Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Videoarchiv MPSV » Videozáznamy z konferencí, seminářů a ostatních akcí:

Mezinárodní konference "Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelským k rodině?"

Program konference:

úterý, 28. listopadu

10.05 - 10.15
Zahájení konference místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí ČR Petrem Nečasem
10.15 - 10.30
Priority ČR pro předsednictví v Radě EU z pohledu MPSV
Blanka Elfmarková / vrchní ředitelka sekce pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů MPSV ČR

FÓRUM 1: Souvislosti demografického vývoje a institucionálního zajištění rodinné politiky

10.35 - 10.50
Demografická výzva pro EU: Stárneme, měli bychom také zmoudřet
Pavel Bouda / Evropská komise, Brusel
10.50 - 11.05
Porodnost a rodinná politika: poučení z evropských zkušeností
Antonella Pinnelli / Katedra statistických studií, Univerzita „La Sapienza“ v Římě, Itálie
11.05 - 11.20
Vztah pro-rodinných opatření a porodnosti
Jiřina Kocourková / Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra demografie a geodemografie
11.20 - 11.40
Několik poznámek k české rodinné politice – sociologická perspektiva
Ladislav Rabušic / Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra sociologie
11.40 - 12.10
diskuse
12.45 - 13.00
Celkový pohled na rodinnou politiku a některé cílené programy podporující rodiny v Norsku
Bjorn Bredesen / Ministerstvo pro děti a rovnost, Norsko
13.00 - 13.15
Rodinná politika a její institucionální zajištění v Rakousku
Angelika Schiebel / Spolkové ministerstvo pro sociální zabezpečení, generace a spotřebitelské věci, Rakousko
13.15 - 13.30
Aktualizované ciele štátnej rodinnej politiky, vyplývajúce zo zmien spoločensko-ekonomických pomerov v SR
Zuzana Kulašiková / Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, SR
13.30 - 14.00
diskuse

FÓRUM 2: Sladění pracovních a rodinných rolí (Předpoklady a výzvy)

15.35 - 15.50
Socioemocionální aspekty sloučení rodinného a profesního života
Monika Morgensternová (spoluautorka příspěvku – Lenka Šulová) / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra psychologie
15.50 - 16.05
Flexibilita v zaměstnání jako nástroj větší harmonizace rodinných a profesních rolí v ČR (se zaměřením na částečné úvazky)
Miriam Kotrusová / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
16.05 - 16.20
Možnosti veřejných politik v oblasti zaměstnanosti žen a porodnosti
Tapio Rissanen / Univerzita Tampere, Finsko
16.20 - 16.35
Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku
Sylva Ettlerová / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
16.35 - 16.50
Francouzská politika a základní opatření v oblasti péče o děti
Hélene Leyland / Ministerstvo zdravotnictví a solidarity, Francie
16.50 - 17.20
diskusestředa, 29. listopadu

FÓRUM 3: Finanční podpora rodiny (Podpora rodiny prostřednictvím daňových opatření a dávek pro rodinu)

10.05 - 10.20
Podpora rodiny v kontextu daní z příjmů
Radim Bláha / Ministerstvo financí ČR
10.20 - 10.35
K jakým změnám došlo v letech 2000–2006 u dávek směrem k dítěti?
Robert Jahoda / Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Katedra veřejné ekonomie
10.35 - 10.50
Rodičovský příspěvek, minulost a budoucnost
Petr Víšek / Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
10.50 - 11.20
diskuse
12.00 - 12.15
Cena rodičovství: vliv daní a dávek na rodiny ve Velké Británii
Jill Kirby / Centrum pro politická studia, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
12.15 - 12.30
Reakce rodinné politiky na demografické trendy v Evropě a boj proti dětské chudobě – francouzská perspektiva
Philippe Steck / Národní pokladna rodinných dávek, Francie
12.30 - 12.45
Vícezdrojové financování v oblasti podpory rodiny
Vít Jásek / Sodexho Pass ČR
12.45 - 13.00
Projekt rodinných pasů
Jan Valoušek / Jihomoravský kraj
13.00 - 13.30
diskuse
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 28.2.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 01:21.