Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika:

Životní úroveň

Obsah položky Životní úroveň:

 • (Soubor typu .pdf)Jak Češi hodnotí svou životní úroveň?
  peníze (ilustrační foto)Jak vyplývá z výsledků šetření Centra pro výzkum veřejného mínění, většina Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, z toho sedm procent dokonce jako velmi dobrou.
 • (Soubor typu .pdf)Jak české domácnosti vycházejí s příjmy?
  ilustrační fotoV příjmové oblasti došlo v posledních třech letech ke zlepšení. Přibližně polovina domácností vychází s příjmy snadno. To jsou hlavní zjištění šetření Centra pro výzkum veřejného mínění.
 • (Soubor typu .pdf)Kde se žije důchodcům nejlépe?
  ilustrační fotoPodle světového penzijního indexu GRI (Global Retirement Index), který každoročně zpracovává investiční společnost Natixis, mají důchodci nejlepší životní podmínky v Norsku a ve Švýcarsku.
 • V Praze bude pomáhat bezdomovcům více terénních pracovníků
  ilustrační fotoOdbornou pomoc lidem bez přístřeší bude v pražských ulicích nabízet více terénních pracovníků. Praha tím chce ještě více zefektivnit pomoc lidem, kteří se – mnohdy ne vlastní vinou – ocitli na ulici.
 • V souvislosti se stárnutím populace narůstá počet lidí s demencí
  ilustrační fotoKonference Demence v České republice, která se konala 19. ledna v Praze, upozornila na to, jak důležité je v souvislosti se stárnutím populace na problematiku demence nejen poukazovat, ale také ji řešit ve všech dotčených oblastech.
 • Soužití generací vyžaduje velké kompromisy
  ilustrační fotoPrůzkum agentury STEM/MARK mapoval soužití generací a jeho vliv na další osobní i pracovní život. Takřka polovina mladých dotázaných se domnívá, že brzký odchod od rodičů jim zajistí lepší startovací pozici v zaměstnání.
 • Mzdová nerovnost v Česku narůstá
  ilustrační fotoPodle Českého statistického úřadu (ČSÚ) byl v roce 2014 mzdový medián, tj. výše mzdy, na niž dosahuje přesně polovina zaměstnanců, 21 629 Kč. V konkrétních zaměstnáních jsou však ve výdělcích výrazné rozdíly.
 • Proč u nás hospodářská krize nenarušila sociální smír?
  ilustrační fotoV Českém statistickém úřadu se před nedávnem zaměřili na vliv socioekonomických změn posledních dvou dekád na český trh práce. Zjišťovali také, proč u nás hospodářská recese neměla tak negativní dopad jako v jiných zemích.
 • Mnoho seniorů dožívá v ústavech zbytečně
  ilustrační fotoLidé starší 80 let nejsou často schopni se o sebe plnohodnotně starat a zbytečně končí v ústavech. Nová kampaň s názvem Žít déle doma chce informovat o alternativních možnostech a službách, které mohou senioři a jejich rodiny využívat v domácím prostředí.
 • Příjmy domácností loni rostly, lidé přesto dál šetřili
  ilustrační fotoHospodaření českých domácností loni ovlivnil pokles výkonnosti ekonomiky a relativně vysoký nárůst cenové inflace. I při nižším růstu příjmů lidé zvýšili stav svých úspor. Kupní síla příjmů kvůli cenové inflaci klesla. Domácnosti si tak mohly v úhrnu pořídit měsíčně za 180 Kč více zboží a služeb na jednoho svého člena než před rokem.
 • V Česku žije nejméně lidí ohrožených chudobou
  ilustrační fotoV Bruselu se 17. února konalo zasedání Rady EU ve složení ministrů práce a sociálních věcí (EPSCO). Hodnotila se hlavně situace v zaměstnanosti a sociální postavení občanů EU v kontextu Strategie Evropa 2020. ČR patří mezi státy EU s nejnižší mírou ohrožení chudobou.
 • Od vzniku ČR vzrostl měsíční příjem domácností čtyřnásobně
  ilustrační fotoPrůměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se od roku 1993 zvýšil téměř čtyřnásobně, ze 3 571 Kč na jednoho jejího člena na 13 047 Kč v roce 2010. Domácnosti důchodců zaznamenaly v uvedeném období obdobný nárůst, když jejich průměrný měsíční příjem na osobu byl v roce 2010 o necelých 8 tisíc Kč vyšší než před 18 lety a činil 10 919 Kč.
 • Přes tisíc lidí se zúčastnilo seminářů o nástrahách finančního světa
  ilustrační fotoPřes tisíc lidí se účastnilo během srpna a září seminářů na téma finanční gramotnost. První seminář se uskutečnil 2. srpna ve Frýdlantu a od té doby se konal celkem ve 29 obcích libereckého okresu.
 • Až dvě třetiny seniorů nad 65 let bydlí v nebezpečných bytech
  ilustrační fotoVětšina bytů seniorů starších 65 let není dostatečně bezpečná a neodpovídá zhoršování smyslových a pohybových schopností, které s sebou stáří přináší. To jsou závěry průzkumu Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE), které její zástupci prezentovali na semináři o bydlení seniorů 16. února v Kině MAT na Karlově náměstí v Praze.
 • Filmy, které bortí předsudky
  ilustrační fotoAž do 18. března probíhá v Praze již 12. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT. Pokud to nestihnete do Prahy, v průběhu března a dubna můžete festivalové snímky zhlédnout v dalších 29 městech po celé České republice. Na letošní festival přihlásili tvůrci 101 dokumentů z více než třiceti zemí celého světa.
 • Porovnejte si svoji mzdu s ostatními!
  ilustrační fotoZatímco mzdy vrcholových manažerů se pohybují v průměru nad 60 tisíci korunami měsíčně, v Česku je stále pět profesí, které nezaručují ani 12 tisíc korun měsíčního příjmu: uklízečka, vrátný, šička, pokojská a pomocný pracovník. Oproti roku 2008 se mzdy v průměru zvýšily – navzdory probíhající krizi na trhu práce.
 • Život handicapovaných v Zambii se zlepšuje
  ilustrační fotoZambijská republika je přibližně desetkrát větší než Česko a má asi 12 milionů obyvatel. Podle odhadů v ní žije 7 až 9 % žen a mužů se zdravotním postižením, většina z nich v chudobě. Ale blýská se na lepší časy. Potřeby lidí s handicapem se začínají promítat do rozvojových programů země. Velkou měrou k tomu přispěly i aktivity Mezinárodní organizace práce (ILO).
 • Minimální a zaručená mzda
  ilustrační fotoZkušenosti z poradenství poskytované na Státním úřadu inspekce práce ukazují, že přestože se minimální mzda uplatňuje v České republice již od roku 1991, vzniká kolem tohoto pojmu stále řada nejasností. Správně porozumět pojmu zaručená mzda, který je poměrně novým institutem v pracovním právu, je pak obtížné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
 • Stále větší rozdíly? Distribuce příjmů a chudoba v zemích OECD
  ilustrační fotoVe spolupráci se statistickými experty všech 30 členských zemí OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) vznikla publikace Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries. Prezentuje údaje o vývoji chudoby a rozdílů ve výši příjmů v členských zemích OECD od 70. let minulého století do současnosti, a to v kontextu globalizačních vlivů.
 • Čisté mzdy zaměstnanců rostou díky daňovým slevám rychleji než hrubé mzdy
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru v roce 2008. Zároveň provedlo porovnání vývoje čistých mezd mezi roky 2007 a 2008. Čistá mzda je propočítána z hrubé průměrné mzdy a jejích násobků (0,6; 0,8; 1,2 a 1,4) pro různé kategorie zaměstnanců s dětmi a bez dětí.
 • Minimální mzda
  ilustrační fotoMinimální mzda je stanovena jako základní, univerzální nástroj státní regulace na úseku odměňování zaměstnanců, neboť představuje nejnižší přípustnou úroveň odměny za práci ve všech základních pracovněprávních vztazích, tj. v pracovním poměru a na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Průměrná mzda = 22 531 Kč
  ilustrační fotoPrůměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) v 1. čtvrtletí roku 2008 činila 22 531 Kč, což je o 2 120 Kč (10,4 %) více než ve stejném období roku 2007. Je to nejvyšší růst mezd od 4. čtvrtletí 1998.
 • Jak se žije nemajetným lidem ve vyspělé Evropě
  ilustrační fotoV České republice je „evropskou chudobou“ postiženo minimum občanů.
  Světová banka definuje chudobu jako nutnost žít za méně než dolar denně. Do této kategorie spadají hladovějící děti z Afriky či žebrající mrzáčci v ulicích indických měst. V západní civilizaci vypadá chudoba jinak. Často ji na první pohled ani nepoznáme. Není to hlad ani fyzické strádání.
 • Nové technologie ve službách boje proti sociálnímu vyloučení
  ilustrační fotoVíc než miliarda lidí se v současné době dostatečně nenají, rodiny nemohou posílat děti do škol, lidé nemají přístup k nezávadné pitné vodě, zdravotním službám… Souvisí to jistě s problémem rozsáhlé chudoby, ale vyloučení lidí z komunit, v nichž žijí, má i další příčiny sociálního, politického a kulturního charakteru. Jde proto o širší problém označovaný pojmem sociální vyloučení.
 • Dohlédneme za obzor vyloučení dětské práce?
  ilustrační fotoChudoba nutí více než 200 milionů dětí po celém světě tvrdě pracovat

  Všechny vyspělé státy mají v programech podporu prosperity nových generací a zprávy o zneužívání dětí jsou vnímány spíše jako zavrženíhodné excesy jednotlivců. Problémy dětské práce se zdají být vzdálené… V globálním měřítku se však práce dětí jeví jako závažný problém, s nímž se lidstvo přes dosažený ekonomický pokrok dosud nedokázalo vyrovnat.
 • Institut pro ženy
  ilustrační fotoPrvní komplexní projekt pro ženy odstartoval. V únoru byl v Ostravě slavnostně otevřen Institut pro ženy, který nabízí ženám vzdělávání, cvičení, relaxační aktivity, mentoring a poradenství či kluby. Vše je doplněno minikavárnou a dětským koutkem, kde si ženy mohou nechat hlídat děti.
 • Americký stát je bohatý, ale sociální dávky omezuje
  ilustrační fotoEkonomika Spojených států amerických je nesmírně flexibilní a úspěšná. S rostoucí výkonností domácí ekonomiky roste i životní úroveň Američanů. Kdo na sobě pracuje a podává výborné pracovní výkony, ten dosahuje vysoce nadstandardních příjmů v jakékoliv práci. V současné době každý druhý Američan vlastní finanční majetek v hodnotě vyšší než 50 tisíc amerických dolarů. Pro srovnání: v Evropě jsou nejbohatší Švýcaři a těch má finanční majetek v hodnotě vyšší než 50 tisíc dolarů 39 procent.
 • Důchodová reforma přichází včas
  ilustrační fotoLidský věk se prodlužuje, a proto musíme pamatovat na důstojné stáří.

  Za třináct let bude každý čtvrtý občan České republiky starší šedesáti let. Tuto demografickou situaci by současný důchodový systém nezvládl. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas přichází s návrhem reformy, která má předejít neřešitelným miliardovým dluhům.
 • Modelové propočty čistých příjmů domácností
  ilustrační fotoModelové propočty předpokládaného vývoje čistých příjmů vybraných typů domácností (zaměstnanců) s dětmi a domácností důchodců v porovnání let 2007 a 2008 ukazují, že daňové a sociální reformy přinesou vyšší příjmy nejen rodinám s dětmi v nižších či středních příjmových kategoriích, ale i v domácnostech důchodců.
 • Reálné příjmy rostou
  ilustrační fotoMírné (meziroční) zvýšení růstu nominálních peněžních příjmů domácností (na makro i mikroúrovni) v porovnání se stejným obdobím roku 2005, zaznamenané již v 1. pololetí roku 2006, se prosadilo i v jeho letních měsících, což při stagnující meziroční míře cenové inflace vedlo k relativně většímu vzestupu jejich kupní síly. Vyplývá to z výsledků pravidelného šetření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Krize středního věku
  ilustrační fotoDlouho se věřilo, že životní období mezi pětatřicátým a padesátým rokem života je výhradně časem vrcholného životního rozmachu. Člověk má za sebou dokončené vzdělání a profesní výcvik a získal zkušenosti, které mu umožňují vystoupat na vrchol profesionální kariéry i osobních met. Teprve v šedesátých letech minulého století došlo v pohledu na tuto periodu lidského života k obratu a střední věk se definuje jako „období, kdy se růst mění ve stárnutí“.
 • Hlavní rysy reformy veřejných financí
  ilustrační foto

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 09:04.