Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Bezplatné mediační a facilitační služby

V rámci svého projektu Využití mediace jako nástroje sociální integrace nabízí bezplatnou mediaci a facilitaci (efektivní vedení porad, schůzí a jednání) jako novou sociální službu všem občanům Hl. města Prahy. Projekt je spolufinancován Evropským strukturálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hl. města Prahy. Partnerem projektu je Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a spolupracujícími organizacemi jsou TyfloCentrum Praha, o. p. s., a Centrum pro zdravotně postižené.

Služby jsou určené hlavně příslušníkům znevýhodněných skupin při řešení konfliktů, které vyplývají ze složitého sociálního postavení (které je zapříčiněno především věkem, pohlavím, zdravotním postižením, sociální situací, etnickým původem ad.). Asociace mediátorů se tak spolupodílí na vytváření a zlepšení podmínek pro jejich začlenění na trhu práce a do společnosti a zároveň předchází nejrůznějším rizikům sociálního vyloučení.

Řešení konfliktů mimosoudní cestou usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi stranami. Umožňuje také porozumět potřebám a zájmům zaměstnanců a zaměstnavatelů, nalézt vhodná řešení pro všechny zúčastněné strany, jednat v neformálním a bezpečném prostředí se zárukou uchování důvěrných informací, snížit napětí, zlepšit vzájemné vztahy a navzdory dočasným sporům si uchovat prostor pro budoucí spolupráci. V neposlední řadě mediace umožňuje vyhnout se soudnímu řízení a v podstatně kratším čase, s nižšími finančními náklady spor vyřešit.

Tyto bezplatné mediační a facilitační služby budou poskytovány profesionálními mediátory až do ledna roku 2008. V případě zájmu se obracejte na Asociaci mediátorů České republiky, K Vodojemu 4, 150 00 Praha 5, tel. 251 553 461, amcr@amcr.cz, www.amcr.cz.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.5.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.10. 2018 000 19:41.