Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV:

Tiskové zprávy (červen)

Obsah položky Tiskové zprávy (červen):

 • (Soubor typu .pdf)Komise pro spravedlivé důchody projednala varianty zřízení státního penzijního fondu a snížení poplatků na důchodovém připojištění
  ilustrační fotoStěžejním bodem v pořadí pátého jednání Komise pro spravedlivé důchody byla diskuze o možných změnách ve III. důchodovém pilíři, tedy u spoření v penzijních fondech. MPSV předložilo návrhy, jak tuto doplňkovou součást důchodového systému zefektivnit a Komise pro spravedlivé důchody podpořila rozpracování návrhů na vytvoření státního penzijního fondu, změnu poplatkové politiky soukromých fondů a přijetí opatření k přímému zvýšení motivace občanů k vyššímu spoření na stáří.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo spouští nový web a umožní elektronické podání z domova s využitím elektronické občanky
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí postoupilo při budování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (JISPSV) o další významný krok. 28. června spustí nový web – součást projektu Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí – a splní tak první ze čtyř klíčových milníků, ke kterým se zavázalo po nástupu ministryně Maláčové v souvislosti s dokončením přechodu na nové informační systémy. Ty slibují zejména snížení nákladů na realizaci hlavních agend a vyvázání resortu ze závislosti na dodavatelích informačních systémů, kterou resort zdědil po předchozích vedeních. Plnění zbylých tří klíčových milníků (spuštění ekonomického informačního systému Úřadu práce ČR – SEÚP, agendového systému pro oblast zaměstnanosti – IS ZAM, a agendového systému pro výplatu dávek – IS DAV) pokračuje dle harmonogramu.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová ocenila obce přátelské rodině a seniorům
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo vítěze soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. V rámci této soutěže byly v pěti kategoriích oceněny obce, které přišly s výjimečnými projekty v oblasti proseniorské a prorodinné politiky. V letošním druhém ročníku soutěže bylo mezi vítěze rozděleno více než 18 milionů korun na podporu těchto projektů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předala oceněným diplomy a symbolické šeky na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo v pražském Hrzánském paláci v úterý 25. června 2019.
 • (Soubor typu .pdf)Dětské skupiny mají nový web. Vyhledávání je mnohem jednodušší
  ilustrační fotoNa konci května byl spuštěny inovované webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí věnovaný dětským skupinám www.dsmpsv.cz. Jejich vizuální i obsahová podoba byla přizpůsobena zejména rodičům předškolních dětí a poskytovatelům služby péče o děti v dětské skupině, kteří jsou hlavní cílovou skupinou. Díky strukturovanější a přehlednější podobě stránek tak mohou snadněji najít přesně to, co potřebují.
 • (Soubor typu .pdf)Výzkumný ústav bezpečnosti práce slaví 65 let
  ilustrační fotoVýzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) si v dnešní den připomíná významné výročí svého vzniku. V České republice je jedinou veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem v oblasti BOZP, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi ohrožujícími zdraví osob, životní prostředí a majetek. Realizuje rovněž odborné činnosti, např. vzdělávání, osvětu a propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie a nanobezpečnosti.
 • (Soubor typu .pdf)Reakce na nepřesné informace uvedené v médiích – Výše vyplácení zálohovaného výživného
  ilustrační fotoAčkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí obvykle nekomentuje materiály v mezirezortním připomínkovém řízení, v médiích se opakovaně objevily informace týkající se připravovaného zákona o zálohovaném výživném, které jsou věcně chybné. MPSV při přípravě zákona o zálohovaném výživném stanovilo maximální částku, do které navrhuje v případě neplacení výživného ze strany partnera vyplácet zálohované výživné.
 • (Soubor typu .pdf)Nezaměstnanost mladých lidí se snižuje
  ilustrační fotoV roce 2013 se Česká republika připojila k doporučení Evropské rady, na jejímž základě garantuje, že každý mladý nezaměstnaný člověk do 25 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání anebo vzdělávání. S cílem naplnit tuto garanci realizuje MPSV prostřednictvím Úřadu práce České republiky v krajích sérii projektů Záruky pro mladé. I díky nim se daří uplatňovat mladé lidi na trhu práce a snižovat jejich nezaměstnanost. K 30. dubnu tohoto roku činila nezaměstnanost mladých jen 2,3 %.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová představila první výsledky plnění Harmonogramu opatření lékařské posudkové služby
  ilustrační fotoPoté, co byla na konci prvního čtvrtletí ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) představena východiska reformy lékařské posudkové služby (LPS), pro druhé čtvrtletí bylo pro MPSV prioritní zaměřit se na nelegislativní opatření. Těmi jsou především rezervy ve vnitřním nastavení organizace práce, využívání lidských zdrojů, řízení LPS a nastartování její generační obměny. Postupná implementace potřebných opatření uvedených v harmonogramu zveřejněném 3. dubna 2019 přináší první výsledky.
 • (Soubor typu .pdf)ENeschopenka definitivně schválena. Prezident republiky připojil svůj podpis
  ilustrační fotoV úterý 18. června 2019 bylo do Poslanecké sněmovny doručeno rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, který svým podpisem podpořil novelu zákona o nemocenském pojištění. Podle novely od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní.
 • (Soubor typu .pdf)Sociální služby budou dofinancovány dle dohody s Asociací krajů ČR
  ilustrační fotoVláda na svém jednání dne 17. června 2019 schválila další postup v oblasti dofinancování sociálních služeb. Tento postup respektuje dohodu mezi MPSV, MF a Asociací krajů ČR, která je založena na kalkulaci dofinancování, kterou Asociace krajů předložila 2. května 2019 MPSV a Sociálnímu výboru PČR. Pro rok 2019 se jedná o výpadek 1,9 mld. Kč. S touto částkou se ztotožňuje i Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová jednala v Lucemburku o koordinaci sociálních politik a politik zaměstnanosti v EU
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) jednala v rámci zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) v Lucemburku. Rada diskutovala o koordinaci politik zaměstnanosti a sociálních politik a také o mobilitě pracovníků v EU. Na programu byla také volba sídla nově zřízeného Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Česká republika podpořila jeho umístění ve slovenské Bratislavě.
 • (Soubor typu .pdf)Reakce na zavádějící informace uvedené v médiích – odklad jednotného informačního systému MPSV
  ilustrační fotoV reakci na zprávu ČTK ze dne 12. června 2019, která mimo jiné uvádí: (…) Návrh také přinese Ministerstvu práce a sociálních věcí roční odklad pro zavedení nového jednotného informačního systému pro výplatu dávek a agendu zaměstnanosti, který měl původně fungovat od roku 2017. Projekt měl stát kolem 1,5 miliardy, nově má být spuštěn od roku 2022. (…)
 • (Soubor typu .pdf)MPSV usnadní krajům čerpání prostředků pro financování sociálních služeb z ESF
  ilustrační fotoV rámci dohody o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019, kterou 7. června 2019 představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO), má být využito 1,5 mld. korun na podporu rozvoje sociálních služeb, které ministryně Maláčová přesunula v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). MPSV zároveň připravilo sérii opatření, která krajům maximálně usnadní čerpání těchto prostředků, tak aby mohly finance využít co nejdříve.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová a ministr Vojtěch se dohodli na dalším postupu v oblasti sociálně zdravotního pomezí
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se na jednání dne 5. června 2019 dohodli na společném postupu obou rezortů v oblasti dlouhodobé péče, péče o ohrožené děti do tří let a reformy péče o duševní zdraví. Podle vyjádření obou ministrů jsou změny v těchto oblastech nutné pro zajištění kvality poskytovaných služeb i pro odstranění stávajících nedostatků systému.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda rozhodla. Nižší mzdy ukrajinských zaměstnanců by neměly oslabovat pozici českých pracujících
  ilustrační fotoV souladu s požadavky zaměstnavatelů vláda schválila příchod až dvojnásobného počtu ukrajinských pracovníků se zaměstnavatelskými kartami než doposud. Ročně to má být míst o 19 600 až na celkový počet 40 000 lidí. Součástí schváleného materiálu v rámci vládního programu ekonomické migrace je stanovení výše zaručené mzdy těchto pracovníků na 1,2násobku zaručené mzdy, aby nedocházelo k situacím, kdy mají tito zaměstnanci přednost před domácí pracovní silou pouze z důvodu nízké ceny práce. Tento systém se inspiruje v již existujících mechanismech zvýšené zaručené mzdy u vysoce kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV poděkuje pěstounům za jejich péči akcí „Buď IN pěstoun“
  ilustrační fotoV České republice je více než 4 700 dlouhodobých pěstounů a téměř 900 pěstounů na přechodnou dobu. Ti všichni otevřeli své domovy a svá srdce dětem, které z různých důvodů nemohou být u vlastních rodičů či příbuzných. Poskytují jim bezpečné a láskyplné prostředí důležité pro jejich zdravý vývoj. Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje nedocenitelnou hodnotu pěstounské péče, a proto jako poděkování všem pěstounům pořádá v neděli 16. června od 10 do 18 hodin veřejnou akci Buď IN pěstoun na Střeleckém ostrově v Praze.
 • (Soubor typu .pdf)Dofinancování sociálních služeb má řešení. Shodli se na něm Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů ČR
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO) na společném jednání 07. 06. 2019 představily plán na dofinancování sociálních služeb pro rok 2019. Jedná se o kompromisní variantu, která využívá financování z rozpočtu MPSV, ze státní rozpočtové rezervy i z evropských peněz. Celkově se jedná o částku 2,5 miliardy korun. Nad rámec této dohody bude také dofinancována sociální práce na obcích, péče o ohrožené děti a nadregionální projekty sociálních služeb.
 • (Soubor typu .pdf)Průměrná mzda vzrostla na 32 466 korun, pomohlo zvýšení minimální mzdy i lepší odměňování učitelů a dalších státních zaměstnanců
  ilustrační fotoV 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda meziročně o 7,4 % na 32 466 korun. S ohledem na růst cen se jedná o reálné zvýšení reálně o 4,6 %. Na tomto výsledku se výrazně odráží rekordní navýšení minimální mzdy, zvyšování výplat ve veřejném sektoru i pokračující hospodářský růst. Průměrná mzda se nepřetržitě zvyšuje od roku 2014.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová jmenovala nové náměstky. Vedení resortu je kompletní
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) jmenovala dva nové náměstky s oficiálním uvedením do funkce k 1. červnu 2019. Sekci ekonomickou a ICT nově povede Jan Baláč, náměstkyní sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek bude Kateřina Jirková. Vedení resortu je tak od 29. listopadu 2018, kdy došlo k vládnímu schválení roční systemizace, kompletní.

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 07:43.