Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Pomoc po orkánu

Vyplaceno bylo celkem 1 mil. 820 tis. Kč. Vedle toho příslušné pověřené obecní úřady poskytovaly mimořádnou okamžitou pomoc lidem, kterým byly v souvislosti s vichřicí poničeny některé předměty dlouhodobé potřeby. Vzhledem k tomu, že ze statistiky nelze rozlišit, zda byla tato dávka poskytnuta v souvislosti s vichřicí, nebo proto, že rodina požádala o tuto pomoc z jiných důvodů s ohledem na nedostatek finančních prostředků, je možné pouze odhadovat, že o takovouto pomoc požádalo rovněž přibližně 200 občanů, přičemž náklady lze odhadnout na 1,5 mil Kč. S ohledem na funkci dávky – mimořádná, okamžitá pomoc – se nepředpokládá, že by o tyto dávky žádali další lidé. Bylo by totiž nutné prokázat, že úhrada nákladů byla spojena s výše uvedenou první pomocí směřující k odstranění bezprostředních důsledků vichřice.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.5.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:16.