Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Kolektivní smlouvy vyššího stupně uložené na MPSV od 1.1.2007

Od 1. 1. 2007 jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejichž uložení bylo oznámeno formou Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, v souladu s ustanovením § 9 odst. zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, zpřístupněny na internetových stránkách ministerstva.

Kolektivní smlouvy vyššího stupně a jejich dodatky uložené před tímto datem je možné získat na základě žádosti. V souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem činí poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně 10 Kč za každou i započatou stranu.

Číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonůOrganizace zaměstnavatelůOdborová organizace - svazZnění uložené kolektivní smlouvy vyššího stupně
201/2019Asociace Českého papírenského průmyslu OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS na rok 2019
201/2019Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Dodatek č. 2 ke KSVS na roky 2017-2019, část B
201/2019Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS na rok 2019
141/2019Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS energetiky a hornictví Dodatek č. 1 ke KSVS
141/2019Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Dodatek č. 1 ke KSVS
141/2019Svaz podnikatelů ve stavebnictví Odborový svaz Stavba České republiky, Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství KSVS na roky 2019-2024
93/2019Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu KSVS na roky 2019-2020
93/2019Zemědělský svaz ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Dodatek č. 1 ke KSVS na rok 2019
93/2019Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Dodatek č. 1 ke KSVS na rok 2019
41/2019VEOLIA Svaz zaměstnavatelů Malá Voda OS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR KSVS na rok 2019
41/2019Svaz bank a pojišťoven OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví KSVS na období od 1.12. 2018– 31.12.2020
41/2019Asociace textilního – oděvního - kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu KSVS na rok 2019
41/2019Svaz dopravy ČR – sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství – sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2019
41/2019Svaz dopravy ČR – sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství – sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2019 pro a.s. a s.r.o.
41/2019Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO, Český odborový svaz energetiků Dodatek č. 2 ke KSVS na roky 2017 – 2020
41/2019Svaz chemického průmyslu ČR OS ECHO Dodatek č. 4 ke KSVS na roky 2017 – 2020
41/2019Zemědělský svaz ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů KSVS na rok 2019
41/2019Elektrotechnická asociace České republiky OS KOVO KSVS na roky 2019-2020
215/2018Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO, Český odborový svaz energetiků Dodatek č. 1 ke KSVS
215/2018Svaz chemického
průmyslu České republiky
OS ECHO Dodatek č. 3 ke KSVS
148/2018Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
OS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Dodatek č. 1 ke KSVS
88/2018Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků OS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Dodatek č. 1 ke KSVS
88/2018Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu KSVS na roky 2017-2019
88/2018Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR OS pracovníků obchodu KSVS na roky 2017-2018
88/2018Svaz chemického průmyslu ČR OS ECHO Dodatek č. 2 ke KSVS
88/2018Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR OS Stavba ČR, OS pracovníků dopravy, silničního
hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 ke KSVS
88/2018Asociace leteckých a kosmických výrobců ČR OS KOVO KSVS na rok 2018
38/2018Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu KSVS na rok 2018
38/2018Svaz dopravy České republiky – sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – sekce silničního hospodářství (pro a. s. a s. r. o.) KSVS na rok 2018 pro a. s. a s. r. o.
38/2018Svaz dopravy České republiky – sekce silničního hospodářství OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – sekce silničního hospodářství KSVS na rok 2018
38/2018Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS energetiky a hornictví KSVS na rok 2018 - 2022
38/2018Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice KSVS na rok 2018
38/2018Zemědělský svaz České republiky OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR KSVS na rok 2018
378/2017Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KSVS na rok 2017
378/2017Svaz chemického průmyslu České republiky OS ECHO Dodatek č. 1 ke KSVS na roky 2017-2020
378/2017Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu KSVS na roky 2018 - 2022
155/2017Český svaz zaměstnavatelů v energetice OS ECHO,Český odborový svaz energetiků KSVS na roky 2017-2020
155/2017Svaz dopravy ČR – sekce MHD OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství
a autoopravárenství Čech a Moravy – sekce MHD/VSD
KSVS na rok 2017-2020
155/2017Svaz dopravy České republiky
Sekce silničního hospodářství
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství
KSVS na rok 2017 pro a. s. a s. r. o.
155/2017Svaz dopravy České republiky
Sekce silničního hospodářství
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství
KSVS na rok 2017
155/2017Svaz zaměstnavatelů
Malá Voda Česká republika
OS pracovníků dřevozpracujících odvětví,
lesního a vodního hospodářství v České republice
KSVS na rok 2017
155/2017Svaz bank a pojišťoven OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Dodatek č. 6 ke KSVS
155/2017Svaz chemického průmyslu České republiky OS ECHO KSVS na roky 2017-2020
155/2017Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR OS skla, keramiky a porcelánu KSVS na roky 2017-2018
155/2017Asociace lesnických
a dřevozpracujících podniků
OS pracovníků dřevozpracujících odvětví,
lesního a vodního hospodářství v České republice
KSVS na roky 2016-2017
155/2017Elektrotechnická asociace
České republiky
OS KOVO KSVS na roky 2017-2018
155/2017Asociace Českého
papírenského průmyslu
OS pracovníků dřevozpracujících odvětví,
lesního a vodního hospodářství v České republice
KSVS na rok 2017
155/2017Svaz podnikatelů ve
stavebnictví v ČR
OS Stavba ČR OS pracovníků, dopravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS
312/2016Česká asociace
zaměstnavatelů v lesním
hospodářství
OS pracovníků dřevozpracujících
odvětví, lesního a vodního
hospodářství v ČR
Dodatek č. 2 ke KSVS
312/2016Zaměstnavatelský svaz
důlního a naftového
průmyslu – Společenstvo
těžařů ČR
OS energetiky a hornictví Dodatek č. 1 ke KSVS
182/2016Zemědělský svaz ČROS pracovníků zemědělství
a výživy – Asociace svobodných odborů
KSVS na rok 2016
182/2016Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v České republice
OS Stavba
Odborový svaz pracovníků dopravy,
silničního hospodářství
a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS na roky 2016-2019
102/2016Asociace sklářského a
keramického průmyslu ČR
OS skla, keramiky a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS
102/2016Svaz chemického
průmyslu ČR
OS ECHO KSVS
102/2016Svaz zaměstnavatelů
dřevozpracujícího
průmyslu v ČR
OS pracovníků
dřevozpracujících odvětví,
lesního a vodního hospodářství
v ČR
KSVS
102/2016Asociace leteckých
výrobců ČR
OS KOVO KSVS
102/2016Svaz bank a pojišťovenOS pracovníků peněžnictví a
pojišťovnictví
Dodatek č. 5 ke KSVS
60/2016Svaz dopravy České
republiky – Sekce
silničního hospodářství
OS pracovníků dopravy, silničního
hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy – Sekce silničního
hospodářství
KSVS (pro a. s. a s. r. o.)
60/2016Svaz dopravy České
republiky – Sekce
silničního hospodářství
OS pracovníků dopravy, silničního
hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy – Sekce silničního
hospodářství
KSVS
60/2016Asociace textilního-
oděvního-kožedělného
průmyslu
OS pracovníků textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu
Čech a Moravy
KSVS
60/2016Svaz bank a pojišťovenOS pracovníků peněžnictví a
pojišťovnictví
Dodatek č. 4 ke KSVS
60/2016Svaz dopravy ČR, sekce
silniční dopravy
OS dopravy Dodatek č. 1 ke KSVS
60/2016Český svaz
zaměstnavatelů v 
energetice
OS ECHO
Český odborový svaz energetiků
Dodatek č. 2 ke KSVS
60/2016Svaz zaměstnavatelů
Malá Voda Česká
republika
OS pracovníků dřevozpracujících
odvětví, lesního a vodního
hospodářství
KSVS
60/2016Zaměstnavatelský svaz
důlního a naftového
průmyslu
OS pracovníků hornictví, geologie
a naftového průmyslu
Dodatek č. 2 ke KSVS
42/2016Vláda České republikyOS státních orgánů a organizací, zastoupený předsedou Bc. Pavlem Bednářem
Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády, zastoupený předsedkyní Ing. Jitkou Šebkovou
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, zastoupený předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, zastoupený předsedou Mgr. Františkem Dobšíkem
Sdělení č. 42-2016 - KDVS
KDVS 2016
190/2015Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářstvíOS dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republiceDodatek č. 1 ke KSVS
190/2015Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČROS Stavba ČR, OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a MoravyDodatek č. 2 ke KSVS
190/2015Asociace leteckých výrobcůOS KOVOKSVS - 1. část
KSVS - 2. část
102/2015Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmysluOS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmysluDodatek č. 1 ke KSVS
102/2015Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRČeskomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchuKSVS
102/2015Český svaz zaměstnavatelů v energeticeOS ECHO, Český odborový svaz energetikůDodatek č. 1 ke KSVS
44/2015Asociace Českého papírenského průmysluOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS 2015
44/2015Českomoravská elektrotechnická asociaceOS KOVOKSVS 2015 - 2016
příloha
44/2015Unie zaměstnavatelských svazů ČROS KOVOKSVS 2015 - 2016
44/2015Svaz obchodu a cestovního ruchu ČROS pracovníků obchoduKSVS 2015 - 2016
44/2015Asociace sklářského a keramického průmyslu ČROS skla, keramiky a porcelánuKSVS 2015 - 2016
44/2015Svaz bank a pojišťovenOS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictvíDodatek č. 3 ke KSVS
12/2015Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKSVS (pro a. s. a s. r. o.)
12/2015Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKSVS
12/2015Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republikaOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářstvíKSVS
12/2015Český svaz zaměstnavatelů v energeticeOS ECHO, Český odborový svaz energetikůKSVS
12/2015Svaz chemického průmyslu České republikyOS ECHOKSVS
12/2015Zemědělský svaz České republiky, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelůOS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republikyKSVS
174/2014Zemědělský svaz České republikyOS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republikyKSVS
174/2014Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmysluOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republiceDodatek č. 2 ke KSVS
113/2014Českomoravský svaz zemědělských podnikatelůOS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republikyKSVS
113/2014Svaz bank a pojišťovenOS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictvíDodatek č. 1 ke KSVS
113/2014Svaz bank a pojišťovenOS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictvíDodatek č. 2 ke KSVS
37/2014Asociace sklářského a keramického průmyslu ČROdborový svaz skla, keramiky a porcelánuDodatek č. 1 ke KSVS
37/2014Svaz chemického průmyslu ČROdborový svaz ECHOKSVS
37/2014Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmysluOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČRDodatek č. 1 ke KSVS
37/2014Asociace leteckých výrobcůOdborový svaz KOVOKSVS
12/2014Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKSVS (pro a. s. a s. r. o.)
12/2014Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKSVS
12/2014Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republikaOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářstvíKSVS
12/2014Asociace textilního –oděvního - kožedělného průmysluOS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a MoravyKSVS
12/2014Český svaz zaměstnavatelů v energeticeOS ECHO, Český odborový svaz energetikůDodatek č. 1 ke KSVS
290/2013Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářstvíOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republiceKSVS
188/2013Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČROS Stavba ČR
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS
188/2013Českomoravská elektrotechnická asociaceOS KOVODodatek č. 1 ke KSVS
110/2013Svaz obchodu a cestovního ruchu ČROS pracovníků obchoduKSVS 2013-2014
110/2013Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRČOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchuKSVS 2013-2014
110/2013Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČROS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmysluKSVS 2013-2017
110/2013Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČROS energetiky a hornictvíKSVS 2013-2017
52/2013Unie zaměstnavatelských svazů České republikyOS KOVOKSVS 2013-2014
52/2013Český svaz zaměstnavatelů v energeticeOS ECHO
Český odborový svaz energetiků
KSVS 2013
52/2013Svaz chemického průmyslu České republikyOS ECHOKSVS 2013
52/2013Asociace leteckých výrobcůOS KOVOKSVS 2013
52/2013Zemědělský svaz ČR
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČRKSVS 2013
52/2013Asociace sklářského a keramického průmysluOS zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánuKSVS 2013-2014
52/2013Asociace Českého papírenského průmysluOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS 2013
52/2013Českomoravská elektrotechnická asociaceOS KOVOKSVS 2013-2014
přílohy
16/2013Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysluOS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a MoravyKSVS - 2013
16/2013Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republikaOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářstvíKSVS - 2013
16/2013Svaz dopravy ČR – Sekce MHDOS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a MoravyKSVS – 2013 - 2016
16/2013Svaz dopravy ČR – Sekce silničního hospodářstvíOS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářstvíKSVS - 2013
16/2013Svaz dopravy ČR – Sekce silniční dopravyOdborový svaz dopravyKSVS 2013 - 2016
16/2013Svaz dopravy ČR – Sekce silničního hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářstvíKSVS (pro a.s. a s.r.o.) - 2013
311/2012Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmysluOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČRKSVS
272/2012Svaz bank a pojišťovenOdborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictvíKSVS
272/2012Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republiceDodatek č. 2 ke KSVS
114/2012Asociace sklářského a keramického průmyslu ČROS zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu Dodatek č. 1 ke KSVS
114/2012Asociace leteckých výrobcůOS KOVO KSVS
114/2012Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČROS Stavba ČR
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 1 ke KSVS
65/2012Svaz chemického průmyslu České republikyOdborový svaz ECHODodatek č. 1 ke KSVS
65/2012Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu - Společenstvo těžařů ČROdborový svaz energetiky a hornictvíDodatek č. 3 ke KSVS
34/2012Svaz sléváren ČROS KOVOKSVS
34/2012Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republikaOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářstvíKSVS
34/2012Zemědělský svaz České republiky
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
OS pracovníků zemědělství výživy
Asociace svobodných odborů České republiky
KSVS
34/2012Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČROS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmysluDodatek č. 2 ke KSVS
21/2012Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a MoravyKSVS
21/2012Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOS Stavba ČR
OS pracovníků dopravy silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS ( pro a.s. a s.r.o.)
21/2012Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysluOS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a MoravyKSVS
21/2012Český svaz zaměstnavatelů v energeticeOS ECHO Český odborový svaz energetikůDodatek č. 3 ke KSVS
229/2011Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářstvíOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republiceDodatek č. 1 ke KSVS
149/2011Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČROS Stavba ČR
OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
KSVS
90/2011Asociace Českého papírenského průmysluOS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
Česko-moravské odborové sdružení
KSVS
90/2011Svaz obchodu a cestovního ruchu ČROdborový svaz pracovníků obchoduKSVS
90/2011Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribucí tiskuOdborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služebIII. Dodatek Odvětvové KSVS
25/2011Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRČeskomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchuKSVS
25/2011Asociace sklářského a keramického průmyslu ČROdborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánuKSVS
25/2011Asociace leteckých výrobcůOdborový svaz KOVOKSVS
25/2011Českomoravská elektrotechnická asociaceOdborový svaz KOVOKSVS
6/2011Svaz dopravy České republiky (pro a.s. a s.r.o.)Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a MoravyKSVS
6/2011Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysluOdborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a MoravyKSVS
6/2011Zemědělský svaz České republiky
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republikyKSVS
6/2011Unie zaměstnavatelských svazů České republiky
Sdružení učňovských zařízení
Odborový svaz KOVOKSVS
6/2011Svaz dopravy České republiky – sekce silničního hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – sekce silničního hospodářstvíKSVS
6/2011Svaz chemického průmyslu České republikyOdborový svaz ECHOKSVS
6/2011Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republikaOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářstvíKSVS
6/2011Český odborový svaz energetiků
Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Odborový svaz ECHODodatek č. 2 ke KSVS
192/2010Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČRKSVS
117/2010Zemědělský svaz České republikyOdborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republikyKSVS na rok 2010
67/2010Asociace leteckých výrobcůOdborový svaz KOVODodatek č. 1 ke KSVS
67/2010Svaz obchodu a cestovního ruchu ČROdborový svaz pracovníků obchoduDodatek č. 1 KSVS
67/2010Asociace sklářského a keramického průmyslu ČROdborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánuDodatek č. 1 ke KSVS
67/2010Asociace leteckých výrobcůOdborový svaz KOVOKSVS
42/2010Svaz zaměstnavatelů Malá Voda ČROdborový svaz dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářstvíKSVS na rok 2010
42/2010Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmysluOdborový svaz energetiky a hornictvíDodatek č. 2 ke KSVS
42/2010Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysluOdborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a MoravyKSVS na rok 2010
42/2010Českomoravská elektrotechnická asociaceOdborový svaz KOVODodatek č. 2 ke KSVS
42/2010Českomoravská elektrotechnická asociaceOdborový svaz KOVODodatek č. 3 ke KSVS
42/2010Svaz dopravy ČROdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a MoravyKSVS na rok 2010
42/2010Svaz dopravy ČROdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a MoravyKSVS pro rok 2010 (pro a.s. a s.r.o.)
42/2010Český svaz zaměstnavatelů v energetice
Český odborový svaz
Odborový svaz ECHODodatek č. 1 ke KSVS
325/2009Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČRKolektivní smlouva vyššího stupně
251/2009Svaz chemického průmyslu České republikyOdborový svaz ECHODodatek č. 1 KSVS na léta 2009 - 2010
209/2009Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dopravy,silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářstvíDodatek č. 1 KSVS
209/2009Unie zaměstnavatelských svazů ČROdborový svaz KOVOKolektivní smlouva vyššího stupně
172/2009Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tiskuOdborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služebII. dodatek Odvětvové KSVS
172/2009Českomoravská elektrotechnická asociaceOdborový svaz KOVODodatek č.1 KSVS
36/2009Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysluOdborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a MoravyKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republikaOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářstvíKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Svaz výrobců bižuterieOdborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánuDodatek č. 1 ke KSVS
36/2009Česká plynárenská unie – zaměstnavatelský svazOdborový svaz UNIOS

Odborový svaz Transgas
Dodatek č. 2 ke KSVS
36/2009Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Svaz dopravy ČR, sekce silniční dopravyOdborový svaz dopravyKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Asociace českého papírenského průmysluOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

Česko-moravské odborové sdružení
Kolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Svaz chemického průmyslu České republikyOdborový svaz ECHOKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Český svaz zaměstnavatelů v energeticeOdborový svaz ECHO
Český odborový svaz energetiků
Odborový svaz zaměstnanců jaderných elektráren
Kolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Asociace sklářského a keramického průmyslu ČROdborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánuKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Zemědělský svaz České republiky
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborůKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Svaz dopravy České republiky - Sekce MHDOdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce MHD + VSDKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Českomoravská elektrotechnická asociaceOdborový svaz KOVOKolektivní smlouva vyššího stupně
36/2009Asociace leteckých výrobcůOdborový svaz KOVOKolektivní smlouva vyššího stupně
410/2008Svaz obchodu a cestovního ruchu České republikyOdborový svaz pracovníků obchoduKolektivní smlouva vyššího stupně
293/2008 Svaz bank a pojišťovenOdborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictvíKolektivní smlouva vyššího stupně
263/2008Česká plynárenská unie - zaměstnavatelský svazOdborový svaz UNIOS

Odborový svaz Transgas
Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
188/2008Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmysluOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdruženíKolektivní smlouva vyššího stupně
133/2008Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republiceOdborový svaz Stavba České republiky

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Kolektivní smlouva vyššího stupně
133/2008Česká plynárenská unie – zaměstnavatelský svazOdborový svaz UNIOS

Odborový svaz Transgas
Kolektivní smlouva vyššího stupně
133/2008Českomoravská elektrotechnická asociaceOdborový svaz KOVODodatek č. 4 ke KSVS
94/2008Český svaz zaměstnavatelů v energeticeOdborový svaz ECHO

Český odborový svaz energetiků

Odborový svaz zaměstnanců jaderných elektráren
Dodatek č. 3 ke KSVS
94/2008Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republiceDodatek č. 1 ke KSVS
94/2008Asociace leteckých výrobcůOdborový svaz KOVOKolektivní smlouva vyššího stupně
94/2008Svaz obchodu a cestovního ruchu České republikyČeskomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchuKolektivní smlouva vyššího stupně
51/2008Zemědělský svaz České republiky,

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republikyKolektivní smlouva vyššího stupně
51/2008Svaz průmyslu papíru a celulózyOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,

Česko-moravské odborové sdružení
Kolektivní smlouva vyššího stupně
51/2008Svaz chemického průmyslu České republikyOdborový svaz ECHODodatek č. 4 ke KSVS
51/2008Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČROdborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmysluDodatek č. 1 ke KSVS
6/2008Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republikaOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářstvíKolektivní smlouva vyššího stupně
6/2008Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysluOdborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a MoravyKolektivní smlouva vyššího stupně – Zvláštní část
6/2008Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKolektivní smlouva vyššího stupně
6/2008Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKolektivní smlouva vyššího stupně (pro a.s. a s.r.o.)
6/2008Svaz výrobců bižuterieOdborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánuKolektivní smlouva vyššího stupně
6/2008Odborový svaz energetiky a hornictvíZaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařůDodatek č. 1 ke KSVS
243/2007Svaz Obchodu a cestovního ruchu České republikyOdborový svaz pracovníků obchodu Dodatek č. 2 ke KSVS
243/2007Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tiskuOdborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služebDodatek č. 1 ke KSVS
145/2007Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmysluOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdruženíKolektivní smlouva vyššího stupně
145/2007Svaz průmyslu papíru a celulózyOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdruženíKolektivní smlouva vyššího stupně
118/2007Asociace sklářského a keramického průmyslu ČROdborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánuDodatek č. 1 ke KSVS
118/2007Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republiceKolektivní smlouva vyššího stupně
82/2007Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRČeskomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchuDodatek č. 1 ke KSVS
82/2007Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu – Společenstvo těžařů ČROdborový svaz energetiky a hornictvíKolektivní smlouva vyššího stupně
51/2007Asociace sklářského a keramického průmyslu ČROdborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánuKolektivní smlouva vyššího stupně
51/2007Asociace leteckých výrobcůOdborový svaz KOVOKolektivní smlouva vyššího stupně
51/2007Svaz obchodu a cestovního ruchu České republikyČeskomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchuKolektivní smlouva vyššího stupně
51/2007Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republiceOdborový svaz Stavba České republiky

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Dodatek č. 2 ke KSVS
30/2007Český svaz zaměstnavatelů v energeticeOdborový svaz ECHO

Český odborový svaz energetiků

Odborový svaz zaměstnanců jaderných elektráren
Dodatek č. 2 ke KSVS
30/2007Českomoravská elektrotechnická asociaceOdborový svaz KOVODodatek č. 3 ke KSVS
30/2007Svaz chemického průmysluOdborový svaz ECHODodatek č. 3 ke KSVS
30/2007Zemědělský svaz České republiky

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republikyKolektivní smlouva vyššího stupně
30/2007Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKolektivní smlouva vyššího stupně
30/2007Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářstvíKolektivní smlouva vyššího stupně (pro a.s. a s.r.o.)
30/2007Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysluOdborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a MoravyKolektivní smlouva vyššího stupně – Obecná část
30/2007Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysluOdborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a MoravyKolektivní smlouva vyššího stupně – Zvláštní část
30/2007Svaz zaměstnavatelů Veolia Česká republikaOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republiceKolektivní smlouva vyššího stupně
30/2007Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářstvíOdborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republiceDodatek č. 1 ke KSVS
30/2007Česká plynárenská unie – zaměstnavatelský svazOdborový svaz UNIOS

Odborový svaz Transgas
Dodatek č. 2 ke KSVS
30/2007Svaz výrobců bižuterieOdborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánuDodatek č. 1 ke KSVS
Autor: Odbor 52
Poslední aktualizace: 15.8.2019

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 09:15.