Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » 2016-2022 Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb » Výzvy programu 013 310:

Obsah položky Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022:

Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022

CÍL 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující péči osobám s poruchou autistického spektra v zařízeních sociálních služeb – týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.8.2019

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 23:03.