Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Návštěva skvělá, perfektní zkušenost

Budova Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky patří bezesporu mezi pražské skvosty první třetiny minulého století. Je součástí architektonického komplexu ministerských budov pod Emauzy, vystavěných v letech 1924–1929. Celý projekt zpracoval známý architekt Bohumil Hypšman tak, aby plně respektoval dominantní postavení kláštera Na Slovanech. Samotná budova byla projektována souměrně s budovou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Ovšem nejcennější z celé stavby je komunikační prostor a schodiště. Schody jsou opracovány speciální metodou, aby budily dojem, že jsou z jednoho celku. Postranní obložení je z nerostu barrandit s otisky živočichů z mezolitu. Není divu, že je celý komplex památkově chráněn a v rámci Pražské památkové rezervace je zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Logo

Ministerstvo umožňuje veřejnosti poznat nejen překrásnou stavbu, ale ve formě exkurze s výkladem a diskusí informuje zájemce také o své činnosti. A tak se 22. února mohli seznámit s posláním tohoto úřadu studenti Obchodní akademie z Plzně pod vedením vyučujících Milady Peštové a Anny Strakové, která nám řekla: „Rádi jsme využili možnost této návštěvy, protože je pro naše studenty velmi přínosná. V odborných předmětech se totiž zabýváme kromě jiného také pracovněprávními vztahy. Například v předmětu písemná komunikace studenti získávají znalosti o přípravě pracovních smluv. Naše obchodní akademie je zaměřena na všeobecnou ekonomiku, máme 700 studentů, asi 80 % procent z nich pokračuje ve studiu na vysoké škole.“

Pětadvacet studentů z Plzně se dozvědělo nejen o působnosti ministerstva, ale JUDr. Jaroslav Jakubka z oddělení pracovněprávní legislativy s nimi hovořil také o vývoji pracovního práva a o novém zákoníku práce. Diskusi můžeme charakterizovat jako živou. Mezi nezajímavější témata patřila pracovní doba a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zaujal i návrh připravovaného letáku Kam po škole, který nabízí čerstvým absolventům základní informace o trhu práce.

„Nejvíc se mi líbil výtah páternoster,“ uvedl jeden student v anonymním dotazníku, který byl studentům předložen na závěr. „Nečekala jsem, že to bude tak zajímavé,“ napsala jedna studentka a druhá: „Návštěvou jsem byla nadšená.“ Na závěr ještě od jednoho studenta lapidární, ale výstižné hodnocení: „Návštěva skvělá, perfektní zkušenost.“

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.5.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 12.12. 2018 000 13:39.