Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika:

Sociální služby

Obsah položky Sociální služby:

 • (Soubor typu .pdf)Platy v sociálních službách vzrostou téměř o čtvrtinu
  ilustrační fotoSociálním pracovníkům a zaměstnanců v sociálních službách stoupnou od začátku července platy o 23 procent, pracovníci v kultuře a nepedagogičtí zaměstnanci ve školství si polepší o 9,4 procenta.
 • Velká novela zákona o sociálních službách usnadní život mnoha lidem
  ilustrační fotoVíce než deset let čekali klienti a poskytovatelé sociálních služeb na změny v zákoně. Vláda přijala novelu, která pomůže upravit současný systém, tak aby byl přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám lidí.
 • Nově zrekonstruované středisko poskytne zázemí ženám v sociální nouzi
  ilustrační fotoNové centrum ve zrekonstruovaných prostorách v pražské Žitné ulici je určeno ženám, které jsou akutně ohroženy ztrátou bydlení kvůli své sociálně nepříznivé situaci a vyžadují speciální péči a pomoc.
 • Linka Ztracené dítě 116 000 má i svůj chat
  ilustrační fotoKrizová Linka Ztracené dítě 116 000 pro děti a dospělé nyní nově poskytuje i on-line chatové poradenství na www.linkaztracenedite.cz.
 • Svatava Škantová: Sociální podnikání potřebuje vnitřně silné a odhodlané osobnosti
  ilustrační fotoO proměnách sociálního podnikání v Česku jsme si povídali se Svatavou Škantovou, která se tomuto tématu věnuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR už sedm let. Hodnotí dobíhající programové období 2007–2013 a nastiňuje, jak budou nastaveny výzvy nové, jež se vyhlásí letos v srpnu.
 • Dobrovolné audity mapovaly trh vzdělávání v sociálních službách
  ilustrační fotoZjistit, jak probíhá realizace kurzů povinného vzdělávání v praxi, a získat od vzdělavatelů zpětnou vazbu k fungování systému akreditací, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. To byly hlavní cíle dobrovolných auditů, které se uskutečnily od února 2014 do března letošního roku.
 • Kdo letos získal ČASované boty?
  ilustrační fotoNa mezinárodní konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2015 byli 26. března vyhlášeni vítězové Výročních cen za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, tzv. ČASované boty 2014.
 • Chystáte se sociálně podnikat? Nechte si poradit
  ilustrační fotoV rámci podpory sociálního podnikání v ČR a plánované výzvy v Operačním programu zaměstnanost pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí od dubna do října cyklus seminářů k přípravě podnikatelských plánů v oblasti sociálního podnikání.
 • Ministerstvo varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb
  ilustrační fotoVe snaze ochránit starší občany před podvodníky vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR desatero pro seniory i pro jejich rodinné příslušníky.
 • Nabídka vzdělávacích kurzů v sociálních službách bude kvalitní a přehledná
  ilustrační fotoV rámci projektu realizovaného Fondem dalšího vzdělávání dochází k revizi systému akreditací vzdělávacích programů v sociálních službách. Nové formuláře a metodiky se už zavádějí do praxe.
 • Proces přeměny sociálních služeb pokračuje
  ilustrační fotoDo transformace sociálních služeb se zapojují další zařízení. Není to pouze o tom, že se lidé s postižením přestěhují z ústavů do „domečků“. Dojít má hlavně ke zkvalitnění sociálních služeb a umožnit handicapovaným žít důstojný život.
 • Vznikne Národní plán sociálních služeb
  Na základně dohody vedení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Asociace krajů ČR vznikl tým expertů, který se na svých jednáních zabývá zejména sociálními službami.
 • Změny, které mají zlepšit situaci handicapovaných
  Sociálná služba (ilustrační foto) Ještě před svým rozpuštěním schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o sociálních službách. Připravilo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na základě zkušeností z více než jednoroční aplikace nového způsobu řešení průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP).
 • Nový balíček služeb zlepší dostupnost sociální pomoci
  ilustrační fotoMéně administrativy a zjednodušení systému pro poskytovatele sociálních služeb, dostupnější pomoc těm, kteří ji potřebují.
 • Jak zkvalitnit sociální služby?
  ilustrační fotoZvýšit důraz na individuální práci s klienty sociálních služeb, maximálně je začlenit do běžného života a také průběžně vzdělávat inspektory kvality. Tyto i další podněty zazněly 20. června na konferenci, která se týkala projektu Inovace systému kvality sociálních služeb.
 • Na sociální služby půjde další půl miliardy korun
  ilustrační fotoMinistryni práce a sociálních věcí Ludmile Müllerové se podařilo navýšit peníze na sociální služby. Poskytovatelé tak budou moci dostat dalších 500 milionů Kč. Ministerstvo (MPSV) by je – ve spolupráci s kraji – mohlo začít rozdělovat od srpna.
 • Revize systému akreditací vzdělávacích programů v sociálních službách
  ilustrační fotoFond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, realizuje od 1. září loňského roku projekt Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Jak už název napovídá, projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.
 • Děti s pervazivní vývojovou poruchou
  ilustrační fotoVzhledem k tomu, že u dětí s diagnózou pervazivní poruchy, kam patří např. dětský autismus, se značně liší jak charakter, rozsah a tíže postižení, tak i symptomatologie, je zcela logické, že se značně liší i funkční dopady a sociální důsledky stavu na schopnost samostatného života v přirozeném sociálním prostředí a později i důsledky na pracovní schopnost.
 • Proč roste počet dětí s poruchami autistického spektra?
  ilustrační fotoPoruchy autistického spektra (PAS) se vyskytují v naší populaci poměrně často. Současné údaje uvádějí 15–25 dětí na 10 tisíc narozených. Mimo osoby s typicky vyjádřenou PAS se setkáváme s autistickými rysy u dalších osob, které tuto skupinu rozšiřují až na 30–70 dětí na 10 tis. narozených.
 • Osud koordinované rehabilitace
  ilustrační fotoV roce 1951 byla z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví (MZ) přejmenována všechna fyziatrická oddělení na oddělení rehabilitační. V roce 1991 založilo MZ pracovní skupinu „R“ (Rehabilitace) a v září téhož roku vydalo Metodický návod k provádění léčebné rehabilitace a zajištění její návaznosti na pedagogickou, sociální a pracovní rehabilitaci (metodický návod pro vznik center léčebné rehabilitace).
 • Ministři práce a zdravotnictví chtějí zlepšit síť sociálních a zdravotních služeb
  ilustrační fotoO zlepšení sítě sociálních a zdravotních služeb usiluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a šéf resortu zdravotnictví Leoš Heger. Koncem dubna podepsali v Poslanecké sněmovně memorandum o spolupráci, jehož cílem je efektivnější péče o pacienty a potřebné a udržitelný způsob financování.
 • Transformace služeb sociální péče v Opavě
  ilustrační fotoSociální služby v Opavě se zmodernizují, a to díky zapojení zařízení Marianum, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, do pilotního ověření transformace, které v současnosti realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) za finanční podpory z fondů Evropské unie.
 • Investiční podpora transformace sociálních služeb
  ilustrační fotoPodpora procesu transformace se děje nejen po stránce metodické a personální, ale i po stránce investiční. Finanční podpora investic je realizována prostřednictvím výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace.
 • Jak zefektivnit financování dlouhodobé péče?
  ilustrační fotoNa zasedání expertů z ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí členských zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a dalších odborníků, které se uskutečnilo v polovině listopadu loňského roku v Paříži, se diskutovala otázka financování dlouhodobé péče.
 • Model rehabilitace pro lidi po poškození mozku
  ilustrační fotoSdružení Cerebrum pomáhající lidem po poranění mozku a jejich blízkým uspořádalo koncem loňského roku na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR druhý mezinárodní workshop o této problematice. Věnoval se organizaci péče, rehabilitaci a poskytování sociálních služeb a dlouhodobé péče pro osoby po poškození mozku.
 • Počet lidí s demencí roste. Pomůže Plán Alzheimer
  ilustrační fotoVe věkové skupině mezi 80 a 85 lety je víc než deset procent populace postiženo některou formou demence. Vzhledem ke stárnutí populace se jedná o velmi závažný společenský problém. S řešením problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění má pomoci tzv. Plán Alzheimer.
 • Dlouhodobá péče – pojem známý, nebo neznámý?
  ilustrační fotoPojmem dlouhodobá péče se zpravidla označuje komplex služeb, které potřebují lidé s dlouhodobě omezenou soběstačností. OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) vymezuje tuto péči, jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze základních sebeobslužných aktivit.
 • Transformace sociálních služeb v ČR má za sebou dlouhý vývoj
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) je na základě usnesení vlády č. 127 ze dne 21. února 2007 pověřeno realizací procesu transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele. Vznik koncepce byl výsledkem přirozeného vývoje sociálních služeb, který začal už po roce 1989.
 • Česká transformace sociálních služeb hledala inspiraci ve Velké Británii
  ilustrační fotoJak fungují sociální služby v zahraničí? A čím se může inspirovat transformace sociálních služeb v České republice? Odpovědi na tyto otázky přináší studijní cesty zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a krajských úřadů do zahraničí. Naposledy za příklady dobré praxe cestovali do Velké Británie, konkrétně do kraje Derbyshire. Zde navštívili ve dnech 13. až 16. září několik zařízení sociálních služeb, zúčastnili se seminářů a jednali s tamními experty o případné spolupráci.
 • Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
  ilustrační fotoV červnu tohoto roku Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo veřejnou zakázku na dodavatele Národního centra podpory transformace sociálních služeb. Vznik Národního centra je jednou ze stěžejních aktivit pilotního projektu Podpora transformace sociálních služeb.
 • Jak si představují děti šťastné stáří?
  ilustrační fotoV rámci Týdne sociálních služeb byly 4. října na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vyhlášeny výsledky celorepublikové výtvarné soutěže s názvem Šťastné stáří očima dětí.
 • Jak kvalitní jsou u nás sociální služby?
  ilustrační fotoVe více než 450 zařízeních poskytujících sociální služby proběhly dny otevřených dveří. V České republice jsou sociální služby na dobré úrovni a významně pomáhají statisícům lidí zachovat si lidskou důstojnost a soběstačnost. O tom se mohl přesvědčit každý během Týdne sociálních služeb, který letos proběhl od 4. do 10 října.
 • Transformace sociálních služeb je jednou z priorit ministerstva
  ilustrační fotoTransformace je slovo, které se používá v mnoha souvislostech. Transformace a deinstitucionalizace v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) má ale poměrně jednoznačný význam, a to změnu systému služeb sociální péče do podoby, která nebude oddělovat uživatele sociálních služeb od ostatních občanů a bude vstřícně nastavená vůči jejich potřebám.
 • Představy dětí o stáří poodhalí výtvarná soutěž
  ilustrační fotoOdstranit stereotypy a předsudky o stáří a podpořit vnímání stáří jako plnohodnotné součásti lidského života. To je cílem celorepublikové výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Soutěž organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR).
 • Jaké jsou důvody pro změnu v systému zdravotně sociální péče v ČR? – 3. část
  ilustrační foto
 • Časovanou botu 2009 získávají…
  ilustrační fotoKaždoročně udělované ocenění za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb Časovaná bota 2009 má tři vítěze. V kategorii Pracovní tým roku ji získal Nízkoprahový klub Likusák z Brna, v kategorii Osobnost roku byl oceněn Robert Knebl, vedoucí klubu Nadosah, a Cenu Správní rady za mimořádný přínos obdržel Jindřich Racek, ředitel České asociace streetwork.
 • Zaměstnanci ministerstva podpořili charitu maratonským během
  ilustrační fotoDva závodní týmy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s logem Evropského roku 2010 na dresu se postavily 27. března na start ve štafetovém závodu Hervis 1/2Maratonu Praha 2010.
 • Petra Lakatošová: Pomáhat lidem, kteří to potřebují, stojí za to
  ilustrační fotoLetos uplyne dvacet let od založení občanského sdružení Naděje. Charitativní organizace za dvě dekády pomohla nespočtu lidí v nouzi. V Praze, kde je situace bezdomovců a opuštěných lidí nejnaléhavější, vede pobočku Naděje Petra LAKATOŠOVÁ.
 • Péče o seniory v České republice a Rakousku
  ilustrační fotoV jihočeském Táboře se 18. března za účasti asi 200 představitelů poskytovatelů sociálních služeb, zástupců státní správy a odborníků z České republiky a Rakouska uskutečnila odborná mezinárodní konference s názvem Péče o seniory v České republice a Rakousku a podtitulem Specifika pobytových služeb sociální péče.
 • Sociální služby čeká řada změn
  ilustrační fotoS tímto cílem probíhá v současné době diskuze nad rozsahem změn v zákoně o sociálních službách. Mini-sterstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vypracovalo pro účely expertní a politické debaty základní body, které by měly být vodítkem k dosažení dohody před zpracováním návrhu novely zákona o sociálních službách.
 • Jak pomoci dětem s diabetem?
  ilustrační fotoPosuzování stupně závislosti, určování příspěvku na péči a systémové řešení poskytování sociálních dávek diabetickým dětem – tři hlavní oblasti, kterými se u kulatého stolu 23. února zabývali odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a experti z řad lékařů a zástupců rodin diabetických dětí.
 • Žijeme s vámi
  ilustrační foto„Již dlouho žijí mezi námi, snaží se navázat užší kontakt, dostat se blíže, ale my jim to mnohdy nedovolíme. Podvědomě se bojíme vzájemného sblížení a utíkáme před ním.“ Takto zní úvodní slova k výstavě Žijeme s vámi, jejímž cílem je představit široké veřejnosti organizace, které se věnují lidem s mentálním postižením na Těšínsku a v jeho okolí.
 • Výdaje na příspěvek na péči dosáhly v roce 2009 téměř 18,7 miliardy Kč
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v loňském roce vyplatilo prostřednictvím obcí s rozšířenou působností každý měsíc 288–295 tisíc příspěvků na péči. Příjemci státního příspěvku si za celý rok 2009 rozdělili téměř 18,7 miliardy Kč, což je asi o 450 milionů Kč více než v roce 2008.
 • Systém sociálních služeb se postupně mění
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už od roku 2009 zdokonaluje systém poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb. Změny se týkají mimo jiné evidence a kontroly příjemců dotací ze státního rozpočtu, kapitoly 313 MPSV.
 • Přínosné vzdělávání pro terénní pečovatele a pečovatelky
  ilustrační fotoCelkem 8 576 356 Kč půjde ze státního rozpočtu České republiky a ze zdrojů Evropského sociálního fondu na podporu projektu Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách, jehož cílem je zkvalitnit a rozšířit pečovatelskou službu, práci v terénu a přímou péči v rodinách.
 • KONTAKT aneb odborné sociální poradenství v praxi
  ilustrační fotoKontakt byl založen v roce 2000 v rámci Centra sociálních služeb Praha. Impulzem ke vzniku specializovaného poradenského střediska byla akutní potřeba informovat obyvatele Prahy o spektru sociálních a návazných služeb. S tím, jak rostla informovanost obyvatel Prahy o jednotlivých službách, začali lidé vyhledávat Kontakt nejenom kvůli prostým informacím, ale především proto, aby zde získali odbornou pomoc při řešení složitých životních situací.
 • Dlouhodobá péče – minulost, současnost a pohled do budoucnosti – 1. část
  ilustrační fotoStárnutí populace je fenomén, který charakterizuje současný demografický vývoj ve všech vyspělých ekonomikách včetně České republiky. Stárneme v důsledku prodlužování lidského života, přesto se na fenomén stárnutí díváme s obavami a máme tendenci propadat panice, v tomto případě panice demografické. Poukazujeme na neudržitelnost důchodových a dalších systémů včetně zdravotního a sociální péče.
 • Značka kvality v sociálních službách
  ilustrační fotoAsociace poskytovatelů sociálních služeb ČR realizuje po vzoru jiných západních zemí v sociálních službách zatím ojedinělý projekt Značka kvality. Předmětem měření a certifikace kvality bude pobytová služba – domovy pro seniory.
 • Nečekaná ministerská „vizita“ proběhla hladce
  ilustrační fotoV rámci Týdne sociálních služeb se ministr Petr Šimerka rozhodl navštívit některá zařízení sociálních služeb. Co bylo cílem předem neohlášené návštěvy? Především poznat chod těchto zařízení za běžného provozu. Volba padla na Domov pro seniory Pyšely a Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově.
 • V kraji Vysočina mají Srdce na dlani
  ilustrační fotoNa území Vysočiny působí přibližně 270 poskytovatelů sociálních služeb s více než 2 000 zaměstnanci. Počet lidí, kterým činnost sociálních služeb přináší užitek, se pohybuje v desítkách tisíc. Nejde pouze o přímé klienty, ale často jde o celé jejich rodiny, kterým pomáhají řešit obtížné životní situace. I v kraji Vysočina jsme se zapojili do Týdne sociálních služeb s cílem zvýšit povědomí o sociálních službách na svém území a o jejich významu.
 • Týden sociálních služeb – událost roku 2009
  ilustrační fotoCílem historicky prvního Týdne sociálních služeb v ČR (5. až 11. října 2009) bylo ukázat české veřejnosti, že v sociálních službách došlo od 90. let k razantnímu zvýšení kvality, že pomáhají statisícům lidí a zachovávají lidskou důstojnost.
 • Jakou Naději má Jablonec nad Nisou?
  ilustrační fotoKe dni otevřených dveří během Týdne sociálních služeb se připojil i Dům Naděje v Jablonci nad Nisou. Každý, kdo přišel na návštěvu, si mohl prohlédnout téměř všechny prostory včetně kanceláří a ubytovacích místností. Pracovníci Naděje byli připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy a seznámit návštěvníky s celým provozem zařízení.
 • Intervenční centrum – nováček mezi sociálními službami
  ilustrační fotoI činnost intervenčního centra mohli zájemci blíže poznat v rámci Týdne sociálních služeb. Den otevřených dveří se konal například 7. října v Intervenčním centru Centra sociálních služeb Praha ve Šromově ulici v Praze 9. Potřebná sociální služba pro ženy i muže ohrožené domácím násilím zanedlouho „oslaví“ tři roky své existence.
 • V České republice se vůbec poprvé uskuteční Týden sociálních služeb (5.–11. října 2009)
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky vyhlašují Týden sociálních služeb. Bude se konat od 5. do 11. října, a to na různých místech České republiky. Během akce, která nemá v České republice obdoby, se pracoviště sociálních služeb otevřou pro veřejnost a lidé se budou moci osobně seznámit s tím, co sociální služby nabízejí.
 • Na sociální služby půjde více peněz
  ilustrační fotoJeště v letošním roce dostanou poskytovatelé sociálních služeb navíc 800 milionů korun. Na základě žádosti vlády tak rozhodl začátkem srpna Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Finanční prostředky na sociální služby se získají v rámci rozpočtu MPSV, a to přesunem peněz ze státní sociální podpory. Víc dotací na sociální služby tak nebude znamenat navýšení salda státního rozpočtu.
 • Pobyt pro sluchově postižené děti a jejich rodiče
  ilustrační fotoMáte doma sluchově postižené dítě a rádi byste se dozvěděli nejnovější poznatky z této oblasti? Pak právě vám je určen Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt pro sluchově postižené děti a jejich rodiče, který se koná v Praze od 4. do 8. října.
 • Jiří Horecký: Pracovníci v sociálních službách si zaslouží poděkování
  ilustrační fotoV České republice stále není plně doceňována práce těch, kteří pomáhají statisícům lidí. Zvýšit prestiž pracovníků v sociálních službách je jedním z cílů Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Na situaci v sociálních službách u nás jsme se zeptali jednoho z nejpovolanějších, prezidenta této asociace Ing. Jiřího HORECKÉHO.
 • V systému sociálních služeb nastanou pozitivní změny
  ilustrační fotoPrvním srpnem nabývá účinnosti novela zákona o sociálních službách, jež vnáší do současného systému několik zásadních změn. Jde zejména o zvýšení měsíčního příspěvku pro lidi s nejtěžším postižením, o zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu výplaty příspěvku na péči pro dospělé.
 • Mluvit bez obav
  ilustrační fotoKvalita komunikace mezi lidmi je dnes nepostradatelná pro plnohodnotně prožitý život. Je důležitým nástrojem k dosažení úspěchu jak u dětí, tak i u dospělých. Dospělí po těžkých úrazech hlavy, operacích mozku či cévních mozkových příhodách se bez schopnosti rozvinout řeč mohou ocitnout v kritické izolaci, ačkoliv předtím žili spokojený a úspěšný život.
 • Navýšení dotací na provoz sociálních služeb
  ilustrační fotoVýdaje na sociální služby jsou téměř dvakrát vyšší než v roce 2006. Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo obtížné situace poskytovatelů sociálních služeb a již od schválení zákona o státním rozpočtu hledá řešení, jak v dané situaci pomoci. Využitím všech rezerv v rozpočtu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas rozhodl o dodatečném posílení prostředků na dotace ve výši 1,5 mld. Kč.
 • Zlatý retriever Bára – dvojnásobná zachránkyně lidského života
  ilustrační fotoKdyž se podobný příběh odehrál před časem v USA, obletěl celý svět. V sobotu ráno 10. ledna bylo mnoho lidí nedaleko pražského nákupního centra v Hostivaři svědky neuvěřitelné události: Asistenční pes přivolal telefonem svému pánovi pomoc a zastavil provoz, aby „řekl“ lidem okolo, že jeho pán potřebuje pomoc.
 • Projekt vzdělávání pracovníků v sociálních službách se slibně rozbíhá
  ilustrační fotoCentrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách při NVF (NVF-CEKAS) v partnerství realizuje ve spolupráci s Českou asociací streetwork (www.streetwork.cz) projekt Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní práce. Projekt je financován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Praha Adaptabilita a bude trvat 30 měsíců (do jara 2011).
 • Podpora vytváření systému terénní sociální práce
  ilustrační fotoNa konci srpna byl ukončen celostátní projekt Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření. Obsahem projektu a zároveň jeho hlavním cílem byla terénní sociální práce, která řeší významný a často diskutovaný jev sociálního vyloučení. Terénní sociální práce je považována za jeden z účinných nástrojů předcházení sociálnímu vyloučení, ať již jednotlivců, rodin, skupin či komunit.
 • Stanovisko MPSV k jeho roli v „kuřimské kauze“
  ilustrační fotoV souvislosti s tzv. kuřimskou kauzou a informacemi z výpovědi některých svědků, které zazněly v médiích, zveřejňujeme následující stanovisko.
 • Pilotní program AOP a PMS ČR pomáhající obětem trestných činů finišuje
  ilustrační fotoNecelé dva roky již funguje pilotní projekt Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů, který organizuje Asociace občanských poraden společně s Probační a mediační službou ČR.
 • Max – nejlepší vodicí pes u nás
  ilustrační fotoV areálu Helppes v pražském Motole se 7. června uskutečnil třetí ročník Mistrovství ve výkonu vodicích psů.
 • Kdo vyhrál druhý ročník soutěže Naděje pro změnu ústavů?
  ilustrační fotoV kongresovém centru ČVUT v pražských Dejvicích byly za účasti místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase 24. června slavnostně vyhlášeny výsledky 2. ročníku soutěže Naděje pro změnu ústavů.
 • Poradenské a informační centrum pro mladé migranty
  ilustrační fotoTak se jmenuje projekt, který již druhým rokem realizuje občanské sdružení META – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. Projekt je, jak vyplývá ze samotného názvu, určen mladým cizincům ve věkovém rozmezí zhruba 16–30 let. Jeho cílem je této skupině migrantů pomoci k rovnému přístupu ke vzdělání a následně i k odpovídajícímu uplatnění na trhu práce.
 • Kdo pomáhá obětem domácího násilí?
  ilustrační fotoNová sociální služba – intervenční centrum – vznikla ze zákona jako jeden ze tří pilířů (ještě Policie ČR a justice), které by měly vést ke zlepšení ochrany před domácím násilím. Povinností intervenčního centra je poskytovat ambulantní (pobytové) služby osobám ohroženým domácím násilím v případech, kdy policie vykáže ze společné domácnosti násilnou osobu, nebo v případech, kdy se oběti samy obrátí s žádostí o pomoc nebo radu.
 • Vzdělávání pro pracovníky sociální péče
  ilustrační fotoTakový je název dvouletého projektu České asociace pečovatelské služby (ČAPS), který byl 21. března ve Velkém sále pražského paláce Charitas zakončen konferencí. Na ní byly prezentovány výstupy z projektu, které výrazně zlepší odbornou připravenost pečovatelů pro práci se seniory a lidmi s postižením v jejich domácnostech.
 • Zdenka Knoflíčková: Pocit osamělosti může být důvodem konfliktů a zloby…
  ilustrační fotoJedna z oceněných kazuistických prací.
 • Systém kvality v sociálních službách
  ilustrační fotoTento projekt odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se dělí na dvě části: projekt Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb a projekt Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb. Výstupy z obou byly prezentovány na celostátní konferenci, která se konala 18.–19. března v pražském hotelu Pyramida.
 • Potřebujeme vzdělané sociální pracovníky
  ilustrační fotoOdbornou mezinárodní konferenci „Sociální služby v zahraničí a kvalifikační předpoklady pro pracovníky v sociálních službách“ uspořádala koncem března v sále Kongresového centra Praha Střední zdravotnická škola v Ruské.
 • Kladno se o seniory stará
  ilustrační fotoLidé v pokročilém věku si zcela určitě zaslouží strávit podzim svého života v kvalitním a důstojném prostředí. Poté, co převážně celý život pracovali a vychovávali děti, by měli mít možnost v zařízeních pro seniory žít nadále aktivně v podmínkách, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám. Takové prostředí nabízí kladenským občanům Domov pro seniory v ulici Fr. Kloze.
 • Zlatá linka seniorů
  ilustrační fotoUž šestým rokem se mohou lidé v důchodovém věku obracet na Zlatou linku seniorů. Tato bezplatná linka důvěry pro seniory je jediná akreditovaná svého druhu u nás a od jejího vzniku se na ni obrátilo přes 40 tisíc volajících.
 • Proč považujeme reportáž BBC za neprofesionální?
  ilustrační fotoK používání opatření omezujících pohyb osob v zařízení sociálních služeb
 • Ke kvalifikaci pracovníků v sociálních službách
  ilustrační fotoPodle nového zákona o sociálních službách a dodatečné vyhlášky 505/2006 Sb. jsou povinni všichni pracovníci v sociálních službách (sociální péče) mít příslušnou kvalifikaci, jejíž obsah je ve vyhlášce tematicky přesně vyjmenován. Témata jsou rozdělena do dvou bloků, jež se mají stát učivem, které je má kvalifikovat pro funkci pracovníka v sociálních službách.
 • Existují sociální poradci a poradkyně?
  ilustrační fotoS účinností nového zákona o sociálních službách se mnoho pracovníků ocitlo před povinností doplnit si odpovídající vzdělání. Na tuto situaci se rozhodla reagovat řada vzdělávacích institucí, ať už se jedná o tradiční školicí zařízení, která přizpůsobila nabídku nové poptávce, či subjektů zcela nových, využívajících příhodně příležitostí. Poskytovatelé jsou obesíláni nejrůznějšími nabídkami, z nichž mnohé jsou konkrétním pracovním pozicím „šité na míru“.
 • Kdo získal Časovanou botu za rok 2007?
  ilustrační fotoČasovaná bota je výroční cena za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb. Za rok 2007 má dva hlavní vítěze. Ceny vítězům udělili 19. prosince patroni Časované boty – Česká asociace streetwork, o. s. (ČAS), a Nadace Vodafone ČR.
 • Andělé, kteří tě zvednou, když tvá křídla zapomněla létat
  ilustrační fotoJe jim osmnáct, dvacet, dvacet pět, ale také třeba padesát let. Někteří dosud studují, jiní už dlouhá léta denně chodí nebo chodili do práce. Člověk s výučním listem, středoškolák, vysokoškolsky vzdělaný absolvent. Co mají společného? Všichni věnují svůj čas potřebným lidem, nezištně nabízejí pomoc.
 • Syndrom vyhoření ohrožuje sociální pracovníky i posudkové lékaře
  ilustrační fotoŠetření prováděné sociálním pracovníkem je nezbytným podkladem pro posudkového lékaře, který se pak lépe může věnovat samotnému posouzení zdravotního stavu klienta. Co však ještě jiného než zákon o sociálních službách spojuje práci posudkového lékaře a sociálního pracovníka?
 • Rada seniorů České republiky
  ilustrační fotoVíte, čím se zabývá Rada seniorů České republiky a jak vám může být nápomocna? Její páteřní činností je kontakt se seniory, řešení jejich problémů a poskytování pomoci při jednáních na úřadech, dále pak rozšiřování jejich informovanosti a vědomostí.
 • Hledá se dobrovolník!
  ilustrační fotoAgentura Pondělí se snaží podporovat začleňování osob se specifickými potřebami (především osob s těžkým zdravotním postižením) do života místní komunity a přispívat k vyrovnávání příležitostí pro tyto občany na otevřeném trhu práce. Působí ve Šluknovském výběžku a vedle zprostředkování pracovních míst a podpory klientů pomocí pracovních asistencí přímo na pracovišti pomáhá při výcviku základních pracovních a sociálních dovedností.
 • Co nesmí obsahovat smlouvy o poskytování sociálních služeb
  ilustrační fotoNa základě poznatků kanceláře Veřejného ochránce práv bylo zjištěno, že někteří poskytovatelé pobytových služeb sociální péče uplatňují zcela nepřijatelnou praxi při uzavírání smluv s uživateli služeb o poskytování sociálních služeb.
 • Sociální ústavy potřebují schopné vedení
  ilustrační fotoV sociálních ústavech, které procházejí zásadní a dosud nebývalou transformací a jimž nechybí daná dobrá cílová orientace a příslušné legislativní a metodické rámce, se stále více obnažuje role schopností a znalostí vedoucích pracovníků na všech úrovních a význam jejich práce se zaměstnanci. Ponejvíce se zaměstnanci pracujícími na základních úrovních, jichž je pochopitelně nejvíce.
 • Transformace sociálních služeb je citlivá
  ilustrační fotoOblast sociálních služeb je živý organismus, ve kterém je nezbytné pružně reagovat na vývoj i stále se zvyšující nároky. Nový zákon o sociálních službách stanovil nové, humánnější mantinely péče, jež se daří v drtivé většině středočeských zařízení uvádět do praxe, přesto však existují některá, v nichž nelze z objektivních důvodů dosáhnout požadované kvality a dostupnosti sociálních služeb.
 • Výběrové řízení pro pracovníky v sociálních službách
  ilustrační fotoDne 25. dubna 2007 bylo vyhlášeno výběrové řízení na účast ve vzdělávacím programu pro průvodce v zavádění Standardů kvality sociálních služeb v rámci projektu „Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb“.
 • Projekty, které se osvědčily
  ilustrační fotoPlánování sociálních služeb v Ostravě a Plzni
  V březnovém čísle jste měli možnost si přečíst o plánování sociálních služeb. Nyní přinášíme konkrétní příklady, jak plánování probíhá v praxi a jaké jsou jeho výsledky.
 • Lékařská posudková služba
  ilustrační fotoJaké poslání má lékařská posudková služba sociálního zabezpečení, působící ve strukturách resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR?
 • Žít v přirozeném prostředí
  ilustrační fotoSchválena koncepce transformace pobytových sociálních služeb

  Země dnešní Evropské unie se od 70. let minulého století zabývají realizací procesu deinstitucionalizace a podporou práva žít v přirozené komunitě pro všechny občany. Některé evropské státy implementovaly tyto myšlenky i do své legislativy. Česká republika jako členský stát EU se také hlásí k této politice. Proto vláda minulý měsíc schválila koncepci transformace pobytových sociálních služeb.
 • Unikátní vzdělávání pracovníků sociální péče
  ilustrační fotoPředáním diplomů na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR nejúspěšnějším pečovatelkám-studentkám skončil 6. února první běh projektu Vzdělávání pracovníků sociální péče. Certifikáty o absolvování kurzu obdržely také první dvě stovky absolventek unikátního celorepublikového vzdělávání. Diplomy nejlepším účastnicím předali náměstek ministra práce MUDr. Marián Hošek a předseda ČAPS PhDr. Jindřich Kadlec.
 • Může být komunitní plánování sociálních služeb skutečně věc veřejná?
  ilustrační fotoV České republice se několik posledních let rozvíjí komunitní plánování sociálních služeb. Metodu komunitního plánování používají mnohá města a pro kraje je dokonce od 1. ledna 2007 podle nového zákona o sociálních službách takové plánování povinné.
 • Manželství v Síti
  ilustrační fotoZakladatelky, koordinátorky i návštěvnice mateřských center ve společnosti často narážejí na nepochopení základní myšlenky mateřského centra, totiž že mateřská centra posilují hodnoty rodiny a úlohu rodičů. Ve společnosti, ve které přežívá představa otce jako lovce a matky ochránkyně krbu, se někteří lidé domnívají, že pod rouškou mateřského centra se skrývá tažení proti otcům, že se tam scházejí ty, které snad téměř odmítají muže. A přitom úloha center tkví v pravém opaku. Mateřská centra napomáhají ke zlepšování partnerských vztahů mezi manželi.
 • Co znamená plánování sociálních služeb?
  ilustrační fotoPlánování sociálních služeb – toto sousloví pravděpodobně moc neřekne tomu, kdo sociální služby nevyužívá (nebo někdo z jeho blízkých v rodině, přátel, známých atd.), služby neposkytuje nebo není voleným představitelem obce nebo kraje či zaměstnancem například obecního či krajského úřadu.
 • Klient si vybere služby
  ilustrační fotoZákon o sociálních službách mění, v porovnání se situací v předchozích letech, dramaticky toky financí. Stát totiž bude poskytovat pomoc přímo jednotlivým lidem a ti si sami budou vybírat služby. Tato nová situace se stala i hlavním tématem našeho rozhovoru s MUDr. Mariánem Hoškem, náměstkem ministra práce a sociálních věcí.
 • Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
  ilustrační fotoV září minulého roku byl spuštěn internetový Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Informační portál je zaměřený na zprostředkování informací o všech subjektech působících v oblasti sociálních služeb pro osoby:

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 09:29.