně vycvičeného psa
  ilustrační fotoTo je jeden ze závěrů zasedání Pracovní skupiny k problematice psů se speciálním výcvikem, které se v březnu uskutečnilo na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV).
 • Moderní technologie mají podpořit život seniorů v domácím prostředí
  ilustrační fotoPlnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, doporučení vládě na přijetí nezbytných opatření v oblasti podpory rozvoje a realizace asistenčních technologií pro zdravý a nezávislý život, koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice a mediální obraz seniorů.
 • Výkon veřejné služby pomáhá lidem v hmotné nouzi
  ilustrační fotoLidé dlouhodobě žijící v hmotné nouzi mohou pozitivně ovlivnit výši svého příspěvku na živobytí mimo jiné výkonem veřejné služby. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v prosinci 2009 využilo tuto možnost 11 331 lidí.
 • Novela zákona zjednoduší posuzování stavu hmotné nouze
  ilustrační fotoNa březnovém setkání Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro sociální otázky na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR byl předmětem diskuzí návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Cílem připravované novely je především zjednodušit posuzování stavu hmotné nouze a pod pohrůžkou sankce zajistit, aby byly dávky použity skutečně jen na ty účely, na které byly poskytnuty.
 • Jaké jsou základní strategické úkoly v oblasti dlouhodobé péče v Evropské unii? – 2. část
  ilustrační fotoTuto otázku si klade konzultační materiál švédského předsednictví EU, podle kterého se jedná o následující problémy:
 • Česká republika vyjednala smlouvu o sociálním zabezpečení s první arabskou zemí
  ilustrační fotoTři březnové dny – od 24. do 27. března – strávila syrská delegace v čele s ministryní sociálních věcí a práce Dialou Al Haj Aref v České republice. Ministryně se setkala se svým českým protějškem Petrem Šimerkou – především kvůli podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení.
 • Sociální zabezpečení 2010
  ilustrační fotoVíte, za jakých podmínek vám může být přiznán starobní důchod, kde si o něj požádat a kdo vám ho vypočítá? Co můžete dělat, pokud s jeho výpočtem nesouhlasíte? K jakým zásadním změnám došlo v posuzování nároku na důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (invalidní důchody) a ve způsobu stanovení jejich výše?
 • Sociální dopady onkologických onemocnění
  ilustrační fotoV průběhu posledních let se zvyšují nároky občanů na poskytovanou zdravotní, sociální a sociálně zdravotní péči, která jim pomáhá řešit jejich obtížnou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním postižením či stářím. Mezi zdravotní postižení s poměrně významnými celospolečenskými a tím i sociálními dopady patří onkologická onemocnění.
 • Češi jako první zahájili Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
  ilustrační fotoEvropský rok 2010 je především informační a osvětovou kampaní, která má přesvědčit veřejnost, že i její postoj a aktivní přístup může prospět celé společnosti.
 • V Česku je míra ohrožení chudobou nejnižší v EU
  ilustrační fotoV České republice je míra ohrožení chudobou nejnižší ze všech zemí EU. Podle posledních dostupných údajů (ČSÚ a Eurostat ze šetření o příjmech a životních podmínkách domácností v roce 2008) dosáhla hodnoty 9 %, zatímco průměr zemí EU 27 činil 17 %.
 • Jak Evropané vnímají chudobu?
  ilustrační fotoPodle posledních průzkumů Eurobarometru se tři ze čtyř Evropanů domnívají, že je v jejich zemi rozšířena chudoba. V České republice sdílí tento názor 59 % občanů, 40 % si myslí opak. Devět z deseti obyvatel EU si přeje, aby se problém chudoby okamžitě řešil.
 • Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR
  ilustrační fotoEvropská unie uvolní na aktivity Evropského roku 2010 (EY2010) celkem sedmnáct milionů eur. Česká republika bude moci z těchto zdrojů využít v přepočtu asi 9 milionů korun. Přibližně stejnou částku vyčlenilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 • Doporučení ministerstva a ombudsmana k chráněnému bydlení
  ilustrační fotoZákonem č. 206/2009 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách), a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen zákon o pomoci v hmotné nouzi), s účinností od 1. srpna 2009. K jakým změnám došlo?
 • Změna výše příspěvku na provoz motorového vozidla
  ilustrační fotoJedním z úsporných opatření, která povedou ke snížení deficitu státního rozpočtu, je změna výše příspěvku na provoz motorového vozidla. Platí od 1. ledna 2010, a to na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 451/2009 Sb.
 • Veřejnou službu mohou obce využít při úklidu zasněžených chodníků
  ilustrační fotoOd 1. ledna 2009 si lidé, kteří jsou déle než půl roku v hmotné nouzi, mohou zlepšit svou finanční situaci vykonáváním tzv. veřejné služby. Tou se rozumí pomoc obci např. při udržování čistoty ulic, veřejných prostranství či pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba může být přínosem pro obce i pro lidi v obtížné životní situaci, prospěšná je i v tomto období – lidé bez práce mohou dle zadání obcí například uklízet zasněžené chodníky.
 • I nevidomí a slabozrací mohou využít informační kiosky MPSV
  ilustrační fotoElektronickým orientačním a informačním systémem pro nevidomé a slabozraké TYFLOSET disponuje už všech 331 informačních kiosků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celé České republice. Samoobslužná zařízení na první pohled vypadají jako bankomaty, místo peněz však poskytují zdarma informace o zaměstnanosti a státní sociální podpoře, včetně jednotlivých dávek. Kiosky lidé najdou zpravidla poblíž vchodů nebo v klientských centrech úřadů práce a na pracovištích státní sociální podpory.
 • Co se změní s příchodem nového roku?
  ilustrační fotoPrvní den nového roku není jen příležitostí pro různá předsevzetí a bilancování. Začátkem ledna roku 2010 začnou platit také nové zákonné úpravy. Pro lepší orientaci v paragrafech přinášíme přehled nejdůležitějších změn, které se týkají resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Ošetřující lékaři mohou vystavovat neschopenky zpětně
  ilustrační fotoPři respiračních obtížích není potřeba z důvodu vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenky) okamžitě navštěvovat ošetřujícího lékaře, ale pouze ho v tomto případě kontaktovat telefonicky. K ošetřujícímu lékaři je ale nutné se dostavit pro vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti po odeznění nejhorších příznaků takového onemocnění, nejpozději do pěti kalendářních dnů.
 • I v zaměstnání dodržujte preventivní opatření proti chřipce
  ilustrační fotoChřipka je jedno z nejnakažlivějších onemocnění se závažnými zdravotními i ekonomickými následky. Vyskytuje se na celém světě a způsobuje vznik epidemií různého rozsahu – od drobných lokálních na školách a v dětských kolektivech až po epidemie celostátního rozsahu. Každý rok se v České republice zaznamená více než 2 miliony případů chřipky a chřipce podobných onemocnění.
 • Více než půl miliardy do sociálně vyloučených romských lokalit
  ilustrační fotoCelkem 557,7 milionu Kč. To je částka z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a státního rozpočtu ČR určená na projekty směřující do romských lokalit v rámci výzvy vyhlášené 30. září 2009. Výzva se jmenuje Investiční podpora vybraných sociálních služeb a činností pro příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit/komunit. Vyhlásilo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a využít ji mohou obce, svazky obcí a nestátní neziskové organizace.
 • Sociální dialog v dobách krize: lekce z minulosti
  ilustrační fotoTřicet znamenitých let po druhé světové válce charakterizovaných ekonomickým růstem, téměř plnou zaměstnaností a zvyšující se životní úrovní ve většině průmyslově vyspělých zemích bylo vystřídáno obdobím ekonomického poklesu, vysoké inflace, rostoucích rozpočtových deficitů a zvyšující se nezaměstnanosti.
 • Úsporná opatření budou platit jen jeden rok
  ilustrační fotoVe Sbírce zákonů České republiky v úterý 20. října 2009 vyšel zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Jde o tzv. úsporný balíček, který se významně týká také resortu práce a sociálních věcí.
 • Pokroky lékařské vědy ve vyhlášce o posuzování invalidity
  ilustrační fotoČeská lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) v letech 2007–2008 řešila projekt vyhlášený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR s názvem Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN) a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností. Cílem projektu bylo zpracování odborných lékařských podkladů pro hodnocení důsledků zdravotního postižení na pracovní schopnost a invaliditu ve vztahu k pěti nejčastějším příčinám invalidity.
 • Doprovázení dětí z dětských domovů na cestě k samostatnému životu
  ilustrační fotoObčanské sdružení Letní dům přispívá k sociálnímu začleňování dětí a mladých lidí z dětských domovů do běžné společnosti realizací dvou projektů. První je Sociální rehabilitace – registrovaná sociální služba, která nabízí dětem vícedenní sociálně-terapeutické pobyty mimo ústavní prostředí. Druhou je nabídka pobytů v tréninkovém bytě v Praze, kde se mladí lidé nad třináct let připravují na samostatný a soběstačný život. Tyto dvě aktivity doplňují pravidelné návštěvy dětských domovů, výstavy obrázků dětí a komunitní akce.
 • 2010 – Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
  ilustrační fotoEvropská unie patří mezi nejbohatší oblasti světa. Přesto má 17 % Evropanů tak nízké příjmy, že si nemohou dovolit ani základní životní potřeby.
 • Všichni posudkoví lékaři jsou součástí ČSSZ
  ilustrační fotoOd 1. července existuje pouze jedna lékařská posudková služba (LPS). Po třech letech se z úřadů práce do České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), konkrétně na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), vrátilo posuzování zdravotního stavu i pro nepojistné systémy.
 • Slevy na pojistném na sociální zabezpečení přispějí k udržení zaměstnanosti
  ilustrační fotoOd srpna mohou zaměstnavatelé uplatňovat slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Cílem slev na pojistném je zlevnit náklady na pracovní sílu u zaměstnanců s nižšími a průměrnými příjmy, a tím přispět k udržení zaměstnanosti.
 • Jak zabránit globální sociální recesi?
  ilustrační fotoOčekává se, že globální ekonomická krize povede v letošním roce k dramatickému zvýšení počtu nezaměstnaných, chudých pracovníků a lidí na zranitelných pracovních místech. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) Globální trendy zaměstnanosti 2009, kde se uvádí, že ve srovnání s rokem 2007 by se nezaměstnanost měla zvýšit o 30 milionů. V důsledku krize by mohlo být asi 200 milionů dalších lidí, většinou v rozvojových zemích, uvrženo do extrémní chudoby.
 • Jak se vypořádat s povodní…
  ilustrační fotoSnahou ministerstva práce a sociálních věcí je pomoci lidem postiženým povodní rychle se orientovat v sociální a pracovněprávní oblasti, která s živelní pohromou souvisí. Formou otázek a odpovědí nabízíme základní informace. Při řešení konkrétní situace doporučujeme využít kontakty uvedené na konci článku.
 • Zdravotní péče a posuzování pracovní neschopnosti v belgickém systému sociálního zabezpečení
  ilustrační fotoVlámsko-český projekt spolupráce, zaměřený na práci lékařské posudkové služby, garantuje vlámská vláda a z české strany ho zaštiťuje MPSV. Čeští účastníci projektu získali zajímavé poznatky o systému zdravotní a sociální péče v Belgii i o vzdělávání posudkových lékařů – tzv. lékařských poradců.
 • OSVČ musí informovat o svých příjmech a výdajích za rok 2008
  ilustrační fotoNejpozději do čtvrtka 30. dubna 2009 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2008 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008.
 • Návrh úlev pro plátce sociálního pojištění by mohl zmírnit dopady hospodářské krize
  ilustrační fotoNávrh spočívá zejména v citlivém přístupu orgánů sociálního zabezpečení k plátcům pojistného na sociální zabezpečení v přechodném období krizového stavu v těch oblastech, v nichž v mezích zákonných ustanovení mohou postupovat s ohledem na dopady krize podle konkrétní situace plátce pojistného.
 • Pokroky lékařské vědy v posudkovém lékařství
  ilustrační fotoPokroky lékařské vědy se pochopitelně promítají i do práce posudkových lékařů. Ovlivňují funkční hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti.
 • Mateřská i rodičovská dovolená jsou v ČR delší než jinde v Evropě
  ilustrační fotoEvropská komise doporučuje, aby ženy v zemích EU měly nárok minimálně na 18 týdnů mateřské dovolené. Česká republika je v tomto ohledu výrazně napřed. Mateřská dovolená je uzákoněná v délce 28 týdnů, výjimečně v délce 37 týdnů, pokud žena porodí více dětí najednou.
 • Návrat ke společné budoucnosti posudkového lékařství
  ilustrační fotoČeští i slovenští posudkoví lékaři se snaží o včasný návrat zdravotně postižených na trh práce.
 • Změny zákona o pomoci v hmotné nouzi
  ilustrační fotoPoslanecká sněmovna schválila změny v systému poskytování pomoci v hmotné nouzi. Pokud návrh podpoří Senát a podepíše prezident, začne platit od 1. ledna 2009. Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci prostřednictvím dávek osobám, které nemají dostatečné prostředky k získání obživy a tyto prostředky si nemohou z objektivních důvodů zvýšit.
 • Nastává čas sociálně zdravotních a zdravotně sociálních reforem
  ilustrační fotoBez těsné spolupráce obou resortů nelze uskutečnit komplexní reformu ani jednoho z nich
  Nejen téma reformy financování důchodů, ale i téma financování zdravotnictví upoutává již delší dobu zájem odborné i laické veřejnosti. Celkové výdaje na důchody dosáhnou v letošním roce téměř 300 miliard korun a naše zdravotnictví vystavuje ročně účet na více než 200 miliard korun. Přestože vykazují důchodový i zdravotnický systém v současné době přebytky, bez uskutečnění reforem v obou systémech můžeme očekávat v horizontu několika málo let problémy nejen při sestavování státního rozpočtu, ale především v našich domácnostech.
 • Vybrané modelové situace související se změnami …
  ilustrační foto
 • Duševní poruchy jsou stále častější příčinou invalidity
  ilustrační fotoPodle Světové zdravotnické organizace poruchy duševního zdraví představují pro evropský region druhou největší zdravotně sociální zátěž (po stárnutí populace a potřebě dlouhodobé péče na prvním místě). Jejich význam a dopad je proto možno považovat za celospolečensky závažný. Z hlediska zdravotně sociálního je pro duševní nemoci charakteristické, že oproti jiným nemocem začínají v poměrně nízkém věku.
 • Posudkoví lékaři z celého světa rokovali v Praze o chronických nemocech
  ilustrační fotoNa začátku června se uskutečnil v Praze XVII. kongres Evropské asociace posudkových a revizních lékařů (EUMASS), která sdružuje posudkové a revizní lékaře pracující v pojišťovnách a v sociálním zabezpečení. Kromě zástupců 16 členských zemí EUMASS a dalších států Evropy přijeli účastníci i z tak vzdálených míst, jako je Brazílie, Aruba, Kanada, USA či Nizozemské Antily.
 • Senioři – naše šance
  ilustrační fotoKonference s tímto názvem proběhla 19. května v Lichtenštejnském paláci v Praze. Zabývala se vztahem společnosti ke starým lidem i vztahem jednotlivců k vlastnímu stáří. Diskuse se zúčastnil i ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Otiskujeme úryvek z jeho zamyšlení.
 • Žiju stejně jako Ty!
  ilustrační fotoV mnoha ohledech toho lidé se zdravotním postižením zvládnou více než lidé zdraví. O tom se mohl přesvědčit každý, kdo zavítal 24. a 25. května na Pankráckou pláň v Praze 4. Konal se zde víkendový festival bez hranic s názvem Žiju stejně jako Ty!
 • Ministr pod zemí lezl po kolenou
  ilustrační fotoRád bych viděl na šachtě ministra práce, špičkoval opoziční lídr Jiří Paroubek poté, co v dubnu fáral na Dole Paskov. A v květnu na jeho přání došlo!
 • Bytová politika v sociálních aspektech
  ilustrační fotoPrůměrná výše příspěvku na bydlení činí 1 111 Kč měsíčně.
  V bytové politice došlo po roce 1989 v souvislosti s ekonomickou transformací k významným změnám. Výrazně se začal posilovat vlastnický sektor bydlení a postupně se tlumil sektor nájemného a družstevního bydlení.
 • Kongres EUMASS bude v Praze
  ilustrační fotoEvropská asociace posudkových a revizních lékařů (EUMASS) bude zasedat v Praze. Nad kongresem EUMASS, který se uskuteční 5. až 7. června 2008 přijal záštitu místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.
 • Prostituce nezletilých dívek v kontextu ústavní výchovy
  ilustrační fotoObecně prospěšná společnost La Strada Česká republika, která se zabývá problematikou obchodování s lidmi a vykořisťování, publikovala výsledky výzkumu uskutečněného mezi nezletilými dívkami v ústavní výchově v ČR a na Slovensku, který byl zaměřen na jejich zkušenosti s prostitucí.
 • Jak metoda Zkus to jinak spatřila světlo světa
  ilustrační fotoPříběh společnosti MG&A
  „Lidský duch je osvěcován malým vnitřním světlem pochybování o tom, zda máme pravdu.“ (Saul Alinsky, 1971)
 • Do života s MESADOU
  ilustrační fotoObčanské sdružení MESADA v rámci projektu INOVA – Zvýšení účinnosti metody podporované zaměstnávání vnesením inovativních prvků – šance pro pracovní a společenské uplatnění lidí se zdravotním postižením vytvořila interaktivní CD-ROM s příznačným názvem DO ŽIVOTA S MESADOU.
 • V Chrudimi se udílely ceny MOSTY 2007
  ilustrační fotoLetos se konal již pátý ročník výroční ceny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) s názvem MOSTY 2007. Cena se každoročně předává za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Tento rok se tak stalo 5. února v Chrudimi.
 • Bez bariér po železnici
  ilustrační fotoČeské dráhy spustily speciálně upravené internetové stránky pro handicapované cestující na adrese www.cd.cz/bezprekazek. Stránky jsou vytvořeny na základě konzultací s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a odpovídají i požadavkům nevidomých.
 • Se stárnutím je nutné počítat
  ilustrační fotoVláda schválila návrh Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Jednou z hlavních priorit tohoto materiálu, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je udržet a zvýšit zaměstnanost starších pracovníků. Cílem strategie je také zajistit seniorům, kteří budou v roce 2050 tvořit třetinu společnosti, kvalitní a aktivní život.
 • Etika, morálka a posudkový lékař
  ilustrační fotoPosudkový lékař se zabývá posuzováním zdravotního stavu pacienta a důsledků z něj vyplývajících v zákonem stanovených případech, a to ve vztahu k požadavkům práce, ke schopnosti soustavné výdělečné činnosti, k požadavkům služby, k uspokojování běžných životních potřeb, k soběstačnosti a k sociálnímu začlenění.
 • Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2008
  ilustrační fotoOd 1. ledna 2008 se vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení více sbližuje s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob.
 • Přístup imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v České republice
  ilustrační fotoČeská společnost je i přes vnitřní vývoj a změny v posledních letech stále relativně homogenní a uzavřená. Je však nutné si uvědomit, že příliv cizinců do České republiky se stupňuje. Proto je třeba hledat odpovědi na otázku, jak formovat proces příchodu a začleňování imigrantů do společnosti.
 • Česko-americká dohoda o sociálním zabezpečení
  ilustrační fotoVelvyslanec USA v ČR Richard Graber a vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas podepsali dohodu, která sejme z občanů povinnost plateb sociálního pojištění v obou zemích současně. Občané USA pracující pro americké společnosti v České republice, stejně jako čeští občané pracující pro české firmy v USA, musejí podle platné legislativy platit sociální pojištění v obou zemích.
 • Posudkoví lékaři mohou ušetřit státu miliardy korun
  ilustrační fotoSoučástí navrhovaných sociálních reforem k omezení výdajů státního rozpočtu je i připravovaná reforma lékařské posudkové služby. Důvody jsou nasnadě, celkový finanční dopad lékařské posudkové činnosti v současnosti činí 85 mld. Kč ročně.
 • „Víkendovým“ chřipkám zvoní hrana
  ilustrační fotoPrvní tři dny nemoci se nebudou vyplácet žádné dávky. Co když lidé ale začnou přecházet virózy, a budou tak ohrožovat sebe i ostatní?
 • Proč olympionici nedostanou renty
  ilustrační fotoO sportovce by se měl postarat nadační fond, nikoli důchodový systém
  Dvacet tisíc korun měsíčně mohli dostávat k důchodu bývalí olympionici, pokud by sněmovnou prošel návrh sociálních demokratů na renty, které měly někdejším medailistům zajistit důstojné stáří. Pro stát by to představovalo 27 milionů korun ročně, to ale nebyl hlavní důvod, proč se většina poslanců postavila proti.
 • Kam směřuje první etapa reformy?
  ilustrační fotoReforma veřejných financí je nutná především proto, aby se zastavilo zadlužování České republiky. Socialistické vlády trvale hospodařily s vysokými, až stamiliardovými schodky státního rozpočtu a především v posledních dvou letech prudce zvyšovaly výdaje.
 • Úvodem
  ilustrační fotoJednomyslně schválila vláda reformu, která zásadně změní náš daňový a sociální systém. Dva měsíce se o ní veřejně diskutovalo, více či méně seriózně, z pravých i levých pozic. Výsledkem je samozřejmě kompromis jako výsledek možného. Pan prezident Václav Klaus označil reformu za krok správným směrem a ve stejném tónu ji hodnotili i nezávislí ekonomové.
 • Informační www stránky „Sociální reformy“
  ilustrační fotoInternet se stal významným informačním zdrojem ve všech oblastech, a tak není divu, že nabízí také podrobnosti o reformních krocích, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 • I sociální politika je vědní disciplínou
  ilustrační fotoVýzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) je vědeckovýzkumnou organizací, jejímž hlavním cílem je přispívat k poznání a k prognózování sociálně ekonomického rozvoje ve společnosti a připravovat podklady a doporučení pro orgány státní správy, a to na základě využití jak aplikovaného, tak i základního výzkumu. Jeho ředitelem je Doc. ing. Ladislav Průša, CSc., kterého jsme požádali o krátký rozhovor.
 • Reformy budou pokračovat
  ilustrační fotoTěžištěm druhé etapy reformy, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je těsnější propojení trhu práce se sociálním systémem. Chce motivovat lidi k práci, ale také vytvářet vhodné podmínky pro rodiče, kteří chtějí skloubit pracovní dráhu s výchovou malých dětí. Přinášíme její hlavní body.
 • Nebojme se cizinců
  ilustrační fotoVstupem do Evropské unie začaly v České republice platit – vedle národních předpisů – také právní normy Evropského společenství, které mají v oblasti rodinných dávek přednost před národními právními předpisy.
 • Systém péče a ochrany dětí v Rakousku – inspirace pro nás
  ilustrační fotoObčanské sdružení Vzájemné soužití realizuje od července 2006 projekt zaměřený na snižování počtu dětí v ústavní výchově (pod názvem Prevence odebírání dětí z rodin do ústavní péče prostřednictvím podpory rodin), který je podpořen programem Evropské komise DAPHNE II, boj proti násilí na ženách, dětech a mladých lidech, a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
 • Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu
  ilustrační fotoV posledních letech přenesly socialistické vlády na obce velké břemeno v podobě agendy, která je zatěžuje finančně i organizačně. Na obce byly převedeny úkoly (včetně sociální oblasti), s nimiž si často nevěděly rady. Obcím bylo vnuceno velké množství administrativních činností, které navíc musí subvencovat ze svých zdrojů. Stát nekryje celkové výdaje, které obce z přenesené státní správy mají.
 • V Nizozemsku nemůžeme (zatím) pracovat bez povolení
  ilustrační fotoNizozemsko nezrušilo s platností od 1. března t. r. přechodná opatření o omezení volného pohybu pracovních sil. Nepotvrzují se tak zprávy z médií, které avizovaly, že občané nových členských států Evropské unie mají možnost bez omezení v Nizozemsku pracovat.
 • Reformy zásadně změní daňový a sociální systém
  ilustrační fotoVláda jednomyslně schválila návrh reformy, která má zastavit roztáčející se spirálu katastrofálního zadlužování státu. Její poslání je jednoznačné – pracovat se vyplatí víc než si chodit pro sociální dávky. Sociálně citlivá reforma navrhuje některé dávky omezit a výměnou nabízí snížení daní. Reforma veřejných financí má pro příští rok snížit schodek veřejných rozpočtů o více než 40 miliard.
 • „O nich bez nich“ by to rozhodně nešlo
  ilustrační fotoO stáří se snadno mluví. Ovšem když je vám dvacet, třicet, ale i padesát let, jen těžko si dokážete představit, že budete staří. Máte pocit, že se vás stárnutí vůbec netýká. Mnoho mladých lidí se přesto o problematiku seniorů zajímá.
 • Rakousko legalizovalo české pečovatelky a pečovatele
  ilustrační fotoNa základě Nařízení Spolkového ministerstva hospodářství a práce došlo od 1. listopadu 2006 v Rakousku ke změně nařízení týkajícího se zaměstnávání občanů z nových členských států Evropské unie, kteří vykonávají práci pečovatelek či pečovatelů v rakouských soukromých domácnostech.
 • Důchodové pojištění v Chile
  ilustrační fotoPřed 26 lety byla v Chile představena reforma, která přinesla zcela zásadní změnu systému důchodového pojištění. Dávkově definovaný, průběžně financovaný důchodový systém, který zde fungoval přes padesát let, byl nahrazen systémem fondovým, příspěvkově definovaným.
 • ČR a Slovensko posílí spolupráci v oblasti sociálních věcí
  Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas s ministryní práce, sociálních věcí a rodiny SR Vierou TomanovouMinistr práce a sociálních věcí Petr Nečas se setkal se svou slovenskou kolegyní, ministryní práce, sociálních věcí a rodiny SR Vierou Tomanovou.

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:59.