Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika:

Rodina

Obsah položky Rodina:

 • Od ledna dojde ke změnám (nejen) u rodičovského příspěvku
  ilustrační fotoOd prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství.
 • Rodiny dosáhnou na přídavky na dítě dříve
  ilustrační fotoOd prvního října se pro přiznání přídavku na dítě neposuzují až rok a půl staré příjmy, ale vychází se z příjmů za předcházející kalendářní čtvrtletí. Rodiny v tíživé situaci už nemusejí čekat na přiznání přídavku na dítě tak dlouho.
 • Nová koncepce podporuje všechny typy rodin
  ilustrační fotoVláda schválila koncepci, v níž je zpracováno dlouhodobé a systémové řešení rodinné politiky. Opatření mají pomoci všem rodinám bez ohledu na jejich uspořádání.
 • (Soubor typu .pdf)Dětské skupiny jsou důležitou součástí sítě zařízení péče o děti
  ilustrační fotoV Česku se dětské skupiny stávají stále oblíbenějšími zařízeními péče o děti předškolního věku. Jak je v nich zajištěna péče a jak si vybrat správnou dětskou skupinu?
 • Ministerstvo podpoří vznik dalších dětských skupin
  ilustrační fotoVzhledem k velkému zájmu o dětské skupiny ze strany rodičů i potenciálních poskytovatelů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR novou výzvu podporující vznik a následný provoz této služby péče o děti.
 • (Soubor typu .pdf)Odborníci vyvraceli v parlamentu mýty o pěstounské péči
  ilustrační fotoNa semináři, který se 12. října konal v Poslanecké sněmovně, vyvraceli odborníci zkreslené informace, které vážně ohrožují péči o děti, jež nemohou z různých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině.
 • (Soubor typu .pdf)První mikrojesle byly otevřeny v Kutné Hoře před 50 lety
  ilustrační fotoPři hledání té správné cesty často čerpáme inspiraci v zahraničí. Přitom nás málokdy napadne, že cenný zdroj zkušeností můžeme nalézt u nás. V oblasti prorodinné politiky a péče o malé děti je tím místem Kutná Hora. Řeč je o zapomenuté slávě kutnohorských mikrojeslí.
 • Pomáháme nejchudším lidem zlepšit jejich životní podmínky
  ilustrační fotoNa konci loňského roku zahájilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR realizaci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám. Cílem projektu je zlepšit životní podmínky nejchudších lidí, zajistit jim základní hygienické prostředky a kvalitnější a pravidelnější stravování.
 • Služby pro domácnost mohou být dalším účinným opatřením aktivní politiky zaměstnanosti
  ilustrační fotoJako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti mohou služby pro domácnosti přispět hned ke třem významným pozitivním efektům: ke tvorbě nových pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, k lepšímu sladění práce a rodiny a v neposlední řadě ke snížení práce načerno v domácnostech.
 • Marie Čermáková: Zásadní je možnost volby
  ilustrační fotoNejen o tom, jak může stát podpořit mladé rodiny a proč je složité skloubit zaměstnání a výchovu dětí, jsme hovořili se socioložkou a předsedkyní Odborné komise pro rodinnou politiku PhDr. Marií Čermákovou.
 • Projekt, který v Praze usnadňuje rodičům návrat do práce
  ilustrační fotoDo letošního října mohou rodiče z Prahy, kteří si hledají práci, absolvovat školení a poradenství pořádané v rámci projektu Úspěšný návrat pražských rodičů po mateřské/rodičovské do zaměstnání.
 • Kam bude směřovat rodinná politika?
  ilustrační fotoHledat způsoby, kterými by se měly efektivně, dlouhodobě a udržitelně podporovat rodiny, a zlepšovat jejich životní podmínky bude Odborná komise pro rodinnou politiku, která už připravuje konkrétní návrhy.
 • Uplynulo 25 let od přijetí Úmluvy o právech dítěte
  dítěU příležitosti 25. výročí přijetí Úmluvy o právech dětí se konala v Brně 20. a 21. listopadu konference o ochraně práv dětí, na níž se diskutovalo nejen o kyberšikaně.
 • Při jakémkoliv ohrožení dítěte můžete volat Linku Ztracené dítě
  ilustrační fotoOd října loňského roku je v provozu Linka Ztracené dítě, která je dostupná nonstop a zdarma na telefonním čísle 116 000. „Jsme si vědomi, že název linky plně nevystihuje šíři problematiky, kterou se zabýváme,“ říká vedoucí Linky Ztracené dítě Lucie Hermánková.
 • Statistici: Založení rodiny je ekonomicky náročné
  ilustrační fotoPodle odborníků z Českého statistického úřadu (ČSÚ) chování současné mladé generace ovlivňují nejen hodnotové změny dnešní společnosti, ale především aktuální ekonomické podmínky.
 • Vojtěch Dušák: Rodičovská dovolená utužila naši rodinu
  ilustrační fotoHlavním důvodem, proč byl Vojtěch Dušák na rodičovské dovolené a staral se o malou Emu, se staly finance. Jeho žena měla větší plat a on právě končil v zaměstnání. Volby nikdy nelitoval.
 • V náhradní rodinné péči je zapotřebí rovnováha
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR se snaží dostupnými prostředky informovat o všech formách náhradní péče o děti. V letošním a loňském roce se školení, semináře či pracovní setkání týkaly především pěstounské péče, protože se změnil zákon, který ji upravuje.
 • Výchova dětí ovlivňuje důchodový věk žen, dobu péče o dítě lze započítat i mužům
  ilustrační fotoPojmy výchova dítěte a péče o dítě se často zaměňují. V oblasti důchodového pojištění mají ale odlišný význam.
 • Dětská skupina pomůže rodinám s dětmi
  ilustrační fotoNávrh zákona, který zavádí novou službu hlídání a péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, odsouhlasila 22. května vláda. Díky němu by mohly firmy, kraje, obce i neziskové organizace od příštího ledna vytvořit tzv. dětské skupiny. Náklady si budou moci zřizovatelé odečítat z daní, stejně jako rodiče.
 • Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí schválen
  ilustrační fotoVláda v dubnu schválila Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012–2015. Akční plán navazuje na již schválený dokument Národní strategie ochrany práv dětí, který byl přijat vládním usnesením č. 4 letos v lednu.
 • Dětská skupina – nová služba v péči o děti
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se snaží v rámci své působnosti řešit mj. nedostatečnou kapacitu zařízení péče o děti. Inspiraci našlo v sousedním Rakousku a Německu, kde již roky spolehlivě fungují tzv. dětské skupiny, které nabízejí alternativu ke klasickým mateřským školám.
 • Mateřská centra fungují v ČR už 20 let
  ilustrační fotoSíť mateřských center letos slaví 20. výročí vzniku mateřských center v ČR a 10. výročí založení Sítě mateřských center, o. s. V lednu se konaly dvě ze série akcí připravených na rok 2012.
 • Praha hostila mezinárodní konferenci o právech dětí do tří let
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v létě oznámilo, že je připraveno provést takové změny v systému péče o ohrožené děti, aby děti do tří let věku nebyly umisťovány do ústavní péče. Koncem listopadu se v Praze konala mezinárodní konference týkající se práv dětí do tří let, která myšlenku transformace systému péče o ohrožené děti plně podpořila.
 • Pro snazší sladění pracovního a rodinného života
  ilustrační fotoV životě jednotlivce je úsilí o vhodné skloubení rodinného a pracovního života dlouhodobý, téměř nekončící proces. Ideální je, když se člověku podaří věnovat se práci i rodině stejně intenzivně. Slaďování práce a osobního života, tedy tzv. work-life balance, zahrnuje právní předpisy i konkrétní opatření zaměstnavatelů, která zohledňují požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň věnovat se přiměřeně kariéře a zároveň rodině.
 • Táta dneska frčí (nejen) v červnu
  ilustrační fotoSpolečná kampaň Sítě mateřských center, o. s., a Ligy otevřených mužů, o. s., s názvem Táta dneska frčí začala letos v Den dětí 1. června a skončí 19. června, kdy se v České republice neoficiálně slaví Den otců.
 • Reforma systému péče o ohrožené děti a Právo na dětství
  ilustrační fotoSystém péče o ohrožené děti v České republice stojí na prahu velké reformy. O její potřebě není třeba diskutovat. Jde o systém, který se vyznačuje značnou resortní roztříštěností, velkým množstvím aktérů, nejasnými pravidly a různorodými finančními zdroji a toky. Vládne v něm celá řada stereotypů, zažitých postupů a předsudků. Je předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti, a to jak na domácí, tak i na mezinárodní úrovni. Přitom je jen málo tolik citlivých oblastí, jako je péče o děti.
 • Kraje a obce mají k rodinám blíže
  ilustrační fotoPodporovat bydlení a infrastrukturu, bezpečné prostředí, pořádat společenské a propagační akce rodinného charakteru, poskytovat rozmanité služby pro rodiny apod. – tak mohou přispět kraje a jednotlivé obce k tomu, aby Česká republika byla zemí přátelskou rodině, a docházelo tak k celkovému posílení rodinných hodnot.
 • Štěstí, které pocítí jen matka-pěstounka
  ilustrační fotoVčera se ke mně přišla přitulit moje poslední přijatá dcera, která je u nás teprve pár měsíců. Je jí jedenáct let a je v období, kdy se s naší rodinou sžívá, kdy se vymezujeme, oťukáváme a prohlubujeme náš vztah. U staršího dítěte to asi nikdy není období bezkonfliktní, ale je úžasné, neopakovatelné a nevratné. Mě tohle období fascinuje právě svou nepředvídatelností, svými vzlety, propady a zvraty. A tak dítě, které se ještě před chvílí „vztekalo“ kvůli nějaké blbosti, o deset minut později přišlo a zašeptalo: „To je ale štěstí, že jsi mě našla.“
 • Děti nemusí znamenat konec kariéry
  ilustrační fotoZatímco v Nizozemsku pracuje na částečný pracovní úvazek 34,5 % zaměstnanců, v České republice poskytují firmy tuto možnost pouze 3,5 % lidí. V zemích Evropské unie tak v průměru pracuje téměř třetina žen a každý dvanáctý muž, v Česku je to jen devět procent žen a pouze každý padesátý muž.
 • Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou „dovolenou“?
  ilustrační fotoPrvních 28 týdnů dostává matka peněžitou pomoc v mateřství (PPM), která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 70 % denního vyměřovacího základu (vypočítává se z příjmů za předchozích 12 kalendářních měsíců).
 • Zájem o aktivní otcovství pozvolna stoupá
  ilustrační fotoPokud se otec účastní porodu dítěte, má k němu silnější vztah a více se mu věnuje i v dalších letech. Vyplývá to ze sociologického průzkumu Podoby otcovství v České republice, který se uskutečnil v rámci projektu s názvem Táto, jak na to?
 • Táto, jak na to?
  ilustrační fotoProstřednictvím projektu Táto, jak na to? chce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) upozornit na koncept aktivního otcovství, který zatím není v České republice příliš rozšířen.
 • Prorodinné projekty obcí podpořilo MPSV sedmi miliony korun
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo další ročník soutěže Obec přátelská rodině.
 • Táto, jak na to? aneb Tátové všech krajů, spojte se!
  ilustrační fotoMají otcové v České republice opravdu menší zájem o výchovu svých dětí, nebo mají jen nevhodné podmínky k tomu, aby se na péči o děti více podíleli? Jak přijme široká veřejnost a zejména otcové snahu prosadit v české společnosti principy „aktivního otcovství“ dobře zavedené v mnoha zemích Evropy?
 • Ideál? Rodina se dvěma dětmi
  ilustrační fotoNedávné šetření Centra pro výzkum veřejného mínění na téma partnerství, manželství a rodičovství ukázalo, že u české veřejnosti je ideálním modelem soužití rodina se dvěma dětmi.
 • Skoro polovina otců se vrací z práce, když už děti spí
  ilustrační fotoJak vyplývá z nedávno provedeného průzkumu, 47 procent otců se často vrací domů z práce, když jsou jejich děti v posteli a spí. Hektický životní styl, dlouhá pracovní doba a zdlouhavé dojíždění za prací – to jsou hlavní důvody, proč miliony lidí přicházejí o drahocenný čas se svými dětmi.
 • Rodina založená na manželství je nejstabilnější
  ilustrační fotoO pojetí současné rodiny a směrech, kam se ubírá či by se ubírat mě-la, debatovali odborníci na konferenci Rodina na prahu 21. století. Cílem konference bylo poukázat na to, že model rodiny založený na manželství není překonaný. Odborníci ho považují za nejstabilnější a nejvýhodnější, mimo jiné proto, že tato forma soužití pozitivně působí na stabilitu společnosti.
 • Rodina a práce – jak je dobře sladit
  ilustrační fotoNež se zaměstnavateli po rodičovské dovolené zavážete nastoupit k určitému datu, případně než začnete hledat zaměstnání nové, je především velice důležité odpovědět poctivě sama sobě na několik otázek.
 • Podporu si zaslouží i rodiny s hyperaktivními dětmi
  ilustrační fotoExistence kvalitních dostupných služeb pro rodinu hraje naprosto zásadní úlohu v souvislosti s posilováním ekonomické soběstačnosti rodin. Podporu si zaslouží i rodiny dětí s poruchami pozornosti, s hyperaktivitou (s ADHD), tedy rodiny dětí s „výchovnými“ problémy. Současné výzkumy uvádějí, že výskyt ADHD v míře vyžadující odbornou pomoc je možno předpokládat až u 3–6 % dětské populace.
 • Soutěž Obec přátelská rodině dospěla do finále
  ilustrační fotoLetošní ročník soutěže Obec přátelská rodině má své vítěze. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže, která hodnotí, jak se v různých koutech České republiky vychází vstříc rodinám, proběhlo 25. listopadu za účasti ministra práce a sociálních věcí v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 • Znáte letošní vítěze soutěže Obec přátelská rodině?
  ilustrační fotoSoutěž Obec přátelská rodině vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR.
 • Účinná podpora pěstounů a ohrožených rodin podle britského vzoru
  ilustrační fotoCílem projektu Podpora náhradní rodinné péče, který realizuje občanské sdružení Člověk hledá člověka a jehož přípravná fáze začala v červnu letošního roku, je zvýšit počet dětí v pěstounské péči a zkvalitnit život pěstounských rodin v České republice. Toho by se mělo docílit pomocí nového vzdělávacího programu pro pěstouny a profesionály pracující v oblasti náhradní rodinné péče a ohrožených rodin.
 • Péči o ohrožené děti pomůže sjednotit Národní akční plán
  ilustrační fotoSystém péče o ohrožené děti musí být průhledný a funkční tak, aby dítě v krizi mělo perspektivu a zbytečně se nedostávalo do institucí, tj. například do kojeneckých ústavů, dětských domovů nebo diagnostických ústavů. Shodla se na tom meziresortní koordinační skupina k transformaci systému péče o ohrožené děti, která nedávno jednala na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV).
 • O kolik se zvýšil přídavek na dítě?
  ilustrační fotoPodle nových podmínek dosáhne na tuto dávku dalších 32 tisíc dětí. Přídavek na dítě se zpětně zvýšil. A to od 1. července 2009. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, když v září přehlasovala veto prezidenta republiky a přijala zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.
 • Známe finalisty soutěže Obec přátelská rodině
  ilustrační fotoVýběrová komise vybrala z téměř dvou stovek přihlášených 25 obcí, které postupují do užšího výběru v soutěži Obec přátelská rodině. Celkem 25 obcí z deseti krajů České republiky se tak utká o finanční příspěvek, tzv. neinvestiční dotaci na projekty podporující rodinu. První tři vítězné obce v šesti velikostních kategoriích si mezi sebe dohromady rozdělí celkem 7 milionů korun.
 • Ministerstvo pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám
  ilustrační fotoJen v loňském roce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zařízením pro ohrožené děti, které vyžadují okamžitou pomoc, poskytlo asi 146,8 milionu Kč. S obdobnou částkou, tedy s celkem asi 150 miliony korun, počítá MPSV i v letošním roce. Dětem v krizových situacích v současné době pomáhá 48 státem podporovaných zařízení, která mohou zajistit ubytování až pro 644 malých klientů.
 • Každé dítě musí dostat šanci
  ilustrační fotoVláda schválila nový systém péče o ohrožené děti.
 • David Vávra se stal hlavní tváří Obce přátelské rodině
  ilustrační fotoSvé jméno s druhým ročníkem soutěže Obec přátelská rodině, hodnotící kvalitu života v českých městech a obcích z pohledu rodin, spojil architekt, herec, básník a v neposlední řadě hlava početné rodiny David Vávra.
 • S péčí o děti pomáhají rodičům programy na pracovišti
  ilustrační fotoMnozí lidé se nemohou spolehnout na to, že v době, kdy jsou v zaměstnání, se jim o dítě postará někdo z rodiny. Péče o děti vykonávaná jinými lidmi má mnoho forem – od soukromých pečovatelek po státní jesle a školky. Většina z nich má charakter placených služeb a rodiče ve vyspělých i rozvojových zemích, kteří pracují nebo by rádi nastoupili do zaměstnání, mají potíže s nalezením kvalitní a spolehlivé péče o dítě, která odpovídá jejich finančním možnostem.
 • Prorodinná opatření se vyplatí podporovat
  ilustrační fotoLidé ve vyspělých i rozvojových zemích jsou pod neustálým tlakem. Musí si vydělávat peníze na slušné živobytí a současně se řádně postarat o své děti, nemocné a stárnoucí příbuzné. Pro dosažení požadované kvality života je nezbytné najít rovnováhu mezi kariérou a rodinnými záležitostmi. Pomoci by měli v tomto ohledu i zaměstnavatelé.
 • Nové alternativy v péči o dítě čekají na vyjádření poslanců
  ilustrační fotoNávrh opatření, která mají rodičům usnadnit sladění pracovního života s péčí o děti, předložil Poslanecké sněmovně bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) spolu s poslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL). Návrh má po menších legislativních úpravách podporu i současného vedení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Zapojte se do soutěže Obec přátelská rodině 2009!
  Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR vyhlásila již druhý ročník soutěže Obec přátelská rodině. Cílem této celostátní soutěže je podpora rozvoje prorodinných aktivit a propagace rodinné politiky na místní úrovni.
 • Hlas rodiny v Evropě
  ilustrační fotoSíť mateřských center prezentovala svůj přínos pro rodinu na mezinárodní konferenci ve Vídni 14. a 15. května. Konferenci pořádala rakouská mateřská centra na závěr mezinárodního projektu Grassroots Women´s International Academy.
 • Spolu u kulatého stolu
  ilustrační fotoOd začátku letošního března až do konce dubna opět probíhá celorepubliková kampaň Sítě mateřských center s názvem Spolu u kulatého stolu. Co je jejím cílem? V otevřené diskusi s představiteli obcí a krajů upozornit na témata, která považují rodiče z mateřských center za důležitá.
 • Darujte sebe! I letos
  ilustrační fotoI letos se představí veřejnosti na dvou stěžejních akcích charitativní projekt Darujte sebe! na podporu Dětského krizového centra, o. s. (DKC). Den Darujte sebe! se uskuteční 30. května a filmová přehlídka s názvem Odvrácená strana dětství 18.–20. listopadu tohoto roku v kině Atlas.
 • Ministři pro rodinu: Je třeba reflektovat zájem dítěte, kvalitu péče a svobodu rodiny
  ilustrační fotoVelmi plodná a korektní diskuse ukázala, že členské státy považují debatu na téma péče o děti za velmi žádoucí.
 • Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti
  ilustrační fotoVláda na svém zasedání 19. ledna schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní principy. Tento návrh opatření je vůbec prvním mezirezortním vyjádřením vůle ke spolupráci na změně.
 • Vláda schválila balíček prorodinných opatření
  ilustrační foto„Cílem není pasivní podpora rodiny, ale vytváření vlídnějšího prostředí rodičům pro snadnější sladění pracovního a rodinného života. Zároveň reagujeme na skutečnost, že na rozdíl od zahraničí u nás téměř neexistuje nabídka různých typů služeb péče o děti.“
  (ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas)
 • Prorodinná opatření by měla pomoci rodičům snadněji sladit rodinný a pracovní život
  ilustrační fotoDemografický vývoj snižuje dostupnost služeb péče o děti.
 • Odvrácená strana dětství
  ilustrační fotoTři dny v listopadu budou v pražském kině Atlas patřit filmům a dokumentům, jejichž hlavním hrdinou je dítě a ústředním tématem je jeho dětství. Na 19. až 21. listopadu totiž připravilo Dětské krizové centrum, o. s., (DKC) tradiční filmovou přehlídku Odvrácená strana dětství.
 • Obec přátelská rodině
  ilustrační fotoSlavnostní vyhlášení vítězů prvního ročníku celostátní soutěže Obec přátelská rodině proběhlo 4. listopadu v Poslanecké sněmovně. Soutěž byla vyhlášena 15. května letošního roku (Den rodin) Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Spolupracujícími organizacemi jsou Síť mateřských center v ČR a Asociace center pro rodinu.
 • Jaké jsou možnosti sanace rodiny v průběhu umístění dítěte mimo rodinné prostředí
  ilustrační fotoCílem semináře, který pod tímto názvem uspořádalo o. s. STŘEP dne 23. září v pražském hotelu Olšanka, bylo vyvolat diskusi na téma, jak multidisciplinárně pracovat s umístěnými dětmi a podporovat jejich rodiny tak, aby docházelo ke smysluplným kontaktům těchto dětí s vlastní rodinou a/nebo ke zkrácení délky pobytu dětí v ústavních zařízeních.
 • Sanace rodiny
  ilustrační fotoSanace rodiny je jedním z nástrojů podpory rodičů, kteří péči o své děti zvládají obtížně. Důsledkem těchto obtíží bývá neprospívání dítěte v rodině. Jde o rodiny, které se často dlouhodobě ocitají v situaci nejrůznějších starostí – existenční nejistota, strach ze ztráty bydlení, nestabilní a nejisté vztahy v rámci užší i širší rodiny, sociální pozice outsidera na okraji společnosti.
 • Rodičům malých dětí nabízíme alternativu a svobodu volby
  ilustrační fotoZa dvě volební období vlád ČSSD poklesl počet mateřských školek o čtvrtinu, a to za situace, kdy porodnost díky početným ročníkům ze 70. let opět začala růst. Počet žen zaměstnaných na částečné pracovní úvazky poklesl za stejné období o více než pětinu. Jediným obsahem rodinné politiky bylo zvyšování sociálních dávek vedoucí k ohrožení veřejných financí a sepisování koncepcí, strategií a akčních plánů v podobě nekonečných slohových cvičení.
 • Staňte se obcí přátelskou rodině
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center vyhlásily k 15. květnu, ke Dni rodin, soutěž Obec přátelská rodině.
 • Každé dítě má práva, která musíme respektovat
  ilustrační fotoRoztříštěnost agendy komplikuje péči o ohrožené děti.
  Ochrana dětí v České republice nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských států, a to zejména s přihlédnutím k vysokému počtu dětí v ústavní péči a nedostatečné nabídce alternativních forem práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Za výchozí nedostatek je přitom považována roztříštěnost agendy péče o ohrožené děti. Doposud nebyla dostatečně vymezena ani role jednoho koordinujícího orgánu odpovědného za propojování rezortních aktivit.
 • Vlak štěstí a naděje pro děti z dětských domovů
  ilustrační fotoAž do 30. června probíhá na adrese www.vlakstesti.cz už čtvrtý ročník dražby kreseb dětí z dětských domovů. Pokud chcete těmto dětem pomoci, máte opět šanci.
 • Darujte sebe! i v letošním roce
  ilustrační fotoI letos se představí veřejnosti na dvou stěžejních akcích charitativní projekt Darujte sebe! na podporu Dětského krizového centra. Den Darujte sebe! se uskuteční 17. května a filmová přehlídka s názvem Odvrácená strana dětství v listopadu tohoto roku v kině Atlas.
 • Lenka Pavlová: Prvořadý je zájem dítěte
  ilustrační fotoVe sporech má vyhrávat dítě, a ne ten z rodičů, který má lepšího právníka

  JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D., získala jako advokátka rozsáhlou praxi v oblasti mezinárodního práva a mezinárodněprávní ochrany dětí. Má mj. rigorózní zkoušku z mezinárodního práva a teorie práva. Hovoří plynně čtyřmi jazyky. Na základě výběrového řízení byla v lednu jmenována ředitelkou Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 • Můžeme pracovat?
  ilustrační fotoOdpovědí na otázku je ano. Můj dvaadvacetiletý syn má svoji první práci a pomalu začíná přemýšlet o samostatném bydlení. A co je na tom, řeknete si možná. Jenom to, že můj syn má mentální handicap. Jenom to, že nás před lety ani ve snu nenapadlo, že by chodil do zaměstnání, dokonce ani to, že bych do zaměstnání chodila já. A dneska úplně vážně přemýšlíme o tom, že bude bydlet sám.
 • Mateřství je třeba chránit všude na světě
  ilustrační fotoCelosvětová statistika úmrtí žen v době těhotenství nebo při porodu je alarmující. Šokující je rovněž zjištění, že skoro 60 % mladých žen je v době těhotenství nuceno (podle statistik z roku 2006) z finančních důvodů pracovat bez ohledu na svůj zdravotní stav. Tento fakt vede k potřebě posílit ochranu těhotných žen na pracovišti.
 • Podpora rodin s dětmi je prioritou
  ilustrační fotoMladé rodiny čeká po Novém roce řada změn. V platnost totiž vstupuje vládní reforma veřejných financí. Ta sice zpřísňuje výplatu některých sociálních dávek, vůči rodinám s dětmi však zachovává štědrost. Například mateřská dovolená a následná dovolená rodičovská, kterou je možné čerpat až do čtyř let věku dítěte, je ve světě jevem vskutku ojedinělým.
 • Petr Šmolka: Instituce manželství má budoucnost
  ilustrační fotoDo první manželské poradny u nás mohli zavítat znesváření partneři už před 40 lety. Od té doby se v nich podařilo zachránit nejedno manželství a zažehnat lecjakou partnerskou krizi. S jakými potížemi se do poraden vydávají lidé dnes, jsme se zeptali PhDr. Petra Šmolky, v současnosti asi nejznámějšího manželského a rodinného poradce u nás.
 • Spolu u kulatého stolu
  ilustrační fotoPoslední kampaň Sítě mateřských center (MC) v letošním roce by měla přispět ke zlepšení a prohloubení spolupráce s představiteli obcí a s představiteli krajů. Tato spolupráce se totiž stává nezbytnou podmínkou dobrého fungování mateřských center. Proč „u kulatého stolu“? Symbolika kulatého stolu umožňuje rovnost všech účastníků, pomáhá bourat pomyslné bariéry a vnáší nový rozměr do vzájemných vztahů.
 • Kroky ke zlepšení péče o ohrožené děti
  ilustrační fotoSociálně-právní ochrana dětí v České republice čelí mnoha problémům. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR si nedostatky uvědomuje, a připravuje proto celou řadu kroků k nápravě současného stavu.
 • Změny v poskytování dotací
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje v roce 2008 již počtvrté v řadě dotační řízení na podporu nestátních neziskových subjektů, které se zabývají podporou rodiny v České republice.
 • Získejte certifikát Společnost přátelská rodině!
  ilustrační fotoKampaň Společnost přátelská rodině (SPR), kterou organizuje Síť mateřských center, o. s., se zaměřuje i na vyhledávání a oceňování zaměstnavatelů, kteří ve svých podnicích aktivně prosazují rovné příležitosti pro všechny. Certifikát SPR mohou získat jakékoliv zaměstnavatelské subjekty (státní i soukromé) – od malých rodinných firem až po velké mezinárodní.
 • Mateřských školek je málo, dětí hodně
  ilustrační fotoNa mateřské školky jsou dnes pořadníky. Přednost mají děti z příjmově slabších rodin. Ano, je to bohužel tak. Máme se snad rozvést nebo udávat nižší příjmy, aby se naše dítě dostalo do školky? ptají se příslušníci střední třídy, kteří se cítí diskriminováni a často se obracejí s kritikou na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 • Dítě mezi rodinou a institucemi
  ilustrační fotoV souvislosti s účinností zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se celá řada projektů, které dosud realizovaly pro své klienty nestátní neziskové organizace, mohla přeměnit na standardní sociální služby. Týká se to i projektů občanského sdružení STŘEP – Českého centra pro sanaci rodiny.
 • Adopce jsou pod drobnohledem úřadů
  ilustrační fotoI celebrity toužící po dětech musí dodržovat české zákony

  Českou veřejnost zaujala zpráva britského listu The Sun o tom, že americká herečka Angelina Jolie plánuje v České republice adoptovat další dítě. Je to prý chlapec a hollywoodská hvězda ho má pravidelně navštěvovat v katolickém sirotčinci v centru města. Ve zprávě je řada nesrovnalostí a časem asi upadne v zapomnění. Přesto z ní vysvítá otázka: Je skutečně tak jednoduché adoptovat české dítě? Stačí rozhodnutí zahraničního manželského páru? Odpověď zní: Nikoli.
 • Sociálně-právní ochrana dětí
  ilustrační fotoV souvislosti s případem týraného Ondřeje vydal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas tiskové prohlášení, z něhož vyjímáme:
 • Podpora rodin s dětmi
  ilustrační fotoCo říkáte výhradám opozice, že reformy jsou pro rodiny s dětmi nevýhodné a že navrhujete protipopulační opatření?
 • Ochrana dětí vyžaduje změny
  ilustrační fotoSoučasný stav ochrany protiprávně přemisťovaných dětí není vyhovující. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas rozhodl o tom, že opatrovnictví dětí budou v podobných případech zajišťovat zásadně orgány sociálněprávní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Těmto úřadům bude poskytována opora ze strany krajských úřadů a panelu expertů.
 • O násilí vůči dětem při práci
  ilustrační fotoVe světě, kde násilí na pracovišti roste, se děti stávají jeho nejzranitelnější obětí. To je závěr nové studie ILO, která byla vypracována jako součást zprávy generálního tajemníka OSN o násilí vůči dětem.

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 17:09.